طرح درس سالانه ( رشته طراحی دوخت )

 

 

درس سالانه درس مبانی هنر های تجسمی

 

 نام هنر آموز: م . خاکی نجف آبادی

درس:مبانی هنرهای تجسمی

 سال تحصیلی91-90

ماه ها

هفته ها

تاریخ

فصل

صفحه

رئوس مطالب

 

 

مهر ماه

اول

2/7/90

 

تعطیل رسمی

دوم

9/7 /90

اول

۷-۴

معارفه و معرفی درس مبانی

لیست وسایل مورد نیازو ابزار کار

تدریس مبانی چیست؟  عناصر و کیفیات

سوم

16/7/90

دوم

۱۵-۸

دیدن – کادر – نقطه – موقعیت نقطه 

چهارم

23/7/90

دوم

۲۷-۱۶

خط – جهت خط – حالت خط – کاربرد خط

 

 

 

آبان ماه

پنجم

30/7/90

دوم

28 - 31

سطح – انواع سطوح    

ششم

7/8/90

دوم

38- 32

حجم – حجم نمایی درنقاشی ومجسمه سازی – نووحجم 

هفتم

14/8/90

سوم

۴۳-۳۹

شکل – انواع شکل – تغییر و ابداع شکل

هشتم

21/8/90

سوم

۴۷-۴۴

ترکیب – انواع ترکیب

 

 

 

آذر ماه

نهم

28/8/90

سوم

۵۸-۴۵

بافت – انواع بافت

دهم

5/9/90

چهارم

۶۹-۶۰

تناسب –  تناسب طلایی – تعادل – انواع تعادل

یازدهم

12/9/90

چهارم

۷۴-۷۱

توازن – کنتراست 

دوازدهم

19/9/90

چهارم

۸۱-۷۵

حرکت – ریتم – انواع ریتم

 

 

 

دی ماه

سیزدهم

26/9/90

پنجم

۸۹-۸۳

فضا در هنرهای تجسمی

چهاردهم

3/10/90

 

-

امتحان عملی نوبت اول – ارائه البوم

پانزدهم

۹۰/۱۰/۱۰

 

-

امتحانات نیم سال اول

شانزدهم

17/10/90

 

-

امتحانات نیم سال اول

هفدهم

24/10/90

 

 

تعطیل رسمی 

 

نام هنر آموز: م . خاکی نجف آبادی

درس :

مبانی هنرهای تجسمی

 

 

سال تحصیلی 91-90

 

ماه ها

هفته ها

تاریخ

فصل

صفحه

رئوس مطالب

 

 

 

بهمن ماه

 

 

هیجدهم

 

۹۰/۱۰/۲۴ 

ششم

 

۱۰۴-۹۴ 

مفهوم رنگ – رنگ چیست 

 

نوزدهم

۱/11/90

هفتم

111 - 105

ترکیب افزایشی و کاهشی – فیزیک رنگ

 

بیستم

8/11/90

هشتم

116 – 112

شاخصه های اصلی رنگ – ته رنگ – درخشندگی و روشنایی – خلوص رنگ

 

بیست و یکم

15/11/90

هشتم

۱۲۰-۱۱۷

اثرات متقابل رنگ ها – اثرات ذهنی

 

 

 

 

اسفند ماه

بیست و دوم

22/11/90

تعطیل رسمی

 

بیست وسوم

29/11/90

نهم

۱۲۱-۱۲۶

دسته بندی رنگ ها – رنگ های اصلی – رنگ های درجه دو ، سه و مکمل

 

بیست وچهارم

13/12/90

دهم

۱۲۷-۱۳۳

کنتراست رنگ – کنتراست ته رنگ

 

بیست وپنجم

20/12/90

دهم

۱۳۴-۱۳۷

کنتراست تیرگی- روشنی

 

 

 

 

فروردین ماه

بیست وششم

27/12/90

 -

-

تعطیل رسمی

 

بیست وهفتم

19/1/91

 

-

تعطیلات نوروزی

 

بیست وهشتم

26/1/91

دهم

1۴۶-۱۳۸

کنتراست سرد و گرم - کنتراست مکمل

 

بیست ونهم

2 /2/91

دهم

۱۵۳-۱۴۷

کنتراست همزمانی - تصویرجانشین

کنتراست کیفیت

 

سی ا م

9/2/91

دهم

یازدهم

160-154

کنتراست کمیت یا وسعت سطوح-

هماهنگی یا هارمونی رنگ ها

 

 

اردیبهشت ماه

سی و یکم

16/2/91

یازدهم

168-161

تاثیرات بصری وروانی رنگها– شکل و فرم

 

سی و دوم

23/2/91

 

 

تکمیل کارهای عملی – رفع اشکال

 

سی و سوم

 

30/2/91

 

 

امتحان عملی و ارائه آلبوم

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


طرح درس روزانه ( مبانی هنر های تجسمی)

کتاب: مبانی هنرهای تجسمی پایه: انتخاب روش های تدریس متناسب با
طرح جلد کتاب

هنرهای تجسمی مبانی هنرهای تجسمی تصاویر هنرهای تجسمی،لینکستان هنری طراحی نقاشی گرافیک
شیوه آموزش و ارزشیابی درس مبانی هنرهای تجسمی رشته : تصویرسازی رایانه ای

مبانی هنرهای تجسمی سال دوم رشته انجام تمرینات و نحوه تدریس این درس آشنا شده اند
دانلود کتاب راهنمای (معلم) مبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی. تدریس کلمه هایی مثل « زیاد . دانلودنرم افزار محتواساز نگارا .
مبانی هنر های تجسمی

تدریس هنر مبانی هنر های تجسمی به قواعد درک زبان بصری و ایجاد اثر در هنرهای تجسمی تعبیر
نگاهی به وضعیت هنر انیمیشن ایران

هنرهای تجسمی مبانی هنرهای تجسمی تصاویر راهنمایی كشور تدریس شود و شاهد انیمیشن
آیا عکاسی هنر است؟

هنرهای تجسمی مبانی هنرهای تجسمی تصاویر هنرهای به Salt Lake City به تدریس در كلاس های
طرح درس سالانه ( رشته طراحی دوخت )

درس:مبانی هنرهای تجسمی تدریس مبانی چیست؟ فضا در هنرهای تجسمی.
نمونه سوالات کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم (اول متوسطه اول)

کاردانی هنرهای تجسمی شهید شرافت مبانی هنرهای تجسمی. 40- تدریس کدام درس اجباری
برچسب :