جدول زمان زمان بندی

جدول زمان بندی نازک دوزی جدید ۸۹

توجه : هنرآموزان گرامی پس از تدریس هرفصل ( بالاتنه - آستین - شلوار- دامن ) باید عیوب اندام مربوط به موضوع مورد نظر تدریس شود

 

ماه

هفته

جلسه

عناوين تدريس

ساعات

منابع

ن

ع

مهر

اول

اول

 

معرفي رشته ، ايجاد انگيزه در زمينه هاي شغلي و معرفي دو نمونه كتاب ازسئوالات نازك دوزي گام اول و چهار گزينه اي

توانايي كار با انواع ماشين دوخت ، سردوز

انواع سوزن دوخت(دستي، شارپ،بيتوين،منجوق دوزي)

انواع سوزن مخصوص ماشين دوخت (سرسوخته،سه گوش،ژوردوزي،دوقلو)

انواع نخ دوخت مرسريزه،نايلوني،ابريشمي،قيطاني،كوك،ابريشم تابيده،عمامه نخي و ...

چيدمان صحيح يك كارگاه خياطي خانگي

راه اندازي و تنظيم ماشين دوخت(پركردن ماسوره،نخ كردن ماشين دوخت، جا انداختن ماسوره، تنظيم كشش ، تعويض پايه

نگهداري ماشين دوخت وروغنكاري هرقسمت

* توانايي استفاده از انواع اتو ساده و بخار(مخزن دار جدا و سر خود،پرس،ايستاده  و...

انواع ملزومات اتو شامل: ميز اتو،ژانت،رو اتويي ولولت(تخته مخصوص پارچه مخمل) بالشتك هاي مخصوصاتو(بيضي،گرد،دستي و...) چوب،سنگ يا كفي فلزمخصوص خنك كردن پارچه

انواع قيچي(ساده،برش كوچك،زيگزاگ ،نوك تيز،رولتي (صفحه مخصوص برش آن)

وسايل اندازه گيري(متر و خط كش مدرج و ...)

انواع كاغذ ترسيم الگو(گراف،سفيد تحريري،پوستي و ...)

انواع خط كش ترسيم الگو(خط كش T، گونيا، پيستوله ،خط كش منحني، ترسيم لباس)

ملزومات ترسيم الگو(مدادHB، سنجاق،جاسنجاقي،پاك كن ، سوراخ كن يا پانچ ، انواع چسب ، متر)

بر روي يك قطعه پارچه نمونه دوخت با چرخ انجام گردد

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

* نگرش:

 عدم استفاده از ماشين هاي دوخت در اوج مصرف برق

*ايمني:

رعايت اصول و نكات ايمني كار با ماشين دوخت و عدم استفاده از سوزن خم شده، اطمينان از سالم بودن سيم و دو شاخه و خاموش كردن ماشين دوخت

 

 

نازك دوزي جلد اول

 از ص 14 الي ص 39

از ص41 الي ص 60

از ص 63 الي ص 67

*نگرش:

- نسوزاندن پارچه

-صرفه جويي در مصرف برق

*ايمني:

رعايت نكات ايمني محل قرار گرفتن اتو، كنترل سيم و دوشاخه اتو،تنظيم درجه حرارت

 

دوم

* آزمون از جلسه قبل

توانايي انتخاب پارچه

انواع الياف طبيعي( پنبه ، كتان ، پشم، ابريشم)

الياف مصنوعي و نيمه مصنوعي(ويسكوز، نايلون، پلي استر و ...)

انواع پارچه (طبيعي، مصنوعي و نيمه مصنوعي)

علائم قراردادي الياف طبيعي (پنبه ،كتان ، ابريشم ، پشم)

علائم بين المللي نگهداري منسوجات

* موارد استعمال ، مراقبت و نگهداري و روش شستشوي انواع پارچه شامل : پنبه ، كتان ، ابريشم ، پشم، نايلوني ، پلي استر، ويسكوز

استفاده صحيح از علائم بين المللي منسوجات درنگهداري پارچه

 

 

 

4

 

 

 

 

4

نازك دوزي ج اول از ص78 الي ص 95

*نگرش:

- انتخاب پارچه مرغوب و مقرون به صرفه

- رعايت شئونات اسلامي در انتخاب رنگ

*ايمني:

رعايت نكات ايمني در استفاده از مواد شوينده (پودر ، صابون)

دوم

اول

* آزمون از جلسه قبل

آموزش دوختهاي اوليه ، انواع كوك با دست(ساده ، بخيه ، بخيه تزئيني ، كوك بسته، زيگزاگ ساده)

علائم قراردادي اندام

ويژگي هاي اندام ( باسن كوچك، باسن بزرگ ، بالاتنه كوتاه، بالاتنه بلند)

اندام زنانه در سنين مختلف

 

5

 

3

نازك دوزي ج 1

ص 124 و 125

 

نازكدوزي ج 5

ص 19 الي28

 

 

دوم 

*آزمون از جلسه قبل

انواع چهره و استفاده ازآن درلباس(بيضي،مربع،مستطيل،قلب و .

آشنايي با جدول سايز بندي

اندازه گيري قسمتهاي مختلف اندام (اصلي و فرعي)

آموزش رسم الگوي اوليه دامن و رسم آن توسط هنرجويان

*توجه: مي توان دامن تنگ با چاك پيلي دوخت كه دوخت چاك را ياد بگيرند

 

 

 

5

 

 

 

3

ج 5

ص 33 الي 39

 

نازكدوزي ج 5 ص 132 الي 143            ص 148 الي 163

سوم

اول

*آزمون از جلسه قبل

محاسبه مقدار پارچه مورد نياز

برش الگو روي عرض هاي مختلف پارچه

آماده كردن پارچه قبل از برش

برش پارچه با توجه به نقوش و طرح آن (نقوش بالا،حاشيه دار، راه راه ، چهارخانه و ...)

چيدمان صحيح الگو روي پارچه با توجه به نقوش و جنس

برش پارچه با توجه به جنس آن (رعايت نكات برش : نقاط موازنه،راستاي الگو و پشت و روي پارچه ، خطوط مركزي ، دولاي باز يا بسته پارچه)

* استفاده صحيح از قيچي در هنگام برش پارچه

اتصال قطعات برش خورده به يكديگر

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

6

نازك دوزي ج اول از ص 98 الي 115

 

* رعايت نكات ايمني دراستفاده از قيچي و صرفه جويي در مصرف پارچه

 

دوم 

*آزمون از جلسه قبل

 تأثير بصري خطوط در لباس( خط مستقيم، منحني و شكسته) و خطاي باصره خط

 پرو گيري و اتصال دامن با چرخ و آموزش دوخت پنسها و دوخت زيپ با پايه زيپ دوزي

 

 

2

 

 

6

ج 5

ص 40 الي 51 نازك دوزي ج 1 ص139وص 140

چهارم

اول 

* آزمون از جلسه قبل

تعادل ،تأكيد ، شكل لباس( مربع ،مثلث، دايره)

چگونگي اتو كردن لباس ( توجه به حرارت ،رطوبت لازم ، جنس پارچه)

اتو كردن قسمتهاي مختلف لباس (درزها و پنس ها و ...)

پاكدوزي با ماشين دوخت

آماده نمودن كمردامن و لايي چسب گذاري يكطرفه و دوخت كمري

توجه:كمر دامن حتما" گرد و منحني شود با  اتو

 

 

 

2

 

 

 

6

نازك دوزي ج 5 ص 52 الي 57

نازك دوزي ج 1 ص 70 الي 73

نگرش:

نسوزاندن پارچه صرفه جويي در مصرف برق

نازك دوزي ج 1ص 175 الي ص 177

نكات ايمني اتوكاري

 

دوم

تناسبات طلايي در لباس

دوخت و اتصال كمر دامن و آموزش قزن قفلي و

تو گذاري لبه دامن با پس دوزي توأم با چرخ

2

 

6

نازك دوزي ج 5

ص 58 الي 60

نازك دوزي ج 1 ص 175

 

آبان

اول

اول

*آزمون از جلسه قبل

 رنگ در لباس و چهره( چرخه رنگ و رنگهاي درجه اول و درجه دوم)

آموزش الگوي انواع فون(يك نمونه تدريس شود،مابقي خود دانش آموزان به عنوان تكليف منزل انجام دهند

* توجه: استفاده از جدول سايز بندي در ترسيم الگوها را بداند

روش به كار بردن وسايل جهت ترسيم الگو ( خط كش ساده ، معمولي ، پيستوله يا خط كش  منحني را بداند)

 

 

 

2

 

 

 

6

ج5 ص 172 الي 1888

ج 5 ص 64 الي 70

ايمني:

طرز صحيح نشستن و يا ايستادن در هنگام رسم الگو

 

 

دوم

*آزمون از جلسه قبل

رنگ درلباس و چهره (رنگهاي درجه سوم شدت رنگ ،ارزش رنگ)

آموزش انواع دامنهاي ترك و گودت دار و آماده نمودن يك الگو يا ادغام الگوهاي تدريس شده طوريكه هر دو مدل در يك دامن ارائه شود. و برش الگو روي پارچه

 

 

 

2

 

 

 

6

ج 5 از ص71 الي 73

* گودت صحيح گوده است

مي توان گروه بندي نمود.

دوم

اول

*آزمون از جلسه قبل

 رنگ در لباس و چهره ( تك رنگي ،مجاور، گرم و سرد)

دوخت دامنهاي تدريس شده

چگونگي اتو كردن قسمتهاي مختلف(درزها و پنس ها ، سجاف ها) آموزش داده شود در حين كار

آموزش كار با انواع پايه چرخ ( پس دوزي ، لبه دوزي)

 

 

2

 

 

6

ج 5 از ص 74 الي 76

 

دوم

*ازمون از جلسه قبل

رنگ در لباس و چهره(رنگهاي مكمل،توازن رنگ،شكل و فرم)

ادامه و تكميل دوخت جلسه قبل(دوخت كمر سجاف دار)

آموزش الگوي انواع دامن كلوش

2

6

ج5 ازص 77 الي ص80

 

ج 1 از ص 222 الي ص 241

سوم

اول

*ازمون از جلسه قبل

رنگ در لباس و چهره(رنگ پارچه،انتخاب رنگ،ارتباط رنگ با افراد، تكرار رنگ،تشابه رنگ تضاد)

برش يك نوع دامن كلوش به دلخواه و با توجه به جنس پارچه (مهارت در برش پارچه هاي كشي و حرير)(اموزش دوخت دودرزه)

آموزش كار با انواع پايه چرح(پيچ رول)و پيچ رول با ذست

آموزش دوخت كمر با كش يا ليفه نمودن كمر

 

 

2

 

 

6

ج 5 از ص 81 الي ص  91

 

نازك دوزي ح 1 ص 180 الي ص 181

دوم

*آزمون از جلسه قبل

انتخاب عوامل تا‍‍‍ثير گذار در اندام و لباس(جنس،پارچه،برش،رنگ،نقوش)

ادامه و تكميل دوخت جلسه قبل (آموزش يكنوع پاكدوزي با دندان موشي و پاكدوزي با چرخ)

آموزش الگوي انواع دامن پيلي دار

 

 

 

2

 

 

 

6

ج 5 از صفحه 92 الي 114

 

 

 

 

ج1 از صفحه190 الي 203

چهارم

اول

آزمون از جلسه قبل

 انتخاب رنگ مناسب شخص با توجه به اندام سن و شخصيت ، رنگ،پوست و مو

برش و دوخت يك مدل دامن پيلي دار( گروه بندي )

برش انواع پارچه با توجه به نقوش و طرح آن دقت گردد شوند

آموزش دوخت بخيه تزئيني ، انواع پاكدوزي با قيچي زيگزاگ

1

 

7

ج 5 از صفحه 115 الي 130

 

 

 

 

 

ج 1 از صفحه 124 الي 129

 

دوم

آزمون از جلسه قبل

ادامه دوخت دامن پيلي دار-كمر به صورت منحني دوخته گردد لايي كمر(لايي چسب پارچه اي كامل)

دوخت انواع پيلي "دوطرفه، يكطرفه،چاك پيلي ،زيرپيلي جداوچند پيلي درهم آموزش داده شود."

دوخت زيپ همراه با پيلي

 

 

1

 

 

7

 

 

 

نازكدوزي ج 1

از صفحه 154 الي صفحه 159 و صفحه 162 الي صفحه 165

آذر

اول

اول

آموزش الگوي دامن چين دار"دوخت چين با پايه مخصوص"

آموزش پس دوزي با لايه زانفيكس،پس دوزي توام با چرخ

ادامه و تكميل دوخت جلسه قبل "مشخص كردن دكمه و جا دكمه بر روي كمر انجام شود "دوخت  با پايه مخصوص"

 

 

1

 

 

7

ج 5 صفحه 246 الي 253

دوم

آموزش دامن غير قرينه( لنگي) و همراه (با جيب و كيسه جيب)

آموزش انواع دوخت(دودرزه،دوبله،شكسته،دوبله خوابيده،و...

و آموزش جيب داخلي جلوي دامن)

2

6

 

نازكدوزي ج5 صفحه 254تا259

نازكدوزي ج 1ص126تا 127

دوم

اول

آموزش انواع الگوي دامن شلواري (جيب دار،پيلي دار،چين دار)برش الگو بر روي پارچه و اتصال قطعات به يكديگر

آموزش تهيه نوار اريب و كمردامن  شلوار به وسيله كرسله

 

 

2

 

 

6

 

نازكدوزي ج 5 ص 88

نازكدوزي ج دوم(قذيمي) صفحه 14

دوم

ادامه دوخت و تكميل دامن شلواري

آموزش پس دوزي لبه دامن شلوري با  چرخ

-

8

 

سوم

اول

آرمون از جلسات قبل (امتحان تئوري و عملي)

آموزش اندازه هاي فردي بالا تنه و تبديل آن با اندازه هاي جدول سايز بندي

آموزش رسم الگوي بالا تنه

 

2

 

6

نازكدوزي ج5 ص 130

دوم

مروري بر جلسه قبل "استفاده از علائم قراردادي ،ترسيم الگو"

آموزش انتقال پنس ها(انتقال پنس به گردن،حلقه آستين،سرشانه،كمر،پهلو،خط مركزي،زير سينه)

 

2

 

6

نازكدوزي ج دوم (جديد) صفحه 18

چهارم

اول

ازمون از جلسه قبل (امتحان عملي بالا تنه)

برش و دوخت پاترون بالا تنه

آموزش دوخت انواع نوار مغزي( راست،شكسته،منحني)

 

1

 

7

نازكدوزي ج2 (قديمي)صفحه 15 الي 20

 

دوم

آزمون از الگوي اوليه بالا تنه (عملا بر روي تابلو)

آموزش رسم الگوي آستين (اساس اوليه آستين)

برش و دوخت پاترون آستين و اتصال آن به بالا تنه +اموزش دوخت درزهاي منحني

 

2

 

6

 

 

 

نازكدوزي ج 5 ص 172

دي

اول

اول

ازمون از الگوي اوليه بالا تنه و آستين

آموزش انتقال پنس به چين يا پيلي و ردكردن پنس در برش و آموزش آستين كاپ چين دار، لبه ي آستين چين دار،كاپ و لبه استين چين دار.

 

2

 

6

نازكدوزي ج 5 ص 188

دوم

آموزش رسم الگوي انواع يقه(ساده خطي"گرد،چهارگوش، هفت با روي هم آمدن و دكمه خور"

برش يك بلوز با انتقال پنس دلخواه با انواع يقه هاي تدريس شده با سجاف باز و آستين با پارچه نخي ساده دوخت گردد.

 

2

 

6

نازكدوزي ج3 ( جديد)از صفحه 50 الي 79

دوم

اول

آموزش اتصال قطعات بلوز به يكديگر ،اتصال آستين و سجاف يقه و چگونگي قرار گرفتن خط مركزي بر روي يكديگر

اموزش دوخت انواع جا دكمه (جادكمه با دست،جادكمه با ماشين،دوخت با پايه مخصوص)

 

1

 

7

نازكدوزي ج دوم (قديمي) صفحه 39الي 42

نازكدوزي ج (قديمي)2صفحه 70 الي 75

دوم

ادامه و تكميل قطعات جلسه قبل و آموزش دوخت دكمه (پايه مخصوص دوخت دكمه و محافظ پشت دكمه آموزش دوخت گوشه هاي سجاف.

به اتو كردن قسمتهاي مختلف لباس توجه خاص گردد.(درزها،پنس ها،سجاف ها،برش ها)

1

7

نازكدوزي ج دوم(قديمي) صفحه 93 الي 95

 

 

نازكدوزي ج اول صفحه 70 الي 73

سوم

اول

آموزش يقه ي مسطح(ب.ب،ملواني)

با رسم سجاف جلو بسته (يقه)

آموزش آستين تنگ پنس دار

آماده سازي الگو جهت برش پارچه

2

6

نازكدوزي ج3(جديد) صفحه 106 الي 142

دي

سوم

دوم

برش پاترون الگوي تدريس شده(در صورت تمايل مي توان با پارچه الوان تهيه گردد كه كاربرد داشته باشد ولي ترجيحا پارچه نخي باشد)

* تذكر: جهت دوخت آستين از يك مدل آستينهاي چين دار استفاده گردد.

 

 

1

 

 

7

نازكدوزي ج دوم دوخت صفحه 48 الي 50

چهارم

اول

ادامه و تكميل جلسه قبل

آموزش دوخت بندينك لباس

1

7

نازكدوزي ج2 (قديمي) صفحه 64

دوم

تكميل و اتو كاري نهايي

آموزش يقه شال و آرشال با سجاف(گروهبندي شوند)يا اينكه  از هر قسمت لباس يك يفه دوخت گردد( 2 يقه 2 آستين) آموزش آستين كيمونو به روش آسان وكيمونو يكسره با مچ پاكتي

يك مدل بالاتنه از انتقال پنسها به صورت پاترون دوخت گردد.

 

 

 

2

 

 

 

6

نازكدوزي ج 3 (جديد)صفحه 154 الي 175

بهمن

اول

اول

برش درس آموزش داده شده به صورت پاترون دوخت گردد

1

7

نازكدوزي ج دوم (قديمي) صفحه 59 الي 62

دوم

ادامه و تكميل جلسه قبل و اتوكاري نهايي

آموزش يقه انگليسي با سجاف

1

7

نازكدوزي ج3(جديد) صفحه 176 الي 189

دوم

اول

ادامه يقه انگليسي و اموزش برش الگو بر روي پارچه و استفاده از يك نوع بالا تنه با انتقال پنسهاي تدريس شده با‌آستين جدا و مچ پهن(بعنوان نمونه دوخت كار شود)و نحوه اتصال زيريقه و رويه يقه

1

7

نحوه چگونگي دوخت يقه انگليسي از جزوه ضخيم دوزي سال سوم استفاده گردد.

دوم

اتصال و دوخت بالاتنه و اتصال يقه به بالا تنه و دوخت سجاف  دوخت دكمه پايه دار و جادكمه اي پارچه اي يك تكه

-

8

نازكدوزي ج2 (قديمي) نازكدوزي ج2 صفحه 76 الي 82

سوم

اول

ادامه جلسه قبل و تكميل يقه انگليسي و اتوكاري

-

8

 

دوم

آموزش الگوي يقه ي مردانه پايه جدا و سرخود و اموزش بالاتنه شميزيه و استين شيميزيه

رسم الگو و برش

 

4

 

4

نازكدوزي ج5 ص 350 تا378

چهارم

اول

ادامه جلسه قبل (دانش آموزان گروهبندي شوند به تناسب عملكردشان يك نوع يقه را دوخت نمايند.)

آموزش بليطي دوتكه مچ مردانه(آموزش پايه هاي دكمه دوزي)

1

7

نازكدوزي ج2 (قديمي)صفحه 57 الي 58

نازكدوزي ج2(قديمي) صفحه 104 الي 114 و 116

دوم

ازمون از يقه انگليسي

ادامه دوخت شميزيه

2

6

 

اسفند

اول

اول

تكميل و اتو نهايي

آموزش رسم الگو اساس پيراهن(يكسره ،درز كمر،برش،زير سينه و...)و آموزش يقه دراپه

 

2

 

6

نازك دوزي ج2 (جديد) صفحه 110 الي صفحه 118

نازكدوزي ج3(جديد) صفحه 204 الي 209

دوم

آموزش يقه حلزوني و پياده نمودن يك مدل از يقه هاي تدريس شده بر روي الگوي اساس پيراهن و تبديل الگوي آموزش داده شده به يك نوع لباس شب و تعيين جنسيت و مقدار پارچه بر اساس الگوي ترسيمي جهت برش لباس شب

 

2

 

6

نازكدوزي ج5 ص 307 تا320

دوم

اول

آماده سازي الگو براي برش پارچه

و اتصال قطعات برش خورده به يكديگر

-

8

 

دوم

پروگيري و دوخت و اتصال به وسيله چرخ خياطي

و آموزش زيپ مخفي با دست و ماشين دوخت و دوخت زيپ زير در محل بدون درز لباس و يا آموزش بندينك لباس

1

7

 

سوم

اول

اتصال آستين و يقه با سجاف(در صورتيكه پارچه تور به كار رفته است توردوزي با پايه مخصوص لبه دوزي آموزش داده شود)

-

8

 

دوم

اتو كاري و تكميل لباس شب

-

8

 

چهارم

اول

ادامه جلسه قبل و تكميل نهايي
(آموزش نمونه دوخت آلبوم:مچ با ليفه كش،مچ پهن)

1

7

 

دوم

آموزش نمونه دوختهاي آلبوم انواع جيب (جيب خارجي لباس بدون آستري،جيب با سجاف پهن،جيب با گوشه هاي گرد-جيب خارجي لباس با آستري ،جيب روي لباس با برگردان پاكتي

2

6

نازكدوزي ج اول از صفحه 196 الي 215

فروردين

سوم

اول

ادامه و تكميل جلسه قبل

-

8

 

دوم

آموزش الگوي مانتو با يقه ايستاده و آستين رگلان عميق و كم عمق و مچ دوبل و يا چاك استين دوتكه و...

4

4

 

نازك دوزي ج 3(جديد)ص 92 ص 105

چهارم

اول

برش الگوي مانتو بر روي پارچه و اتصال آن به يكديگر و پروگيري اماده نمودن دكمه هاي روكش دار و يا وصل دكمه هاي فشاري دفتري با دستگاه مخصوص.

-

8

نازك دوزي ج 2 (قديمي)ص 127 و ص95 الي ص97

ارديبهشت

اول

اول

ادامه ئ تكميل دوخت مانتو

-

8

 

مطالب مشابه :

دوخت انواع لباس ترکی سفارشی فقط بایک تماس ارسال رایگان به همه جای ایران

آشنایی با دامن برش دار با پارچه ژورنال انواع کت و دامن زنانه. ژورنال انواع لباس
جدول زمان بندی مهارت لباس عروس وپولک ومنجوق

ساخت انواع دامن چین دار آموزش برش و دوخت ژیپون-آموزش فنر گذاری در لبه دامن. 2. 6. برش و
آموزش خياطی - طريقه رسم و دوخت دامن ترک

آموزش خياطی - طريقه رسم و دوخت دامن ترک. دامن ترک به دامنی گفته می شود که دارای برش های عمودی
جدول زمان زمان بندی

برش يك نوع دامن كلوش به دلخواه و با توجه به جنس پارچه آموزش الگوي انواع دامن پيلي
عنوان درس: نازک دوزی زنانه

- آماده كردن پارچه قبل از برش- برش انواع پارچه با توجه به نقوش -دوخت انواع پيلي و ترك دامن
طراحی دامن

دامن ترک نوعی فون است که دارای برش های عمودی انواع دامن چین ار بر حسب مد روز و اندام
برچسب :