دعا برای جلب محبت دیگران

بسم الله الرحمن الرحیم

«بسم الله الرحمن الرحیم ان لا تعلوا علی و اتونی مسلمین»

به نام خداوند بخشنده مهربان
« توصیه من این است که نسبت به من برتری جویی نکنید و به سوی من در آیید در حالی که تسلیم حق هستید.» (سوره نمل، آیه 30 و 31)

 

«لو لا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المومنین»


«اگر دل او را به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم، تا در زمره اهل ایمان در آید.» (سوره قصص، ایه 10)

 


برای جلب محبت :

اگر خواهی محبت شخصی را به خود مشغول داری یا از او نفعی به تو رسد این عمل را که مجرب

است انجام بده . در وقتی که ماه عروج می گیرد از روز پنج شنبه یا روز جمعه این عمل را شروع کن

در وقت شب دو زانو نشسته و روی به جانب قبله چشم های خود را ببند و ۱۱ مرتبه آیة الکرسی را

تا هو العلی العظیم بخوان سپس ۱۰۱۰ مرتبه یا بارِی بگو و شخص مقابل را تصور کن که در مقابل

تو ایستاده و تسلیم تو می باشد وقتی که اذکار تمام شد بر سینه او بدم و در دل خود بگو :

مطیع من شو

این عمل را ۱۵ روز انجام بده و چنانچه بر آبی یا خوراکی بدمی و به او رسانی تا بخورد فرمان بردار

خواهد شد به فضل الهی

منبع : کنز الحسینی صفحه ۳۱

رای جلب محبت :

برای جلب محبت عمل به این دستور بسیار مجرب و موثر است بر شیرینی مانند قند یا شکر یا شی

شیرین ۳۵ مرتبه اسم یا هادِیُ را بگوید و آن شیرینی را بدهد تا مطلوب بخورد و همین

خاصیت بری یا وَدُوُدُ و یا دایِمُ نیز می باشد

منبع : کنوز الدعوات فی کشف المهمات نسخه خطی

برای جلب محبت محبوب :

برای جلب محبت محبوب آیه ۷۲ سوره یس

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

را ۸۳ مرتبه بر شکر یا خرما یا کشمش یا انجیر چنانچه هر کدام از این ها را دوست داشته باشد

بخوان و به او بده تا بخورد . محبت او نسبت به شما بسیار بیشتر خواهد گشت این عمل از

مجربات صحیحه است

منبع : مجموعه ابن سینا صفحه ۵۶

برای ایجاد محبت در دل معشوق :

برای ایجاد محبت در دل مقابل در روز جمعه ۱۰۰۰ مرتبه اَلوَدُود را بر انار شیرین بخواند و به

خورد مطلوب بدهد تا بخورد دوستی او بی نهایت گردد به گونه ای که تا روز قیامت از او جدا

نشود

منبع :منتخب الختوم صفحه ۱۳۴ و ۱۳۵ - گنجینه عطار صفحه ۴۲

رفع کدورت و بازگشت معشوق :

چنانچه کسی از شما رنجیده خاطر گشته و قصد دارید او دوباره باز گردد شربتی تهیه کرده و

در آن گلاب و آب لیمو بریزید روز پنج شنبه در وقت نماز عصر رو به قبله نشسته چشم ها را

ببندید و ۱۴۰۰ مرتبه ذکر یا وَدُودُ را بگویید سپس بر پیاله دمیده و خود بنوشد یا به کسی که

طالب آن شخص است بدهد تا بخورد و چنانچه در بین ذکر مطلوب آمد ذکر را تعطیل نکند این

عمل را در سه یا هفت روز تکرار کند مجرب است

منبع : کنز الحسینی صفحه ۳۰
مطیع و فرمان بردار شدن معشوق :

اگر با کسی دوست است و می خواهد او نیز با او دوستی کند این اذکار را هر روز ۱۰۰۰ مرتبه بخواند

و بر شیرینی بدمد و به او بخوراند یا بر گل بدمد و به او بدهد تا بو کند بی شک مطلوب او مطیع

و فرمان بردار خواهد شد . این عمل مجرب است

واللهُ الْمُسْتَعانُ عَلی ما تَصِفُونَ یا رَفیقُ یا شَفیقُ نَجِّنی مِنْ کُلِّ فَتیقٍ

منبع : کنز الحسینی صفحه ۸۷

عزیز شدن در نزد معشوق :
اگر دعای زیر را با مشک و زعفران روی پوست آهو نوشته همراه خود نگه دارید، در پيش تمامی خلایق عالم مورد تائيد و احترام و محبت شدید قرار خواهيد گرفت. بخصوص شخصی که نامش را در این دعا نوشته اید.
اگر 7 مرتبه بر سرمه خوانده و در چشم مالیده شود، همان تاثیر را دارد.
اگر این دعا بر 7 دانه سنگ خوانده و یکی یکی در آتش انداخته شود و نیت کند که نظر فلان را بر من شیرین گردان، مجرب است.
اگر به نیت ازدواج خوانده شود، باز مفید است.

اگر کسی این دعا را 7 بار بر قطعه ای موم بخواند و آن را در آتش اندازد به نیت محبوب القلوب شدن نزد شخص خاص، موثر است .
اگر 41 بار این دعا بر سیب یا گلابی یا هر میوه دیگر خوانده شود به دو طرف بدهند که بخورند، آن دو عاشق یکدیگر شوند.
به نیت غیر نیز 41 بار خوانده شود .
اگر این دعا 3 بار بر مسافر خوانده شود به سلامت برگردد.
اگر این دعا 3 بار بر کف دست خوانده و به صورت مالیده شود، فرد از خطرات در امان ماند .
اگر روزی 1 بار این دعا را بخوانی، مورد لطف و مرحمت همگانی قرار گیری.
فواید این دعا به تجربه اثبات و بارها امتحان شده و بسار مفید و مجرب می باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم
حَمدُ ثَنای و الکبریای ذاتی و الخُلقُ کُلُهُم عبدی و اَمایِ والانبيا ءُ و الرُسُلُ اوليای و اصفيای ومحمدٌصلی الله عليه و سَلََّمَ نبیِّ و رُسُلی انی قَد زَوجَتُ الاشياءَ لِيَدُلَّوا علی وَحدانيتی اشهدُ و ملائکتی سواتی و حَمَلتُ عَرشی انّی قد زَوَجتُّ الاشياءَ لِيَدُلُّوا علی وحدانيتی اشهد و ملائکتی سواتی و حملت عرشی انی قد زَوَجتُّ اَمَتی حَقَّ البَدیع فِطرَتی و مَنبَعُ قُدرَتی آدَمُ عليه السلامُ عليهِ صَلاتی و تَسبيحی و تَنزیهه و تَهليل و هُوَ آیَةَ الکرسی بِشهادةِ ان لا اله الا اللهُ یا آدمُ یا حوّاءُ اُدخُلا جَنَّتی و کُلا ثَمَرَتی و لا تَقرَبا شَجَرَتی السّلا مُ عليکُما وَ رَحمَتی و بَرَکَتی اللّهُمَ اَحرِقَ و هَيِّج واَجلب و اَجزَب قَلبِ و عقلِ وروحِ و جميعِ اعضا ءِ و جميعِ جوارحِ فلان ابن فلان علی حُبِّ و عشقِ و مَحَبَّةِ و مَوَّدَةِ فلان ابن فلان بِمَحَبَّةِ القَویَّةِ و الشَّدیدَةِ مِن غَيرِ مُهلَةٍ بلا اختيارٍ بالعَجَلِ و السُّرعَةِ. اللّهُمَ اَلَّف بَينَهُما کَما اَلَّفتَ بَينَ آدمَ و حوّاءُ و کَما الّفتَ بَينَ موسی و صفورا و کما الّفتَ بَينَ ابراهيم َو سارا و هاجر . و کما الّفتَ بين یوسُف و زُلَيخا و کما اَلَّفتَ بَين مُحمّد و عائشَة رضی اللهُ تعالی عَنهُما و بِحَقِّ جبرائيلَ و ميکائيلَ و اسرافيلَ و عزرائيلَ صلواتُ اللهِ عليهم اجمعينَ و بحق الانبياءِ و المرسلينَ و صلی اللهُ علی خيرِخلقهِ محمدٍ و آلِهِ و صَحبِةِ اجمعينَ الطيبينَ الطاهرینَ وسلامٌ علَی المرسلينَ و الحمدُ اللهِ رب العالمين

جلب محبت :

عملی است مجرب برای جلب محبت :

اذکاری را که ذکر می شود به همین کیفیت بنویسد و دم کند و آب آن را به مطلوب بدهد تا بخورد و

چنانچه نتواند به مطلوب برساند به مورچگان بدهد اثر تمام خواهد دید و مجرب است

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ بستم خواب و خور ( اسم مطلوب را بنویسد) افسون ابن ( اسم پدر مطلوب )

علی ( اسم طالب ) ابن ( اسم مطلوب ) فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ

بستم خواب و خور ( اسم مطلوب ) ابن ( اسم پدر مطلوب ) علی حب ( اسم طالب )

ابن ( اسم پدر طالب ) فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ بستم خواب و خور ( اسم مطلوب ) ابن ( اسم پدر مطلوب )

عل حب ( اسم طالب ) ابن ( اسم پدر طالب )

در تمامی فقرات اسامی و پدرانشان را باید بنویسد

منبع : کنز الحسینی صفحه ۸۳

بی قرار شدن از محبت :

اذکار شریفه

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

را ۱۰۱ مرتبه بر شیرینی در روز یکشنبه بخواند و بدمد و به مطلوب بخوراند او از

محبت بی قرار خواهد شد

منبع : کتاب کنز الحسینی

جلب محبت دیگران :

اگر خواهی محبت دیگری را به خود جلب کنی در روز جمعه با مشک و زعفران و گلاب در موقع

نماز بنویس

بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا هو الحی القیوم الله الله الله یا معارج یا معارج یا حی یا

حی یا حی یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا رب یا رب یا رب برحمتک یا ارحم الراحمین

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین یا رب احرق قلب ( اسم مطلوب ) ابن ( اسم

پدر مطلوب ) علی حب ( اسم طالب ) ابن ( اسم پدر طالب ) یحبونهم کحب الله و الذین

آمنوا اشدّ حباً ِللِه عملا عم یا عاطمحا سحا با یا یهو با بالحی یا طمعوا یا دو سم طعم ارباعاً

کسوبا بوکع سا محبوب باسح یا مططر و حح با ست یا اسح صلعو الله و طه الا صبو و لا حول

ولا قوة الا بالله العلی العظیم

این نوشته را نزد خود نگه دارد و به مجرد دیدن مطلوب عاشق وی گردد این عمل مجرب است

منبع : کنز الحسینی صفحه ۶۰ و ۶۱

ختم بسم الله الرحمن الرحیم برای محبت :

هر کس بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ را ۷۸۶ مرتبه بر ظرف آبی بخواند وبدمد و به شخص مقابل

بدهد تا بیاشامد محبت شدیدی به او پیدا خواهد کرد

منبع :مخزن تعویذات صفحه ۶۱

پاسخ:  با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
برادر گرامي اين كتاب ها و بيشتر كتاب هايي كه در رديف آن قرار مي گيرد معتبر نيستند و نمي توان به آنان استناد كرد و بعيد نيست عمل كردن به محتويات آن حرام باشد.
كسي كه اينگونه اعمال را انجام مي دهد قطعا مورد غضب و سخت خداوند قرار مي گيرد. زيرا موجبات گرفتاري و زحمت بندگان خدا را فراهم كرده است.
چنين فردي خود خواه و متكبر است كه مي خواهد ديگران را مسخر خود قرار دهد و تكبر از گناهان بزرگ است.
بهتر است به جاي اين كه وقت خود را صرف جلب محبت ديگران كنيد در مسير الهي قدم برداريد و به گونه اي زندگي كنيد كه محبوب خداوند تعالي و امام زمان عليه السلام باشيد.
فرض كنيد حالا با انجام اين اعمال خود را محبوب ديگري كرديد و آن بيچاره را واله و سرگردان خود نموديد، فكر مي كنيد به همين اندازه كار تمام مي شود يا تازه ابتداي كار است؟! اگر كسي از اين راه عاشق ديگري شود زندگي را بر كام خود و معشوقش حرام مي كند و مشكلات و سختي زيادي در پي دارد كه بعد از آن دوباره بايد به اين فكر كند كه چه كند تا اين علاقه كم شود دوباره ختم ديگر بگيرد تا...
بعد از گذشت ايام مي بيند زندگي خود را در اين امور صرف كرده و نداي الرحيل و موت كه رسيد متوجه مي شود كه اعمالش همه شيطاني بوده و حالا يك عمر تا ابد بايد حسرت كارهاي نفساني خود را با آتش سوزان قهر الهي و آه حسرت خود تحمل كند.
اگر قدري به عواقب و نتيجه اي كه از اين اعمال بدست مي آيد تفكر كنيد هيچگاه به فكر انجام دادن يا امتحان كردن آن نمي افتيد.
پيشنهاد مي كنيم به جاي اين كه عمر شريف خود را صرف مطالعۀ اين كتاب ها كنيد به مطالعۀ كتاب هاي اصول دين و اعتقادات روي بياوريد و توحيد خود را قوي كنيد و در فكر اصلاح خود باشيد.
براي مطالعه كتاب هاي زير پيش نهاد مي شود:
1. رسالۀ مرجع تقليد خود.
2. كتب اخلاقي مثل معراج السعادة مرحوم نراقي و اخلاق شبّر و مقالات آيت الله شجاعي.
3. زندگي نامۀ علماي بزرگ مثل آيت الله قاضي، محمد جواد انصاري همداني، علامه طباطبايي و...

خداوند حکيم، نظام هستي را بر پايه اسباب و مسببات قرار داده ؛ يعني براي پيدايش هر پديده اي علتي خاص و براي حل هر مشکلي راهکارهاي ويژه اي تعيين نموده است.
از سويي ديگر می دانیم که خداوند برای آن که انسان به اهداف مورد پسندش برسد، دو گونه اسباب و علل مقرر داشته است: مادي و معنوي.
دعا و نماز و صدقات و زیارات و مانند آن از جمله اسباب معنوي است که خداوند آن را در کنار عوامل مادی مؤثر در سرنوشت و نظام زندگی قرار داده است.
بنا بر اين هر چند مطلق دعا و نماز های مستحبی مي تواند در ايجاد مهر و محبت موثر باشد؛ اما از روايات به دست مي‏آيد که رعايت اموري چند غير از دعا و امور معنوی نیز ، موجب جلب محبت ديگران می گردد. در ذیل به هر دو دسته عوامل اشاره می شود.
الف- نماز و دعا :
برای جلب محبت همسر، پدر و مادر ، یا یکی از محارم و یا جلب محبت کسی که داشتن رابطه با او حرام و گناه نیست ،وضو بگیر. دو رکعت نماز مثل نماز صبح به قصد قربت و نزدیک شدن به خدا بخوان، بعد از نماز ( با گفتن تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها ) به حمد و ستایش خدا بپرداز ، سپس بر محمد و آلش صلوات بفرست. آن گاه این دعا را بخوان :
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا بِي وَ أَرْضِنِي بِهَا وَ اجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ أَنْفَسِ ائْتِلَافٍ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرَامَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. مردی از امام باقر علیه السلام دعایی جهت جلب محبت همسرش تقاضا کرد ،حضرت دستور عمل ذکر شده را به او فرمود.( 1)
ب- راهکارهای عملی و کارکردی:
1- ایمان سرچشمه محبت و محبوبیت:
برای جلب محبت دیگران هیچ عاملی مؤثرتر از ایمان به خدا و عمل صالح که در درجه اول به معنای انجام واجبات و ترک گناهان می باشد ، نیست. چنان که خداوند در آیه 96 سوره مریم می فرماید: کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، خداوند رحمان محبت آنان را در دل ها می افکند، و آن ها را محبوب همه می گرداند.
اعتقاد به یگانگی خدا و دعوت پیامبران که بازتابش در روح و فکر و گفتار و کردار انسان ....تجلی کند، همچون نیروهای عظیم مغناطیسی کشنده و رباینده (محبت ) است. (2) هر چه معرفت و ایمان و عمل صالح بیشتر باشد جلب محبت نیز زیادتر می شود.
2. خوش‏اخلاقى:
«حسن خلق‏» کمندى است که ديگران را در دام محبت اسير مى‏کند. کيست که از برخورد شايسته خوشش نيايد و جذب نشود؟
گشاده‏رويى، خوش اخلاقي، و شوخ طبعي متعادل، از بارزترين صفات رسول خدا (ص) بود که سهمى‏ عمده در جذب مردم به اسلام و شيفتگى آنان به پيامبر اسلام ‏داشت. خداوند در باره اين خصلت مردمى رسول اکرم (ص) مى‏فرمايد: «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولک‏؛ (3) به خاطر رحمت الهى بود که براى مردم نرم شدى. اگر تندخو و خشن و سخت‏دل بودى، از دور تو پراکنده مى‏شدند».
3. عفو و گذشت:
کينه‏توزى و لجاجت، ويژه روح هاى حقير و همت هاى پايين است. برعکس، آنان که نظر بلند و روح بزرگ دارند، پوزش ها را مى‏پذيرند، ازخطاهاى ديگران چشم مى‏پوشند و از حق شخصى خويش‏ در مى‏گذرند. بلندنظرى انسان، عامل محبت دل هاى ديگران است. براى ‏خود انسان نيز نوعى لذت روحى دارد.
عفو و گذشت و چشم‏پوشى و ناديده گرفتن لغزش هاى ديگران،دانه‏هاى جلب محبت است . ديگران را خوشبين، وفادار و با محبت ‏نگاه مى‏دارد.
البته عفو و گذشت،مربوط به جایی است که فرد خطاکار به اشتباه خود پی برده و درخواست بخشش نماید، ولی اگر آن فرد هنوز دارد خطا می کند یا از خطای خود پشیمان نیست، عفو و بخشش او سبب مشکلات بیش تری می گردد.
4. بخشش و محبت:
آدميزاد، بنده احسان است. به هر کس نيکى کنى، او را رام و مطيع‏ خويش مى‏سازى. به هر کس محبت و لطف کنى، قلعه دلش را فتح‏کرده‏اى. به قول سعدى:
بنده حلقه به گوش، ار ننوازى، برود لطف کن لطف، که بيگانه شود حلقه به گوش
سخن مولاي مان حضرت امير (ع) چنين است: « بالايثار يسترق الاحرار؛(4) آزادمردان، با ايثار، بنده و غلام مى‏شوند».
البته بنده و غلام خوبي ها و کرامت هاى اخلاقى. اين هم گام ديگرى‏ در جذب دل ها و ايجاد الفت ها و تحکيم رابطه‏هاى عاطفى در جامعه‏ بشرى است.
5. تواضع و خاکسارى:
امام على (ع) فرموده است:
سه چيز موجب جلب محبت ديگران مى‏شود: ديندارى، فروتنى و بخشندگى. (5)
6. تفقد ، رسيدگى ،دید و بازدیدها :
مردم، به ويژه گرفتاران و دردمندان، نيازمند احوالپرسى، رسيدگى، و در يک کلمه «تفقد»ند. گاهى يک احوالپرسى و سلام و علیک ، شادابى روح و نشاط زندگى ‏فراوانى (براى هر دو طرف) پديد مى‏آورد. گاهى نوشتن يک نامه يا تلفن کردن به يک آشنا و فاميل، محبت ها و صفاهاى بسيارى ايجاد مى‏کند. گاهى سر زدن به همسايه و عيادت يک بيمار و شرکت در يک‏ مجلس ختم يا عروسى، مبدا بسيارى از دوستي هاى ماندگار مى‏شود. ديد و بازديدهاى خانوادگى، دل ها و زندگي ها را به هم مربوط مى‏کند.
پى‏نوشت ها:
1. شيخ طوسي، التهذيب، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1365 ه.ش .ج 7 ص 409.
2. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1362 ه.ش . ج13، ص 144.
3. آل عمران (3)، آيه 159.
4. عبد الواحد بن تميمي آمدي، معجم الفاظ غرر الحكم درر الكلم، مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه، تاريخ نشر، ذي القعده 1413، تحقيق مصطفي درايتي، ص 396.
5. همان، ص 25.


حوزه فرهنگی جهاد مهندسی خادمین ائمه علیهم السلام


مطالب مشابه :


دعا برای جلب محبت

سماموس - دعا برای جلب محبت - در مورد مسائل اعتقادی ، اجتماعی، سیاسی و ادبی.
دعا برای جلب محبت دیگران

«لو لا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المومنین». «اگر دل او را به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم، تا در زمره اهل ایمان در آید.» (سوره قصص، ایه 10). برای جلب محبت : اگر خواهی محبت شخصی را به خود مشغول داری یا از او نفعی به تو رسد این عمل را که مجرب.
پاسخ به مسائل شما# دعای جلب محبت

احکام دختر و پسر - پاسخ به مسائل شما# دعای جلب محبت - شبهه ای داری ؟ مسئله شرعی داری ؟ خب ! بنویس ، می پرسم و جواب می دم ... - j-shobhah - احکام دختر و پسر.
طلسم و دعا جهت جلب محبت دیگران (فوق العاده مجرب )

طلسم و دعا جهت جلب محبت دیگران (فوق العاده مجرب ). برای جلب محبت: هر گاه بخواهی کسی را تسخیر کنی وضو بگیرو دو رکعت نماز به جای بیاور ودر هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه این ایه را بخوانید عَسَی اللهَ اَن یَجعَلَ بَینَکُم وَبَینَ الَذینَ عادَیتُم مِنهُم مَوَدَّةً ...
دعای محبت -رفع بد بیاری و بدشانس- زبان بند

برای جلب محبت دیگران آیة الکرسی را بخواند و بین دو عین ( یشفیع - عنده ) محبت آن شخص مورد نظر را قصد کند شکی نیست که محبتش بوجود خواهد آمد این عمل تجربه شده است. دعا براي جا كردن خود در دل ديگران. - -برای جلب محبت بر شیرینی مانند قند ویا ...
برچسب :