تقديم به پدر تقدير از مادر (نامه فرزند به پدر)

تقديم به پدر تقدير از مادر

چه زيباست هنگاميكه فرزنداني صادقانه با پدر بزرگوار خويش سخن مي گويند

اي پدر بزرگوار، ميلاد خجسته حضرت زهرا (س)، هفته زن  و روز مادر و سالروز تولد حضرت علی (ع) و روز پدر، بهانه اي به دست ما داد تا با شما سخن بگوييم.

ابتدا سلام گرم فرزندانت را به همراه تبريك اين موالید خجسته را بپذير و تقدير و سپاس ما فرزندان را به خاطر فراهم آوردن فضايي آرام و دلنشين در خانه پذيرا باش.

در كتاب خدا" قرآن كريم" آرامش خانه را از آيات و نشانه هاي الهي دانسته آنجا كه مي فرمايد:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه

از نشانه هاي خدا آن است كه از جنس  شما همسري آفريد  تا به آرامش برسيد و بين شما را مودت ورحمه قرار داد.

اي پدر مهربان : سالهاست كه به خاطر انتخاب همسري شايسته و لايق، به تماشاي اين آرامش نشسته وجلوه هاي رحمت و مودت را نظاره گر هستيم .

مادري كه ما در خانه به وجودش افتخار مي كنيم و به خاطر او همواره سرافرازيم، نتيجه ي حسن انتخاب شماست .

محبت شما به مادر ، انسان را به ياد سخن امام ششم مي اندازد كه فرمود : من اخلاق الانبيا حب النسا ( محبت به زنان از اخلاق انبيا ست ) و خوشرفتاري شما با مادرِ ما ، اين موجود مقدس و آن همسر پاكدامن ، مروري است برسفارش رسول گرامي اسلام (ص) كه فرمودند:

بهترين شما  مردي است كه باهمسرش خوش رفتارتر باشد و من از همه ي شما به زنانم خوش رفتارترم.

خوشا به حال كودكاني كه چون ما ، در خانه اي زندگي مي كنند كه رفتار والدين ، آنان را به ياد سخنان پيامبر( ص) مي اندزاد .

به راستي كودكان حق دارند پدر و مادر بزرگواري  چون شما داشته باشند . حق دارند پدري متفكر ، برنامه ريز، آرام و خوشرفتار داشته باشند.

اي  مهربان ترين پدر: چه زيبا و اطمينان آور است براي ما فرزندان ، هنگاميكه پس از ساعتها تلاش و كوششِ روزانه، وارد منزل مي شوي و چهره ي خسته ي خويش را به نگاهي محبت  و رويي گشاده و خندان مبدل مي كني تا نكند خستگي شما ، ما را افسرده سازد و يا آرامش را از خانه بزدايد . به راستي بر اين  همه صداقت و پاكي درود و سلام مي فرستيم.

گاهي به همديگر مي گوييم ، بياييم دستان كوچك خود را  مقابل آسمان كه همواره محل نزول رحمت الهي است با لاببريم و براي اين پدر فداكار و مادر دلسوز و مهربان دعا كنيم كه داشتن پدر و مادري اينچنين براي ما، مايه ي رحمت و مودت است و همه با هم مي گوييم ( رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ) پروردگارا: هردوي آنان را مورد رحمتت قرار ده همانطور كه ما را در كودكي تربيت نموده اند.

اي تجلي خداوند مهربان : اي كه مايه ي آرامش خانه اي ، اجازه فرما تا كمي از مادر برايت بنويسيم. از خوبيهايش ، از بزرگواريهايش ، از تلاشهاي خستگي ناپذيرش در خانه ، او بدون اينكه خدواند برايش واجب كرده باشد عاشقانه با طبخ غذاهاي مطبوع، بر ما منّت مي گذارد . با نظافت خانه به ما آرامش مي بخشد . با نگهداري ما ، در حق ما، مادري مي كند و براي شما نيز همسري مهربان است گويا فرمايش اميرا لمومنين علي (ع) را فلسفه ي زندگي خويش قرار داده  كه :

جهاد زن خوب شوهر داري كردن  است .

اگر در خانه براي شما همسري فداكار است بي شك دلخوش به وعده ي امام صادق (ع) است كه فرمود :

هيچ زني نيست كه جرعه اي آب به همسرش بنوشاند مگر اينكه اين كار براي آن زن، از عبادت  عابدي كه يكسال  روزهايش ، روزه باشد و شبهايش به عبادت بايستد بهتر است و خداوند پاداش هرجرعه ي آبي كه به همسرش مي نوشاند براي او در بهشت شهري        مي سازد و 60 خطا از خطاهاي او را مي بخشد .

درود و سلام بروجود مقدس حضرت زهرا (س) كه با تولدش، انسانهاي پاكي چون اهل بيت عصمت و طهارت (ع) متولد كرد و آنان نيز با سخنان گهربارشان، اين زندگي نوراني را براي ما فراهم آوردند .

اي پدر عزيز : در گفتگو با مادر كلمات طيّبي را به زبان جاري مي كني كه مرورش حتي براي ما لذتبخش است . البته هرچه از اين كلمات در خانه بيشتر شود آرامش و اميد ما به زندگي بيشتر خواهد شد.

هنگامي كه به مادر مي گويي : خدا به شما توفيق دهد اميدش به زندگي زياد مي شود و زمانيكه به آرامي مي فرمايي :     شما صاحب اختياريد، او احساس شخصيت مي كند و وقتي به او دعا مي كني ومي گويي خدا اجرت دهد، دلگرم ميشو د.

كلماتي چون خسته نباشي ، زحمات شما كاملا مشهود است ، چطور مي توانم از زحمات شما تشكر كنم ، براستي خستگي روزانه را از تن و بدن او دور مي كند.

آفرين بر شما كه با برخوردي صحيح به ما عفّت بيان مي آموزي. وقتي مي شنويم در مقابل زحمات مادر به او مي گويي :دست شما درد نكند و يا مي فرمايي : همه ي زحمات و كار ها بر دوش شماست ، به خود مي آييم كه ما نيز بايد قدردان زحمات مادر شويم .

وقتي ديروز به او گفتي : احساس مي كنم امروز خيلي زحمت كشيده اي ، بر چهره ي مظلومانه و خسته اش نگاه كرديم و تصميم گرفتيم در كارهاي منزل او را تنها نگذاريم .

احترام شما به مادر ، ما را به ياد سفارشات رسول گرامي  اسلام (ص) مي اندازدكه مي فرمايد :

احترام و نيكي به والدين از بزرگترين واجبات است  .

شنيده ايم خداوند درقرآن چهار مرتبه فرموده است ( وبالوالدين احسانا) و اين نيكي به پدر و مادر را در هرچهار مرتبه بعد از سفارش به توحيد ذكر كرده است.

 و در مورد زحمات مادر، فرمايشات مهمي  مطرح كرده است . در يك جا مي فرمايد: او شما را با سختي حمل كرد و با سختي به دنيا آورد و زمان حمل تا پايان شيرخوارگي 30 ماه طول كشيد .

و در جايي ديگر مي فرمايد: او وقتي شما را حمل مي كند  بر ضعف و سستي اش افزوده مي شود .

اما افسو س كه از زبان مادر اين همه زحمت را نشنيديم . براستي مگر ايثار تا كجا راه دارد كه در مورد اين همه زحمت ،كسي  لب به سخن نگشايد .

 اما امروز خوشحاليم كه اگر از زبان او اين همه بزرگواري را نشنيديم از برخورد هاي محترمانه شما ،با همه ي بزرگواريهايش آشنا شديم . از دستان لرزانش فهميديم كه پيرش كرده ايم و از چشمان بي تابش دانستيم كه سالها به ما دوخته شده است تا گرفتار نااهلان نشويم .

 سفارشات پيشوابان دين در مورد اين انسان بزرگوار و برخورد شايسته ي شما با اين چهره ي ملكوتي، مارا برآن داشت تا از صميم قلب  از مادر تقدير نموده از خداوند سبحان توفيق قدر داني از اين همه زحمت و جبران آن را برايمان فراهم آورد .

                                                                                                                                                      از طرف فرزندان                  


مطالب مشابه :


نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

از یکی زاده میشوم و از دیگری جاودانه.استادی که سپیدی را بر تخته سیاه زندگیم نگاشت و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند. تقدیم به مقدسترین واژه ها در لغت نامه دلم، مادر مهربانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن می دانم. پدر، مهربانی مشفق، بردبار ...
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

تقدیم به پدر، مادر و همسر عزیزم. و به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند. دانشمندان، بزرگان، و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتلای این مرز و بوم فدا نموده و مینمایند.
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم. با سپاس ازسه وجود مقدس: آنان که ناتوان شدند تا ما به ...
بابا آمین( به یاد پدر ....)

هنوز به یاد دارم روز دفاع از پایان نامه ام را در دانشگاه که در ابتدای صحبت هایم متنی را که در صفحه ی تقدیم پایان نامه ام نوشته بودم را خواندم " تقدیم به پدرم اولین استاد خلاقیتم و ... " و یکی از اساتید بود که گفت پس اساتید دانشگاه چه نقشی در خلاقیت تو داشته ... بقول استاد ی که می گفت: کودک در چند سال اول زندگی مادر برایش حکم خدا دارد و حتی تصور انسان از خدا در بزرگسالی می تواند تحت تاثیر این رفتار مادر شکل بگیرد. هنوز به وضوح یاد دارم که چگونه پدر در دفتر خط داری که داشت به من نقاشی یاد می ...
متن تقدیم پایان نامه

آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید. نمونه 2 : تقدیم به پدرم به استواری کوه ، مادرم به زلالی چشمه ، همسرم به صمیمیت باران ، دخترم به ...
تقديم به پدر تقدير از مادر (نامه فرزند به پدر)

درسهایی برای بهتر زیستن - تقديم به پدر تقدير از مادر (نامه فرزند به پدر) - ... در يك جا مي فرمايد: او شما را با سختي حمل كرد و با سختي به دنيا آورد و زمان حمل تا پايان شيرخوارگي 30 ماه طول كشيد . و در جايي ديگر مي فرمايد: او وقتي شما را حمل مي كند بر ...
تمامیت طلب یا تقدیم به مادرم پدرم و همسرم!

اهمیتی نداره که تو نمی تونی من و بفهمی به همون دلیلی که من نمی تونم تو رو بفهم! فرق تو با پدر و مادر همینه! یک هفته پیگیره کارام بودی، نمی گم وظیفت بوده لطف کردی. اما صد بار به روم آوردی و به خاطر یه جمله لعنتی اول اون پایان نامه ببین چه دردسری به ...
تقدیم به پدر و مادرم

موضوع پایان نامه ام درباره حقوق مصرف کننده است. چند وقتیست درگیر تصویب آن هستم. در این وادی یاد پایان نامه ارشد و دکتری استادم افتادم. ایشان پایان نامه ارشد خود را به پیشگاه عدالت و پایان نامه دکتری خود را به پدر و مادرشان تقدیم کرده اند. شاید این ...
مطالب مربوط به صفحه تقدیم پایان نامه

مطالب مربوط به صفحه تقدیم پایان نامه. تقدیم به پدر و مادر عزیزم. آنان که فروغ نگاه شان و روشنی روی شان سرمایه های جاودانی زندگی ام هستند، آنان که راستی قامتم در شکستگی قامت شان تجلی یافت.در برابر وجود گرامی شان زانوی ادب بر زمین می نهم و با ...
صفحه تقدیم پایان نامه

صفحه تقدیم پایان نامه. تقدیم به : پدر، مادر و همسر عزیزم. و به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند. دانشمندان، بزرگان، و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتلای این مرز ...
برچسب :