زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 15


پادشاهان مردم دوست برگزيدگان پروردگارند . حکيم بزرگمهرهمسران ، اگر رازهاي زندگي خويش را بيرون نبرند خيلي کمتر به غم جدايي گرفتار آيند . حکيم ارد بزرگآداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودي با يکديگر متحد مي شوند . بارتولافراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محيط سازند ولي اشخاص ديوانه سعي مي کنند محيط را به رنگ خود در آورند ، به همين جهت تحولات و ترقيات اجتماع به دست ديوانگان بوده است . آندره مورابستر جامعه همچون درياست هيچ بنايي بر آن پايدار نخواهد بود مگر آنکه خود را با بسامدهاي (امواج) آن همراه سازد . حکيم ارد بزرگپول مانند حس ششم است که بدون آن نمي توان از پنج حس ديگر به طور کامل استفاده کرد . بدون درآمد کافي نصف امکانات زندگي به روي ما مسدود خواهد شد . سامرست مرآمجستجوي حقيقت ديوانگي مطلق است ، چه موقعيکه به حقيقت رسيديد ممکن نيست به کسي بگوييد و دشمن شما نشود . برنارد روسن پي يرزماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه. فرويداگر مژده اي براي کسي داري ، در دادن آن عجله کن . مرياکزورگو ، خواب پريشان بسيار مي بيند . حکيم ارد بزرگبا مشکلات مي جنگيم که به آسايش برسيم ، وقتي به آسايش رسيديم آسايش را غير قابل تحمل مي دانيم .بروکس آدامزخطر خوشبختي در اين است که آدمي در هنگام خوشبختي هر سرنوشتي را مي پذيرد و هرکسي را نيز . فردريش نيچهبخشندگي ، داشته است نه تباه شده . حکيم ارد بزرگانسان هر چه بالاتر برود احتمال ديده شدن وصله ي شلوارش بيشتر مي شود. اديسونانسان هنوز خارق العاده ترين کامپيوتر است . کنديپيامد دانايي ، پذيرفتن بار ساماندهي ديگران است .  ارد بزرگانسان هيچ وقت بيش تر از آن موقع خود را گول نميزند که خيال ميکند ديگران را فريب داده است . لاروشفوکولدبشر به خوشبختي خيلي زود عادت مي کند و چون خيلي زود عادت مي کند خيلي زود هم فراموش مي کند که خوشبخت است . آندره مصورامردم آدمهاي بردبار را با ادب مي دانند حال آنکه بردباري سنجشي درست نيست ! بايد ادب آدمها را در آزمون ها سنجيد و نه در سکوتها ... حکيم ارد بزرگآدم شجاع يکبار مي ميرد ولي ترسو هزار بار . الين چانکحافظه پرونده تخيل و گنجينه عقل دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است . بازيلجايگاه ارزيابي و نقد شما بر کارکرد ديگران ، مي تواند آغازگاه نخستين گام شما براي سازندگي باشد . حکيم ارد بزرگاگر ندانيد که به کجا مي رويد , چگونه توقع داريد به آنجا برسيد ؟ باسيل اس.والشخشم با ديوانگي آغاز مي شود و با پشيماني پايان مي پذيرد . فيثاغورثجز ناميدي و افسردگي هيچ بن بستي در زندگي آدمي نيست . حکيم ارد بزرگبارش باران تپش زندگي و مهرباني است . حکيم ارد بزرگيا چنان نماي که هستي ، يا چنان باش که مي نمايي . بايزيد بسطاميتمام دنياي پهناور را بگرديد ، دري بر روي آدم بي پول گشاده نخواهيد يافت . هانري استانتونتندرستي پيش نياز هر آرمان باشکوهي ست . حکيم ارد بزرگخرد ، آدمي را گرانبهاترين چيز است ، و خداوند خرد در هر دو جهان کامروا و سرافراز است . و اگر از خلعت خرد محروم بود دانش بجويد ، چه دانشور سرور سروران است . و اگر از آن هم بي بهره بود بايد دلير باشد و در ميدان نبرد بي باک باشد تا در نظر پادشاه گرامي ، و پيوسته شاد و فرمانروا باشد .و اگر اين نيز نداشت ديگر درخور زنده ماندن نيست ، و بهتر است که مرگ وي را دريابد . حکيم بزرگمهرانساني که قادر به آفرينندگي نيست طالب نابود ساختن است . اريش فرومنوازش و دلربايي زياد ، پيشاپيش بستر مرگ را فراهم کند !. حکيم ارد بزرگمرد آزاده پيوسته مي کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود کردار خود تند و سريع باشد . کنفوسيوسآزادي تلاش خردمندانه آدمي در جستجوي علت حادثه هاست . هربرت مارکوزهارزش يکديگر بويژه کهن سالان خويش را بدانيم که نيروي امروز ما برگرفته از نيروي ست که پيشتر آنها به ما بخشيده اند . حکيم ارد بزرگوقتي همه نيروهاي جسمي و ذهني متمرکز شوند توانايي فرد براي حل مشکلات به طور حيرت انگيزي چند برابر مي شود . نرمن وينسنت پيلاگر در کارتان در حال پيشرفت نيستيد و بهتر نمي شويد ، پس داريد بدتر مي شويد . نت رايليتندرستي پاداش نيک زيستي ست . حکيم ارد بزرگحرف کساني که مي گويند عشق بري از خودخواهي ست خنده دار است زيرا همه چيز طبق خواست قدرت ما است . فريدريش نيچهانسان بزرگتر از يک جهان و بزرگتر از مجموعه جهانهاست ، در اتحاد جان با تن رازي بيش از راز آفرينش جهان نهفته است . هنري گيلرادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمي آيد ادب داراي ريشه است ريشه ايي به بلنداي تاريخ . حکيم ارد بزرگحسن شهرت و نام نيک بزرگترين سعادتهاست. شيللرسعادت ديگران بخشي مهم از خوشبختي ماست. رنانمسرات حقيقي در اثرازدواج بدست ميآيد . لويي پاستورمردان بزرگ تاريخ سرنوشت ملتها را تعيين مي کنند . اشپنگلر


مطالب مشابه :


زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 1

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 1 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات
زیباترین جملات...

هر وقت که زمین خوردی ، دست کم چیزی از زمین بردار... -------------------- اگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید ، به او قدرت بدهید. -------------------- اگر تمام شب را برای از
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 12

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 12 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 4

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 4 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات
زیباترین جمله

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله - رهنمون (جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات | جملات قصار.
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 15

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 15 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 13

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 13 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان
قشنگترین جملات سال 92+ آرشیو بهترین اس ام اس های عاشقانه ی 91

زمزمه های بی همتا | asheqana.com - قشنگترین جملات سال 92+ آرشیو بهترین اس ام اس های عاشقانه ی 91 - درگیر من مشو . . . همدم نمی شوم ____ گفته باشم . . . کاری به کار
زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 7

رهنمون , سخنان بزرگان , جملات فلسفي - زیباترین جمله از کیست ؟ برگ 7 - رهنمون ( جملات فلسفي , سخنان فلسفی , سخنان سنگین )| جملات زيبا | جملات بزرگان | جملات
قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین سری اول

زمزمه های بی همتا | asheqana.com - قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین سری اول - درگیر من مشو . . . همدم نمی شوم ____ گفته باشم . . . کاری به کار عشق ندارم.
برچسب :