شعر و داستان برای کودکان


شعر و داستان برای کودکان

پنج بچه خوك
رابين هود
كارل كوچولو
در باره خرگوشها
چهل قصه
كره دريايي
چهل گيس
ماهي سياه كوچولو(صمد بهرنگي
يا
ماهي سياه كوچولو
يا
ماهي سياه كوچولو (صمد بهرنگي


شازده كوچولو(انتوان دو سن تگزوپري-ترجمه احمد شاملو

قصه مردي كه لب نداشت(براي كودكان –مصور
هركاري راهي دارد
حسن كچل والاغ پرنده
پيشي جيلينگ جيلينگ
راهي كه مي ماند
افسانه اژدها وآب
بابا برفي
كتاب من
شير مغرور
افسانه درخت خرما و بزي
درآسمان خانه
رستم وديو سفيد
كتابهاي كودكان
كيميا(نفت)
هزارپا غوله
كي از همه قويتره؟
دو دوست
كفشدوزك ودوستانش
جوجه كوچولو
سه قدم دورتر شد از مادر
بره آواز خوان
بادبادك بازي
خر وگاو
فينگيلي وجينگيلي
بهترين باباي دنيا
سلام يادتون نره
سه بچه خوك
مهمانهاي ناخوانده
گربه وروباه
گرگ والاغ
صلح حيوانات
سه ماهي
كلاغ وروباه
كدو قلقله زن
مسواك موش موشك
دختر كوچولو وسايه اش
رستم ؛پهلواني از سيستان-مصطفي رحمان دوست
نردبان هزار پله –فريبا كلهر
بابا علي سينا
دخترك كبريت فروش
پسرك ورنگين كمان-فريبا كلهر
قصه يك سياره قشنگ
ديو واژدها
او بامن مهربان بود-مريم شاكر
خرسي كه خرس نبود ـ فرانك تاش لين ، رويا مظفري
مرد دانش و اخلاق ـ پرويز اميني
يك تخم مرغ عجيب و غريب ـ مصطفي رحماندوست
آقاي هندوانه ـ فريبا كلهر
فوتباليست جادوگر ـ آنتوني براون
خاك گرانبها ـ فليپ شرلوك
تنهائي يك كلاغ براق ـ فروزنده خداجو
خاطرات يك گربه قاتل ـ آن فاين
روباه و صابون و كلاغ ـ فرهاد حسن زاده
سياره اي براي گابي ـ راضيه شعباني
چه كيفي بهتر است ؟ ـ عفت زحمت كش
قطاري كه از تاريكي مي ترسيد ـ محمدرضا شمس
پسركي كه ماه را خورد
زنداني مو سياه ده ساله ـ فريبا كلهر
عروسي ـ فرزانه خداجو
بابا تاريكي ـ محمدحسين محمدي
اتوبوسي كه تا باغ بهشت رفت ـفريبا كلهر
مرد مقوائي ترسناك ـمصطفي رحماندوست
درخت چيك چيك ـ فروزنده داورپناه
سويي مي ماهي سياه كوجولو ـمصطفي رحماندوست
براي اينكه دوستت دارم ـ فريبا كلهر
كلاه برداري و كلاه گذاري ـ ججان ميلن
سربالائي و سر پائيني ـ محمدرضا شمس
آقا فيله تخم گذاشت ـ افسانه افضلي
سايه اي زير نور ماه ـ سوسن طاقديس
آدم آهني اشتباه مي كند ـ فروزنده داور پناه
شاه لاغر و آشپز چاق ـ دونالدبيست
هري پاتر ومحفل ققنوس
يا
هري پاتر وفرمان ققنوس
يا
هري پاتر وفرمان ققنوس


قصه هاي بهرنگ

اولدوز وكلاغها(قسمت اول
اولدوز وكلاغها(قسمت دوم
اولدوز وعروسك سخنگو
كچل كفتر باز
پسرك لبو فروش
سرگذشت دانه ي برف
پير زن وجوجه طلايي اش
دو گربه روي ديوار
سرگذشت دومرول ديوانه سر
افسانه ي محبت
يك هلو وهزار هلو
بيست وچهار ساعت در خواب وبيداري
كور اوغلو وكچل حمزه (قسمت اول
كور اوغلو وكچل حمزه(قسمت دوم

تلخون

تلخون
بي نام
عادت
پوست نارنج
قصه ي آه
آدي و بودي
به دنبال فلك
بز ريش سفيد
گرگ وگوسفند
موش گرسنه


كتاب اشعار عمو پورنگ(كودكان)-پورنگ
http://www.freepgs.com/pol/files/poorang.pdf

bookid=arash02_00390002&lang=English
شايد اسم من...(مجموعه 25 شعر
 كودكانه)-سولماز درياييان
http://www.icdlbooks.org/icdl/BookPreview?bookid=maybemy_00390062&summary=true&route=text&lang=Farsiافسانه تنبل قهرمان-بهزاد غريب پورhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=lazyher_00390014&lang=Farsiحكايت نامه –بهرام خائف-حسين معلمhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=anecdot_00390006&lang=Farsiقصه هاي طوقي-م.آزاد-ناهيد حقيقتhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=neckedb_00390054&lang=Farsiفضانوردها در كوره آجر پزي-محمد محمديhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=astrona_00390023&lang=Farsiكارخانه همه كاره-نورالدين زرين كلكhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=amultif_00390094&lang=Farsiلطيفه هاي شيرين عبيد زاكاني-محمد بني اسدي-شهرام شفاييhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=obiedza_00390008&lang=Englishماجراهاي احمد وساعت-فرشته طاير پور-مهرنوش معصوميانhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=ahmadan_00390073&lang=Englishداستانكهاي نخودي-محمد محمدي-محمد علي بني اسديhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=nokhodi_00390076&lang=Englishگل بادام-پروين دولت آبادي-محمد علي بني اسديhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=almondb_00390051&lang=Englishبه قول پرستو-قيصر امين پور-محمدرضا دادگرhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=asthesp_00390060&lang=Englishدور از خانه-نادر ابراهيمي-پري بيانيhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=awayfro_00390070&lang=Englishباغچه بان-محمد رضا يوسفيhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=baqcheh_00390093&lang=Englishبيژن ومنيژه-نيلوفر مير محمدي-آتوسا صالحيhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=bizhana_00390005&lang=Englishكوه مرا صدا زد-محمد رضا بايراميhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=calloft_00390044&lang=Farsiبچه هاي جهان-محمود كيانوش-زهره پري رخhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=childre_00390056&lang=Englishموزه اي از لباسهاي محلي ايران بسازيم-http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=creatin_00390096&lang=Farsiآتش در خرمن-حسين فتاحيhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=cropson_00390039&lang=Englishكلاغ پر-شكوه قاسم نيا و....http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=crowfly_00390058&lang=Englishقصه هاي شيرين شاهنامه فردوسي-كريم نصر-عبدالله شعبانيhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=ferdows_00390004&lang=Englishقصه هاي شيرين هزار ويك شب(جلد اول)-محمد بني اسدي-شكوه قاسم نياhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=arabia1_00390007&lang=Englishقصه هاي شيرين هزار ويك شب(جلد دوم)-محمد بني اسدي-شكوه قاسم نياhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=arabia2_00390101&lang=Englishقصه هاي شيرين موش وگربه-محمد بني اسدي-مصطفي رحمان دوستhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=catandt_00390010&lang=Englishامپراطور كلمات-احمد اكبر پورhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=emperor_00390047&lang=Englishامپراطور سيب زميني چهارم-محمد محمديhttp://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=theempe_00390024&lang=Farsiسنگ آفتاب-اكتاويوپاز-ترجمه احمد مير علايي-به همت ارشك
جراحي روح-محسن مخملباف
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=94&P=1
لبخند-محمد پورثاني
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=132&P=1
سراسر حادثه-بهرام صادقي
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=117&P=1
زباله هاي دولتي-خسرو شاهاني
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=89&P=1
چكمه –هوشنگ مرادي كرماني
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=54&P=1
آينه –محمود دولت آبادي
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=49&P=1
بچه مردم-جلال آل احمد
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=47&P=1
غريبه وآقاقيا-علي اصغر شيرزادي
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=45&P=1
آلماني-پرويز دوايي
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=42&P=1
عيد ديدني-محسن سليماني
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=40&P=2
كلاف سردر گم-بهرام صادقي
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=36&P=2
مرغداني-محمد محمد علي
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=32&P=2
اسب-رضا بابا مقدم
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=18&P=2
قصه عينكم-رسول پرويزي
http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=17&P=2
شازده كوچولو-احمد شاملو
http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/(PersianTexts) Poems & Literature/Shamloo/) Poems & Literature/Shamloo
بستور(كتاب كودكان)-مهرداد بهار-نقاشي از نيكزاد نجومي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Bahar.pdf

آموزش زبان ودبيره پارسي براي كودكان ونوآموزان


مطالب مشابه :


بازي جديد جوجه كوچولو براي كامپيوتر

extra download - بازي جديد جوجه كوچولو براي كامپيوتر - دانلود برنامه و بازی و موبایل و - extra download
بازي كامپيوتري مرغ هاي مهاجم Chicken Invaders 3 نسخه ي كريسمس

بازي كامپيوتري مرغ در مقايسه با قبل جوجه مرغ هاي كوچولو بسيار باهوش دانلود همه
والت ديزني

داستان اسباب بازي. ويني پو. دانل داك والبته جوجه كوچولو, راتاتویلی , ماداگاسكار ,تيز پا ,
قصه های خوب برای بچه های خوب - لینک بهkoodakan

مراقبت از سگ كوچولو. جوجه اردک زشت . بادبادك بازي خر
توي ده شلمرود

جوجه كوچولو بازي بكن با جوجه غاز مي‌گفت: مرجع دانلود کتابهای
دانلود کتاب

دانلود کتاب جوجه كوچولو سه قدم دورتر شد از مادر بره آواز خوان بادبادك بازي
شعر و داستان برای کودکان

جوجه كوچولو بره آواز خوان بادبادك بازي خر دانلود نرم افزارهای
برچسب :