روش استفاده از کتاب عفونی ئ مکمل داخلی

روش استفاده از کتاب عفونی جهت آمادگی برای آزمون دستیاری و پیش کارورزی

 

آزمون دستیاری

جهت آمادگی برای آزمون دستیاری تنها فصول زیر خوانده شود:

1، 4، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 42، 43، 45، 46، 47 (تا سر آبسه مغزی)، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54 (سرماخوردگی تا سر primary HSV)، 63

 

آزمون پیش کارورزی

جهت آمادگی برای آزمون پیش کارورزی شهریور 1393 تنها فصول زیر خوانده شود:

2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 23، 24، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 39، 40 (فقط کیست هیداتید)، 41، 45، 46، 47، 48، 49، 52، 62، 63 (فقط آنتراکس)

 

نکته ای در مورد استفاده از کتاب مکمل داخلی

در ابتدای اعلام رفرانس های دستیاری، فصل نهم اسنشیال سسیل (بیماری کرونری قلب) نیز   به عنوان منبع آزمون دستیاری اعلام شد ولی پس از مدتی این فصل حذف گردید،  بنابراین خواندن فصل اول کتاب مکمل داخلی ضرورتی ندارد.


مطالب مشابه :


برنامه درسی مرور ۵۳ روزه دکتر کرمی

برنامه درسی مرور ۵۳ روزه دکتر مجتبی کرمی. اهداف برنامه‌ مرور 53 روزه از نظر علمي ثابت شده
برنامه 27 روزه و 21 روزه دکتر کرمی به همراه تذکرات مهم در مورد این برنامه ها

برنامه 27 روزه و 21 روزه دکتر کرمی به مرجع تخصصی آزمون دستیاری و دکتر مجتبی کرمی
روش استفاده از کتاب عفونی ئ مکمل داخلی

دکتر مجتبی کرمی --- Mojtaba Karami جهت آمادگی برای آزمون دستیاری تنها فصول زیر خوانده شود:
توصیه های دکتر مجتبی کرمی در رابطه با روز آزمون

دستیـاری ، پزشکی و پیش کارورزی - توصیه های دکتر مجتبی کرمی در رابطه با روز آزمون - مرجع
نکات مهم درس عفونی و فارماکولو}ی

جهت آزمون دستیاری به خاطر سپردن اسامی تجاری داروها ضرورتی ندارد. دکتر مجتبی کرمی
تغییرات فصول کتابها بر اساس رفرانس های جدید

دکتر مجتبی کرمی --- Mojtaba Karami. جهت آزمون دستیاری به خاطر سپردن اسامی تجاری داروها ضرورتی ندارد.
کله سیستیت

پزشکی.دستیاری و پیش (دکتر مجتبی کرمی) [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-روانپزشکی

نتایج اولیه آزمون دستیاری اعلام (دکتر مجتبی کرمی) دکتر حبیب اله
برچسب :