منابع کنکور ارشد فیزیک

مکانیک کوانتومی:
کتاب مرجع: فیزیک کوانتومی‌گاسیورویچ
کتاب پشتیبان: ۱-فیزیک کوانتومی‌سلز وایدنر۲- کتاب کوانتومی سُل و یدُر ۳- کتاب فیزیک مدرن گاترئو ترجمه فرشید نورعلیشاهی


زبان عمومی:

۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش


زبان تخصصی:
۱- چهار جلد کتاب فیزیک هالیدی (زبان اصلی)
۲-scientific English for students of science
3- English for the student of physics. (Dr. E. Faghih)
4- Essential words for the Tofel

مکانیک:
الف) منابع اصلی:
- فیزیک‌هالیدی جلد اول مکانیک (نشر دانشگاهی).
- مکانیک تحلیلی: سایمون. ماریون
- مکانیک تحلیلی فولز.
ب) منابع کمکی:
- مکانیک تحلیلی آریا.


الکترومغناطیس:
فیزیک پایه- مرجع اصلی: فیزیک‌هالیدی (جلد سوم)
کتاب پشتیبان: دیوید چنگ
الکترومغنایس- مرجع اصلی: مبانی نظری الکترومغناطیس (میلفورد).
کتاب پشتیبان:
الکترومغناطیس: نایفه و براسل.

 

 ریاضی فیزیک:

ریاضی فیزیک-مرجع اصلی:روشهای ریاضی در فیزیک (آرفکن)

 

فیزیک پایه:

فیزیک پایه- مرجع اصلی: فیزیک‌هالیدی

 

ترمودینامیک و مکانیک آماری:

حرارت وترمودینامیک :مرجع اصلی (زیمانسکی -دیتمن)

 فیزیک نوین:

مبانی فیزیک نوین (کنت اسکرین)

 

 

 

 


مطالب مشابه :


منابع ارشد ژئوفیزیک هواشناسی دانشگاه سراسری علوم پایه

منابع ارشد, منابع کارشناسی ارشد 94 - منابع ارشد ژئوفیزیک هواشناسی دانشگاه سراسری علوم پایه
راهنمایی جهت آماده شدن برای آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

منابع مورد نیاز برای آزمون ارشد فیزیک پزشکی رو در سایت وزارت بهداشت ببینید.
منابع ارشد فیزیک - منابع کارشناسی ارشد

منابع آزمون اشد،دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد،پذیرش دانشجوی ارشد بدون کنکور،دانلود
منابع کنکور کارشناسی ارشد فیزیک

منابع آزمون اشد،دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد،پذیرش دانشجوی ارشد بدون کنکور،دانلود
منابع درسی ارشد شیمی

منابع درسی کارشناسی ارشد و دکتری ۳- آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
اطلاعات ارشد فیزیک

کارشناسی ارشد فیزیک 92-93 - اطلاعات ارشد فیزیک فیزیک - منابع دانشگاهی :
منابع کنکور ارشد فیزیک

دانشجویان فیزیک ایران - منابع کنکور ارشد فیزیک - بررسی پدیده های فیزیکی - دانشجویان فیزیک
منابع ارشد ژئوفیزیک

منابع کارشناسی ارشد 94, ارشد آزاد ملی 94 - منابع ارشد ژئوفیزیک فیزیک ضریب
منابع ارشد خاکشناسی

منابع ارشد, منابع کارشناسی ارشد 94 - منابع ارشد خاکشناسی - جزوات و جزوه فیزیک
منابع ارشد آزاد ژئوفیزیک

منابع ارشد, جزوات اساتید ارشد دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات فیزیک عمومی جزوه ارشد دانشگاه
برچسب :