انشا چيست؟ نگارش كدام است؟




به نام خداوند جان آفرين
انشا:
انشا از ريشه ي نشاء به معناي خلق كردن و پديد آوردن چيزي كه تا كنون وجود نداشت و توسط ما وجود پيدا مي كند.
انشا در اصطلاح نوشته اي است كه نويسنده آن را از ذهنيات خود و گنجينه ي واژگان ذهن خويش انتخاب كرده و نگارش مي كند.
انشا به معني 1) آفريدن، ايجاد كردن 2) ابتدا كردن، آغاز كردن 3) از خود چيزي گفتن، خواندن و آوردن شعر از خود 4) سخن پردازي، سخن آفريني
5) نوشته اي مترسلانه ي فصيح و بليغ، ديوان، وزارت و اداره اي كه مكاتبات دولتي در آنجا صورت مي گرفت.
نگارش:
نگارش به معني نگاشتن مي باشد. به هر نوع نوشتني و نگاشتن هرچيزي ، نگارش مي گويند.
نوشتن يك حرف تا يك مقاله ي علمي فيزيكي يا شيمي، نوشتن با چوب كنار دريا نيز نگارش است.
يك نامه ي اداري يك متن نگارشي است چون قالب دارد.
نگارش نوشتن فعال است كه مي توان آن را به دو دسته تقسيم نمود:
1)نگارش ساده                      2) نگارش پيشرفته(به نگارش پيشرفته انشا مي گويند)
انشا به معني ادبي بودن و كاربرد آرايه ها و صناعات ادبي است. آنچه كه ما را بيشتر از حال و هواي خودمان خارج مي كند و تفكر و تخيل را پرورش مي دهد به انشا نزديكتر است ولي آنچه كه به زبان مردم نزديكتر باشد نگارش است.
مراحل نوشتن:
1)غيرفعال( رونويسي )
2)نيمه فعال( املا )
3)فعال( نگارش ) كه خود به دو دسته ساده و پيشرفته تقسيم مي شود.
ويژگي هاي انشا:
روح دارد، زنده است،ارتباط برقرار مي كند، ميان خودش و مخاطب به يگانگي مي رسد، دوام دارد و ماند گار است.
سه مرحله ي اساسي براي انشا:
1)مرحله ي پيش از نوشتن
2)مرحله ي حين نوشتن
3)مرحله ي پس از نوشتن
مرحله ي پيش از نوشتن:
قبل از نوشتن كودك در ابهام به سر مي برد و ابهام ترس آور است. بزرگ ترين مشكل در نوشتن، شروع آن است پس بايد بن بست نوشتن را در هم شكست.
با مطالعه، گفت و گو، مشاهده، فضا سازي، ايجاد شبكه ي خورشيدي مي توان گام هاي موثري در اين راه برداشت.
مطالعه ابزاري براي روشن كردن ذهن است.
بعضي از موضوعات احساسي احتياج به مشاهده دارد زيرا حس كردن و لمس كردن مهم تر از فقط شنيدن است.
فضا سازي كه موجب آمادگي ذهني مي شود.
شبكه خورشيدي نيزيكي از راه هاي موثر براي انشا است .
مرحله حين نوشتن:
در هنگام نوشتن آرامش ايجاد شود، توضيح داده نشود زيرا سيالي فكر به هم مي خورد به قول اريكسون:          (راهنمايي نكنيد، همدلي كنيد)
معلم نيز با دانش آموزان شروع به نوشتن كند، ولي اولين نفر نباشد كه مي خواند.
اول در دفتر بنويسد بعد در كتاب وارد نمايد
مرحله پس از نوشتن:
1) بعد از نوشتن هر دانش آموز مي تواند متن خودش را بخواند.
2) دانش آموز ديگري مي تواند، انشاي دوستش را بخواند.
3) نوشته هاي آنان را با هم عوض كرده و از آنها مي خواهيم تا انشاي يكديگر را بخوانند و نظر خويش را در پايين ورقه بنويسند.
4) انشاي خود را در مراسم صبحگاهي بخوانند.
5) انشاي خود را روي ديوار كلاس نصب كنند.
6) از دانش آموزان دعوت مي شود انشاي خود را در دفتر نزد همكاران بخوانند.
7) مطالب نوشته شده را براي روز نامه، مجلات و صدا و سيما ارسال كنند.
8) دفتري تحت عنوان (كتاب ما، كتاب همه) تهيه شود.
مواردي كه در بررسي انشاي دانش آموزان بايد در نظر داشته باشيم:
1) زيبايي هاي انشاي دانش آموزان را در كلاس بيان نماييم. پس ابتدا موارد مثبت نوشته ها را ذكر كنيم سپس به موارد اشتباه بپردازيم.
2) هيچ گاه انشاي دانش آموزي را با انشاي دانش آموز ديگر مقايسه نكنيم.
3) هيچ گاه انشاي دانش آموز را با اندوخته هاي ذهني خود مقايسه نكنيم.
4) به نكات نگارشي و ساختار جمله ها توجه كنيم.
5) به دانش آموزان ديگر اجازه دهيم در بيان قوت و ضعف يك نوشته اظهار نظر نمايند به گونه اي كه به نويسنده ي آن از لحاظ روحي لطمه اي وارد نشود.
6) وقتي متن انشا توسط دانش آموز قرائت شد معلم حتما آن نوشته را پس از قرائت نزد خود بررسي نمايد.
7) انشا خلاقيت است. كميت نوشته مهم نبوده بلكه كيفيت آن مد نظر مي باشد.
معيارهاي ارزشيابي انشا:
1) زيبا، زنده و متفاوت نوشتن
2) درك كردن موضوع
3) دارا بودن شروع و پايان مناسب
4) پاكيزه نوشتن
5) رعايت بند نويسي و جمله (علائم نگارشي)

آموزش انشا:
1) نوشتن پاره موضوع
(پاره موضوع ها شروع را آسان كرده و گرد آوري اطلاعات را راحت مي كند. )
2) نوشتن جمله براي هر پاره موضوع
3) اصلاح جملات از نظر نگارشي
4) مرتب كردن جملات در هر پاره موضوع
5) مرتب كردن همه ي جملات
6) نوشتن جملات مرتب شده از روي تابلوي كلاس و خواندن آن
تا اين قسمت از بحث ما پيرامون آموزش انشا در كلاس انجام مي شود كه ممكن است دو جلسه نيز به طول انجامد.
در منزل نوشتن موضوع توسط فراگيران به كمك همين نوشته ها با استفاده از ضرب المثل ها، سخنان بزرگان
آرايه هاي ادبي از طريق تحقيق صورت مي گيرد.
راهكارهايي جهت تقويت نگارش و انشا:
1) تقويت بيان شفاهي و مهارت هاي زبان آموزي
2) پيدا كردن كلمات مترادف، متضاد براي افزايش گنجينه ي لغات
3) تمرين براي پيدا كردن كلمات هم قافيه
4) جمله سازي به صورت شفاهي و مسابقه به صورت كامل كردن جمله به صورت شفاهي
5) تكميل جملات ناقص
6) ساختن جمله با توجه به تصاوير و نوشتن انشاي ساده در مورد يك تصوير (قصه هاي تصويري)
7) دادن چند كلمه و به كار بردن آنها در جمله و يا به صورت پيوند مضحك
8) خواندن داستان و بيان شفاهي
9) خلاصه كردن يك متن يا داستان
10) بازنويسي يك داستان به صورت تغيير شخصيت هاي داستان
11) تكميل يك متن نيمه تمام
12) خاطره نويسي
13) گزارش نويسي
14) تكميل داستان نيمه تمام
15) دادن موضوعات ملموس در ارتباط با زندگي كودك
16) انشاي مصور: درباره ي موضوعي جست و جو كنند، تصوير پيدا كنند و درباره ي آن بنويسند.
17) نقاشي: موضوعي براي نقاشي بدهيم، بعد از روي نقاشي داستان بنويسند.
18) استفاده از احساس: از دانش آموزان بخواهيم چشمان خود را ببندند و خود را مثلا در يك فصل از سال تصور كنند، سپس احساس و حالات خود را بنويسند.
19) تصاوير مبهم: اين تصاوير به دانش آموزان داده شود و در مورد تصاوير آنچه در ذهن دارند بنويسند.

20) مسابقه: موضوعي به دانش آموزان داده و از آنها بخواهيم در مورد موضوع صحبت كنند.
21) نوشتن انشا به صورت گروهي: موضوعي به بچه ها داده سپس از آنها مي خواهيم تك تك جمله هايي درباره ي آن بگويند و روي تخته بنويسند سپس از آنان مي خواهيم با استفاده از اين جملات انشا بنويسند.
22) يك شي مانند يك دفتر، كتاب، مداد،... را در دست گرفته و از دانش آموزان مي خواهيم در مورد آن هر چه مي دانند جمله بگويند.
23) دانش آموزان را به محيط خارج از كلاس برده و از آنها مي خواهيم مشاهدات خود را نقاشي كنند و درباره ي مشاهدات خود هرچه مي توانند جمله بنويسند. هرگروه جملات خود را در ورقه بنويسد. هنگام نوشتن معلم نظارت كند، بعد از گروه ها بخواهد جملات خود را بخوانند سپس بهترين جمله ها را روي تابلو نوشته شود و به طور منظم به هم ربط داده شود تا متن انشايي توسط همه ي دانش آموزان تهيه شود.

24) وقتي كلاس را نمي توان به باغ برد باغ را به كلاس آورد حتي اگر اين باغ، تصوير، صدا، يا تنها ماكت باغ باشد. تصاوير زيبا و پخش صدا در كلاس به دانش آموزان شادابي و نشاط و تفكر قشنگ مي دهد.
منبع: اينترنت


مطالب مشابه :


نمونه سوالات انشا و نگارش پایه دوم راهنمایی

""زنگ انشا"" - نمونه سوالات انشا و نگارش پایه دوم راهنمایی - قلمت را بردار،بنویس از همه ی




انشا چيست؟ نگارش كدام است؟

انشا - انشا چيست؟ نگارش كدام است؟ - انشا کلاس سوم راهنمایی مدرسه راهنمایی حضرت قاسم (ع) ناحیه




20 روش آموزش انشا نویسی در کلاس درس

انشا - 20 روش آموزش انشا نویسی در کلاس درس - انشا کلاس سوم راهنمایی مدرسه راهنمایی حضرت قاسم (ع




موضوعات پیشنهادی انشا (توصیفی - توضیحی)

انشا - موضوعات پیشنهادی انشا (توصیفی - توضیحی) - انشا کلاس سوم راهنمایی مدرسه راهنمایی حضرت




نمونه سوالات انشا دوم و سوم راهنمایی

انشا - نمونه سوالات انشا دوم و سوم راهنمایی - انشا کلاس سوم راهنمایی مدرسه راهنمایی حضرت




موضوع انشا پیشنهادی برای استفاده همکاران دوره راهنمایی

انشا - موضوع انشا پیشنهادی برای استفاده همکاران دوره راهنمایی - انشا کلاس سوم راهنمایی




انشا

کلاس مــ ـهــ ربـانـی - انشا - قرآن با شكوه ترين انشاي هستي . وقتي عاشق شدي معلم مي شوي




همه چیز درباره انشا

معلم موفقی باشیم - همه چیز درباره انشا - ××سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی ××تقدیم به عاشقان




حالا یه انشا درباره ی علم براتون آماده کردیم که ازاون استفاده کنید

انشا - حالا یه انشا درباره ی علم براتون آماده کردیم که ازاون استفاده کنید - انشا درباره ی همه چی




انشا

صـدای سـخن عشـق - انشا - ادبی ۹۳/۱۲/۰۱ - ۹۳/۱۲/۲۹ ۹۳/۱۱/۰۱ - ۹۳/۱۱/۳۰ ۹۳/۱۰/۰۱ - ۹۳/۱۰/۳۰




برچسب :