خدا نیست ............

خـبـر دارى اى شیخ دانا که من خدا ناشناسم خدا ناشنــــــا س
نه سربسته گویم دراین ره سخن نه ازچوبِ تکفیردارم هراس

زدم چون قـدم ازعـدم در وجو د خدایـت بـرم اعتبارى نداشــت
خـــداى تو ننگیـن وآلوده بــــود پرستیدنـش افـتخارى نداشـــت

خــدائى بدیـنـسان اســـیـرنـیــا ز که برطاعت چون توئى بسته چشم
خــدائى که بـهـر دو رکعت نماز گرآید به رحم وگرآید به خشــــــــم

خــدائى که جـزدرزبـان عـــرب بــه دیـگـر زبـانـى نـفـهـمـد کــلام
خــدائى که نـاگـه شود درغضب بسوزد به کین خرمن خاص وعام

خــدائى چنان خودسر وبـلهـوس که قهرش کـنـد بـیـگـناهان تباه
بـه پـاداش خـشنودى یک مگـس زدوزخ رهاند تنــــــــى پرگناه

خــدائى کـه بـا شـهـپـر جـبرئیل کند شهــرى آباد را زیر و رو
خــدائى کـه درکـام دریـاى نـیـل برد لشکر بى کرانــــــى فرو

خــدائى کـه بى مزد مـدح وثـنـا نگردد به کار کســى چاره ساز
خدا نیسـت بـیـچاره، ورنه چـرا به مدح وثناى تو دارد نیــــــاز

خداى توگه رام و گه سرکش است چو دیوى که اش باید افسون کـنند
دل او به "دلال بازى" خوش است وگرنه "شفاعتگران" چون کننــد؟

خـداى تـوبا وصـف غلمان وحـور دل بـنـده گـان را به دســت آورد
به مکر و فریب و به تهدید و زور به زیر نگین هرچه هـسـت آورد

خـداى تو مانند خان مغول "بتهدید چون برکشد تیغ حکم"
زتهدیـد آن کـارفـرماى کـل "بمانند کرٌ و بیان صم و بکم"

چو دریاى قهرش درآید به موج ندانـد گـنه کاره از بـى گناه

به دوزخ درون افـکند فوج فوج مسلمان وکافر، سپید وسیاه

خــداى تــو انــدرحـصـار ریــا نهان گشته کزکس نبیند گزند
کسى دم زند گر به چون و چرا به تکفیر گـردد چـماقش بـلند

خــداى تـو با خـیـل کـرٌ و بیان به عرش اندرون بزمکى ساخته
چوشاهى که ازکار خلق جهان بـه کـــار حـرمخـانـه پــرداخـتـه

نهان گشته درخلوتى تو به تو بـه درگاه او جز ترا راه نیست
توئـى مـحرم او که ازکار او کسى در جهان جزتوآگاه نیست

تو زاهد بدینسان خـدائى بـناز که مخلوق طبع کج اندیش تست
اسیر نیاز است و پابـست آ ز خدائى چنین لایق ریش تســــت!

نه پنهان نه سربسته گویم سخن خدانیست این جانور، اژدهاست
مرنج ازمن اى شیخ دانا که من خدا ناشناسم اگر "این" خداست


مطالب مشابه :


شعر خدا+ قیصر امین پور

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز - شعر خدا+ قیصر امین پور - **داستان كوتاه، روانشناسي
آغاز با نام خدا در اشعار فارسی

Zabanadabi - آغاز با نام خدا در اشعار فارسی - نوشته های محمدرضا نوشمند در باره ی زبان و ادبیات
خدا....

شعر - خدا . - بسم الله الرحمن الرحیم - شعر از خدا در ذهنم اين تصوير بود
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

شـــــــــــــــــــــــــــــــعر - خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا.
شعر هایی درباره ی خدا و نماز

نمــــــــــــــاز - شعر هایی درباره ی خدا و نماز - نماز، گفتگویی بس عاشقانه، ساده و لطیف با
شعر " ای خدا "

شعر از خودم ای خدا وقتی که می خواهم. نشته در افق دست در گردن شعر. عشق در گرده آب. یاد خدا را بکنم
خدا نیست ............

خـبـر دارى اى شیخ دانا که من خدا ناشناسم خدا ناشنــــــا س نه سربسته گویم دراین ره سخن نه
شعر خدا

زیباترین شعرهای عاشقانه - شعر خدا - وقتی دلگیری و تنها - زیباترین شعرهای عاشقانه
شعر(از خدا صدا نمی رسد) "مشیری"

بهانه - شعر(از خدا صدا نمی رسد) "مشیری" - مطالب این وبلاگ را به هموطنان عزیزم به ویژه همشهریان
شعر زیبای خانه خدا از شادروان قیصر امین پور

پيش از اينها فكر مي كردم خدا خانه اي دارد ميان ابرها مثل قصر پادشاه قصه ها خشتي از الماس و
برچسب :