برنامه کلاسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکزیاسوج

برنامه کلاسی رشته تربیت بدنی و علوم و برنامه هفتگی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکزیاسوج

نام استاد

۱۰-۸

نام استاد

۱۲-۱۰

نام استاد

۱۴-۱۲

نام استاد

۱۶-۱۴

نام استاد

۱۸-۱۶

نام استاد

۲۰-۱۸

 نام استاد

 شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

تربیت بدنی در مدارس

 

مندنی پور

 

یادگیری حرکتی

 

 

مندنی پور

 

مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی

 

مندنی پور

 

رشدوتکامل حرکتی

 

مندنی پور

 

تربیت بدنی و ورزش معلولین

 

مراد

حسینی

 

آناتومی انسانی۱

 

مراد

حسینی

 

پنج شنبه

 

آسیب شناسی

 

مصلحی

 

فیزیولوژی ورزش۱

 

مصلحی

 

فیزیولوژی ورزش۲

 

مصلحی

 

مقدمات بیومکانیک ورزشی

 

مصلحی

 

حرکت شناسی

 

همت پور 

 

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 

 

 همت پور

 جمعه

 حرکت درمانی

 مراد حسینی

 زبان تخصصی

مراد حسینی

کمکهای اولیه

مراد حسینی

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

مراد حسینی

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


برنامه کلاسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکزیاسوج

برنامه کلاسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور سيستم جامع دانشگاهي گلستان
فرم های لازم برای تسویه حساب از دانشگاه

سیستم گلستان دانشگاه پیام نور استان آ.ش دانشگاه پیام نور مرکز
ثبت نام دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور - بصورت اینترنتی

نشریه الکترونیکی دانش مدیریت فردا - ثبت نام دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور - بصورت
اعلام نمرات پیام نور تبریز

نمره دانشجویان و دانش آموزان - اعلام نمرات پیام نور تبریز - ثبت نمرات
اطلاعیه های دانشگاه پیام نور استان تهران به پذیرفته شدگان این دانشگاه

اطلاعیه های دانشگاه پیام نور استان تهران به پذیرفته دانشگاه پیام نورتبریز گلستان. 17.
رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه پیام نور مرکز شبستر

روابط عمومی دانشگاه پیام نور شبستر - رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه پیام نور مرکز شبستر
برنامه ترم تابستان 90-91 دانشگاه پیام نور

انجمن علمی مهندسی صنایع پیام نور رشت سیستم گلستان; پورتال دانشگاه پیام
اشکال کلید تستی در امتحان حقوق

مهندسی شهرسازی - اشکال کلید تستی در امتحان حقوق - وب سایت دانشجوی مهندسی شهرسازی پیام نورتبریز
برچسب :