بررسي آماري نفرات برتر کنکور 89

بررسي آماري نفرات برتر کنکور 89
اسامي 36 داوطلب برگزيده آزمون سراسري سال 1389 در گروههاي آزمايشي پنج گانه علوم رياضي و فني ، علوم تجربي ، علوم انساني، هنر و زبان هاي خارجي اعلام شد که نشان مي دهد اين بار دختران از پسران پيشي گرفته اند.
نتايج اوليه کنکور سراسري سال 89 تا فردا 11 مرداد ماه اعلام مي شود اما پيش از اعلام نتايج، اسامي نفرات برگزيده به تفکيک گروه هاي آزمايشي اعلام شد.بر اين اساس با توجه به اينکه بابک اسعدپور بهزادي از کرمان توانسته است رتبه هفتم گروه آزمايشي تجربي و رتبه اول گروه زبان هاي خارجي را همزمان کسب کند از ميان 36 برگزيده 18 نفر از آنها را دختران و 17 نفر را پسران تشکيل مي دهند.بررسي 10 نفر اول گروه رياضي نشان مي دهد که 9 نفر از آنها را پسران و تنها رتبه 9 اين گروه متعلق به يکي از دختران است که البته همين وضعيت در گروه آزمايشي علوم انساني به شکل ديگري تکرار شده است و از ميان 10 برگزيده اين گروه 9 نفر را دختران تشکيل مي دهند.در گروه آزمايشي علوم تجربي 6 دختر و 4 پسر از ميان 10 برگزيده و در گروه آزمايشي هنر 2 دختر از ميان سه برگزيده نشان دهنده پيشي گرفتن دختران در اين گروه ها است.در کنکور 89 نفرات اول گروه هاي علوم تجربي، علوم انساني و هنر دختر هستند و پسران نفرات اول گروه هاي رياضي و فني و زبان هاي خارجي را به خود اختصاص داده اند.در بررسي که درباره محل سکونت داوطلبان برگزيده کنکور 89 صورت گرفته نشان مي دهد که در ميان نفرات برتر کنکور، برتري با ساکنان استان تهران است و پس از آن ساير استانها در رده هاي بعدي قرار دارند.از ميان نفرات برتر کنکور سراسري سال 89، 19 نفر از استان تهران شامل تهران و شميرانات، 3 نفر از استان فارس از شهر شيراز، 3 نفر از استان کرمانشاه از شهرهاي کرمانشاه و پاوه، 2 نفر از استان کرمان از شهرهاي کرمان و سيرجان، 2 نفر از استان همدان از شهر همدان، يک نفر از استان خوزستان از شهر بهبهان، يک نفر از استان مازندران از شهر نوشهر، يک نفر از استان خراسان رضوي از شهر سبزوار، يک نفر از استان آذربايجان شرقي از شهر تبريز، يک نفر از استان قم از شهر قم و يک نفر از استان خراسان جنوبي از شهر بيرجند حضور دارند.بررسي محل سکونت نفرات برتر کنکور سراسري سال 89 نشان مي دهد که در ميان گروه هاي پنج گانه نفرات اول گروه هاي علوم رياضي و هنر از ميان تهراني ها است و نفرات اول گروه هاي تجربي و انساني هر دو از همدان بوده و نفر اول گروه زبان هاي خارجي نيز از کرمان رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.در اين بررسي ها آنچه توجه را جلب مي کند که استان هاي بزرگ ديگري از جمله يزد و اصفهان که همواره بخشي از برگزيدگان کنکور را به خود اختصاص مي دادند در اين فهرست حضور ندارند.


مطالب مشابه :


کارنامه مبحثی نیم سال اول خود را دریافت کنید

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی ی آرشیو از پشتیبان خود دریافت کنید. این کارنامه شامل
شرایط بورسیه شدن در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی دریافت کارنامه دانش آموزان متقاضی جديد بورسیه‌ی
نفرات برتر کنکور سراسری 1389 معرفی شدند

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی,کنکور ادامه ی آرشیو دریافت کارنامه کانون
بررسي آماري نفرات برتر کنکور 89

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی,کنکور ادامه ی آرشیو دریافت کارنامه کانون
سخنرانی کاظم قلم چی در جمع رتبه های برتر کانون فرهنگی آموزش قلم چی

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی,کنکور ادامه ی آرشیو دریافت کارنامه کانون
راز موفقیت و آرزوهای شاگرد اول‌های كنكور

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی,کنکور ادامه ی آرشیو دریافت کارنامه کانون
اسامی نفرات برتر(یک رقمی های کشوری) کانون فرهنگی آموزش قلم چی کنکور سراسری 88

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی,کنکور ادامه ی آرشیو دریافت کارنامه کانون
کارنامه نفر اول کنکور سراسری ریاضی 87(کارنامه سجاد فولادی قلعه)

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی ادامه ی آرشیو برای دریافت کارنامه نفرات اول رشته ها
برچسب :