کوهپيمايي دامنه هاي جنوبي دنا

 

عنوان برنامه: کوهپيمايي دامنه هاي جنوبي دنا (سي سخت به ياسوج)
تاريخ اجراي برنامه: 2-1/7/90
سرپرست: کيوان زماني
راهنما: علي صرامي
افراد شرکت کننده: کيوان زماني - علي صرامي - عباس مصطفي دخت – زهرا عبدالهي – زهره عبدالهي – سميه پايمرد - سينا پورخليلي – محسن رادهوش – محمد محمودي - عزت اله رمضاني

متن گزارش:
طبق تقويم سه ماهه سوم گروه در تاريخ يکم و دوم مهر ماه قرار بود برنامه ميل فرنگي يزد اجرا شود که به علت هفته دفاع مقدس و انجام مانور و رزمايش در منطقه مذکور اين برنامه لغو و يک برنامه شناسايي مسير در دامنه هاي دنا جايگزين شد.
گروه 10 نفري ما شامگاه پنج شنبه 31/6/90 با يک دستگاه مين بوس ساعت 21.45 اصفهان را به سوي سي سخت ترک کرد. به شهر سي سخت که رسيديم ابتداي ورودي شهر تابلوي مرکز به چشم مي خورد. خياباني که در امتداد اين تابلو بود را پيش گرفتيم. به اولين فلکه (سه راه) که رسيديم تابلوي تنگ کوه گل به طرف راست ديده مي شد. جاده تنگ کوه گل را پيش ميگيريم و مستقيم پيش ميرويم و در دو راهي ها به سمت چپ نميپيچيم. در انتها جاده اسفالت آخرين تفرجگاه تنگ کوه گل قرار دارد. در اينجا به يک سه راهي بر مي خوريم و تابلو ((درياچه هاي تنگ کوه گل)) را مي بينيم. از تفرجگاه تنگ کوه گل اگر کم ارتفاع بگيريم تپه ها و درياچه هاي تنگ کوه گل مشاهد مي شود که فصل بهار بهترين فصل براي بازديد از اين درياچه هاست. ولي ما در جاده خاکي مسير را ادامه مي دهيم و به سمت محيط باني تنگ کوه گل ميرويم. 100 متر که در اين جاده خاکي جلو برويم به محيط باني تنگ کوه گل ميرسيم. ساعت 5.45 پس از آماده کردن کوله ها و گرم کردن، در خنکاي اوايل صبح کوهستان کوهپيمايي را از تنگ کوه گل آغاز کرديم. در اوايل مسير چشمه آبي وجود دارد و تا سه آب، ديگر آب نداريم. مسير پس از محيط باني جاده خاکي ماشين رويي بود که در انتهاي آن به ماشين آلات و دستگاه هاي حفاري ميرسيد پس از آن ميبايستي پاکوب را ادامه ميداديم.

ابتدای مسیر 


 ساعت 6.40 به دوراهي تنگ نول(nevel)- گردنه برآسمان رسيديم . مسير را به طرف گردنه برآسمان در سمت راست مسير ادامه ميدهيم که پس از گذر از دره اي کوچک با شيب ملايم وارد گردنه برآسمان با ارتفاع حدود 3000متر مي شويم.

کوه هجال 


در اواخر مسير گردنه برآسمان کوه هجال از قلل فرعي دنا به ارتفاع 3600متر در سمت راست پاکوب ديده ميشود.

گردنه برآسمان 


پس از تراورس گردنه برآسمان ساعت 9.00 به انتهاي اين گردنه رسيديم که در اينجا بايد ارتفاع کم ميکرديم.

انتهای گردنه برآسمان 


بعد از فرود از گردنه مذکور به محلي به نام سه آب، بالا دست ابتداي تنگ گنجي رسيديم.

سه آب 


ساعت 9.45 در سه آب مشغول صرف صبحانه شديم. تيم هايي که در فصل بهار به اين منطقه آمده اند و زمان بيشتري براي اجراي برنامه شان داشتند از اين محل براي شب ماني استفاده  کرده اند. در ضمن از سه آب تا  انتهاي تنگ گنجي آب موجود است و مسير در امتداد رودخانه است.
ساعت 10.50 پس از صرف صبحانه به طرف تنگ گنجي حرکت را آغاز کرديم. براي ورود به تنگ گنجي ميبايست سنگ صخره اي بزرگ بالاي سر سه آب را دور ميزديم تا به ابتداي تنگ گنجي برسيم.

مسیر تنگ گنجی 

ابتدای تنگ گنجی


در ادامه مسير خط الراس جنوبي دنا بالاي سرمان ديده مي شد که قله هاي نول 1 و 2 و پازن پير از طرف جنوبي که آخرين قلل دنا هستند مشاهده مي شد.

 خط الراس جنوبی دنا


ارتفاع تنگ گنجي تفريبا 2900 متر است. ساعت 13.00 به انتهاي تنگ گنجي رسيديم. مسير در تنگ گنجي پاکوبي مشخص و مستقيم است.

 دشت گاوینه


پس از پايين آمدن از گردنه (13.40) مسير را در امتداد درختاني که در دشت گاوينه بود ادامه داديم تا اينکه ساعت 14.20 در محلي در بالادست ابتداي تنگ توبادي در ارتفاع حدود 2600 متر براي شب ماني توقف کرديم.
هواي منطقه در اين فصل بسيار خنک و دلچسب بود و بر خلاف انتظارمان هواي شب خيلي هم سرد نبود.
صبح روز شنبه 2/7/90 ساعت 5.30 پس از بيدار باش، صبحانه و پاکسازي محل کمپ راس ساعت 7.00 حرکت کرديم، پاکوبي مشخص به طرف تنگ توبادي و سپس تنپ کبوتري در سمت چپ رودخانه.
تنگ توبادي به سمت تنگ کبوتري و تنگ مهريان مسيري با شيب تقريبا ملايم است.

تنگ توبادی 


تنگ کبوتري هم همراه با شيب و دست به سنگ به تنگ مهريان ختم ميشد.

تنگ کبوتری 


ساعت 8.10 به ابتداي تنگ مهريان رسيديم. تنگي بسيار زيبا ديدني بود. در طول مسير و قسمت هايي از آن درختان انگور وحشي و تمشک وحشي ديده مي شد.

ابتدای تنگ مهریان 


بعلت شناسايي نشدن قسمتي از تنگ مي بايستي از کف دره جدا ميشديم و با ارتفاع گرفتن آن قسمت از تنگ را از بالا دور ميزديم (11.10).

ارتفاع گرفتن و دور زدن دره از کمر کوه همراه با شیب تند 


در حين تراورس خط الراس اصلي دنا پشت سرمان و قسمتي از تنگ که شناسايي نشده که ديواره اي و عميق است رو به رويمان ديده ميشد.

نمای قسمتی از تنگ که شناسایی نشده 


پس از پايين آمدن از قسمت مذکور ادامه مسير در امتداد رودخانه بود.

 


ساعت 13.00 در ميانه مسير فرصتي 1.5 ساعتي براي ناهار و استراحت داده شد. در همين حين دو نفر از دوستان از انتهاي آن قسمت از تنگه که شناسايي نشده وارد تنگ شده و ده دقيقه اي داخل دره پيش رفتند، وتا جايي که پيش رفتند آبشار بلندي نبوده است.

 


مسير بعد از جايي که استراحت داده شد در امتداد رودخانه و در ميان باغهاي گردو بود.

 


ساعت 15.30 به سر تنگ مهريان رسيديم. آخر تنگ مهريان تفرجگاهي براي مسافران ساخته شده. اين تفريح گاه 5 کيلومتر بعد از ياسوج واقع در جاده ياسوج – اقليد مي باشد. ساعت 15.45 با ميني بوس به سمت اصفهان به راه افتاديم. 5 کيلومتر بعد از تنگ مهريان به يک سه راهي ميرسيم که سمت چپ به ياسوج ميرود و مسير مستقيم ما را به سي سخت و نهايتا اصفهان ميرساند. در کيلومتر 15 جاده ياسوج سي سخت سمت راست جاده تابلو ((به سمت تفريح گاه تنگ گنجي)) ديده مي شود که اين تفريح گاه از دور نيز پيداست.
و در نهايت ساعت 23.00 به اصفهان رسيديم و برنامه به اتمام رسيد.

سینا پورخلیلی


مطالب مشابه :


طی مسیر دریاچه نئور به سوباتان

گروه کوهنوردی اژکهن - طی مسیر دریاچه نئور به سوباتان - ورود شما را به وبسایت
گزارش پیمایش سرپیر به معدن

گروه کوهنوردی اژکهن - گزارش پیمایش سرپیر به معدن - ورود شما را به وبسایت گروه کوهنوردي
گزارش برنامه صعود به دماوند، جبهه شمال شرقی

گروه کوهنوردی اژکهن - گزارش برنامه صعود به دماوند، جبهه شمال شرقی - ورود شما را به وبسایت
کوهپيمايي دامنه هاي جنوبي دنا

گروه کوهنوردی اژکهن - کوهپيمايي دامنه هاي جنوبي دنا - ورود شما را به وبسایت
برچسب :