تصویر کارنامه دانشگاه آزاد با استفاده از سهمیه

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبول داروسازی در مرحله تکمیل ظرفیت با سهمیه بسیجی فعال

درس

پيشنياز

نام درس

نمره

درس

پيشنياز

نام درس

نمره

1

زبان وادبيات فارسي

75

7

شيمي

77.4

2

زبان عربي

78.4

8

زيست شناسي

76.2

3

بينش ديني

68.4

9

4

زبان خارجه

10

10

5

رياضيات

43.4

11

6

فيزيك

50

 

 

 

 

انتخاب

كد
رشته
شهر

واحد / رشته

نمره كل

نمره
آخرين فرد
قبول شده

رتبه
داوطلب

رتبه
آخرين فرد
قبول شده

حد نصاب

توضيحات

1

6815

داروسازي-دكتراي حرفه اي / واحد علوم داروئي

6699

6776

817

680

5890

2

6806

علوم آزمايشگاهي / واحد پزشكي تهران

6699

6726

960

872

3150

3

6805

اتاق عمل / واحد پزشكي تهران

6699

6710

449

425

3150

4

6808

هوشبري / واحد پزشكي تهران

6699

6756

595

479

3150

5

6

7

*

نتيجه كلي آزمون:

مردود


مطالب مشابه :


سهميه بسيجي فعال در دانشگاه آزاد

سهميه بسيجي فعال در دانشگاه آزاد نگاهي به كارنامه دانشگاه آزاد يك بسيجي فعال
کارنامه های قبولی با سهمیه بسیجی فعال در کنکور دانشگاه آزاد سال90

دانشگاه آزاد این خانم با استفاده از سهمیه بسیجی فعال در مرحله تکمیل ظرفیت توانسته
تصویر کارنامه دانشگاه آزاد با استفاده از سهمیه

مشاوره تحصیلی به اینجانب مراجعه می نمایند و به دلیل اشتغالم در دانشگاه آزاد سهمیه
چگونگي استفاده از سهميه بسيج در كنكور

کد شهرها و سهمیه كنكور دانشگاه آزاد در تمام براي كنكور دانشگاه آزاد را نمايد
شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران و بسیجیان در کنکور ارشد دانشگاه آزاد

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان فعال
تراز اخرین فرد قبولی در رشته های پزشکی دندان پزشکی و داروسازی آزاد با سهمیه بسیج فعال در کنکور 93

و داروسازی آزاد با سهمیه بسیج آزاد با سهمیه بسیج فعال در 93 دانشگاه آزاد:
پرسش و پاسخ کنکوری ها

میخواستم از سهمیه بسیج فعال در باسلام من در تاریخ 31/6/1388 در دانشگاه آزاد
سهمیه فرزندان بالای 50درصد دردانشگاه آزاد نهایی شد.

از امتیازات سهمیه دانشگاه آزاد حذف کد رهگیری در محل دانشگاه آزاد اسلامی و بسیج شهید
بنزین سهمیه ای....

بنزین سهمیه ای . - - بسیج . بسیج خواهران دانشگاه اي يا آزاد با محدوديت ۳ بار در روز
انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی دولتی و دانشگاه ازاد سال 91

اگر سهمیه بسیج را برای دانشگاه ازاد گرفته اید فراموش نکنید در برای دانشگاه ازاد ریسک
برچسب :