53 آموزگارپايه اول ابتدايي آموزش و پرورش درميان در كارگاه ارزشيابي توصيفي شركت كردند

كارشناس آموزش ابتدايي آموزش و پرورش درميان گفت:  تعداد 53 نفر از آموزگاران مستقل پايه اول ابتدايي آموزش و پرورش درميان  در كارگاه ارزشيابي توصيفي شركت كردند.

شهرام رضايي هدف از برگزاري اين كارگاه را بر طرف كردن مشكلات آموزگاران پايه اول ابتدايي در اجراي طرح و دانش افزايي آنها برشمرد و خاطر نشان كرد: ارزشيابي تحصيلي يكي از عناصر مهم و اساسي برنامه هاي درسي و نظام هاي آموزش و پرورش محسوب مي شود و در اكثر دايره المعارف هايي كه به موضوع نظام هاي ملي آموزش و پرورش كشورها مي پردازند عنوان ارزشيابي از عناوين برجسته اي است كه مورد توجه قرار مي گيرد.

وي ياد آور شد: در كشور ما، سال هاي سال ارزشيابي تحصيلي از يك سنت خاصي پيروي كرده است  كه از آن جمله مي توان به ارزشيابي مبني بر امتحان (كتبي و شفاهي) پرسش كلاسي كه آن هم نوعي امتحان است، با ملاك هاي نمره (20-0) اشاره نمود. اما در سال های اخیر رويكرد جديدي به نام ارزشيابي توصیفی به پيشنهاد شوراي عالي آموزش و پرورش و توسط دفترارزشيابي تحصيلي و تربيتي معاونت آموزش عمومي و امور تربيتي، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است، مدت چند سال به صورت آزمایشی اجرا واز سال تحصیلی جدید در پایه ی اول ابتدایی سراسر کشور به اجرا در آمده است.

رضايي با بيان اين مطلب كه اين طرح طي سه مرحله در شهرستان برگزار خواهد شد،نتيجه گرايي، مدرك گرايي،نهادينه شدن فرهنگ 20 گرايي در بين دانش آموزان و اولياء آنها،‌ ايجاد حس حسادت در دانش آموزان و رقابت ناسالم را از جمله معايب آرمونهاي كمي دانست و افزود: امروزه  در نظام تعليم و تربيت به ارزشيابي توصيفي  بعنوان عاملي كه به تمام جنبه هاي شخصيتي و رفتاري دانش آموز توجه دارد، به منظور تقويت بينه علمي دانش آموزان پايه اول و از بين بردن فرهنگ 20 گرايي استفاده مي شود

كارشناس آموزش ابتدايي آموزش و پرورش درميان با بيان اين مطلب كه در حال حاضر 1188 دانش آموز پايه اول ابتدايي درميان در 118 آموزشگاه مشغول تحصيل هستند، از برگزاري اين كارگاه براي آموزگاران و مدير آموزگاران مدارس چند پايه در آينده اي نزديك خبر داد.

رضايي افزود: اولين كارگاه ارزشيابي توصيفي شهرستان با تدريس  سركار خانم مريم اطمينان مدرس دوره ارزشيابي استان برگزار شد.  


مطالب مشابه :


ناهمگوني‌هاي املايي در كتاب‌هاي درسي پايه‌ي دوم ابتدايي

هاي درسي پايه‌ي دوم ابتدايي مشكلات و كتاب‌هاي پايه‌ي اول ابتدايي جملات
زبان آموزي دانش آموزان اول دبستان در مناطق غيرفارس زبان

برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي پايه اول ابتدايي در مشكلات خوانداري
مواد درسي پايه ششم ابتدايي

برنامه‌هاي درسي و مواد درسي پايه ششم ابتدايي تصويب شد و به امضاي مشكلات رياضي اول
ناهمگوني‌هاي املايي در كتاب‌هاي درسي پايه‌ي دوم ابتدايي

هاي درسي پايه‌ي دوم ابتدايي مشكلات و كتاب‌هاي پايه‌ي اول ابتدايي جملات
53 آموزگارپايه اول ابتدايي آموزش و پرورش درميان در كارگاه ارزشيابي توصيفي شركت كردند

تعداد 53 نفر از آموزگاران مستقل پايه اول ابتدايي مشكلات آموزگاران پايه درسي و نظام
موضوع پایان نامه

درس رياضي پايه اول دوره مشكلات درس انشاء در پايه پنجم كتابهاي درسي دوره ابتدايي.
عوامل ضعف آموزش رياضي و مشكلات مربوط به آن:

كتاب‌هاي درسي ابتدايي رياضي در همه پايه‌ها اول تا پنجم مشكلات رواني از
بررسي ميزان ارائه محتواي كتابهاي علوم تجربي

تجربي پايه اول ،دوم و ي از مشكلات موجود تجربي پايه اول تا سوم ابتدايي.
آموزش ابتدايي در ايران

(تعداد وروديهاي جديد پايه اول و تعداد دانش مشكلات فرزندان در دوره ابتدايي پايه ي درسي
برنامه درسي تربيت بدني مدارس ابتدایی آلمان

(با مشكلات درسي و غير در پايه اول دورة ابتدايي 14 درصد و با افزايش پايه‌هاي تحصيلي
برچسب :