الگوي طرح كلي درس يا طرح درس سالانه

  

الگوي طرح كلي درس يا طرح درس سالانه

روان شناسي

پايه :

سوم ادبيات و علوم انساني

سال تحصيلي :

87- 1386

تهيه كننده و تنظيم :

عباس موزیری

مشاوره (8612101033)

 

 

 

 

 


الگوي طرح كلي درس يا طرح سالانه فصل اول

درس : روان شناسي

پايه : سوم ادبيات و علوم انساني

سال تحصيلي : 87 – 86

هدف كلي : مطالعه علمي رفتار

ماهها

هفته ها

روز و تاريخ جلسه

صفحات

موضوعات و عنوان درس

هدف ويژه درس

فعاليتهاي ديگر

مهر

هفته اول

جلسه اول

8/7/86

8-4

مقدمه و موضوع
روان شناسي علمي

آشنايي كلي با روان شناسي

معارفه و آشنايي

هفته دوم

جلسه دوم

15/7/86

17-9

رويكردهاي

روان شناسي

شناخت انواع رويكردها و تفاوت ديدگاهها

پرسش و پاسخ

هفته سوم

جلسه سوم

22/7/86

24-18

راهبردهاي تحقيق در

روان شناسي

آشنايي با

 شاخه هاي

 روان شناسي

توضيحات خارج از كلاس

هفته چهارم

جلسه چهارم

29/7/86

27-24

آزمون

آزمون

ارزشيابي دانش آموز

آبان

هفته پنجم

جلسه پنجم

6/8/86

31-28

رشد ، مقدمه و مفهوم آن

شناخت مفهوم رشد

بحث صفحات 44-41

هفته ششم

جلسه ششم

13/8/86

35-32

اهداف و مشخصات اصلي رشد

شناخت اهداف و ويژگي هاي كلي رشد

توضيحاتي راجع به طفوليت و كودكي اول

هفته هفتم

جلسه هفتم

20/8/86

40-36

نظريه ها و ديدگاههاي رشد

شناخت نظريه هاي شناختي و رواني ـ اجتماعي

رشد و مهارتها در دوره كودكي دوم

هفته هشتم

جلسه هشتم

27/8/86

60-57

ويژگيهاي رشد در دوره نوجواني ( جسماني )‌

شناخت تغييرات جسماني رشد و بلوغ

پرسش كلاسي

آذر

هفته نهم

جلسه نهم

4/9/86

63-61

رشد اندامهاي داخلي

آثار رشد و بلوغهاي زودرس و ديررس

مباحث نوجواني خارج از كلاس

هفته دهم

جلسه دهم

11/9/86

73-64

رشد شناختي دوره نوجواني

مهمترين تحولات شناختي در اين دوره

پرسش كلاسي

هفته يازدهم

جلسه يازدهم

18/9/86

80-74

فرايندهاي شناختي

آشنايي با ادراك و عملكرد لبهاي

چهار گانه مغز

استفاده از تصوير در آموزش

هفته دوازدهم

جلسه دوازدهم

20/9/86

88-81

توجه و انواع آن

شناخت توجه و عوامل موثر بر توجه

استفاده از نمودار در كلاس و پرسش كلاسي

 


 الگوي طرح كلي درس يا طرح سالانه فصل دوم

درس : روان شناسي

پايه : سوم ادبيات و علوم انساني

سال تحصيلي : 87 – 86

هدف كلي : مطالعه علمي رفتار

ماهها

هفته ها

روز و تاريخ جلسه

صفحات

موضوعات و عنوان درس

هدف ويژه درس

فعاليتهاي ديگر

دي

هفته اول

جلسه سيزدهم

9/10/86

آزمون نوبت اول

 

 

 

 

 

 

 

**********

 

 

 

هفته دوم

جلسه چهاردهم

16/10/86

آزمون نوبت اول

*****

هفته سوم

جلسه پانزدهم

23/10/86

آزمون نوبت اول

تصحيح اوراق نوبت اول

هفته چهارم

جلسه شانزدهم

30/10/86

آزمون نوبت اول

اعلام نتايج آزمون

بهمن

هفته پنجم

جلسه هفدهم 

7/11/86

96-89

اصول مهم حافظه و پردازش اطلاعات

شناخت مراحل اصلي حافظه و اصول آن

توضيحاتي در مورد تفكر و ارتباط با حافظه

هفته ششم

جلسه هجدهم

14/11/86

101-97

انواع حافظه و ساختار مغزي آن

شناخت انواع حافظه و تقسيم بندي تولوينگ

ارائه مصداقهاي عيني و پرسش كلاسي

هفته هفتم

جلسه نوزدهم 

21/11/86

109-101

سيستم زبان

 ( شنيدن و گفتن )

يادگيري سيستم هاي زبان و شنيدن معنايي و حسي

مراحل قبل از تكلم و پرسش كلاسي

هفته هشتم

جلسه بيستم 

28/11/86

118-109

سيستم زبان

(خواندن و نوشتن )‌

آشنايي با سيستم نوشتاري و نواحي بروكا و ورنيكه

استفاده از تصاوير و نمودار

اسفند

هفته نهم

جلسه بيست ويكم

5/12/86

125-119

سلامت رواني و

روان شناسي

معيارهاي سلامت رواني

توضيحات خارج از كلاس

هفته دهم

جلسه بيست و دوم

12/12/86

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

هفته يازدهم

جلسه بيست و سوم

19/12/86

134-126

بيماريهاي رواني

معيارهاي بيماري رواني و شناخت تعدادي از آنها

پرسش تشخيصي

هفته دوازدهم

جلسه بيست و چهارم 

26/12/86

139-134

تعارض و واكنش در برابر بيماريهاي رواني

انواع تعارضات و چگونگي واكنش در برابر بيماري رواني

بحث خارج از كلاس


الگوي طرح كلي درس يا طرح سالانه فصل سوم

درس : روان شناسي

پايه : سوم ادبيات و علوم انساني

سال تحصيلي : 87 – 86

هدف كلي : مطالعه علمي رفتار

ماهها

هفته ها

روز و تاريخ جلسه

صفحات

موضوعات و عنوان درس

هدف ويژه درس

فعاليتهاي ديگر

فروردين

هفته اول

تعطيلات

دوره مطالب درسي توسط دانش آموزان در تعطيلات

هفته دوم

هفته سوم

جلسه بيست و پنجم

16/1/87

144-139

طبقه بندي

بيماريهاي رواني

شناخت انواع

 اختلالات

ياد آوري مطالب قبل از تعطيلات

هفته چهارم

جلسه بيست و ششم

23/1/87

148-144

شناخت برخي از اختلالات رواني

اسكيزوفرني و اختلالات رواني ـ فيزيولوژيك

پرسش كلاسي

ارديبهشت

هفته پنجم

جلسه بيست و هفتم 

30/1/87

154-148

بهداشت رواني

آشنايي با پيشگيري

 و موقعيتهاي تاثير گذار

مباحث خارج از كلاس

هفته ششم

جلسه بيست و هشتم

7/2/87

158-154

روان درماني

شناخت عناصر روان درماني و ارائه خدمات مشاوره اي

پرسش كلاسي

هفته هفتم

جلسه بيست و نهم

14/2/87

آ          ز           مو           ن

هفته هشتم

جلسه سي ام 

21/2/87

دوره از كتاب و پاسخ به سوالات درسي دانش آموزان

خرداد

هفته نهم

جلسه سي و يكم 

28/2/87

پاسخ به سوالات

دانش آموزان

هفته دهم

جلسه سي و دوم 

5/3/87

 

هفته يازدهم

جلسه سي و سوم

12/3/87

تصحيح اوراق

هفته دوازدهم

جلسه سي و چهارم

19/3/87

اعلام نتايج آزمون

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


طرح درس علوم پایه ششم

طرح درس علوم پایه ششم. تاريخ : ۹۱/۰۹/۲۱ | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا
طرح درس علوم

به درخواست زيادهمكاران مبني برگذاشتن طرح درس،براي شماعزيزان طرح درس علوم پايه ششم
طرح درس سالانه علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

طرح درس پایه ششم ابتدایی - طرح درس سالانه علوم تجربی پایه ششم ابتدایی -
طرح درس علوم پايه اول -آهن ربا

گروه آموزشي پايه ششم طرح درس علوم پايه اول -آهن
دانلود طرح درس سالانه علوم ششم

دانلود طرح درس سالانه علوم ششم - آموزگاران دلسوز تمامي پايه هاي ابتدايي و دانش
دانلود+طرح درس+سفر انرژی+علوم+ششم

دانلود+طرح درس+سفر انرژی+علوم دلسوز تمامي پايه هاي طرح درس علوم ششم
طرح درس سالانه علوم ششم

پايه ششم كرمانشاه برچسب‌ها: علوم ششم, طرح درس, طرح درس
الگوي طرح كلي درس يا طرح درس سالانه

الگوي طرح كلي درس يا طرح درس سالانه پايه : سوم ادبيات و علوم هفته ششم. جلسه ششم .
برچسب :