برنامه بیست و نهمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

 قابل توجه
 روانپزشکان، روانشناسان  متخصصین مغز و اعصاب، داخلی، داروسازان، پزشکان عمومی
روز اول، پنجشنبه 11/8/1391 
سالن 1- جلسه اول 
جلسه افتتاحیه 
8:10- 8:00 تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد 
و سرود جمهوري اسلامي ايران
8:15- 8:10 خيرمقدم رئيس انجمن علمي روان پزشكان ايران -دكتر غلامرضا میرسپاسی 
8:25- 8:15 گزارش دبیر علمی همايش-دکتر امیر شعبانی 
8:40- 8:25 گزارش دبیر اجرایی همايش-دکتر پرویز مظاهری 
10:00- 8:40 مراسم تجلیل از فعالیت های 
جناب آقای دکتر سید احمد جلیلی در انجمن
10:15- 10:00 استراحت و پذیرایی 


روز اول، سالن 1، جلسه دوم 
هیئت رییسه: دکتر فریدون مهرابی، دکتر جعفر بوالهری 
10:45- 10:15 اخلاق حرفه ای در روانپزشکی- دکتر احمدعلی نوربالا 
11:15- 10:45 پرسش و پاسخ 

عنوان سمپوزیوم: آموزش روان‌درمانی به روان‌پزشکان در ایران و جهان 
هیئت رییسه: دکتر محمد صنعتی، دکتر سامان توکلی، دکتر فرزین رضاعی 
11:40-11:15 آموزش روان‌‎درمانی در آموزش تخصصی روان‌پزشکی جهان-دکتر سامان توکلی 
12:05-11:40 آموزش روان‌درمانی در آموزش تخصصی روان‌پزشکی ایران -دکتر فرزین رضاعی 
12:30-12:05 نگاهی‏ تاریخی به جایگاه روان‌درمانی در روان‌پزشکی ایران-دکتر محمد صنعتی 
13:15-12:30 پنل: مشکلات و موانع آموزش روان‌درمانی در آموزش تخصصی روان‌پزشکی در ایران دکتر مهدیه معین، دکتر محسن حافظی، دکتر عنایت خلیقی سیگارودی، دکتر امیرعباس کشاورز 
14:00-13:15 نمازو نهار

روز اول، سالن 1، جلسه سوم 
عنوان سمپوزیوم: ادبیات و روانپزشکی 
هیئت رییسه: دکتر مجید صادقی، دکتر فربد فدائی، دکتر احمد محیط 
14:15-14:00 چه کسی نخستین پیشنهاد را داد؟ (رستم یا تهمینه) «بررسی روانشناختی عشق در شاهنامه»-دکتر حافظ باجغلی 
14:30-14:15 جبر و اختیار در اندیشه حافظ-دکتر محسن رازافشا 
14:45-14:30 اختلالات روانپزشکی در آینه ادبیات ایران و جهان-دکتر مجید صادقی 
15:00-14:45 راز ماندگاری حافظ از دیدگاه روانپزشکی -دکتر فربد فدائی 
15:15-15:00 «درد مشترک» در ادبیات و روانپزشکی -دکتر احمد محیط 
16:00-15:15 پرسش و پاسخ 


روز اول، پنجشنبه 11/8/1391 
سالن 2، جلسه اول 
عنوان سمپوزیوم: عصب روانپزشکی صرع 
هیئت رییسه: دکتر شکراله طریقتی، دکتر احمد جلیلی، دکتر محمد اربابی، دکتر مریم نوروزیان 
11:25-11:15 تظاهرات تشنج و انواع صرع- دکتر معتمدی 
11:35-11:25 تشخیص صرع- دکترفاطمه خمسه 
11:45-11:35 تظاهرات روانپزشکی صرع-دکتر احمد جلیلی 
12:00-11:45 تفاوت بالینی تشنج صرعی وتشنج غیرصرعی روانزاد-دکتر مینا بیگدلی، دکتر محمد اربابی 
12:15-12:00 اختلالات روانپزشکی همراه درصرع- دکتر غلامرضا حاجتی، دکتر فاطمه رحیمی نژاد 
12:30-12:15 درمان دارویی صرع-دکتر لیلا کوتی 
12:45-12:30 درمان اختلالات روانپزشکی همراه در صرع-دکتر انوشه صفرچراتی 
13:15-12:45 بحث: دکتر شکراله طریقتی، دکتر احمد جلیلی، دکتر مریم نوروزیان، دکتر قینی 
14:00-13:15 نماز و نهار 


روز اول، سالن 2، جلسه دوم 
عنوان سمپوزیوم: توانبخشي در بيماران مزمن اعصاب و روان 
هیئت رییسه: دکتر سيد احمد واعظي، دكتر حميد رضا طاهرخاني، دكتر نجف طهماسبي پور 
14:20-14:00 سلامت روان جامعه نگر و نگرانی های جامعه روانپزشکی-دكتر حميد طاهرخاني 
14:40-14:20 شیوع اختلالات روانپزشکی در بیماران بستری در بخشهای داخلی و اثربخشی حمایت خانواده در توانبخشی روانی آنان-دكتر نجف طهماسبي پور 
15:00-14:40 توانبخشي روانی- اجتماعی در جانبازان جنگ تحمیلی-دكتر سيد احمد واعظي 
16:00-15:00 پرسش و پاسخ 


روز دوم، جمعه 12/8/1391 
سالن 1، جلسه اول 
عنوان سمپوزیوم: روان¬پزشکی و روان¬تنی 
هیئت رییسه: دکتر احمدعلی نوربالا، دکتر علی اکبر نجاتی، دکتر محمد اربابی 
8:25-8:00 استراتژی های ارزیابی در مشاوره های روانپزشکی بیمارستان های عمومی-دکتر علیرضا آقاجانلو دکتراحمدعلی نوربالا 
8:50-8:25 رویکرد روانپزشکی مشاوره- رابط به بیماران دلیریوم-دکتر محسن رحیم نیا، دکتر سیدمسعود ارزاقی، دکتر محمد اربابی 
9:10-8:50 مشاوره روانپزشکی قبل از عمل جراحی چاقی- دکتر عاطفه قنبری جلفایی، دکتر علی اکبر نجاتی-صفا 
9:30-9:10 جنبه های سایکوسوماتیک درد- دکتر فاطمه خدایی فر، دکتر علی محمدی 
10:00-9:30 پرسش و پاسخ 
10:15-10:00 استراحت و پذیرایی 


روز دوم، سالن 1، جلسه دوم 
هیئت رییسه: دکتر مریم رسولیان، دکتر سیدسعید صدر 

10:45- 10:15 آموزش قوانین و مشکلات حرفه ای روانپزشکی -دکتر سیدمهدی صابری 
11:15- 10:45 پرسش و پاسخ 

عنوان سمپوزیوم: روانپزشکی اورژانس 
هیئت رییسه: دکتر محمد قدیری، دکتر مجید برکتین، دکتر وحید شریعت 
11:30-11:15 استانداردسازی اورژانس های روان پزشکی-دکتر مجید برکتین 
11:45-11:30 مدیریت پسیکوز حاد ناشی از مواد - دکتر جمال شمس 
12:00-11:45 کنترل بیمار آژیته-دکتر وحید شریعت 
12:15-12:00 مهار فیزیکی : نیازمند بازنگری- دکتر امیرحسین جلالی 
12:30-12:15 مدلای شهری اورژانس روان پزشکی - دکتر امیرعباس کشاورز اخلاقی 
12:45-12:30 آموزش اورژانس های روانپزشکی در برنامه آموزش دستیاری: یک مدل جامع-دکتر محمد قدیری 
13:15-12:45 پرسش و پاسخ 
14:00-13:15 نمازو نهار 

روز دوم، سالن 1، جلسه سوم 
عنوان سمپوزیوم: نگاهی تازه به بینش در ذهن و درمان¬های رایج روان¬پزشکی 
هیئت رییسه: دکتر سیدعلی احمدی ابهری، دکتر پدیده قائلی، دکتر وحید مجتهدزاده 
14:15-14:00 فورمولاسیون بینش با نگاهی از گذشته به حال-دکتر سیدعلی احمدی ابهری 
14:30-14:15 بینش در زوج درمانی-دکتر سامرند سلیمی 
14:45-14:30 تکنیک های شناخت درمانی در درمان جویان با بینش ضعیف-دکتر بابک نژند 
15:00-14:45 بینش بیماران اعصاب و روان و مراقبین آنها به مصرف داروها و نقش آن در کمپلیانس دارویی-دکتر پدیده قائلی 
15:15-15:00 بینش در طرح واره درمانی- دکتر فرزین رضاعی 
15:30-15:15 بصیرت و فرآیند درمانی در روان درمانی های آنالیتیک-دکتر وحید مجتهدزاده 
16:00-15:30 پرسش و پاسخ 


روز دوم، جمعه 12/8/1391 
سالن 2، جلسه اول 
عنوان سمپوزیوم: روانپزشکی و رسانه 
هیئت رییسه: دکتر احمد جلیلی، دکتر ارسیا تقوا، دکتر پرویز مظاهری 
8:15-8:00 تقابل سلامت روان در رسانه در جوامع در حال توسعه -دکتر مجید خلیفه سلطانی 
8:30-8:15 نقش رسانه ها در انگ زدایی و یا ایجاد انگ- دکتر احمد جلیلی 
8:45-8:30 ارزیابی روانپزشکی مشاهیر در رسانه- دکتر فربد فدائی 
9:00-8:45 مطالعه میزان رضایت شغلی کادر پزشکی بیمارستان‏های تهران با توجه به مشاهده سریال تلویزیونی پرستاران-دکتر ارسیا تقوا 
9:15-9:00 مقایسه تأثیر رسانه‏های دیداری، شنیداری و نوشتاری در آگاهی مردم نسبت به اختلالات روانپزشکی- دکتر محمدمهدی لبیبی 
10:00-9:15 میزگرد راهکارهای افزایش اعتماد به رسانه¬ها و پیشگیری از اشاعه شایعه از منظر روانپزشکی دکتر بهفر، دکتر فدائی، دکتر ارسیا تقوا، دکتر پرویز مظاهری، دکتر نمکی، دکتر افشین یداللهی 


روز دوم، سالن 2، جلسه دوم 
عنوان سمپوزیوم: فلوشیپ طب خواب: مسئولیت با کیست؟ 
هیئت رییسه: دکتر میرفرهاد قلعه¬بندی، دکتر بابک زمانی، دکتر سیدجواد موسوی، دکتر علی¬محمد اصغری 

11:30-11:15 فلوشیپ پزشکی خواب -دکتر میرفرهاد قلعه¬بندی 
11:45-11:30 طب خواب و روان پزشکی-دکتر امیرحسین جلالی 
12:00-11:45 طب خواب و نورولوژی-دکتر بابک زمانی (نورولوژیست) 
12:15-12:00 عوارض قلبی- ریوی ناشی از اختلالات خواب- دکترسید‏جواد موسوی 
(فوق تخصص ریه) 
12:30-12:15 طب خواب و جراحی گوش، حلق و بینی؛ فک و صورت و دندان پزشکی-دکتر علی¬محمد اصغری 
(جراح گوش، حلق و بینی) 
12:45-12:30 فلوشیپ خواب از منظر طب کار و بیماریهای شغلی -دکتر خسرو صادق نیت 
13:15-12:45 پرسش و پاسخ 
14:00-13:15 نمازو نهار 


روز دوم، سالن 2، جلسه سوم 
عنوان سمپوزیوم: سلامت روانی زنان 
هیئت رییسه: دکتر مجتبی یاسینی، دکتر ناصر دشتی، دکتر گلرسته خلاصه زاده 
14:15-14:00 عوامل مؤثر در میزان قبول فرزندخواندگی در زوجین مراجعه کننده به مرکز ناباروری یزد -دکتر سیدمجتبی یاسینی اردکانی 
14:30-14:15 مقایسه وضعیت روانی زنان شاغل و خانه دار -دکتر گلرسته خلاصه زاده 
14:45-14:30 رابطه بین چاقی و افسردگی در زنان-دکتر جعفر عسگری 
15:00-14:45 گزارش یک مورد هیپوتیروئیدی با تظاهر اختلال هذیانی-دکتر قاسم دستجردی 
15:15-15:00 شیوع اختلالات افسردگی پس از زایمان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر یزد-دکتر ناصر دشتی 
15:30-15:15 عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد از دیدگاه همسران مردان معتاد مراجعه کننده به مراکز اعتیاد شهر یزد-زهرا پورموحد 
15:45-15:30 تأثیر آموزش فرزندپروری بر نگرش مادران دانش-آموزان مقطع پیش دبستانی-دکتر فاطمه حسینی کسنویه 
16:00-15:45 پرسش و پاسخ 


روز سوم، شنبه 13/8/1391 
سالن 1- جلسه اول 
عنوان سمپوزیوم: اختلال وسواسی- اجباری و تازه¬های آن 
هیئت رییسه: دکتر نصرت اله پورافکاری، دکتر یونس نابدل، دکتر سید محمدعلی قریشی زاده 
8:40-8:30 تابلوهای بالینی وسواس-دکتر علی فخاری 
8:50-8:40 افکار وسواسی با مایه‌های مذهبی و مطالعه‌ای در مورد شیوع آن-دکتر نصرت اله پورافکاری 
9:00-8:50 اختلال وسواس در DSM5-دکتر یونس نابدل 
9:10-9:00 تشخیص افتراقی اختلال وسواسی- اجباری-دکتر سید محمدعلی قریشی زاده 
9:20-9:10 ویژگی های اختلال وسواسی- اجباری در کودکان-دکتر ایوب مالک 
9:30-9:20 اختلالات وسواسی- اجباری در زنان سنین باروری -دکتر فاطمه رنجبر 
9:40-9:30 درمان‌های جدید در اختلال وسواسی– اجباری-دکتر اصغر ارفعی 
10:00-9:40 پرسش و پاسخ 
10:30-10:00 استراحت و پذیرایی 


روز سوم، سالن 1، جلسه دوم 
عنوان سمپوزیوم: دستیاری روان¬پزشکی، فرصت¬ها و چالش ها 
هیئت رییسه: دکتر فربد فدائی، دکتر همایون امینی، دکتر محسن میرابی 
11:00-10:30 انتظارات آموزشی و حرفه ای از دستیار روانپزشکی- دکتر فربد فدائی 
11:30-11:00 ارزیابی دستیاران روان پزشکی: تجربه‌ای با نقاط قوت و نقاط ضعف-دکتر همایون امینی 
12:00-11:30 آیا من برای دستیاری روان پزشکی مناسب هستم؟-دکتر بنت الهدی موسوی 
12:30-12:00 دستیاری در ایران و سایر کشورها-دکتر سیروس جهانگیری 
13:00-12:30 پرسش و پاسخ 
14:00-13:00 نمازو نهار 


روز سوم، شنبه 13/8/1391 
سالن 2- جلسه اول 
عنوان سمپوزیوم: تازه¬های اختلالات دوقطبی 
هیئت رییسه: دکتر مهدی صمیمی اردستانی، دکتر یوسف سمنانی، دکتر معصومه امین اسماعیلی 
8:45-8:30 اختلالات دو قطبی در جدیدترین طبقه‏بندی کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی: DSM-5-دکتر معصومه امین اسماعیلی 
9:00-8:45 مغز و اختلال دوقطبي نوع يك-دکتر مجید برکتین 
9:15-9:00 فارماکوژنتیک-دکتر یوسف سمنانی 
9:30-9:15 دارودرمانی اختلال دوقطبی-دکتر گیتا صدیقی 
9:45-9:30 درمان اختلال دوقطبی در شرایط خاص -دکتر سیدمهدی صمیمی اردستانی 
10:15-9:45 پرسش و پاسخ 
10:30-10:15 استراحت و پذیرایی 


روز سوم، سالن 2، جلسه دوم 
عنوان سمپوزیوم: اختلال بیش فعالی-کم تمرکزی در بزرگسالان 
هیئت رییسه: دکتر جواد علاقبندراد، دکتر الهام شیرازی، دکتر نسرین امیری 
11:00-10:30 اختلال بیش فعالی- کم تمرکزی در بزرگسالان-دکتر جواد علاقبند راد 
11:30-11:00 تظاهرات بالینی اختلال بیش فعالی- کم‏تمرکزی در بزرگسالان-دکتر نسرین امیری 
12:00-11:30 اختلال بیش فعالی- کم تمرکزی در بزرگسالان: اختلالهای همگون و اختلالهای همراه-دکتر الهام شیرازی 
12:30-12:00 درمان اختلال بیش فعالی- کم تمرکزی در بزرگسالان-دکتر غزال زاهد 
13:00-12:30 پرسش و پاسخ 
14:00-13:00 نمازو نهار 

روز سوم، سالن 1 
ساعت 14 تا 16 
جلسه اختتامیه و مجمع عمومی سالانه 
کارگاه ها 
روز اول- 11/8/91 13:15-11:15 Q-EEG-دکتر رامین افشاری 
روز اول- 11/8/91 16:00-14:00 rTMS -دکتر حسین عبدالهی ثانی 
روز دوم- 12/8/91 10:00-8:00 ترانس کرانیال دایرکت استیمولیشن-دکتر کیومرث نجفی 
روز دوم- 12/8/91 13:15-11:15 معادلات دوقطبی- دکتر مهدی صمیمی اردستانی 
روز دوم- 12/8/91 16:00-14:00 همبودی اختلالات خلقی-دکتر مهدی صمیمی اردستانی   منبعhttp://www.psychiatrist.ir/news/news.aspx?ID=255

مکان برگزاری همایش تهران - بیمارستان میلاد


مطالب مشابه :


انجمن15- انجمن علمي روانپزشکان ايران

پزشکی بالینی - انجمن15- انجمن علمي روانپزشکان ايران - برای اطلاع از آخرین همایش های پزشکی
روان شناسی چیست روانپزشکی چیست ؟

ولی متاسفانه این همکاری از سوی روانپزشکان در اکثر قریب به اتفاق انها تهران -آریاشهر
برنامه بیست و نهمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

وبلاگ روانشناسی شفای درون - برنامه بیست و نهمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران
آدرس وتلفن کلینیک یا مطب دکتر روانشناس مرکزمشاوره قبل ازازدواج و مشاوره خانواده و هیپنوتیزم در تهران

شخصیتی بر اساس معیارهای دسته بندی دی اس ام ۴ ریوایزد یا انجمن روانپزشکان تهران -غرب
همایش916- سی و یکمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

پزشکی بالینی - همایش916- سی و یکمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران -
مرکز حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا

شناسایی و هماهنگی با روانشناسان ، روانپزشکان ، چشم پزشکان به بیماران در 3 منطقه تهران .
آمار شیوع اضطراب

دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران از اضطراب به 30 آبان تا 3 آذر در تهران برگزار می‌شود
روانپزشک، روانشناس و مشاور

مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور استان تهران مرجع اطلاعات پزشکان و روانپزشکان
برچسب :