انشا

 • نمونه سوالات انشا و نگارش پایه دوم راهنمایی

  امتحان انشا و نگارش پايه ي دوم راهنمايي،آموزشگاه هاي نجمه-تربيت    تاريخ:6/3/89 الف)آيين نگارش(10نمره) 1-نوشتن شرح حال ديگران را........مي گويند.  (0/5) 2-از بهترين نمونه هاي ادبيات تعليمي...........است.  (0/5) 3-رعايت.............سبب انسجام و زيبايي نوشته مي شود. (0/5 4-يكي از راه هاي تقويت شرح حال نويسي.............است. (5/0) 5-يكي از شرايط نامه نويسي..............و.................است.(1) 6-در بيت زير كدام زيبايي ادبي به كار رفته است. (0/5) سرو چمان من چرا ميل چمن نمي كند    همدم گل نمي شود ياد سمن نمي كند. الف)تلميح      ب)جناس    ج)سجع       د)تشخيص 7-ركن سوم تشبيه زير كدام مورد است. (0/5) زندگي مثل درياست،گاه آرام و گاه توفاني الف)زندگي       ب)مثل         ج)دريا     د)آرام و توفاني 8-مفهوم بيت زير را در دو سطر توضيح دهيد. (1) غافل منشين نه وقت بازي است     وقت هنر است و سرفرازي است   9- نشانه هاي نگارشي مناسب(.  ؟  :  ! و ...) را  در پرانتز بنويسيد. (1) بزرگي را پرسيدند(   )اين همه صبر چگونه يافتي(   )گفت(  )از مورچه اي آموختم (  )   10-درمورد راه هاي رسيدن به عزت و آزادگي يك بند بنويسيد .(2)   11-درباره كلمات زير جمله هاي ادبي زيبا بنويسيد. (2) آسمان:                                            جواني: ب)از سه موضوع زير يكي را انتخاب و درمورد آن انشايي بنويسيد. (10) 1-توصيف آسمان ابري در يك روز بهاري 2-تا شقايق هست زندگي بايد كرد 3- سال تحصيلي به پايان مي رسد و من بايد....                                                                                                                   موفق باشيد.غلامي        امتحان انشا و نگارش پايه دوم راهنمايي،دي ماه88      1)وا‍ژه هاي مناسب را براي جاهاي خالي انتخاب كنيد (بند نويسي-بيت الغزل-شعار-كلمات قصار) الف-خلاصه و فشرده خواسته ها و آرمان هاي يك ملت را............مي گويند.(0/5) ب-به بهترين بيت در غزل.............مي گويند.(0/5) ت-يكي از زيبايي ها و هنرهاي ادبي ..............است.(0/5) ث-رعايت................در انشا نويسي سبب زيبايي و انسجام نوشته مي شود.(0/5) 2-در بيت زير كدام زيبايي ادبي به كار رفته است؟(0/5) ذات او دروازه ي شهر علوم              زير فرمانش حجاز و چين و روم الف)تشخيص       ب)تلميح       ج)ضرب المثل             د)تخيل 3-ركن سوم تشبيه زیر چيست؟(0/5)         غنچه هم گفت گرچه دلتنگم      مثل لبخند باز خواهم شد الف)غنچه                ب)دلتنگ              ج)لبخند                د)باز شدن 4-با كلمات زير جملات ادبي زيبا بسازيد.(1) خورشيد: زندگي: 5-براي موضوعات زير كلمات قصار يا امثال و حكم بنويسيد.(1) دوست: كتاب: 6-در عبارات زير كدام زيبايي هاي ... • انشا چيست؟ نگارش كدام است؟

  به نام خداوند جان آفرين انشا: انشا از ريشه ي نشاء به معناي خلق كردن و پديد آوردن چيزي كه تا كنون وجود نداشت و توسط ما وجود پيدا مي كند. انشا در اصطلاح نوشته اي است كه نويسنده آن را از ذهنيات خود و گنجينه ي واژگان ذهن خويش انتخاب كرده و نگارش مي كند. انشا به معني 1) آفريدن، ايجاد كردن 2) ابتدا كردن، آغاز كردن 3) از خود چيزي گفتن، خواندن و آوردن شعر از خود 4) سخن پردازي، سخن آفريني 5) نوشته اي مترسلانه ي فصيح و بليغ، ديوان، وزارت و اداره اي كه مكاتبات دولتي در آنجا صورت مي گرفت. نگارش: نگارش به معني نگاشتن مي باشد. به هر نوع نوشتني و نگاشتن هرچيزي ، نگارش مي گويند. نوشتن يك حرف تا يك مقاله ي علمي فيزيكي يا شيمي، نوشتن با چوب كنار دريا نيز نگارش است. يك نامه ي اداري يك متن نگارشي است چون قالب دارد. نگارش نوشتن فعال است كه مي توان آن را به دو دسته تقسيم نمود: 1)نگارش ساده                      2) نگارش پيشرفته(به نگارش پيشرفته انشا مي گويند) انشا به معني ادبي بودن و كاربرد آرايه ها و صناعات ادبي است. آنچه كه ما را بيشتر از حال و هواي خودمان خارج مي كند و تفكر و تخيل را پرورش مي دهد به انشا نزديكتر است ولي آنچه كه به زبان مردم نزديكتر باشد نگارش است. مراحل نوشتن: 1)غيرفعال( رونويسي ) 2)نيمه فعال( املا ) 3)فعال( نگارش ) كه خود به دو دسته ساده و پيشرفته تقسيم مي شود. ويژگي هاي انشا: روح دارد، زنده است،ارتباط برقرار مي كند، ميان خودش و مخاطب به يگانگي مي رسد، دوام دارد و ماند گار است. سه مرحله ي اساسي براي انشا: 1)مرحله ي پيش از نوشتن 2)مرحله ي حين نوشتن 3)مرحله ي پس از نوشتن مرحله ي پيش از نوشتن: قبل از نوشتن كودك در ابهام به سر مي برد و ابهام ترس آور است. بزرگ ترين مشكل در نوشتن، شروع آن است پس بايد بن بست نوشتن را در هم شكست. با مطالعه، گفت و گو، مشاهده، فضا سازي، ايجاد شبكه ي خورشيدي مي توان گام هاي موثري در اين راه برداشت. مطالعه ابزاري براي روشن كردن ذهن است. بعضي از موضوعات احساسي احتياج به مشاهده دارد زيرا حس كردن و لمس كردن مهم تر از فقط شنيدن است. فضا سازي كه موجب آمادگي ذهني مي شود. شبكه خورشيدي نيزيكي از راه هاي موثر براي انشا است . مرحله حين نوشتن: در هنگام نوشتن آرامش ايجاد شود، توضيح داده نشود زيرا سيالي فكر به هم مي خورد به قول اريكسون:          (راهنمايي نكنيد، همدلي كنيد) معلم نيز با دانش آموزان شروع به نوشتن كند، ولي اولين نفر نباشد كه مي خواند. اول در دفتر بنويسد بعد در كتاب وارد نمايد مرحله پس از نوشتن: 1) بعد از نوشتن هر دانش آموز مي تواند متن خودش را بخواند. 2) دانش آموز ديگري مي تواند، انشاي دوستش را بخواند. 3) نوشته هاي آنان ...

 • 20 روش آموزش انشا نویسی در کلاس درس

  1- روش « تداعی و شاخه بندی »          به این صورت که معلّم از دانش آموزان می خواهد تمام کلماتی را که در مورد یک موضوع به ذهنشان می رسد ؛ بیان کنند . این کلمات براساس نزدیکی به یکدیگر در چند شاخه روی تخته سیاه نوشته می شود . حال می توان از دانش آموزان خواست با توجّه به کلمات موجود انشای خود را بنویسند. این روش که فعّالیّت تخیلی فکر را صورت می بخشد ، یکی از مشکل ترین مراحل انشانویسی یعنی به جریان انداختن فکر در باب موضوع را آسان می سازد.  2- روش استفاده از موضوعات تخیّلی                     به دانش آموزان می گوییم که در هنگام نوشتن انشاهای تخیّلی هرچه مبالغه ها بزرگ تر و جدّی تر باشد نمره ی بیش تری می گیرند.  خود نیز یکی از کارهای شگفت انگیز و عجیب و غریب را تعریف می کنیم و یا موضوعات جدید می دهیم مثل : اگر خرگوش بادپا بودیم... و بعد به دانش آموزان می گوییم شما می توانید موضوع هایتان را تغییر دهید و هرآن چه را می خواهید بنویسید.      به عنوان مثال : به جای « اگرخرگوش بودم ...» می توانید بگویید «اگردرخت بودم...»     3- روش « تعیین مخاطب »         بدون در نظر گرفتن مخاطب ، نوشتن ممکن به نظر نمی رسد . نویسنده با هر تصویر تازه ای که از عکس العمل خواننده و مخاطب خود در نظر می آورد محتوای نوشته ی خود را به تناسب تغییر می دهد . لذا نوشتن را به پینگ پنگ ذهنی بین نویسنده و مخاطب  تشبیه کرده اند .  نوشتن نامه به دوست ، یا  شخصیّتی اجتماعی یا تاریخی موجب می شود کودک از مرکز نوشته ی خود فاصله بگیرد و به نوشته ی بالغ دست یابد.    4- روش « کل نگری »      معّلم می تواند در کلاس  توجّه دانش آموزان را به  این نکته جلب کند که از جملات مجزّا و در ظاهر بی ارتباط با یکدیگر کم کم به سمت کلّ نوشته که حاوی جملات منظّم ویک دست است حرکت کنند .  مطالعه ی داستان ها این توانایی را به مرور در دانش آموزان ایجاد می کند و آنان رابطه ی منطقی بین آغاز ، میانه و پایان داستان را مشاهده می کنند.    5- روش همیاری    در انشانویسی  مزایای استفاده ازروش همیاری عبارتنداز:  - عزّت نفس دانش آموزان تقویت می شود؛ - تمایل دانش آموزان به مدرسه ، بیشتر می شود؛ - دانش آموزان خود را در سرنوشت خودو دیگران سهیم می دانند ؛ - روش درون گروهی و برون گروهی دانش آموزان افزایش می یابد ؛ - مهارت های تحمّل یکدیگر و هم زیستی را تجربه می کنند؛ روش اجرا  :      دانش آموزان را درگروه های نامتجانس (ضعیف – قوی ) تقسیم بندی کنید ؛ محتوای درس جدید ر ابا توجّه به تعداد دانش آموزان کلاس تقسیم بندی کنید . برای مثال : یک کلاس28  نفری را به 7 گروه 4  نفره تقسیم بندی کنید . درس را به چند قسمت تقسیم ...

 • موضوعات پیشنهادی انشا (توصیفی - توضیحی)

  1-      دوست دارید  به جای کدام  شخصیّت ادبی یا تاریخی  باشید  وچرا؟   2-           اگر کفش های بالدار  می داشتید به کجا ها  سفر می کردید ؟   3-           سفر به گذشته ، سفر به آینده   4-         جادّه های پر پیچ و خم  زندگی  را در آیینه  ی فردا چگونه می بینید ؟   5-           سفر خیالی  به اعماق  زمین  یا به اوج آسمان ها   6-           زمین سخاوتمند ، انسان بی تفاوت   7-           دست هایم  را دوست دارم زیرا ...   8-           دلی پر درد ، امّا زبانی خاموش   9-           و آن گاه که ...   10-      پشت درهای بسته   11-      مزرعه ای در انتظار باران   12-       اگر آرزو هایم  بر آورده  شود ...   13-      احساس شما  نسبت به خانواده   14-      آن جا  که بچّه ها  گرسنه و آواره اند !   15-      تصوّر شما  از زندگی  در آیینه ی فردا   16-      در انتظار عدالت   17-       چه موقع یخ های کینه آب می شود  ؟   18-       زندگی زیباست اگر ...   19-      اگر من ... بودم .   20-        موضوع زیررا در ده سطر  کامل کنید.                 نرم نرمک می رسد اینک بهار ...   21-       زنگ انشا زنگ دل ها   22-       وقتی بر بال خیال می نشینم   23-       یک خاطره ی سبز   24-      از زبان  یک آهو در حال فرار   25-       مسئله ای  که مرا همواره نگران  می کند  ...   26-       بچّه های خیابانی   27-       صد واژه ی  زیبا در مورد مادر   28-  لحظه ای که با تمام وجود  نیاز هایم  را با معبود خویش  در میان  می گذارم   29-      آن شب  که مادر بیمار بود   30-      چند پیامک ادبی بنویسید   31-       تعریف یکی از خواب ها   32-       چرا زنده ام   33-      چند لطیفه از خودتان بسازید .   34-       اگر فقط یکبار ببینمش ...   35- شعر ها و جمله هایی  که پشت کامیون ها نوشته  شده جمع آوری کرده و بنویسید .   36-       یادمون بمونه که .... یادمون باشه که ....   37-      سفر خیالی به بهشت   38-       نجوای  سحر گاهان   39-      گفت و گو های تنهایی من   40-   براساس ترجمه ی دعاهای مفاتیح (کمیل ، ندبه ، توسّل، ابوحمزه ، جوشن کبیر و...) یک نیایش ادبی بنویس .   41-      گفت و گوی ....... و......   42-        دل نوشته ای برای امام زمانم   43-      با قایق  شیشه ای  در اقیانوس  بیکران   44-      گل آفرینش   45-      دار قالی  46-   یک نامه ی سر گشاده  به شهیدان انقلاب اسلامی     47-  نامه ای به پدر بزرگ یا مادر بزرگم .       48-  نامه ای به خدا     49-  وقتی  ابر ها  می گریند .    50- حرف ها ی دلم  زیر قطرات باران   51-          زندگی یعنی ......       52-           لحظه ی سبز نیایش     53- ...

 • نمونه سوالات انشا دوم و سوم راهنمایی

  «دانش سبب زنده شدن دل هاست . پيامبر اكرم ص » رديف شرح سوالات بارم 1- درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد . الف شعار خلاصه و فشرده ي خواسته ها و آرمان هاي يك ملت است.                                       درست                      نادرست   ب.    لازم نيست در همه ي انواع نوشته ها علايم نگارشي را رعايت كرد.                                   درست                       نادرست 1 2- كلمات «پايداري  ،  توصيف ، شرح حال نويسي،  بيوگرافي ، نامه نويسي » را در جاي خالي مناسب بنويسيد. (يك كلمه اضافه است.) الف:  يكي از شرايط ..............................،دقت در انتخاب واژه ها و رعايت منزلت گيرنده است.  ب :  استفاده از .............................براي ذكر جزئيات سبب تاثير بخشي بيش تر نوشته مي شود. ج :  توصيف مقاومت و ايثار يك ملت در برابر بيگانگان و دشمنان آزادي را به صورت شعر و نثر ، ادبيات.......................مي گويند. د :  اگر نويسنده شرح حال شخص ديگري را بنويسد ، به اين نوع نوشته ..............................مي گويند. 1 3 در نوشتن انشا رعايت كدام اصول مهم تر است ؟ الف : بلندي جملات             ب: سادگي                       ج : ساده نويسي و كوتاهي جملات                  د: سادگي و بلندي جملات           5/ 4 در بيت « ما همان چشمه هاي كم آبيم         زندگي جمع دوستانه ي ماست » كدام آرايه ي ادبي به كار رفته است ؟ الف : تضاد                         ب :تشخيص                                                        ج : تشبيه                                  د : ضرب المثل                  5/0 5 فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي اين كلمات چه معادل هايي قرار داده است ؟        كوپن :  ....................           سايت :   .................     1 6  براي موضوعات زير كلمات قصار يا امثال و حكم بنويسيد.                       صبر :    .....................................................................................................................................                         نيكوكاري :............................................................................................................................    2 7 جمله ي زباني داده شده را به يك جمله ي ادبي تغيير دهيد.                « در پاييز برگ ها با وزش نسيم از شاخه ها مي افتند. »             .............................................................................................   1 8-     9-   درباره ي مفهوم اين بيت يك بند بنويسيد.         « روزي كه در آن نكرده اي كار                     آن روز ز عمر خويش مشمار ..............................................................................................................................................................................................................   درباره ...

 • موضوع انشا پیشنهادی برای استفاده همکاران دوره راهنمایی

  سال دوم و سوم 1 یک روز در روستا  2  گفت وگوی خود با دوستانتان را ضبط کنید سپس آن را به زبان گفتار و نوشتار بنویسید 3  یک شب مهتابی را توصیف کنید   4  مسافرت در یک روز بارانی 5  تشریح یک میدان بازی فوتبال یا والیبال 6  توصیف یک کارگاه نجاری، آهنگری 7  اتاق من 8  توصیف درخت 9  توصیف آنچه که از پشت پنجره اتاق می بینید 10  توصیف باغ در فصل خزان 11  توصیف باغ در فصل خزان 12  توصیف یک مغازه گل فروشی 13  آشپزخانه ی خانه ی ما 14  در صف نانوایی ، اتوبوس ، یا ... 15  در پیاده رو محله ی ما 16  باران در شهر ما 17  در پارک ... 18  اولین برف  امسال 19  در مطب پزشک ... 20  توصیف خود یا یکی از دوستان و همبستگان 21  آنچه که در راه مدرسه می بی بینیم ( از خانه تا مدرسه ) 22  یکی از یاد بود های من 23  منظره ی حریق یا تصادف 24  تصور کنید در یک قایق شیشه ای سربسته در زیر دریا سفر می کنید ، چه احساسی دارید ، چه می بینید ؟ 25 شهر یاروستای محل سکونت خودرا با رعایت اصول توصیف کردن توصیف کنید 26  زندگی عشایر را در سه بند توصیف کنید  27  به ورزش گرای و سرافراز باش ***که فرجام سستی سرافکندگی است 28  کتاب است آیینه یروردگار*** که بینی در آن رازها آشکار 29 توصیف کلاس درس یا آموزشگاه محل تحصیل . ...

 • انشا

  قرآن با شكوه ترين انشاي هستي وقتي عاشق شدي معلم مي شوي، وقتي معلم شدي عاشقي، وقتي معلم عاشق شدي همه جا با بچه ها هستي تا جايي كه در بهترين مكان دنيا، آنجا كه فقط"تو"يي و "او"حظ شخصي را فراموش مي كني. وقتي عاشق شدي درد هرچه مهجور و مظلوم است، مي فهمي. وقتي معلم عاشق شدي بر ديوار غار حرا مي نويسي"انشا مظلوم است!" وقتي عاشق شدي، معلمي حرفه ي تو نيست، لازمه ي حيات توست. آن گاه وقتي به اسم و رسم بازنشسته شدي، خانه ات مدرسه مي شود. دلت گنجينه اي عظيم و سرت پراز تجربه ها و انديشه هاي بزرگ براي تحول و تولدي تازه در تربيت و پرورش بوستان فردا. انشا انشا از ريشه ي نشاء به معناي خلق كردن و پديد آوردن چيزي كه تا كنون وجود نداشت و توسط ما وجود پيدا مي كند. انشا در اصطلاح نوشته اي است كه نويسنده آن را از ذهنيات خود و گنجينه ي واژگان ذهن خويش انتخاب كرده و نگارش مي كند. انشا به معني 1) آفريدن، ايجاد كردن 2) ابتدا كردن، آغاز كردن 3) از خود چيزي گفتن، خواندن و آوردن شعر از خود 4) سخن پردازي، سخن آفريني 5) نوشته اي مترسلانه ي فصيح و بليغ، ديوان، وزارت و اداره اي كه مكاتبات دولتي در آنجا صورت مي گرفت. نگارش نگارش به معني نگاشتن مي باشد. به هر نوع نوشتني و نگاشتن هرچيزي را نگارش مي گويند. نوشتن يك حرف تا يك مقاله ي علمي فيزيكي يا شيمي، نوشتن با چوب كنار دريا نيز نگارش است. يك نامه ي اداري يك متن نگارشي است چون قالب دارد. نگارش نوشتن فعال است كه مي توان آن را به دو دسته تقسيم نمود: 1)نگارش ساده                      2) نگارش پيشرفته(به نگارش پيشرفته انشا مي گويند) انشا به معني ادبي بودن و كاربرد آرايه ها و صناعات ادبي است. آنچه كه ما را بيشتر از حال و هواي خودمان خارج مي كند و تفكر و تخيل را پرورش مي دهد به انشا نزديكتر است ولي آنچه كه به زبان مردم نزديكتر باشد نگارش است. مراحل نوشتن 1)غيرفعال( رونويسي ) 2)نيمه فعال( املا ) 3)فعال( نگارش ) كه خود به دو دسته ساده و پيشرفته تقسيم مي شود. ويژگي هاي انشا روح دارد، زنده است،ارتباط برقرار مي كند، ميان خودش و مخاطب به يگانگي مي رسد، دوام دارد و ماند گار است. سه مرحله ي اساسي براي انشا: 1)مرحله ي پيش از نوشتن 2)مرحله ي حين نوشتن 3)مرحله ي پس از نوشتن مرحله ي پيش از نوشتن قبل از نوشتن كودك در ابهام به سر مي برد و ابهام ترس آور است. بزرگ ترين مشكل در نوشتن، شروع آن است پس بايد بن بست نوشتن را در هم شكست. با مطالعه، گفت و گو، مشاهده، فضا سازي، ايجاد شبكه ي خورشيدي مي توان گام هاي موثري در اين راه برداشت. مطالعه ابزاري براي روشن كردن ذهن است. بعضي از موضوعات احساسي احتياج به مشاهده دارد زيرا حس كردن و لمس كردن مهم تر از ...

 • همه چیز درباره انشا

  انشا متاسقانه این درس یکی از دروسی است که معمولا ما معلمان به آن بهای چندانی نمی دهیم و گذار از کنار آن می گذریم.متاسفانه واقعیت تلخی که در اینجا وجود دارد این است که انشای فراگیران در مدارس ما ضعیف است و باید دست در دست همدیگر ساعی باشیم تا این ضعف برطرف گردد. ابتدا باید قبل از هر مطلبی باید این را بدانیم که هدف انشا زبان آموزی است و این مقوله تنها نوشتن چند سطر مطلب نیست بلکه انواع داستان گویی،بازی های نمایشی،دکلمه،داستان نویسی،مکالمات روزانه و ... را شامل می شود. دلایل ضعف انشا: در این مطلب چندی از مشکلات انشا نویسی را به اختصار توضیح می دهیم و البته بر این نکته واقف و موءکد هستیم که شما عزیزان به این موارد آگاهی کامل دارید و انشاءالله در جهت رفع آنها اقداماتی را انجام داده و می دهید. 1)   اولین و ریشه ای ترین عاملی که موجبات ضعف در درس انشا را فراهم می کند عدم توجه به میزان دقت در جمله نویسی و جمله سازی پایه ی دوم ابتدایی است.متاسفانه شاهد این هستیم که با کم توجهی برخی آموزگاران محترم به ترکیب بندی درست،استفاده از لغات مناسب و زیبا نویسی در درس جمله سازی یا جمله نویسی پایه ی دوم فراگیران در مقاطع بالاتر جملاتی خارج از استاندارد زبان فارسی و کلماتی کاملا ابتدایی در متون و جملات خود مورد استفاده قرار می دهند. 2)   مشکل دیگری که معمولا اکثر مسائل از آن ناشی می شود کم سوادی،بی سوادی و ناآگاهی کامل برخی از والدین است.والدین گرامی معومولا انشا را بعنوان درسی نمره آور تلقی می نمایند و بعضا انشای فراگیران را خوشان می نویسند که این کار صدمات جبران ناپذیری را به فراگیران وارد می آورد.سوالی که مطرح است:والدین گرامی تا کجا می توانید به جای فرزند خود بنویسید؟ 3)   نهادینه نشدن فرهنگ مطالعه ی کتب آزاد در میان فراگیران.هر چند با اجرای طرح یار مهربان قدم مهم و بزرگی برای این مهم برداشته شده است ولی هنوز تا رسیدن به نقطه ی مطلوب راه بسیار طولانی را پیش رو داریم. 4)   متاسفانه شاهد هستیم که معلمان در مناطق دوزبانه برای راحتی کار فراگیران و از روی دلسوزی به زبان محلی با فراگیران صحبت می کنند که همین امر در عدم پیشرفت زبان ملی(فارسی) تاثیر چشم گیری دارد و فراگیران نمی توانند با ساختار و کلمات جدید زبان فارسی آشنا شوند.از معلمان عزیز خواهشمندیم که برای پیشرفت زبان فراگیران حتما در کلاس از زبان فارسی استفاده نمایند و فراگیران را تشویق کنند تا با معلمان همسو شوند. 5)      یکی از دلایل ضعف و دلسردی فراگیران از درس انشا عدم پیگیری معلمان در  پاره ای از اوقات به دلایلی از قبیل کمبود وقت و گاهی سهل انگاری معلمان است.سوال:فراگیران ...

 • حالا یه انشا درباره ی علم براتون آماده کردیم که ازاون استفاده کنید

  علم چيست؟ (بخش اول) علم (science) از واژه لاتين «scientia» به معناى آگاهى و معرفت (knowledge) مشتق شده است. شناخت و معرفت، توصيف ها، فرضيه ها، مفاهيم، نظريه ها، اصول و دستور العمل هايى نزديك به قطعيت هستند كه يا درست و يا مفيدند. البته شناخت و معرفت محدود به اين موارد نمى شود و خود بحث مفصلى در فلسفه است. به طور كلى، دانش و معرفت، اعم از علم است و علم (science) در معناى اصطلاحى، تحصيل نظام مند دانش جديد درباره طبيعت است كه با روش هاى معين به دست مى آيد و هدف آن برقرار كردن رابطه ثابت بين پديدار ها (phenomens) است. برخى فيلسوفان بين واقعيت بالفعل چيز ها در جهان و درك انسان ها از آنها تفاوت قائل مى شوند.«كانت»، فيلسوف آلمانى، از دو واژه «فنومن» (phenomen) يعنى آنچه كه از راه تجربه و حس قابل درك است و «نومن» (noumen) يعنى آنچه كه از راه تجربه قابل درك نيست براى اين منظور استفاده مى كند. كانت و پيروانش، معتقد بودند كه ذهن فقط مى تواند، ظواهر و پديده ها (فنومن) را بشناسد و از شناخت نومن ها، ناتوان است. البته از ديدگاه كانت، شناخت نومن ها از طر يق عقل ممكن نيست، اما از طريق اخلاق، امكان پذير است.برخى دانشمندان بر اين ادعايند كه فهميدن و تبيين دقيق جهان با استفاده از روش علمى، ممكن است و روش علمى يعنى مشاهده دقيق و آزمون نظريه ها توسط تجربه. البته آنها اين ادعا را ندارند كه هر چيزى را در معناى مطلق، اثبات مى كنند، بلكه تاكيد دارند كه براساس تجربيات و مشاهدات رايج، هر چيزى را مى توان با درجه خوبى از قطعيت، تبيين كرد. تا زمان عصر روشنگرى در اروپا، واژه علم به معناى هر دانش منتظم به كار مى رفت. علم معناى بسيار وسيعى داشت و گاهى معادل با «فلسفه» استفاده مى شد. در آن زمان بين «علم طبيعى» (Natural Science) و «علم اخلاقى» (Moral Science) تفاوت قائل مى شدند. علم اخلاقى شامل آن چيزى مى شد كه امروزه به نام فلسفه مى شناسيم. علم در حال حاضر كاربردش محدود شده است و به معناى علم طبيعى يعنى آنچه كه از راه تجربه و مشاهده به دست مى آيد، به كار مى رود. علم طبيعى به «علم سخت» (hard science) و علم سبك (soft science) تقسيم مى شود. فيزيك، شيمى، زيست شناسى، زمين شناسى، انواع علوم سخت هستند و انسان شناسى، تاريخ، روان شناسى و جامعه شناسى به عنوان علوم سبك خوانده مى شوند. موافقين اين تقسيم بندى، استدلال مى كنند كه علوم سبك از روش علمى يعنى آزمايش و تجربه (تجربه يعنى مجموع اعمال و مداخلاتى كه انسان در واقعيت مى كند)، استفاده نمى كنند بلكه از شواهد روايتى و تاريخى سود مى جويند و جمع آورى اطلاعات در آنها از دقت بالايى برخوردار نيست. البته مخالفين نيز ادعا دارند، علوم اجتماعى از مطالعات ...

 • انشا

  زنگ انشاکلاس درس، آرام است و سنگین است و من با گام هایم سینه اش را  رنجه می دادم همه آرام و خاموشند و بر عکس همیشه، چهرها در رنج می بینمنفس ها مرده در سینه نگاه مات شاگردان برایم تازگی دارد« کلاس درس انشا، درس سختی نیست!»چرا پس بچّه ها آرام و خاموشند؟ صدای من سکوت خسته را در خویش می کوبد:« بیا هرمز،  بخوان انشای مادر را »و یکباره کلاس از  نرمش خود دست می دارد و هرمز با صدای خسته اش آرام می خواند:                            «برای مادرم من هدیه ای دارم»                                                          دلی بی تاب، امّا گرم                            برای مادر بیچاره ام کز خانه  ی ما رفت »          و ناگه بغض در راه گلویش بغمه می گرددو شاگرد ان همه در خویش می لولند یکی آرام می نالد که:                       «هرمز مادرش مرده... .»    و آن گه سیل اشک از دیدگانش راه می گیرد و بر چشمان این امیدهای دور سرشکی گرم می غلتد و هرمز هم چنان با لرزشی محسوس می خواند                         « برای مادرم من هدیه ای دارم                                       دلی بی تاب، امّا گرم» و من هم در درون خویش، بی آرام می گریم   «کلاس درس انشا، درس سختی نیست؟»            مسعود محمودی (شباهنگ)         ***مقدّمه       درس انشا، از درس هاي سه گانه ي ادبيّـــات فارسي است و اصلي ترين دوره ي آمــوزش آن، دوره ی راهنماييست. جستارگشتي زده ايم بر خود و حاشيه هاي آن كه به اميد خدا سودمندباشد.                                                                        تعريف انشا        انشا در لغت به معناي« ايجاد، پرورش، ابداع، خلق كردن و از خود چيزي گفتن» است. آن چـه هم كه امروزه فنّ انشا گفته مي شود، از نخستين معناي آن - ايجاد - گرفته شده است.       در اصطلاح ادبيّات، انشا عبارتست از: «نوشتن جملات و عباراتي كه افكار نويسنده را به صورتي روشن و زيبا بيان مي كند، به طوري كه خواننده آن را- به آساني–  بفهـمد و برايش زيبا و مطـلوب باشد.( فرهنگ لغت دهخدا)       اين واژه با واژه هاي املا، خواندن، نوشتن و ... مراعات نظير دارد. سابقه ي درس انشا از گذشته تا كنون        با نگاهي به برنامه ي درسي آموزشگاه هاي جهان، از گذشته هاي بســيار دور تا امروز، درمي-يابيم تنها درسي كه هميشه در برنامه هاي درسي وجود داشته است و به عنوان اصـلي ترين درس ها  به شمار مي رفته است، همانا درس سرنوشت ساز «زبان و ادبيّات» بوده است.         تدريس درس انشا در آغاز به صورت شفاهي بود، به خصوص در يونان باستان، روم، اروپاي قرون وسطي و نيز در هند و چين، كه بعدها ...

 • انشا

  انشاانشا و نویسندگی یکی از مقوله های آموزش زبان فارسی است. دقت نظر در امر آموزش انشا، بازنگری عمیق در آموزش زبان و ادبیات فارسی را ضروری می سازد.درس انشا را باید از چارچوب یک کار کار تفننی خارج کرد. شاید نظر غالب این باشد که قرار نیست همه تحصیل کردگان و اهل سواد و دانش، مهارت و توانایی نوشتن پیدا کنند، بلکه این اهل ذوق و علاقه مندان واقعی هستند که چنین مهارتی را خارج از محدوده آموزش رسمی فرا می گیرند. اما چنین نیست. همه کسانی که تحصیل می کنند، کم و بیش به نوشتن نیاز دارند. این نیاز می تواند از ساده ترین کارهای نگارشی شخصی تا پیشرفته ترین و پیچیده ترین نمونه های آثار ادبی و هنری را در بر گیرد.بنابراین جایگاه و ضرورت آموزش انشا، باید در اذهان و برای برنامه ریزان و کارشناسان آموزشی روشن شود. بی توجهی به قانونمندی های اصولی در برنامه ریزی آموزش انشا و نیز تفننی تلقی کردن آن، از همین طرز فکر ناشی می شود. در حالی که نقش اساسی نوشتن در حیات، تفکر، تعلیم و تربیت، هستی شناسی و معرفت شناسی بر کسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت که رمز اساسی پیشی گرفتن فرهنگ و تمدن اسلامی در دوران های گذشته و موفقیت های فرهنگی و علمی دنیای غرب در عصر حاضر، ناشی از توجه به چنین پشتوانه فرهنگی بوده است. اگر آموزش و پرورش ما، امروز به چنین امری توجه نکند، فردا بسیار دیر خواهد بود.اصول و مهارت های آموزش انشازبان آموزی مهارت است. اما قبل از هر چیز، باید تعریفی دقیق از مهارت و اصول حاکم بر آن ارائه کرد.هر مهارتی عبارت است از مجموعه ای از آموزش های نظری و عملی که به تدریج انسان را قادر می سازند، فعالیتی را که به خوبی نمی شناسد و از انجام آن عاجز است، به نحو مطلوبی انجام دهد. لازمه وقوع چنین امری آن است که بپذیریم:1- هر فن و مهارتی قانون و قاعده ای دارد. این قانون و قاعده در جزئی ترین فنون نیز به چشم می خورد. انجام هر کاری از ساده ترین کارها همچون کارگری در نانوایی و مکانیکی گرفته تا پیچیده ترین کارها، چون خلبانی و فضانوردی، به اطلاعات و دانش هایی نیاز دارد که شخص باید بداند و بدان ها عمل کند.2- فنون و مهارت ها اکتسابی هستند. انسان به همان نسبتی که از قاعده و قانون و مراحل یادگیری فن یا مهارتی بی اطلاع است، آن را غیر اکتسابی می پندارد و داشتن آن را به تصادف یا وراثت یا نبوغ شخص ماهر و گاهی هم الهام نسبت می دهد.3- مهارت ها به صورت تدریجی به دست می آیند. به بیان دیگر هیچ کسی نمی تواند در کسب مهارت، یک شبه ره صد ساله را بپیماید.4- هر مهارتی در صورت تکرار و تمرین، ماندنی خواهد شد. وگرنه از صفحه ذهن و یا حیطه توانایی اعضا و حواس خارج می شود.حال باید ببینیم، ...