ساقیا برخیز و درده جام را 8

ساقیا برخیز و درده جام

ساقیا برخیز و درده جام

فال حافظ ساقیا برخیز و درده جام را   ساقیا برخیز و درده جام را,ساقیا برخیز و درده جام را تفسیر,ساقیا برخیز و درده جام را گنجور

 
ساقیا برخیز و درده جام را   خاک بر سر کن غم ایام را
ساغر می بر کفم نه تا ز بر   برکشم این دلق ازرق فام را
گر چه بدنامیست نزد عاقلان   ما نمی​خواهیم ننگ و نام را
باده درده چند از این باد غرور   خاک بر سر نفس نافرجام را
دود آه سینه نالان من   سوخت این افسردگان خام را
محرم راز دل شیدای خود   کس نمی​بینم ز خاص و عام را
با دلارامی مرا خاطر خوش است   کز دلم یک باره برد آرام را
ننگرد دیگر به سرو اندر چمن   هر که دید آن سرو سیم اندام را
صبر کن حافظ به سختی روز و شب   عاقبت روزی بیابی کام را

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

یا علی بگو و از جا بلند شو، تلاش کن. تنبلی را کنار بگذار و غم ایام را مخور. مشکلات مادی تو حل می شود. بدنامی دامنت را نمی گیرد. نفس اماره ی خود را از بین ببر و راز دل خود را به کسی نگو. تو به دلآرام خودت می رسی. صبر داشته باش و مقاومت کن تا روزی به کام دلت برسی.

تفسیر فال   حافظ  2:

زندگی را با خوشی و خرمی بگذران و غم و اندوه روزگار را نخور. دیگران را محرم اسرار خود نکن زیرا دچار دردسر و گرفتاری می شوی. خوشبین و امیدوار باش زیرا سرانجام به آرزوی خود خواهی رسید. 

 

ساقیا برخیز و درده جام را,ساقیا برخیز و درده جام را تفسیر,ساقیا برخیز و درده جام را گنجور

فال حافظ ساقیا برخیز و درده جام را

اختصاصی برگزیده ها


,