دانش آموزان دوزبانه

دانش آموزان دوزبانه

انشا را اینگونه به کودکان ناتوان یادگیری آموزش دهیمدر مقالات قبلی به تعریف و شرح دوزبانگی و طبقه بندی آن پرداختیم .در این مقاله و مقالات بعدی به موضوع دوزبانگی و آموزش و تاثیر دوزبانگی در تحصیل و آموزش و پروش دانش آموزان خواهیم پرداخت . 

 نظام آموزشی و پیامدهای شناختی، عاطفی دو زبانگی 

آموزش و پرورش فرایندی ارتباطی است. پایه های هر ارتباط را زبان تشکیل می دهد. زبان تنها وسیلة مۆثر در فرایند آموزش و پرورش است. بدون زبان ارتباطی میان افراد جامعه بر قرار نمی شود و بدون ارتباط آموزش و پرورش صورت نمی گیرد و بدون آموزش و پرورش انتقال میراث فرهنگی و تمدن بشری به نسل های بعدی امکان پذیر نیست.

آموزش و پرورش خانوادگی به عنوان نخستین مرحله تربیت انسان، در بطن ارتباطات خانوادگی تحقق می پذیرد. کودک در محیط خانوادگی- اجتماعی خود، زبان خاص خود را فرا می گیرد. زبانی که از بعد جامعه شناختی متنوع بوده و غنای واژگانی و دستوری آنها به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی محیط رشد کودک بستگی دارد. ورود کودک به مدرسه یک حادثه است. چرا که مدرسه از لحاظ شکل و محتوا متفاوت از خانواده و محیط پیرامونی کودک است.

 


مطالب مشابه :


مدارس دو زبانه ممنوع شد/ اعلام شهریه مصوب مدارس غیر دولتی

( یک معلم ) - مدارس دو زبانه ممنوع شد/ اعلام شهریه مصوب مدارس غیر دولتی - - ( یک معلم )
بررسی روش های آموزشی در مناطق دو زبانه

فێـــــــــــــــــــــرگــــــه (Ferge) - بررسی روش های آموزشی در مناطق دو زبانه - تبادل
مدارس دو زبانه ممنوع شد/ اعلام شهریه مصوب مدارس غیر دولتی

( یک معلم ) - مدارس دو زبانه ممنوع شد/ اعلام شهریه مصوب مدارس غیر دولتی -
مشكلات مناطق دو زبانه در تحصيل دانش آموزان

دبستان خدیجه کبری(س) - مشكلات مناطق دو زبانه در تحصيل دانش آموزان - شهر وزوان
همایش دو زبانه

دو زبانه بودن دانش ورود کودک به مدرسه يک حادثه است ، چرا که مدرسه از لحاظ شکل و
دانش آموزان دوزبانه

سال ششم ابتدایی مدرسه ی شهید در مورد آموزش و پرورش دو زبانه در لوکزامبورگ ترتیب داد
دانش آموزان دوزبانه

در مدرسه بدون توجه به این كه تا به همبن ترتیب دانش آموزان دو زبانه كه زبان همبازی هایشان
بررسي روش هاي آموزشي در مناطق دو زبانه

بررسي روش هاي آموزشي در مناطق دو زبانه آموزش دو زبانه چيست؟ آيا طرح کار آمدي است ؟
اثرات دو زبانگی بر پیشرفت تحصیلی

بر اساس پژوهش خود به این نتیجه رسید که دو زبانه ها از نظر پیشرفت تحصیلی در مدرسه از
برچسب :