حالتهای مختلف رابطه جنسی، خوابیدن، آمیزش، سک س، تنوع طلبی، پا، ران، باسن،

حالتهای مختلف رابطه جنسی

به رو خوابیدن مرد
در این حالت مرد به روی زن قرار میگیرد و زن به پشت در زیر.
ویژگیها:
- اتحاد حسی و عاطفی کامل میان زوجین
- غالب بودن مرد و مغلوبیت زن
- امکان همه نوع عمل در حین دخول (لمس کردن،بوسیدن،لیسیدن ....)
وضعیت پاهای زن می تواند بر حسب نیاز و لذت جوئی در شکلهای مختلف تغییر یابد:
۱- در ابتدا برای دخول بهتر و آسان تر زن زانوهای خود را خم می کند و به طور متوسط از هم باز نگاه می دارد.
۲- زن میتواند پاها را همچنان باز اما کشیده نگاه دارد.(دخول کمتر صورت میگیرد)
3- برای دخول بیشتر زن پاها را باز و زانوها را کاملا خم میکند تا به سینه اش بچسبد.
4- یا در حالت ۳ پاهایش را بر روی شانه های مرد می آویزد.در این صورت حداکثر دخول انجام خواهد شد.(مناسب برای زنها و مردهای چاق)
5- پاهای زن صاف و کشیده و به هم میچسبد تا آلت مرد از فشار رانهای زن و لبهای آلت وی لذت بیشتری ببرد.(مناسب برای آلتهای تناسلی گشاد زنها)
۶- پس از دخول کامل مرد میتواند به آرامی یک پایش زا به بیرون از پاهای زن بیندازد یعنی هر یک از طرفین یکی از رانهای دیگری را در بین پاهایش دارد. لذت این حالت هنگامی است که مرد عقب و جلو می کند و قسمت های بیرونی آلتش به رانهای زن مالیده میشود.

به رو خوابیدن زن:
در این حالت زن به روی مرد قرار میگیرد و مرد به پشت در زیر.
ویژگیها:
- اتحاد حسی و عاطفی کامل میان زوجین
- غالب بودن زن و مغلوبیت مرد
- امکان همه نوع عمل در حین دخول (لمس کردن،بوسیدن،لیسیدن و...) به خصوص برای زن
- احساس غالب بودن زن نوعی غرور و تسلط زنانه را به نمایش می گذارد.
- دخول کامل صورت نمی گیرد .
- تنظیم میزان دخول آلت مرد را زن بر عهده دارد.
- زن میتواند هر زمان که مایل بود آلت مرد را از آلت خود خارج نماید(به خصوص برای پیش گیری از حاملگی)

- بیشتر حرکات عقب و جلو کردن را زن بر عهده دارد.
- معمولا مردهائی به زنها این اجازه را می دهند که :
1- در زندگی عادی نیز مغلوبند یا:
2- زن خود را دوست داشته و به او احترام می گذارند یا:
3- به دنبال تنوع طلبی هستند.
وضعیت پاهای زن می تواند مطابق روش قبل تغییر یابد
روبروی هم و به پهلو خوابیدن:
در این حالت زن و مرد در کنار یکدیگر و به پهلو خوابیده و همدیگر را در آغوش میگیرند.
ویژگیها:
- اتحاد حسی و عاطفی کامل میان زوجین
- امکان برابر برای زن و مرد جهت هر گونه عمل و رفتار جنسی
- دخول کامل صورت نمی گیرد
- امکان تغییر در حالات مختلف پاها برای طرفین
- چهره به چهره کامل
- بیشتر برای مواقعی به کار میرود که زوجین تمایل برای لمس و عشق بازی دارند تا دخول صرف
- لمس کردن قسمتهای پشت از قبیل کمر و باسن به راحتی صورت میپذیرد
وضعیت پاها:
- مرد می تواند ران خود را بین پاهای زن قرار داده و آن را به لبهای آلت وی بمالد. این عمل زنان را به شدت تحریک می سازد.(البته زمانی تحریک زن بیشتر می گردد که ران پای مرد پر مو باید یعنی موی مخملی داشته باشد)
حالت چهارم
در این حالت زن و مرد هر دو به یک پهلو خوابیده و مرد از پشت به زن نزدیک می شود.
ویژگیها:
- امکان لمس تمامی پشت زن توسط مرد که در حالات قبل کاملا صورت نمی گرفت.
- احساس نوعی امنیت از جانب زن (این احساس نیاز اغلب افراد می باشد تا با تکیه بر کسی که دوستش دارند تامین میشود)
- رد می تواند با در تماس قرار دادن آلت خود با باسن زن باعث نعوذ آلت خود شود (برای مردهایی که دیرتر دچار نعوذ می شوند)
- اکثر زنها به بازی و لمس کردن باسن شان توسط مردها آنهم با استفاده از دست تمایل دارند اما با دخول در باسن به دلایلی (بعدها توضیح خواهم داد) آنچنان موافق نیستند.
- مرد به راحتی قادر به ماساژ و لمس سینه های زن است.
- زن کمترین فعالیت را داراست.

- مناسب برای زنان باردار و خسته و یا در حال خواب(البته با رضایت و آگاهی زن)
- امکان بوسیدن لبها اندک است.
وضعیت پاها:
- زن پاها را کمی از هم باز می کند تا مرد ران خود را ما بین آن قرار دهد و ران خود را به قسمت اتصال آلت تناسلی و باسن زن (منطقه حساس) می مالد.
- زن پاها را کمی باز می

 

 

 

حالتهای مختلف رابطه جنسی، خوابیدن، آمیزش، سک س، تنوع طلبی، پا، ران، باسن،


مطالب مشابه :


روشهای مقاربت و دخول و آمیزش جنسی

آموزش - روشهای روشهای مقاربت و دخول و آمیزش جلو و عقب یا بالا و پایین بدن خود عمل مقاربت
انواع آمیزش جنسی(مخصوص زوج ها)

آموزش . آموزش توضیح اینکه عمل دخول عملی رو می گن که آلت مرد در مهبل زن وارد می
روش‌های آمیزش جنسی

پا ایستاده و شکمش بر روی سطح نرم قرار دارد و مرد به صورت ایستاده عمل دخول را انجام دهد.
» انواع آمیزش

آموزش كامل مسائل در این روش مرد دراز كشیده و زن طوری روی آلت مرد می نشیند كه عمل دخول انجام
شب زفاف - پاره كردن پرده دختر - آموزش آمیزش سالم

کار پاره شدن پرده دوشیزگی نه تنها جبر نباید در کار باشد بلکه این عمل دخول فرا رسیده
اقسام دخول كردن

دخول كردن در جائى كه طفل ايشان را ببيند چه در حديث آمده چهل حدیث تصویری از امام محمد
حالتهای مختلف رابطه جنسی، خوابیدن، آمیزش، سک س، تنوع طلبی، پا، ران، باسن،

و پاكتهاي عجيب، آموزش فتوشاپ، ،HTML، word نوع عمل در حین دخول آموزش تصویری
برچسب :