طرح درس علوم پايه اول -آهن ربا

ü      اهداف کلی درس :

-         آشنایی فراگیران با آهن ربا و استفاده ی آن ها

 ü      اهداف جزیی درس :

۱-     با دیدن تصویر عنوانی در مورد آهن ربا و اشکال آن گفت و گو می کند .  (صفحه 93)

۲-     بتواند با آهن ربا در گروهش وسایلی را که آورده اند طبقه بندی کند (آن هایی که جذب می شوند و جذب نمی شوند) (صفحه 94)

۳-     با مشاهده آهن ربای خود و اعضای گروه به تفاوت و شباهت های آهن رباها پی ببرد . (صفحه 95)

4-     با مسابقه گذاشتن در گروه میزان قدرت آهن رباها را با هم مقایسه کند . (صفحه 96)

۵-     با بازی در گروه در مورد آهن ربا اطلاعاتی را جمع آوری کند و با این فعالیت از کار کردن با آهن ربا لذت ببرد .  (صفحه 96)

۶-      درباره ی آهن ربا و گذشتن نیروی آن از چیزهایی مثل شیشه و کاغذ و ... در گروه مشورت و گفت و گو کند . (صفحه 97)

۷-     اطلاعاتی در مورد استفاده ی آهن ربا در زندگی روزمره جمع آوری کند . (صفحه 98)

۸-     جذب و دفع دو آهن ربا را مشاهده و مقایسه کند . (صفحه 99)

۹-     در مورد تهیه ابزارها و وسایل مورد نیاز احساس مسئولیت کند .

۱۰-ضوابط کار گروهی را رعایت می کند .   

 ü      مقدمات (آماده سازی) :

آوردن انواع آهن رباها به کلاس ، هماهنگی با مدیر و معاونین برای بردن بچه ها به حیاط و انجام بازی و مسابقه ماهیگیری انجام فعالیت آهن ربا و گذشتن نیروی آن از شیشه و ...

ü      نقش معلم :

گروه بندی دانش آموزان بررسی فضای مورد نیاز ، آماده کردن وسایل فعالیت ها 

ü      روش ها :

مشاهده ، آزمایش و تحقیق  ، توضیحی ، پرسش و پاسخ ، نمایش تصویر و فیلم

ü      نقشه راه ( ارایه درس ) :

 سلام و احوال پرسی حضور و غیاب و ...

ü      ایجاد انگیزه :

آوردن جعبه سنجاق ته گرد به کلاس و در بدو ورود ، انداختن روی زمین و سپس پرسیدن این سوال از دانش آموزان ، بهترین روش برای جمع کردن چیست ؟

ü      ارزش یابی تشخیصی :  پرسش و پاسخ از تم قبلی 12   

فرگیران با دیدن تصویر عنوانی در مورد علت شادی دانش آموزان بحث و گفت و گو می کنند و با آهن ربا هایی که برای خود آورده اند (به صورت گروهی) گیره های رنگی را با آهن رباهایشان جدا کرده و براساس رنگ گیره ، آن ها را طبقه بندی می کنند . (صفحه 93 92 )

 هشدار : آهن ربا را در کنار تلویزیون ، رایانه ، تلفن همراه و ....  نگذارید .

 به فراگیران تحقیقی داده می شود در مورد جمله هشدار و از آن ها خواسته می شود در جلسه بعد با توجه به تحقیق ها دلایل این که چرا آهن ربا را در کنار این وسایل نگذاریم بحث و گفت و گو و نتیجه گیری  کنیم .

تمام اعضای گروه وسایلی را که از قبل آماده کرده اند را بر روی میز قرار داده و هر کس با آهن ربای خودش اجسامی که جذب می شوند و آن هایی که جذب نمی شوند را جدا کرده و با هم مقایسه می کنند و در مورد آن بحث و گفت و گو می کنند . (صفحه 94)

هر گروه آهن ربای خود را روی میز قرار داده ، شکل ، رنگ ، بزرگی و کوچکی آن را با هم مقایسه می کنند سپس اعضای هر گروه در مورد ویژگی های آهن ربایش برای کل دانش آموزان توضیح می دهد ( به انتخاب معلم ) سپس هر دانش آموز آن چه مشاهده کرده و شنیده را نقاشی می کند و نقاشی ها به دیوار کلاس نصب می شود . (صفحه 95)

برای انجام فعالیت به حیاط می رویم (از قبل هماهنگی شده است) ابتدا 2نفر 2نفر نشانده و با سوت معلم شروع می کنند به گیره جمع کردن و بعد از چند ثانیه (40 ثانیه ) با سوت معلم تمام می شود . هر کدام گیره بیش تری جذب کرده ، برنده است و به همین ترتیب فقط به صورت گروهی این مسابقه را انجام می دهند . (صفحه 96)

فیلمی را که از قبل آماده کرده ایم می گذاریم و بعد از دیدن آن همان فعالیت ها را با وسایلی که آورده اند انجام می دهیم سپس نتیجه ی فیلم و فعالیتی که انجام داده اند توسط نماینده گروه (با انتخاب معلم ) بیان می شود . (صفحه 97)

تصاویر را مشاهده ، در گروه مشورت و استفاده های روزمره آهن ربا را بیان می کنند و مثال هایی غیر از کتاب هم می گویند . (صفحه 98)

فیلمی در مورد جذب آهن ربای هم نام و غیر هم نام می گذاریم ، پس از دیدن فیلم فعالیت را انجام داده و در مورد چگونگی و نتایج آن بحث و گفت و گو می کنند . (صفحه 99)

ü      ایستگاه فکر  :

 فرگیران در مورد این که آیا قدرت آهن ربا در همه ی قسمت هایش یکسان است و این که چگونه بفهمیم کدام قسمت آهن ربا قوی تر است چند دقیقه ای فکر کنند و سپس در مورد فکرهایشان با هم صحبت کنند و بعد از آن نماینده هر گروه نتیجه مشورت اعضای گروه را بیان کند . 

ü        نکته ایمنی  :

 در مراقبت و استفاده از وسایلی که در آن ها ، آهن ربا به کار رفته مثل چرخ گوشتی و ... بیش تر دقت کنیم . 

ü      ارزش یابی :

 پرسش و پاسخ استفاده از چک لیست

ü      تعیین تکلیف :

با آهن ربای خود در خانه آزمایش کنند و وسایلی که جذب آهن ربا می شود روی برگه و آن هایی که جذب نمی شوند را پشت برگه نقاشی کنند و به کلاس بیاورند . 


مطالب مشابه :


طرح درس علوم پایه ششم

طرح درس علوم پایه ششم. تاريخ : ۹۱/۰۹/۲۱ | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا
طرح درس علوم

به درخواست زيادهمكاران مبني برگذاشتن طرح درس،براي شماعزيزان طرح درس علوم پايه ششم
طرح درس سالانه علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

طرح درس پایه ششم ابتدایی - طرح درس سالانه علوم تجربی پایه ششم ابتدایی -
طرح درس علوم پايه اول -آهن ربا

گروه آموزشي پايه ششم طرح درس علوم پايه اول -آهن
دانلود طرح درس سالانه علوم ششم

دانلود طرح درس سالانه علوم ششم - آموزگاران دلسوز تمامي پايه هاي ابتدايي و دانش
دانلود+طرح درس+سفر انرژی+علوم+ششم

دانلود+طرح درس+سفر انرژی+علوم دلسوز تمامي پايه هاي طرح درس علوم ششم
طرح درس سالانه علوم ششم

پايه ششم كرمانشاه برچسب‌ها: علوم ششم, طرح درس, طرح درس
الگوي طرح كلي درس يا طرح درس سالانه

الگوي طرح كلي درس يا طرح درس سالانه پايه : سوم ادبيات و علوم هفته ششم. جلسه ششم .
برچسب :