آسيب شناسي آموزش معماري در دانشگاه هاي ايران

تعريف معماري و گرايش هاي آن
حدود يک قرن پيش بتدريج حوزه وسيع و گسترده معماري به زيرمجموعه هاي کوچکتري تقسيم شد. ابتدا حوزه هاي معماري ، عمران (راه و ساختمان) و شهرسازي از هم تفکيک شدند و سپس اين رشته به حوزه هاي ديگري مانند طراحي منظر، مرمت بناها، طراحي فضاهاي مسکوني و طراحي داخلي تجزيه شد. قطعا در آينده نيز با توجه به گسترش تقسيم کار و فعاليت هاي اجتماعي مربوط به انواع فضاهاي معماري و شهري ، تجزيه اين رشته به رشته هاي جديد دانشگاهي و حرفه اي ادامه خواهد يافت.
در اين ميان ، چگونگي نگاه مراکز آموزشي به معماري يا به عبارت ديگر نگرش و تعريف هر يک از مراکز آموزشي به اين رشته تحصيلي بسيار مهم است. در ارتباط با معماري ، ديدگاه هاي بسيار متفاوت و متنوعي از گذشته تا امروز مطرح شده است که مي توان آنها را در 3 دسته کلي طبقه بندي کرد.
در ساده ترين تعريف ، معماري به عنوان يک تخصص فني ، حرفه اي و اجرايي مورد توجه مراکز آموزشي قرار مي گيرد. در اين نگرش ، رشته معماري بسيار نزديک به رشته عمران ديده مي شود که وظيفه اصلي آن طراحي و ساخت فضا براساس کارکرد بنا، اصول سازه ، فنون ساختمان سازي و شرايط محيطي است. بي ترديد براساس چنين تعريفي ، آموزش اين رشته تحصيلي در دانشکده هاي فني و مهندسي دنبال مي شود.
در تعريفي ديگر، معماري به عنوان يک رشته فني هنري معرفي مي شود که بر پايه آن در طراحي يک فضا، افزون بر جنبه هاي سازه اي و فني بايد به نکات و خصوصيات هنري فضا نيز توجه کرد. در اين نگرش ، معماري وجوهي مشترک با هنرهايي همچون نقاشي ، گرافيک ، مجسمه سازي و موسيقي دارد و به همين دليل در کنار ديگر رشته هاي هنري در دانشکده هاي هنر تدريس مي شود.
نگرش سومي که در چند دهه اخير مطرح شده ، توجه به معماري به عنوان هنري است که از برخي مباحث نظري در زمينه فلسفه ، روان شناسي ، فرهنگ مردم و جامعه شناسي تاثير مي پذيرد. هر چند به نظر مي رسد موافقان اين نگرش در زمينه نقش مباحث نظري علوم انساني و طبيعي در زمينه طراحي افراط مي کنند، اما در مجموع ديدگاه هايي قابل توجهي در اين زمينه وجود دارد که نمي توان آنها را ناديده گرفت.
طبيعي است که در آن گروه از مراکز آموزشي که چنين نگرشي به معماري وجود دارد، بخشي از دروس نظري متناسب با اين ديدگاه به دانشجويان ارائه مي شود.
تاثير فناوري هاي جديد

در زمينه تاثير فناوري هاي جديد در معماري مي توان به نقش رايانه و انواع نرم افزارها در طراحي معماري و سازه اشاره کرد. رايانه سبب شد امکانات تصويري بسيار زياد و قابل توجهي در طراحي پديد آيد و بتوان در فرصتي کوتاه و بسادگي طرحهاي اوليه متعددي را آزمود و هر کدام را از زواياي گوناگون ملاحظه و بررسي کرد. در اين زمينه بايد توجه داشت که سطوح و فضاهايي را که مي توان به کمک رايانه طراحي کرد، بسادگي با دست و به شيوه سنتي قابل طراحي نيستند.
افزون بر اين زمينه ، مي توان به نقش و کارکرد بسيار مهم رايانه در عرصه محاسبه سازه ، قطعات و جزييات اجرايي اشاره کرد که امکان طراحي و اجراي سازه هاي پيچيده را فراهم کرده است. با وجود اين ، يکي از نکاتي که هنوز در مراکز آموزش معماري در ايران چالش برانگيز است و اساتيد و مدرسان درخصوص آن ديدگاه هاي متفاوتي دارند، موضوع انجام طراحي با دست و به صورت سنتي و يا با رايانه است. اگرچه بسياري از مدرسان کاربرد رايانه را در طراحي مجاز مي دانند، تعدادي از اساتيد همچنان بر انجام طراحي با دست تاکيد دارند. طرفداران اين ديدگاه معتقدند معماري به عنوان يک هنر، جنبه اي شخصي دارد و طراح بايد از توانمندي هاي فردي خود حداکثر بهره برداري را داشته باشد.
تفاوت ديدگاه ها در اين زمينه و تدوين نکردن برنامه هاي آموزشي يک پارچه به دليل همين اختلاف عقيده ، باعث سردرگمي دانشجويان معماري شده و بهره گيري از فناوري هاي روز را با مشکل مواجه کرده است.
آموزش غيرخلاقانه

يکي از نقايص عمده آموزش معماري در دانشگاه ها، روش غيرخلاقانه آموزشي است که در آن غالبا دانشجويان به حفظ کردن مباحث و مطالب مي پردازند و فضاهاي معماري را بدون انديشه يا فلسفه اي منسجم و خلاق طراحي مي کنند.به عبارت ديگر، بسياري از مراکز دانشگاهي بيشتر همانند يک آموزشگاه اداره مي شوند و فعاليت هاي پژوهشي و خلاقانه در آنها چندان جريان نمي يابد. براي رفع اين نقصان ، لازم است مديريت هاي آموزشي و پژوهشي دانشکده ها برنامه ريزي هاي مناسبي را براي بارور کردن خلاقيت دانشجويان انجام دهند که قدم اول آن اصلاح کارکرد کارگاه هاي آموزشي و تغيير نظام ارزيابي واحدهاي درسي عملي است. با توجه به آن که هر سال صدها نفر در گرايش هاي مختلف معماري فارغ التحصيل مي شوند، لازم است با آسيب شناسي نظام آموزشي در اين رشته و اصلاح آن ، به بهبود کيفي اين حرفه فني و هنري ياري رساند.


مطالب مشابه :


مکان یابی فضاهای آموزشی با توجه به چهره طبیعی زمین

مكان يابي فضاهاي آموزشي با توجه به چهره مكانهاي آموزشي نيازمند انواع مختلف دسترسي ها به
استاندارد فضاي آموزشي

بررسي و تعيين معيارها، و استانداردهاي فضاهاي آموزشي و غير كه يكي از انواع
مکان یابی مراکز آموزشی (2)

مكان يابي فضاهاي آموزشي با توجه به عوامل مكانهاي آموزشي نيازمند انواع مختلف دسترسي ها به
آسيب شناسي آموزش معماري در دانشگاه هاي ايران

اجتماعي مربوط به انواع فضاهاي معماري و شهري مراکز آموزشي به معماري يا به
الزامات فضاهاي آموزشي

خانه معمار - الزامات فضاهاي آموزشي - rss پست انواع ديوار. انواع
ضوابط و استانداردهای طراحی فضاهای آموزشی ((( هنرستان)))

انواع چيدمان به طوري كه ميزان فضاي سبز كه در فضاهاي آموزشي مورد نظر مي‌باشد، بستگي
آموزش و پرورش در مصر

* گسترش فضاهاي آموزشي و ‎سالن‌هايي نيز تدارك ديده شده است كه به انواع تجهيزات آموزشي
مكان يابي مراكز آْموزشي

بنابراين لزوم بررسي فضاهاي آموزشي،پرورشي-ورزشي،مجاورتها واستانداردهاي حاكم بر مكان
(ضوابط و معیارهای طراحی مدرسه ،استانداردها)

اركان عمومي فضاهاي آموزشي. انواع چيدمان در كلاس 1-رديفي و ستوني: اين سنتي ترين وضعيت مي
برچسب :