ـــــــــــــــــ انشاء زیبا در مورد نماز ــــــــــــــــــــــــــ

به نام خدا

 

 

موضوع انشا:چگونه می توان در نماز به ارامش برسیم؟

 

 

ایا می دانید که چگونه در هنگام نماز خواندن می توان به ارامش رسید؟رمز و راز مسئله در این است که نماز ذکر و یاد خدا و نیایش به درگاه اوست . تو در محراب نماز و در آن هنگام که پروردگار رحمان و رحیم خود را میخوانی،با او سخن می گویی و در آن هنگام که از قرآن مجید در نماز قرائت می کنی سخن خدایت را فرامی گیری. یعنی انسان نماز گزار هم با خدا سخن می گوید و هم سخنان خدا را دریافت میکند. در فردای قیامت که در محضر خداوند حضور می یابی نمازت به بهترین شکل و نیکوترین صورت در کنارت می ایستد تا تو را شفاعت کند .

به همین جهت بر تو لازم است که اوقات نمازت را در میعادگاه ملاقات و دیدار با پروردگار جهان قرار بدهی و بر این باور باشی که وقت نماز وقت دیدار با خداوند است و زمان جدا شدن از تمام دغدغه ها و وسوسه های فکری که در طول روز داشتی و خود را از نظر روانی و روحی برای این ملاقات آماده سازی و با اذان واقامه به استقبال آن بروی و با تکبیر گفتن در آغاز و افتتاح نماز از شر وسوسه گر خناس ،به خداوند پناه ببری ، پس بر تو لازم است در آیات سوره حمد  وهر سوره دیگری که بعد از حمد انتخاب میکنی چنان تدبر و تامل نمایی گو اینکه این آیات را بطور مستقیم از خداوند در یافت میکنی و در هنگام رکوع و سجود با تقدیس و تسبیح خداوند و زاری و تضرع در پیشگاه او و در خواست حوایج خود از او به او تقرب بجویی و خود را به مقام ربوبی او نزدیک سازی و در تشهد هم به عبودیت او و رسالت حضرت محمد اقرار نمایی و اینجاست که دوباره در سلام به خدای خود سلام میدهی انگار تازه به درگاهش رسیده ای اگر با توفیق و کمک خداوند،خود را با نمازت منسجم و هماهنگ سازی و با روح نماز دمساز شوی ،زندگی تو دگرگون میشود و توام با صلاح و رستگاری تکامل میابی و تو هر روز خود را بهتر از گذشته خواهی یافت و به این باور و یقین خواهی رسی که تنها با نماز خواندن و نزدیک شدن به خدا میتوان تنها راه گشا و حلال مشکلات خود را بیابی و بدانی از این طریق می توان به ارامش رسید و نه از راه هایی که بیگانگان ان را به عنوان رسیدن به ارامش برای جوانان معرفی کرده اند.

پیامبر اسلام می فرماید:مومنی نیست که به نماز ایستد مگر این که رحمت الهی تاعرش او را احاطه می کند و فرشته ای بر او گماشته می شود که ندا می نماید،ای فرزند ادم اگر می دانستی ان چه را که در نمازت است و با که سخن می گویی هرگز از نماز ملول نمی شدی و از ان روی نمی گرداندی،اری انچه در اسمانها و زمین است باید نیایش خدا نمایند و تنها برای اوست ثنا و ستایش.


مطالب مشابه :


زیباترین انشا نماز+مقاله کوتاه در مورد نماز +زیباترین جملات در مورد نماز

زیباترین انشا نماز+مقاله کوتاه در مورد نماز موضوع انشا نماز. که بهترین روش تبلیغ نماز
ـــــــــــــــــ انشاء زیبا در مورد نماز 2 ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ انشاء زیبا در مورد نماز انشا:سبک شمردن نماز باشد.بهترین نماز
انشا در مورد نماز

انشا در مورد نماز; و آنچه گفته آمد همه برای این بود که عرض گردد نماز بهترین و تضمینی‌ترین
متن ادبی"برای انشای نماز"

احادیث در مورد مسجد از زبان امام صادق کودک نمازخوان،بهترین عکس رویترز نقش نماز در
انشایی در مورد نماز

ما برای آوردن دلیل در مورد نماز به هیچ کتابی جز قرآن بزرگ لازم نیست رجوع کنیم.
ـــــــــــــــــ انشاء زیبا در مورد نماز ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ انشاء زیبا در مورد نماز موضوع انشا:چگونه می توان در به بهترین
مقاله ی در مورد نماز

مقاله ی در مورد نماز نماز نزدیکترین و بهترین حالتی است که بنده می تواند با خدای خود
نـماز

اولیـن چیزی که در قیامت مورد بررسی قرار می گیره "نـماز" و. بهترین تا در غنی انشا نماز
جمله های كوتاه و زیبا در مورد نماز

جمله های كوتاه و زیبا در مورد نماز. نماز بهترین ذكر موضوع انشا: زیبایی های نماز.
برچسب :