مد های لباس


مد های لباس

مد

جواني خصوصيات خاص خود را دارد که هيچ گريزي از آن نيست، يکي از نيازهايي که به شکل مستقيم با سن جواني ارتباط دارد، نياز به آراستگي است به طوري که کليه جامعه شناسان و روان شناسان متفق القول هستند که جوانان در سني خاص نياز به پوشيدن انواع خاصي از لباس و آرايش مو را دارند که حس خود نمايي آنان را تا حد زيادي مرتفع ساخته و از طرفي داراي رنگهاي شاد و جذاب باشد.

از طرفي دين مبين اسلام نيز همواره بر آراستگي تاکيد کرده و به آن توجهات خاصي داشته است؛ اما مرز بين آراستگي و آنچه به عنوان "خود نمايي غير معقول" شناخته مي شود چيست؟

بسياري معتقدند که معيارهاي زيبايي در قرن بيست و يکم تغيير کرده و ديگر معيارهايي که در گذشته وجود داشت، به طور کلي از ميان رفته است، به طور مثال آدمي که در 80-70 سال پيش زندگي مي کرد به مغزش هم خطور نمي کرد که روزي معيارهاي زيبايي از افراد سياه پوست يا دورگه وام گرفته شود و داشتن لبان کلفت و بزرگ، پوستان بسيار تيره که امروزه به نام پوست "برنزه" معروف است، موهاي زبر و مواج يا داشتن ابروان بسيار نازک جزو معيارهاي زيبايي باشد.

ابتدا طرح يک لباس يا يک نوع آرايش مو و صورت به طبقات بالاي جامعه نفوذ کرده و سپس به سرعت بدل هاي آن به طبقات پايين تر مي آيد و آنگاه است که طبقه بالا براي حفظ برتري خود به يک مد جديد روي مي آورد.

هر کدام از ما تمايل داريم تا ضمن آنکه از ديگران تقليد کنيم وجوه و شاخصه هاي خاص خود را نيز دارا باشيم و بر همين اساس است که مدها مدتي مورد پذيرش قرار گرفته و بعد از مدتي ديگر با اقبال عمومي مواجه نشده و به اصطلاح "دمده" مي شوند و اين اتفاق زماني مي افتد که يک مد بسيار فراگير شود. بدين ترتيب که ابتدا طرح يک لباس يا يک نوع آرايش مو و صورت به طبقات بالاي جامعه نفوذ کرده و سپس به سرعت بدل هاي آن به طبقات پايين تر مي آيد و آنگاه است که طبقه بالا براي حفظ برتري خود به يک مد جديد روي مي آورد. اما نکته حائز اهميت آن است که مد تنها محدود به لباس، آرايش مو و صورت نمي شود. طرز نشستن، صحبت کردن، راه رفتن، استفاده از وسايل زندگي، ظروف و .... نيز هر روز با مد تغيير مي کند.
مد

اما جوانان از کجا وام مي گيرند؟

دکتر "محمود توکلي" روانشناس، در اين باره چنين مي گويد: زيبايي در هر جامعه و در هر دوراني مورد توجه مردم است و خوب يا بد نمي توان انکار کرد که همواره يکي از امتيازات افراد به شمار مي رفته است. تا اينجا نه تنها هيچ مشکلي وجود ندارد بلکه اهميت ندادن منطقي آن بخصوص در ميان جوانان نگران کننده است، زيرا تجربه نشان داده است که آن دسته از جواناني که به زيبايي و آراستگي خود اهميت نمي دهند در معرض انواع بيماريهاي روحي و رواني چون افسردگي و ... قرار دارند و علاوه بر آن بيشتر در معرض خطرات اجتماعي و انحرافات قرار مي گيرند.

دکتر توکلي در ادامه مي افزايد: اما اين مسئله آن زماني نگران کننده مي شود و حتي در بسياري از موارد شکل بيماري به خود مي گيرد که از حالت عادي خود خارج شده و تمام فکر و ذهن يک فرد را به خود معطوف کند به نحوي که در بسياري از مواقع باعث بروز انواع بيماري و ناهنجاري مي شود. براي مثال کساني که بيش از اندازه به زيبايي خود اهميت مي دهند يا دچار اعتماد به نفس کاذب مي شوند يا اينکه اعتماد به نفس خود را به شکل کامل از دست مي دهند که هر دوي اين حالات مي تواند خطر ناک باشد.

ايران در حالي جشنواره مد و لباس خود را سال به سال برگزار مي کند که شبکه هاي ماهواره اي در هر 3 دقيقه به معرفي يک مد جديد مي پردازند و تنها ترکيه به عنوان يکي از کشورهاي توليد کننده مانتو، هر دو هفته بين 6 تا 7 طرح جديد را به ايران صادر مي کند

وي درباره علت گرايش افراطي جوانان به معيارهاي زيبايي و مد مي گويد: اين مسئله دلايل گوناگوني دارد. اگر چه جوانان در تمام دنيا به اينگونه معيارها توجه دارند، اما جواناني که در جوامع در حال گذار زندگي مي کنند، بيشتر در معرض اين مسئله قرار دارند، به طوري که استفاده از بسياري از مارک هاي معروف به اندازه اي در اين کشورها خريدار دارد که در خود کشورهاي توليد کننده اگر به اين قيمت ها عرضه شود خريدار ندارد. براي مثال در ايران ممکن است جواني که در سطح زندگي متوسط و حتي متوسط رو به پايين قرار دارد، مايل باشد که خود را با جديدترين معيارهاي مد و زيبايي منطبق سازد و در اين راه از هيچ کوششي حتي تحت فشار گذاشتن خود يا خانواده اش هم دريغ نمي کند. .
مد

ايران در حالي جشنواره مد و لباس خود را سال به سال برگزار مي کند که شبکه هاي ماهواره اي در هر 3 دقيقه به معرفي يک مد جديد مي پردازند و تنها ترکيه به عنوان يکي از کشورهاي توليد کننده مانتو، هر دو هفته بين 6 تا 7 طرح جديد را به ايران صادر مي کند و در مقابل اين جريان پويا و گاه تهاجمي مد در جهان است که منتقدان، حرکت طراحان دولتي جشنواره مد و لباس را لاک پشت وار و بسيار دور از نيازهاي روز جامعه ارزيابي مي کنند. آنها معتقدند که طرحهاي ارائه شده در اين جشنواره ها قابليت استفاده در اماکن عمومي و محيط هاي کاري را ندارند.

بر همين اساس يکي از کارهايي که در اين راستا در حال انجام است طرح ساماندهي مد و لباس است که متولي آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و هيات وزيران در اين راستاد مبلغ يک ميليارد ريال جهت تحقق اهداف قانون ساماندهي مد و لباس از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني شده قانون بودجه سال 86 کل کشور در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرارداد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.


مطالب مشابه :


تاريخچه مد در ايران

خانه ي مد فرزان نيا - تاريخچه مد در ايران - مدل لباس - اموزش خياطي - طراحي - انواع سوالات
100نكته در خياطي

خانه ي مد فرزان نيا - 100نكته در خياطي - مدل لباس - اموزش خياطي - طراحي - انواع سوالات امتحاني
مد های لباس

خانه ي مد فرزان نيا - مد های لباس - مدل لباس - اموزش خياطي - طراحي - انواع سوالات امتحاني رشته
برچسب :