قابل توجه وزیر آموزش وپرورش:


2-همانطوریکه معلمان تحصن کننده گفته اند،حقوق 1میلیونی-خط فقر 3میلیونی؛شما اول همه معلمان را از خط فقر دربیاراگر میتونی! بعد صحبت از معلم تلاشگر وغیرتلاشگر بکن برادر عزیز... اشکالی اساسی به طرح رتبه بندی معلمان
3-معلمان با اساتید دانشگاه چه فرقی دارند که با میزان تدریس بیشتر ازآنها وعهده داری نقش تربیتی که در اساتیدنیست! وکار با نوجوانان وکودکان که بسی به ظرافت وکار مضاعف ودغدغه بیشتر نیاز دارد!با مدرک تحصیلی برابر! تاکید میکنم با مدرک تحصیلی برابر! حتی نصف آنها هم حقوق نمی گیرند...
4-مگر وزیر ووکیل ودکتر ومهندس و ... از زیر دست معلمان به یه جایی نرسیده اندکه در جامعه از نظر حقوقی ومنزلت در جایگاه بسیار فرادستی قرار گرفته اند!!فردا با چنین سیستمی اگر پدران مورد حرمت فرزندان قرار نگیرندجا دارد!!!چراکه جامعه حرمت پدران ومادران معنوی معلمان خودرا نگه نداشته است واین فتح باب بی حرمتی هاست.
5-بدون توجه به آموزش وبهداشت ونیروی کار مولد کارگران زحمتکش جامعه به هیچ جایی نمی رسد!!!واین نکته را بارها دولتمردان گفته اند اما کو عمل...


مطالب مشابه :


تجمع فرهنگیان آذربایجان شرقی

مرکزرفاهی و آموزشی یکی از فرهنگیان به نمایندگی از معلمان برخی از خواسته ها را پشت
ممنوعیت تعطیلی زودهنگام مدارس

فرهنگیان چهارمحال وبختیاری، رسیدگی به مشکلات صنفی را مرکزرفاهی و آموزشی فرهنگیان
قابل توجه وزیر آموزش وپرورش:

خـــــــــــــــــــــــبرگزاری فرهنگیان - قابل توجه وزیر آموزش وپرورش: - جدیدترین خبرهای
نماینده بجنورد: هم‌ترازی حقوق و مزایای فرهنگیان مورد توجه قرار گیرد

مرکزرفاهی و آموزشی اکنون حقوق و مزایای فرهنگیان نسبت به دیگر دستگاه‌ها کمتر بوده
تفاوت معلمان و سایر کارمندان در چیست؟/اصلاح حقوق فرهنگیان خارج از اختیارات مجلس است

مرکزرفاهی و آموزشی سلیمی با تاکید بر اینکه میان فرهنگیان و سایر اقشار تبعیض رخ داده
برچسب :