دانلود قسمت دهم ۱۰ سریال ارمغان تاریکی

کارگردان: جلیل سامان

سال تولید: ۱۳۸۹

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت ۲۱ شبکه ۳ سیما

بازیگران: آرش مجیدی امیر آقایی، سودابه بیضایی، لیلا زارع، مجید مشیری، شهین تسلیمی، مجید سعیدی، حمیدرضا هدایتی، سعیده عرب، امیر غفارمنش، علی ابوالحسنی، حشمت آرمیده، فریبرز گرمرودی، آزاده ریاضی، مریم خدارحمی، مریم سرمدی، طرلان پروانه و …

خلاصه: قصه چند دانشجوی جوان است که در سال‌های آغاز دهه ۶۰ در تهران زندگی می‌کنند و هر یک در برخورد با حوادث و رویدادهای سیاسی و اجتماعی آن دوران همچون جنگ تحمیلی، بحران‌های سیاسی، حضور گروهک‌های سیاسی در جامعه و… سرنوشت‌های متفاوت پیدا می‌کنند.

حجم:۸۹٫۷۴ MB

//www.bargozideha.com/static/portal/39/395943-210130.gif

——————

//www.bargozideha.com/static/portal/97/973111-465128.jpg

——————

//www.bargozideha.com/static/portal/70/709315-523449.jpg

——————

//www.bargozideha.com/static/portal/85/851006-791679.jpg


armagan tariki, danlod armagan tariki, download movie armagan tariki, آرش مجیدی, آزاده ریاضی, ارمغان تاریکی, امیر آقایی, امیر غفارمنش, حشمت آرمیده, حمیدرضا هدایتی, دانلود ارمغان تاریکی, دانلود سریال ارمغان تاریکی, دانلود قسمت دهم 10 سریال ارمغان تاریکی, سریال ارمغان تاریکی, سعیده عرب, سودابه بیضایی, شهین تسلیمی, طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری, مریم خدارحمی, مریم سرمدیarmagan tariki, danlod armagan tariki, download movie armagan tariki, آرش مجیدی, آزاده ریاضی, ارمغان تاریکی, امیر آقایی, امیر غفارمنش, حشمت آرمیده, حمیدرضا هدایتی, دانلود ارمغان تاریکی, دانلود سریال ارمغان تاریکی, دانلود قسمت دهم 10 سریال ارمغان تاریکی, سریال ارمغان تاریکی, سعیده عرب, سودابه بیضایی, شهین تسلیمی, طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری, مریم خدارحمی, مریم سرمدیarmagan tariki, danlod armagan tariki, download movie armagan tariki, آرش مجیدی, آزاده ریاضی, ارمغان تاریکی, امیر آقایی, امیر غفارمنش, حشمت آرمیده, حمیدرضا هدایتی, دانلود ارمغان تاریکی, دانلود سریال ارمغان تاریکی, دانلود قسمت دهم 10 سریال ارمغان تاریکی, سریال ارمغان تاریکی, سعیده عرب, سودابه بیضایی, شهین تسلیمی, طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری, مریم خدارحمی, مریم سرمدیarmagan tariki, danlod armagan tariki, download movie armagan tariki, آرش مجیدی, آزاده ریاضی, ارمغان تاریکی, امیر آقایی, امیر غفارمنش, حشمت آرمیده, حمیدرضا هدایتی, دانلود ارمغان تاریکی, دانلود سریال ارمغان تاریکی, دانلود قسمت دهم 10 سریال ارمغان تاریکی, سریال ارمغان تاریکی, سعیده عرب, سودابه بیضایی, شهین تسلیمی, طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری, مریم خدارحمی, مریم سرمدیarmagan tariki, danlod armagan tariki, download movie armagan tariki, آرش مجیدی, آزاده ریاضی, ارمغان تاریکی, امیر آقایی, امیر غفارمنش, حشمت آرمیده, حمیدرضا هدایتی, دانلود ارمغان تاریکی, دانلود سریال ارمغان تاریکی, دانلود قسمت دهم 10 سریال ارمغان تاریکی, سریال ارمغان تاریکی, سعیده عرب, سودابه بیضایی, شهین تسلیمی, طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری, مریم خدارحمی, مریم سرمدیarmagan tariki, danlod armagan tariki, download movie armagan tariki, آرش مجیدی, آزاده ریاضی, ارمغان تاریکی, امیر آقایی, امیر غفارمنش, حشمت آرمیده, حمیدرضا هدایتی, دانلود ارمغان تاریکی, دانلود سریال ارمغان تاریکی, دانلود قسمت دهم 10 سریال ارمغان تاریکی, سریال ارمغان تاریکی, سعیده عرب, سودابه بیضایی, شهین تسلیمی, طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری, مریم خدارحمی, مریم سرمدیarmagan tariki, danlod armagan tariki, download movie armagan tariki, آرش مجیدی, آزاده ریاضی, ارمغان تاریکی, امیر آقایی, امیر غفارمنش, حشمت آرمیده, حمیدرضا هدایتی, دانلود ارمغان تاریکی, دانلود سریال ارمغان تاریکی, دانلود قسمت دهم 10 سریال ارمغان تاریکی, سریال ارمغان تاریکی, سعیده عرب, سودابه بیضایی, شهین تسلیمی, طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری, مریم خدارحمی, مریم سرمدیarmagan tariki, danlod armagan tariki, download movie armagan tariki, آرش مجیدی, آزاده ریاضی, ارمغان تاریکی, امیر آقایی, امیر غفارمنش, حشمت آرمیده, حمیدرضا هدایتی, دانلود ارمغان تاریکی, دانلود سریال ارمغان تاریکی, دانلود قسمت دهم 10 سریال ارمغان تاریکی, سریال ارمغان تاریکی, سعیده عرب, سودابه بیضایی, شهین تسلیمی, طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری, مریم خدارحمی, مریم سرمدیarmagan tariki, danlod armagan tariki, download movie armagan tariki, آرش مجیدی, آزاده ریاضی, ارمغان تاریکی, امیر آقایی, امیر غفارمنش, حشمت آرمیده, حمیدرضا هدایتی, دانلود ارمغان تاریکی, دانلود سریال ارمغان تاریکی, دانلود قسمت دهم 10 سریال ارمغان تاریکی, سریال ارمغان تاریکی, سعیده عرب, سودابه بیضایی, شهین تسلیمی, طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری, مریم خدارحمی, مریم سرمدیarmagan tariki, danlod armagan tariki, download movie armagan tariki, آرش مجیدی, آزاده ریاضی, ارمغان تاریکی, امیر آقایی, امیر غفارمنش, حشمت آرمیده, حمیدرضا هدایتی, دانلود ارمغان تاریکی, دانلود سریال ارمغان تاریکی, دانلود قسمت دهم 10 سریال ارمغان تاریکی, سریال ارمغان تاریکی, سعیده عرب, سودابه بیضایی, شهین تسلیمی, طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری, مریم خدارحمی, مریم سرمدیarmagan tariki, danlod armagan tariki, download movie armagan tariki, آرش مجیدی, آزاده ریاضی, ارمغان تاریکی, امیر آقایی, امیر غفارمنش, حشمت آرمیده, حمیدرضا هدایتی, دانلود ارمغان تاریکی, دانلود سریال ارمغان تاریکی, دانلود قسمت دهم 10 سریال ارمغان تاریکی, سریال ارمغان تاریکی, سعیده عرب, سودابه بیضایی, شهین تسلیمی, طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری, مریم خدارحمی, مریم سرمدیarmagan tariki, danlod armagan tariki, download movie armagan tariki, آرش مجیدی, آزاده ریاضی, ارمغان تاریکی, امیر آقایی, امیر غفارمنش, حشمت آرمیده, حمیدرضا هدایتی, دانلود ارمغان تاریکی, دانلود سریال ارمغان تاریکی, دانلود قسمت دهم 10 سریال ارمغان تاریکی, سریال ارمغان تاریکی, سعیده عرب, سودابه بیضایی, شهین تسلیمی, طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری, مریم خدارحمی, مریم سرمدی


مطالب مشابه :


طرلان پروانه

دخترونه - طرلان پروانه - هرچی مربوط به دختراست ترلان پروانه بازیگر و هنرمند خردسال در تیر
دانلود قسمت دهم ۱۰ سریال ارمغان تاریکی

طرلان پروانه, علی ابوالحسنی, فریبرز گرمرودی, لیلا زارع, مجید سعیدی, مجید مشیری,
ارسلان قاسمی

از بین بازیگران هم سن و سال با ترلان پروانه ، علی شادمان و پوریا ابراهیم پور رفت و آمد
دانلود سریال ارمغان تاریکی

آرمیده، فریبرز گرمرودی، آزاده ریاضی، مریم خدارحمی، مریم سرمدی، طرلان پروانه و
45. پخش فيلم «ارمغان تاريكي» ويژه دهه فجر از امشب در شبکه 3 سیما + تصاویر

آرميده، فريبرز گرمرودي، آزاده رياضي، مريم خدارحمي، مريم سرمدي، طرلان پروانه و
اسامی آموزشگاههای موردتاییدکانون وانجمنهای صنفی استان درحرف مختلف طرح یاوران امیددرشهرستان زاهدان

طرلان. پروانه
76 روزای بارونی

طرلان در جواب آه کشید و نیما کم مونده از خوشب بال در بیاره بالاخره یه عکس العمل از طرلان
66روزای بارونی

طرلان قاب عکس همسر مرحومش رو بغل کرده بود و اشک می ریخت 6- از پيله تا پروانه ، از مهسا تا
برچسب :