آتش نشانی

شرح وظايف سازمان»

نجات جان انسانها، مهار و اطفاء حريق و حفاظت از ثروتهاي ملي در مقابل آتش سوزي و عوارض و موانع ناشي از آن.

برنامه ريزي و تعيين خط مشي در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي کارکنان و افراد خارج از سازمان طي برنامه هاي زمان بندي شده.

آموزش لازم در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي کارکنان و افراد خارج از سازمان طي برنامه هاي زمان بندي شده.

ايجاد و توسعه ايستگاههاي مورد نياز و بهره برداري از آنها. نظارت بر عمليات موسسات و شرکتهاي دولتي و خصوصي سرويس دهنده امور آتش نشاني و خدمات ايمني.
انجام ترتيبات لازم جهت مقابله و تمهيدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي.

نظارت و کنترل بر تحقق شرايط ايمني ساختمانها و استانداردهاي تجهيزاتي ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون چون زلزله، آتش سوزي، برق گرفتگي، سيل، بمبارانهاي شيميايي و اتمي و ...

«معرفي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني»

·  سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني اصفهان

·  مدت سازمان

·  مرکز سازمان و محدوده عمل

·  ارکان سازمان

·  اهداف سازمان

·  موضوع سازمان

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني اصفهان

سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداراران مصوبه 1 / 3 / 1375 تاسيس گرديده و وابسته به شهرداري اصفهان مي باشد که داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اصول بازرگاني و مفاد اين اساسنامه بصورت خودگردان و خودکفا اداره مي گردد.

مدت سازمان

مدت سازمان از تاريخ تاسيس نامحدود است.

 

مرکز سازمان و محدوده عمل

مرکز اصلي سازمان شهر اصفهان و محدوده عمل آن محدوده قانوني و حريم شهر اصفهان مي باشد.

ارکان سازمان 

ارکان سازمان عبارتند از:
الف
شوراي اسلامي
ب
هيئت مديره
ج
مدير عامل
د
حسابرس ( بازرس )

شوراي سازمان مرکب از پنج نفر به شرح زير خواهد بود:
الف
شهردار به عنوان رئيس شورا
ب
معاونت خدمات شهرداري
ج
سه نفر کارشناس به پيشنهاد شهردار و تاييد شوراي اسلامي شهر اصفهان.
ترکيب هيئت مديره
هيئت مديره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلي و يک نفر عضو علي البدل به شرح زير خواهد بود:
الف
معاون شهردار ( در صورتي که پست معاونت خدمات شهري مصوب داشته باشد ، معاون خدمات شهري ) به عنوان عضو اصلي و ثابت که رياست هيئت مديره را برعهده خواهد داشت.
ب
دو نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان از بين کسانيکه تحصيلات عاليه و تجربيات عملي مورد نياز سازمان را دارا باشند به عنوان اعضاي اصلي انتخابي يا پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان و با حکم رئيس شورا منصوب مي شوند.

اهداف سازمان 

نجات جان انسانها ، مهار و اطفاء حريق و حفاظت از ثروتهاي ملي در مقابل آتش سوزي و عوارض و موانع ناشي از آن. برنامه ريزي و تعيين خط مشي در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي کارکنان و افراد خارج از سازمان طي برنامه هاي زمان بندي شده.
آموزش لازم در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي کارکنان و افراد خارج از سازمان طي برنامه هاي زمان بندي شده.
ايجاد و توسعه ايستگاههاي مورد نياز و بهره برداري از آنها.
نظارت بر عمليات موسسات و شرکتهاي دولتي و خصوصي سرويس دهنده امور آتش نشاني و خدمات ايمني.
انجام ترتيبات لازم جهت مقابله و تمهيدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي.
نظارت و کنترل بر تحقق شرايط ايمني ساختمانها و استانداردهاي تجهيزاتي ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون چون زلزله ، آتش سوزي ، برق گرفتگي ، سيل ، بمبارانهاي شيميايي و اتمي و ....

موضوع سازمان 

سازمان جهت نيل به اهداف فوق اقدام به اجراي موضوعات ذيل با رعايت مقررات موضوعه مي نمايد:
تهيه آمار و اطلاعات مربوط و ارتباط با مراکز اطلاعاتي.
ارتباط و همکاري و هماهنگي و مشورت با مراکز علمي ، نظامي ، پزشکي و ساير سازمانها و اشخاص ذيربط.
شناسايي و تملک اراضي پس از تحصيل مجوز قانوني جهت تامين نيازهاي مرتبط با اهداف سازمان حسب مقررات مربوطه.
احداث ابنيه و تاسيسات مورد نياز.
تعيين صلاحيت فني و امکانات شرکتهاي خصوصي و دولتي تحت عناوين مختلف اعم از طرح ايمني يا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشينهاي و قطعات و ادوات و تجهيزات مختلف مربوط به امور ايمني و امداد و نجات و آتش نشاني در سطح جامعه.
اقدامات لازم در جهت ارقاء سطح دانش و بينش فني کارکنان و ارتباط با مراکز علمي و فني و دانشگاهي در داخل و خارج کشور با رعايت مقررات موضوعه.
تدوين آئين نامه هاي مربوط به انتظام ايستگاهها.
اشاعه و به کارگيري رشته هاي مختلف ورزشي بين پرسنل سازمان خصوصا کادر عمليات بمنظور تقويت و آمادگي جسماني و بالا بردن روحيه افراد که لازمه اين حرفه مي باشد. تمام پرسنل بايد عملياتي باشند همچنين در بخشهاي ستادي نيز بايد از پرسنل عملياتي به صورت گردشي استفاده کرد و تامين فضاها و تاسيسات لازم براي اين منظور.

 


مطالب مشابه :


دستور العمل آتشنشانی حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

آتش نشانی, ایمنی ,حریق , آموزش , عکس , - دستور العمل آتشنشانی حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
اطلاعیه سازمان سنجش آمـوزش کشور

آتش نشانی, ایمنی ,حریق , آموزش , عکس , - اطلاعیه سازمان سنجش آمـوزش کشور - آتش نشانی, ایمنی ,حریق
تاریخچه

اتش نشانی اصفهان. تاریخچه اتش نشانی. شالوده اداره آتش نشاني در بين سالهاي 1304 و 1305و در زمان
انواع اتش و کاربرد کپسول های اتش نشانی

سپهر ایمن اصفهان - انواع اتش و کاربرد کپسول های اتش نشانی - مرکز عرضه تجهیزات آتش نشانی و ایمنی
شناخت مواد شیمیایی خطرناک

آتش نشانی, ایمنی ,حریق , آموزش , عکس , - شناخت مواد شیمیایی خطرناک - آتش نشانی, ایمنی ,حریق
آتش نشانی

مقالات درسی - آتش نشانی - مقالات درسی. آتش · سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني اصفهان
جستوجو و نجات در حوادث آوار

آتش نشانی, ایمنی ,حریق , آموزش , عکس , - جستوجو و نجات در حوادث آوار - آتش نشانی, ایمنی ,حریق
آتش نشانی

اصفهان- همایش شیوه های تدوین برنامه های تربیت بدنی در سازمان های آتش نشانی كشور روز سه شنبه
شناسايي انواع تصرف‌ها

آتش نشانی, ایمنی ,حریق , آموزش ,استخدام, عکس ,خاموش کننده , پيشگيري , احتراق , پله فرار , مین
آگهی استخدام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

آتش نشانی, ایمنی ,حریق , آموزش , عکس , - آگهی استخدام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
برچسب :