سرفصل ارشد ریاضی

سر فصل های تعدادی از زیر شاخه های ریاضی در ارشد

برگرفته شده از سر فصل های دانشگاه اصفهان

 

 

دروس کارشناسی ارشد ریاضیات مالی

تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد ریاضیات مالی 32 واحد به شرح زیر است :

1

دروس اصلی و تخصصی

12 واحد

2

دروس انتخابی

12 واحد

3

سمینار

2 واحد

4

پایان نامه

6 واحد

جمع

32 واحد

* در ضمن با نظر شورای تحصیلات تکمیلی گروه تا 12 واحد پیشنیاز از دروس دوره کارشناسی رشته های ریاضی و آمار و اقتصاد به آن اضافه می گردد.

 

جدول شماره 1: دروس اصلی و تخصصی دوره کارشناسی ارشد " ریاضیات مالی"

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

نظریه اندازه و احتمال

3

2

فرآیندهای تصادفی

3

3

ریاضیات مالی 1

3

4

ریاضیات مالی 2

3

5

روش های عددی در ریاضیات مالی

3

6

سمینار

2

7

پایان نامه

6

جمع

20

ب: دروس انتخابی

*انتخاب 12 واحد از درس های تحصیلات تکمیلی علوم ریاضی (ریاضی محض،ریاضی کاربردی، آمار وعلوم کامپیوتر) ویا دروس جدول زیر الزامی است.

 

جدول شماره 2: دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد "ریاضیات مالی"

ردیف

نام درس

تعداد واحد

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی

3

 

13

ریاضیات بیمه عمر

3

2

اقتصاد بازارهای مالی

3

 

14

سری های زمانی مالی واقتصادی

3

3

نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی مالی

3

 

15

ریاضیات صندوق های بازنشستگی

3

4

مدیریت بانک های تجاری

3

 

16

ریاضیات سرمایه گذاری

3

5

کنترل بهینه تصادفی

3

 

17

مهندسی مالی

3

6

نظریه اقتصاد (خرد)

3

 

18

معادلات دیفرانسیل پاره ای تصادفی در ریاضیات مالی

3

7

نظریه اقتصاد(کلان)

2

 

19

حسابان مالیوان و کاربرد های آن

3

8

اقتصاد سنجی

3

 

20

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

3

9

ارزیابی ومدیریت ریسک

3

 

21

تئوری بازار سرمایه

3

10

نظریه بازی ها در اقتصاد

3

 

22

سرمایه گذاری در مستغلات

3

11

مباحث ویژه مالی

3

 

23

مدیریت مالی بین المللی

3

12

معادلات دیفرانسیل پاره ای تصادفی

3

 

*جدول دروس انتخابی بسته نیست،دانشگاه ها می توانند دروسی را که لازم می دانند پس از تصویب شورای آموزشی دانشگاه به مجموعه این دروس بیفزایند.

 

 

دروس کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض

 

جدول 1: دروس اصلی کارشناسی ارشد ریاضی محض

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

جبر پیشرفته

4

2

آنالیز حقیقی

4

3

هندسه خمینه  1*

4

4

توپولوژی جبری 1*

4

(*) از دروس ستاره دار دانشجو موظف است حداقل یکی از آن ها را اخذ نمایند

 

جدول2 : دروس تخصصی آنالیز تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

آنالیز تابعی1

4

 

26

آنالیز روی نیم گروه ها

4

2

آنالیز تابعی 2

4

 

27

آنالیز فوریه روی گروههای جابجایی

4

3

مباحث ویژه در آنالیز تابعی

4

 

28

جبرهای اندازه روی گروهها ونیم گروهها

4

4

نظریه عملگر ها1

4

 

29

جبرهای فوریه و فوریه استیلجس روی گروهها

4

5

نظریه عملگر ها2

4

 

30

آنالیز مختلط 1

4

6

مباحث ویژه درنظریه عملگرها

4

 

31

آنالیز مختلط 2

4

7

آنالیز محدب

4

 

32

توابع مختلط چند متغیره 1

4

8

مباحث ویژه درآنالیز محدب

4

 

33

توابع مختلط چند متغیره 2

4

9

فضاهای موضعاً محدب

4

 

34

مباحث ویژه در توابع مختلط چند متغیره

4

10

فضای توابع خطی

4

 

35

بافه های تحلیلی وگروههای کهومولوژی

4

11

آنالیز تابعی غیر خطی

4

 

36

آنالیز غیر هموار

4

12

نظریه عملگرهای غیر خطی

4

 

37

بهینه سازی پیشرفته 1

4

13

نظریه بازی

4

 

38

بهینه سازی پیشرفته 2

4

14

ریاضیات اقتصادی

4

 

39

مباحث ویژه در بهینه سازی

4

15

هندسه فضاهای باناخ

4

 

40

نظریه کنترل 1

4

16

آنالیز هارمونیک

4

 

41

نظریه کنترل 2

4

17

آنالیز هارمونیک مجرد1

4

 

42

مباحث ویژه در نظریه کنترل

4

18

آنالیز هارمونیک مجرد 2

4

 

43

تحقیق در عملیات پیشرفته

4

19

مباحث ویژه در آنالیز هارمونیک مجرد

4

 

44

برنامه ریزی غیر خطی

4

20

نمایش گروه های موضعاً فشرده

4

 

45

برنامه ریزی پویا

4

21

نظریه نمایش ها

4

 

46

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

4

22

نظریه ضربگرها روی جبرهای باناخ

4

 

47

بنیادهای نظری حل مسئله در ریاضیات

4

23

نظریه c* جبرها

4

 

48

معادلات انتگرالی

4

24

نظریه نیم گروهها

4

 

49

مباحث ویژه در برنامه ریزی ریاضی

4

25

میانگین پذیری گروهها ونیم گروهها

4

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


لیست منابع سر فصل دروس

انجمن علمی گروه مهندسی مدیریت اجرایی - لیست منابع سر فصل دروس - دانشگاه پیام نور واحد مرودشت
خبرهای هشتم شهریور

برگزاری جشن فارغ التحصیلی در دانشگاه پیام نور مرودشت . پیام نور واحد مرودشت ، این
برنامه کلاسی نیمسال 92-93

انجمن علمی گروه مهندسی مدیریت اجرایی - برنامه کلاسی نیمسال 92-93 - دانشگاه پیام نور واحد مرودشت
اطلاعیه

انجمن علمی گروه مهندسی مدیریت اجرایی - اطلاعیه - دانشگاه پیام نور واحد مرودشت
آشنایی با دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور واحد مرودشت. آشنایی با دانشگاه پیام نور .
سرفصل ارشد ریاضی

ردیف. نام درس. تعداد واحد ردیف. نام درس. تعداد واحد. 1. نظریه گروه ها1. 4 22. مباحث ویژه در نظریه
خبرهای یکم آبان

با توجه به شروع سال تحصیلی و اضافه شدن چندرشته به دانشگاه پیام نور واحد مرودشت جلسه ای جهت
تذكري به دانشگاه پيام نور مرودشت

تذكري به دانشگاه پيام نور مرودشت دانشگاه آزاد واحد دانشگاه پیام نور مرودشت هم در
برچسب :