انواع روشهاي سنجش غير مستقيم رفتار

1- مصاحبه با مددجو.

2- مصاحبه با افراد ديگري كه در زندگي مددجو اهميت خاص دارندو

3- نظارت شخصي: در اين روش مددجو به مشاهده و ثبت رفتار خود مي‌پردازد.

4- كسب اطلاع از متخصصان ديگر: مانند معلم- مددكار- پزشك و ...

5- ايفاي نقش.

6- پرسشنامه‌ها (آزمون‌ها) شخصيت‌سنج: يكي از متداول‌ترين سنجش ويژگيهاي روان‌شناختي استفاده از آزمون‌هاي شخصيتي است. در اين مورد آزمون‌هاي فراواني وجود دارد كه اگر مددجو با صداقت به آن پاسخ دهد مي‌توان بسياري از ويژگي‌هاي شخصيتي فرد را مورد ارزيابي قرار داد. معروف‌ترين آزمون شخصيتي M.M.P.I مي‌باشد كه به تشخيص ويژگي‌هاي شخصيتي مي‌پردازد.

7- آزمون‌هاي فرافكن: آزمون‌هايي هستند كه به سنجش تعارضات ناهشيار، ترس‌هاي نهفته، تكانش‌هاي جنسي و اضطراريي و اضطراب‌هاي پنهان مي‌پردازد. نظير آزمون لكه‌هاي جوهر دور شاخ- اندريافت موضوع.

8- پرسشنامه‌هايگزارش شخصي ويژه: در ايم پرسشنامه فرد در يك موقعيت خاصي قرار مي‌گيرد و سپس توافق خود را در آن حالت تعيين مي‌كند.

9- سنجش رواني- فيزيولوژيكي.

10- سنجش هوش: معتبرترين و پاياترين آزمون‌هايي كه در روان‌شناسي وجود دارد آزمون‌هاي هوشي هستند. معروفترين آزمون‌هاي هوشي كه دربين روان‌شناسان مورد استفاده قرار مي‌گيرند عبارتند از:

- آزمون‌هاي هوشي وكسلر (خردسالان- كودكان- بزرگسالان)

- آزمون‌ هوشي استانفورابينه


مطالب مشابه :


هوش

تست بینه به عنوان قدیمی‌ترین آزمون برای سنجش هوش شناخته می سنی خردسالان و
آزمونهای استعداد

سنجش هوش کلی با معانی لغات، استدلال ، ترتیب کلماتبرحسب معانی خردسالان 5-11 ساله و عقب
معرفی آزمون های روانشناسی (آزمون استعداد)

سنجش هوش کلی با معانی لغات، استدلال ، ترتیب کلماتبرحسب معانی خردسالان 5-11 ساله و عقب
آزمونهای هوش

آزمون کوتاه کنت برای سنجش هوش هوش آزماي وكسلر براي خردسالان: Wechsler Intelligence for Children:
هوش و تاريخچه آن

پاسخ اين است كه نظريه سنجش هوش و تكنيكهاى تخمين براي گروههاي سني خردسالان و کودکان و
معرفی آزمون های روانشناسی (آزمون هوش)

آزمون کوتاه کنت برای سنجش هوش هوش آزمای وکسلر برای خردسالان: Wechsler Intelligence for Children:
هوش هیجانی

آموزش ابتدایی - هوش هیجانی - مقدمه با فکر کردن به باهوش‌ترین افرادی که می‌شناسید احتمالا
تاثیر IQ بر موفقیت دانش آموزان2 (چگونه هوش را بسنجیم؟)

دانش آموز موفق - تاثیر iq بر موفقیت دانش آموزان2 (چگونه هوش را بسنجیم؟) - - دانش آموز موفق
انواع روشهاي سنجش غير مستقيم رفتار

روانشناسی و سلامت - انواع روشهاي سنجش غير مستقيم رفتار - Cognitive Behavioural Therapy
برچسب :