آنان که زیبایی بیشتر میخواهند، بسم الله

                          نتیجه اش زیباست وقتی این دو را پیوند می زنیم؛
 
                      اینکه فرمودند: زکات زیبایی، پاکدامنی ست
 
                       و اینکه پرداخت زکات دارائیت را افزون می کند
 
                      حالا آنان که زیبایی بیشتر می خواهند، بسم الله


مطالب مشابه :


ثبت نام راهیان نور

پایگاه شهید آوینی دانشگاه آزاد شبستر - ثبت نام راهیان نور - - پایگاه شهید آوینی دانشگاه آزاد شبستر.
دانشگاه آزاد شبستر

مراسم روز معلم در دانشگاه آزاد اسلامی شبستربرگزار شد. شبستر - خوش نیت: مراسم گرامیداشت روز معلم در این دانشگاه آزاداسلامی شبستر برگزار شد. در این مراسم که با حضور امام جمعه، فرماندار، جمعیاز مسئولان شهرستان شبستر، هیأت رئیسه و اساتید ...
عشق فقط سید علی

پایگاه شهید آوینی دانشگاه آزاد شبستر - عشق فقط سید علی - - پایگاه شهید آوینی دانشگاه آزاد شبستر.
زود خوب شو آقا جان...

پایگاه شهید آوینی دانشگاه آزاد شبستر - زود خوب شو آقا جان... - - پایگاه شهید آوینی دانشگاه آزاد شبستر.
هشتمین اختر تابناک

پایگاه شهید آوینی دانشگاه آزاد شبستر - هشتمین اختر تابناک - - پایگاه شهید آوینی دانشگاه آزاد شبستر.
آنان که زیبایی بیشتر میخواهند، بسم الله

پایگاه شهید آوینی دانشگاه آزاد شبستر - آنان که زیبایی بیشتر میخواهند، بسم الله - - پایگاه شهید آوینی دانشگاه آزاد شبستر.
برچسب :