آگهی استخدام شركت پالايش نفت تبريز -مهلت:22 اسفند92

«استخدام قراردادي در شركت پالايش نفت تبريز»

شركت پالايش نفت تبريز در نظر دارد به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي مختلف عملياتي تعداد 30 نفر از داوطلبان مرد بومي واجد شرايط را در مقاطع تحصيلي ديپلم و كارداني و كارشناسي در رشته ها و گرايشهاي مندرج در جدول زير از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه فني/تخصصي و ارزيابي روانشناختي و انجام معاينات طب صنعتي و گزينش بصورت قراردادي در چارچوب قانون كار و تأمين اجتماعي دعوت به همكاري نمايد.

«جدول مقاطع و رشته هاي تحصيلي مورد نياز»

مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرايش تعداد مورد نياز
ديپلم علوم تجربي / رياضي فيزيك ___ 10 (مرد)
كارداني شيمي صنايع شيميايي، صنايع پالايش 10 (مرد)
كارشناسي مهندسي شيمي صنايع پالايش، فرآيندهاي جداسازي، طراحي فرآيند، پتروشيمي، گاز 10 (مرد)

مواد آزمون:

دروس آزمون عمومي: زبان انگليسي، معارف اسلامي، ادبيات و زبان فارسي، كامپيوتر «جهت كليه مقاطع و در سطح هر مقطع‌»

دروس آزمون اختصاصي ديپلم: فيزيك، شيمي و رياضي

دروس آزمون اختصاصي فوق ديپلم: رياضي، شيمي فيزيك، شيمي آلي، انتقال حرارت و مكانيك سيالات، موازنه انرژي و مواد، عمليات واحد، صنايع شيميايي

دروس آزمون اختصاصي ليسانس: ترموديناميك، حرارت و سيالات، عمليات واحد و انتقال جرم، كنترل فرآيندها، طراحي راكتور، زبان تخصصي و رياضي

1-     شرايط عمومي داوطلبان:

1-1-   تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران و متدين به دين مبين اسلام و با يكي از اديان رسمي كشور.

1-2-   عدم سوء پيشينه كيفري.

1-3-   داشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني به تأييد طب صنعتي بهداشت و درمان صنعت نفت.

1-4-   دارا بودن كارت پايان خدمت با معافيت دائم غيرپزشكي در زمان ثبت نام.

1-5-   عدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاههاي دولتي و مراكز وابسته به آن و نهادهاي انقلابي.

1-6-   سپردن تعهدنامه محضري مبني بر خدمت در شركت پالايش نفت تبريزحداقل به مدت 10 سال تمام.

1-7-   داوطلبان جذب شده نبايد به صورت رسمي يا پيماني در استخدام واحدهاي تابعه صنعت نفت باشند.

2-     شرايط بومي براي داوطلبان متقاضي استخدام :

داوطلبان متقاضي استخدام در شركت پالايش نفت تبريز بايد از اهالی استان آذربایجان شرقی باشند.

اهل استان آذربایجان شرقی به كساني اطلاق ميشود كه داراي یکی از شرايط ذيل باشند :

الف) محل تولد و محل صدور شناسنامه داوطلب از توابع استان آذربایجان شرقی باشد.

ب)  حداقل دو مقطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) را در استان آذربایجان شرقی طي كرده باشد.

ج)  حداقل 5 سال منتهي به تاريخ  1392/12/01 ساكن استان آذربایجان شرقی باشد. اخذ تأييديه مبني بر سكونت حداقل 5 سال از شوراي محل الزامي است.

د) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی ایشان (اعم از ابتدائی، راهنمایی یا دبیرستان) استان آذربایجان شرقی باشد.

3-      شرايط سني براي متقاضيان استخدام در شركت پالايش نفت تبريز:

حداكثر سن متقاضيان با احتساب خدمت نظام وظيفه براي دارندگان مدرك ديپلم 23 سال ، كارداني 25 سال و كارشناسي 27 سال تمام تا تاريخ انتشار آگهي است.

تبصره 1: مدت سابقه كار معتبر و مرتبط با مدرك تحصيلي و شغل مورد نظر حداكثر به ميزان 3 سال به سقف سني افزوده مي شود. (در صورت قبولي در آزمون كتبي ارائه گواهي سابقه كار معتبر و پرداخت حق بيمه ايام مذكور الزامي است).

تبصره 2: شرايط حداكثر سن در مورد خانواده هاي معظم شهداء، مفقودين و جانبازان از كار افتاده كلي غيرقادر به كار در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي حداكثر تا 3 سال قابل افزايش مي باشد.

در هر حال و تحت هيچ شرايطي حداكثر سن با مراعات تبصره هاي فوق الذكر براي داوطلبان كه داراي سابقه كار مرتبط بوده و همچنين براي ايثارگران و خانواده آنان در مقطع ديپلم نبايستي بيشتر از 24 سال و در مقطع كارداني نبايستي بيشتر از 26 سال و كارشناسي نبايد بيشتر از 28 سال باشد.

تذكر مهم: داوطلبان گرامي تنها مي توانند از يكي از تبصره هاي فوق الذكر در صورت داشتن شرايط لازم از آن استفاده نمايند.

4-      شرط معدل:

شرط شركت در آزمون استخدامي داشتن معدل 15 براي نفرات ديپلم و براي مقاطع فوق ديپلم و كارشناسي 15 جهت فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي و 17 براي ساير دانشگاهها (آزاد، پيام نور،  علمي كاربردي، غيرانتقاعي و ...)

تذكرات لازم :

 • به مدارك ارسالي توسط دارندگان مدارك تحصيلي كمتر يا بالاتر از مقاطع تحصيلي و رشته هاي تحصيلي اعلام شده و همچنين به مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 • مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم جذب حكم مزبور لغو و بلااثر مي گردد .
 • وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد .
 • نتايج آزمون كتبي به صورت دو تا سه برابر ظرفيت اعلام خواهد شد. لذا كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون كتبي هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب نهائي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل مصاحبه تخصصي و ارزيابي روانشناختي و معاينات طب صنعتي ، گزينش عمومي و با رعايت اولويت هاي مقرّر صورت مي پذيرد .
 • مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون كتبي بايستي به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد .
 • ارائه ارزشنامه مدرك تحصيلي مأخوذه از خارج از كشور صادره توسط اداره كل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي فارغ التحصيلان دانشگاههاي خارج از كشور الزامي است .
 • مدرك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه جامع علمي كاربردي صرفاً پس از گذراندن آزمون جامع آن دانشگاه توسط داوطلبان قابل قبول خواهد بود .
 • مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور مي بايست از طريق سازمان مركزي پيام نور صادر گرديده باشد .
 • داوطلبان استخدام مي بايست با آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده در آزمون هاي استخدامي شركت نمايند. بديهي است در صورتيكه در هر يك از مراحل استخدام مشخص شود داوطلب داراي مدرك تحصيلي بالاتر (با تاريخ اخذ قبل از آزمون كتبي) بوده ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع جذب وي منتفي خواهد شد .
 • مدارك داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام و يا كارت معافيت دائم آنان بعد از تاريخ 1392/12/01 باشد به هيچ عنوان مورد پذيرش قرار نمي گيرد .
 • در صورت قبولي در آزمون كتبي ارائه مداركي دال بر ايثارگري از مراجع ذيربط الزامي است .
 • در صورت قبولي در آزمون كتبي ارائه مداركي دال بر فرزند كارمندان (شاغل ، بازنشسته ، فوت شده ناشي از كار يا عادي) صنعت نفت از مراجع ذيربط الزامي است .
 • دارا بودن مدرك تحصيلي و يا گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع، رشته و گرايش تحصيلي، و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده باشد الزامي است. (گواهي تحصيلي يا لغو معافيت تحصيلي صادره براي حوزه نظام وظيفه و يا گواهي هاي صادره توسط دانشگاهها مبني بر اعلام واحدهاي گذرانده شده مورد پذيرش نخواهد بود.)
 • داوطلبان مي توانند در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر به سايت ثبت نام مراجعه نمايند.
 • شركت پالايش نفت تبريز هيچ گونه تعهدي در قبال جذب نفرات ذخيره نخواهد داشت. در صورت انصراف نفر اصلي و نياز از فرد ذخيره دعوت بكار خواهد شد .
 • شركت هيچگونه تعهدي درخصوص تأمين مسكن متاهلي يا مجردي و يا پرداخت وام و وديعه مسكن را ندارد.
 • آزمون عمومي و تخصصي بصورت چهار گزينه اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ هاي نادرست برگزار مي گردد .

5-     مدارك مورد نياز جهت ثبت نام اينترنتي و مهلت ثبت نام :

ثبت نام واجدين شرايط منحصراً از تاريخ  1392/12/12 لغايت 1392/12/22 با مراجعه به سايت  www.tbzrefinery.co.ir انجام مي پذيرد. متقاضيان مي بايست پس از مطالعه شرايط عمومي و اختصاصي جذب و تكميل فرم درخواست شغل مدارك خود را در سامانه ثبت و كد رهگيري دريافت نمايند. ضمناً كليه اطلاع رساني هاي آتي از طريق همين سايت صورت خواهد گرفت.

 • ثبت تكميل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود وب سايت www.tbzrefinery.co.ir به طور صحيح و دقيق و دريافت كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي ضروري مي باشد.
 • فايل عكس اسكن شده: متقاضي مي بايست يك قطعه عكس پرسنلي 4 × 3 خود را با حجم كمتر از 40 كيلو بايت اسكن نموده و فايل آن را از طريق برنامه ثبت نام اينترنتي ارسال نمايد.
 • پس از تکمیل فرم و اخذ کد رهگیری از فرم ثبت نام پرینت تهیه کرده و مدارک مندرج در زیر را ضمیمه و به آدرس تبریز، جاده تبریز-آذرشهر، شرکت پالایش نفت تبریز، صندوق پستی 4156 و کد پستی 5197131111، مدیریت اداری و آموزش از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند.
 • مدارک ارسالی بایستی حداکثر تا تاریخ 1392/12/25 به شرکت واصل گردد، به مدارکی که بعد از تاریخ فوق وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  مدارک لازم :

  • تصویر خوانا از کلیه صفحات شناسنامه
  • تصویر خوانا از مدرک تحصیلی که به امضاء و مهر صادر کننده مدرک، رسیده باشد.
  • تصویر خوانا از کارت پایان خدمت / معافیت دائم
  • مدارک ایثارگری (جهت ایثارگران)
 • پس از بررسی اسناد و مدارک ارسالی در صورت داشتن شرایط لازم مطابق اطلاعیه، دریافت کارت ورود به جلسه از طریق وب سایت در موعد مقرر مقدور خواهد بود. ضمناً در صورت عدم مطابقت با شرایط اعلام شده در اطلاعیه جذب مراتب از طریق سایت مذکور به متقاضی اعلام و ادامه مراحل بعدی متوقف خواهد شد.

تذكر 1 : ثبت نام نهايي منوط به تكميل كليه مراحل و دريافت كد رهگيري از سيستم مي باشد. پس از تأييد نهايي اطلاعات قابل تغيير نبوده و امكان ثبت نام مجدد نيز وجود ندارد، لذا در تكميل فرم درخواست در سامانه اينترنتي مذكور دقت لازم معمول گردد.

تذكر 2 : لازم به ذكر است هر داوطلب تنها امكان يك بار ثبت نام را دارد ضمناً ثبت نام به صورت ناقص يا به نحو غير از ثبت نام از طريق سامانه اينترنتي مذكور مورد قبول نبوده و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

6-     زمان و محل برگزاري آزمون :

محل برگزاری آزمون در شهر تبریز می باشد و آدرس حوزه برگزاري آزمون و ساعت امتحان نیز در كارت ورود به جلسه داوطلبين قيد خواهد شد .


مطالب مشابه :


استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان

آزمون استخدامی شرکت نفت - استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان - وبلاگی برای مشخص شدن اینکه تعداد
استخدام شرکت نفت

بیکاران - استخدام شرکت نفت - شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران جهت به كارگيري فارغ
استخدام در شركت نفت پايتخت

نفت - استخدام در شركت نفت پايتخت - اخبار نفت و انعكاس مشكلات پرسنل نفت nafti.blogfa.com - نفت
شرکت نفت استخدام می کند "جدید جدید"

خانه مهندسی برق - شرکت نفت استخدام می کند "جدید جدید" - مقالات- اخبار- تحلیل علمی- بازار كار
استخدام در شرکت نفت

بازار کار - استخدام در شرکت نفت - بازار کار پایگاه اطلاع رسانی استخدام و اشتغال ایرانیان
کنگان نیوز " وزارت نفت استخدام می کند+اطلاعات تکمیلی

جزئيات استخدام هاي جديد عباس خنيفر، مدير توسعه منابع انساني شركت ملي نفت ايران به تشريح
آگهی استخدام شركت پالايش نفت تبريز -مهلت:22 اسفند92

آگهی استخدام - آگهی استخدام شركت پالايش نفت تبريز -مهلت:22 اسفند92 - صفحه ي نخست Email
استخدام شرکت پتروشیمی برزویه

نفت - استخدام شرکت پتروشیمی برزویه - اخبار نفت و انعكاس مشكلات پرسنل نفت nafti.blogfa.com - نفت
آزمون استخدام در شرکت نفت

نفت - آزمون استخدام در شرکت نفت - اخبار نفت و انعكاس مشكلات پرسنل نفت nafti.blogfa.com - نفت
استخدام در شرکت ملی نفت

وبلاگ پاک جوان - استخدام در شرکت ملی نفت - اولین وبلاگ اطلاع رسانی اشتغال در ایران شروع
برچسب :