درباره آهن ربا و مغناطیس بیشتر بدانیم؟


روش تشخیص قطب ها آهنربا: 

اگر یک آهنربا ی تیغه ای رابا یک نخ از وسط آویزان کنیم یک سر ان روبه قطب شمال وسر دیگر آن رو به جنوب می ایستد.

روش دیگر :اگر قطب شمال اهنر با را به سر آهنربایی نزدیک کنیم قطب همنام خود را دفع (دور )وقطب غیر همنام خود را جذب می کند.


ساختن آهنربا شما می توانید با استفاده مقداری سیم روکشدار ویک میخ اهنی ویک با طری یک آهنربا بسازید.

اگر به جای میخ آهنی از میخ فولادی استفاده کنید آهنربای شما دائمی خواهد شد.

همچنین می توانید با کشیدن (تقریبا 50 بار) یک جسم آهنی بر روی یک آهن ربا در یک جهت جسم آهنی خود را آهن ربا کنید.


انواع آهنربا دائمی  که کاربرد فراوانی دارند سه نوع هستند :

آهنربا النیکو: که از ابتدای نام سه عنصر آلومینیم ،نیکل،وکبالت گرفته شده است این آلیاژکه از فلزات آهن آلومینیم ،نیکل وکبالت  ساخته شده  قابلیت جذب نیروی مغناطیسی بالایی دارد و در بلند گوها  نوعی لامپ ودر سروموتورهای پیشرفته استفاده می شود  این آهن ربا را به صورت طولی مغناطیسی می کنند یعنی دو قطب شمال وجنوب آن در طول جسم قرار دارد .


آهن ربا فریت (سرامیک): این آهنربا از تر کیب مواد ذوب شده نوعی چینی  وپودر ماده ی مغناطیسی ساخته می شود  واین آهنربا را به صورت عرضی مغناطیس می کنند یعنی دو قطب شمال جنوب در عرض آن است  وچون هزینه ساخت آن کم است  ومواد اولیه آسان وارزان به دست می آید  زیاد مورد استفاده قرار می گیرد .


آهنربای ساماریوم کبالت: عنصر اصلی این آهنربا عنصر ساماریوم است .این آهنربا شدتی دو برابر آهنربای سرامیکی دارد  وچون هزینه ساخت آن زیاد است آن را کم قطر وکوچک می سازند .ودر ساعت های الکترونیکی ودر لامپهای ما کنترون  وهمچنین در تجهیزات نظامی ودر سروموتورهای(سرو موتورها نوع پیشرفته موتورها است که در توان های بالا و در مواردی که به موقعیت و سرعت دقیق نیاز هست استفاده می شود.) هواپیما استفاده می شود.


خاصیت اهنربایی زمین :قسمت مرکزی زمین از اهن ونیکل مذاب با دمایی حدود 2200 درجه ی سا نتیگراد ساخته شده است  خاصیت مغنا طیسی زمین احتمالا از وجود جریان های الکتریکی در اطراف  این هسته است  در واقع اهنربای کره زمین از نوع اهنربای الکتریکی است  اهنربای زمین مانند یک اهنربای تیغه ای است که قطب شمال مغناطیسی ان در نیمکره جنوبی جغرافیایی   و قطب جنوبی مغناطیسی ان در نیمکره شمالی  جغرافیایی کره ی زمین واقع است

قطب نما :وسیله ای است که به کمک ان می توان شمال  وجنوب جغرافیایی هر محل را پیدا کرد واز ان برای نا وبری کشتی وهواپیما استفاده می کنند .


کاربرد اهنربا در پزشکی : پزشکان برای بیرون اوردن ذرات اهن که به طور تصادفی وارد چشم شده از اهنربای الکتریکی استفاده می کنند وهمچنین برای خارج کردن سوزن وسایر اشیا تیز که در پا ودیگر اعضای بدن فرو رفته باشد .

 


مطالب مشابه :


خطوط تقارن

خانه خلاقیت و نبوغ کودک استان فروشگاه کتاب کودک و نوجوان گروه آموزشی ناحیه5 اصفهان
روش ساکت کردن دانش آموزان

خانه خلاقیت و نبوغ کودک استان فروشگاه کتاب کودک و نوجوان گروه آموزشی ناحیه5 اصفهان
خاک زندگی بخش

خانه خلاقیت و نبوغ کودک استان فروشگاه کتاب کودک و نوجوان گروه آموزشی ناحیه5 اصفهان
درباره آهن ربا و مغناطیس بیشتر بدانیم؟

خانه خلاقیت و نبوغ کودک استان فروشگاه کتاب کودک و نوجوان گروه آموزشی ناحیه5 اصفهان پایه
معلم خوب

خانه خلاقیت و نبوغ کودک استان فروشگاه کتاب کودک و نوجوان گروه آموزشی ناحیه5 اصفهان
انشا

خانه خلاقیت و نبوغ کودک استان فروشگاه کتاب کودک و نوجوان گروه آموزشی ناحیه5 اصفهان
برچسب :