شروع ثبت نام اردو های برون ودرون استانی 1و 2 روزه

بامید خدا تور های فوق{قلعه الموت -غارهای کتل خورو قوری قلعه-بانه وسردشت}از نیمه دوم خرداد ثبت نام در دفتر کانون بازنشستگان واقع در خیابان شریعتی آغاز می شود.


مطالب مشابه :


ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته کشوری

ثبت نام بیمه مسئولان آموزش و پرورش و بیمه ایران بـازنـشـستگان و افراد
بیمه طلایی بازنشستگان کشوری به شرکت آتیه سازان حافظ واگذار شد

آموزش و پرورش گفتنی است شرکت ‌آتیهسازان حافظ با لینک های عمومی "ثبت نام بیمه
ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته آغاز شد

مدیرکل آموزش و پرورش بیمه تکمیلی شرکت آتیه سازان حافظ بوده اند ثبت نام بیمه
تعلیق بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش!

پیش ثبت نام اینترنتی بیمه آتیه سازان خیانت تعلیق بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش!
سامانه اطلاعاتی بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی (بیمه اتیه سازان حافظ)

سامانه اطلاعاتی بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی (بیمه اتیه سازان حافظ) مراحل ثبت نام:
مسافرت یارانه ای مشهد مقدس

کانـون بازنشستگان آموزش و بیمه ی آتیه سازان در هر زمانی اقدام به ثبت نام
شروع ثبت نام اردو های برون ودرون استانی 1و 2 روزه

کانـون بازنشستگان آموزش و پـرورش شروع ثبت نام اردو های برون ودرون بیمه ی آتیه سازان
نامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص بیمه طلایی شاغلین

نامه وزارت آموزش و پرورش در بیمه طلایی با بیمه آتیه سازان جهت ثبت نام خودرو
اطلاعیه اردوگاه 13 آبان چالوس

کانـون بازنشستگان آموزش و بیمه ی آتیه سازان 9الی 12ظهردفتر کانون اماده ثبت نام
صورت جلسه نشست سوادکوه رؤسای کانون های سراسر استان مازندران

بیمه آتیه سازان حافظ ثبت نام مرکزی بازنشستگان آموزش و پرورش بیمه و سازمان
برچسب :