دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق

دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق

        14/08/1391         Version 1

1-کلیات :

1-1- هدف: رعایت مفاد مقررات ملی و مصوبات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و استاندارد های لازم به منظور ارتقاء کیفی و در حد اجرایی رساندن نقشه های برق در سازمان می باشد.

1-2- دامنه کاربرد : این دستورالعمل  در سطح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان  شرقی می باشد.

1-3- مسئولیت : :مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده گروه کنترل طراحی می باشد.

 1-4-گردش کار :بررسی نقشه ها و دفترچه  محاسبات الکتریکی براساس مراحل زیر می باشد :

1-4-1- دریافت و ثبت پرونده  نقشه ها:  نقشه ها بایستی  جهت ثبت  دارای شرایط زیر می باشد:

1-4-1-1 – یک نسخه  از نقشه های  چاپ شده با نامه  مهندس طراح یا دفتر طراحی یا مهندسین مشاور همراه با دفترچه محاسبات برق  جهت کنترل  و تصویب، تحویل واحد کنترل می شود که ترتیب چیدمان صفحات نقشه ها به شرح ذیل مجلد     می شود:

الف :در جلد آن مشخصات مهندس طراح و دفتر طراحی و یا مهندسین مشاور و مهندس ناظروعنوان نقشه قید میشود .

ب :در شیت اول مشخصات عمومی و خصوصی ،شرح علائم ،توضیحات لازم و دستورات اجرائی قید می گردد.

ج -در شیتهای دوم به بعد به ترتیب شیت های روشنائی – پریز های برق و نیرو رسانی – ارتینگ و هم بندی ها- برق گیر(در صورت وجود) – سیستم اعلام حریق-پریزهای تلفن وآنتن تلویزیون ودربازکن – شبکه کامپیوتر و سیستم صوتی (در صورت وجود) -دوربین های مدار بسته (در صورت وجود) –پلانهای برق مربوط به تجهیزات مکانیکی-  تابلو های برق  – رایزر دیاگرام ها –پلانهای مبلمان معماری- پلانهای استقرارو مشخصات فنی تجهیزات مکانیکی.

د-تمامی شیتها بایستی در سایزهای استانداردبوده وجدول مشخصات کامل داشته باشدو به مهر و امضای طراح و ناظر و دفتر طراحی یا مشاور آراسته باشد.(طرحهائی که به امضای مهندسین مشاور باشد، مهندس طراح بعنوان نماینده جهت دفاع از طرح معرفی گردد).

 

1-4-1-2 – دفترچه محاسبات الکتریکی :

شامل اطلاعات مورد نیاز طراحی – پلانهای مبلمان معماری و اندازه گذاری و تجهیزات مکانیکی – محسبات روشنایی – محاسبات بار همزمانی جزء و کل ساختمان – محاسبات کابلها – قدرت سیستم  اضطراری ؛ جریان ضعیف ، قدرت آسانسور ،محاسبات ضرورت برقگیردر صورت نیازومحاسبات برقگیر.

1-4-1-3-نتیجه حاصل شده:

از آغاز کنترل نقشه ها ی تاسیسات برق ساختمان تاکنون پیشرفت های زیادی در رعایت اصول پایه طراحی در نقشه ها بدست آمده ،ولی هدف  نهایی حاصل نشده است.

دستورالعمل جامع نحوه کنترل طراحی نقشه های برق ساختمان ها

2-وظایف طراح وکنترل کننده

توجه : کنترل نقشه ها در سازمان،نافی مسئولیت های طراح نمی باشد.

2-1- وظیفه طراح برآورده نمودن هدف تعریف شده فوق از طریق ارائه نقشه هایی است که قابل اجرا بوده و کلیه مقررات درآن رعایت شده باشد.

2-2- وظیفه کنترل کننده ، بررسی فنی نقشه ها بر اساس مقررات ، برای رسیدن به هدف تعریف شده فوق است.

تبصره : فقط موارد معین و تعریف شده کنترل می شوند ولی این موضوع مسئولیت طراح در انجام وظایف خود را منتفی نمی نماید.

2-3- کنترل کنندگان  می کوشند با راهنمایی خیلی مختصر و اشاره به مقررات مربوطه ، با ارائه آدرس آن و یا استدلال  منطقی و فنی در ارتقاء دانش و فرهنگ سازی و توصیه به طراح محترم دربرطرف کردن عیب کمک کنند.

2-4- از مجبور کردن طراح به انجام کار از یک راه خاص خوداری می گردد. طراح می تواند طراحی را از هر راه قانونی مورد

نظر خودش انجام دهد و هنر طراحی خود را ارتقاء دهد.

3-مستندات به ترتیب الویت

3-1-مقررات ملی ساختمان

3-2- استاندارد ملی ایران شماره 1937 (آئین نامه تاسیسات الکتریکی ساختمانها)

3-3- استاندارد IEC346

3-4- سایر استانداردهای  مندرج در پیوست 6 مبحث سیزدهم (NFPA,BS,DIN,UL)

3-5- مستندات وزارت نیرو (توانیر)

      توجه : فصل سیزدهم مقررات ملی فاقد بسیاری از جزئیات اجرایی است و همانگونه که می دانید نشریه 110 در مراتب فوق  قراردارد و چون یک مرجع قانونی است هر کجا که با مبحث سیزدهم تناقض ندارد میتوانیم به آن استناد کنیم.

4-آنچه که کنترل می شود :

4-1- موجود بودن همه نقشه های لازم که به تفکیک عبارتند از :

4-1-1-  پلان روشنایی

4-1-2-  پلان پریز – سینی کابل- نیرو رسانی

4-1-3-  تابلو ها

4-1-4-  پلان های تلفن و تلویزیون

4-1-5-  پلان های در باز کن

4-1-6-  پلان های زنگ اخبار و سیستم احضار

4-1-7-  تغذیه سیستم های مکانیکی مثل فن کوئل- پمپها – هواکش ها- بویلر ها- کولر ها- وسایل موتور خانه – آسانسور –هوا سازها - چیلر (در صورت وجود)

4-1-8-  جزئیات چاه ارت- سیستم هم بندی

4-1-9-  پلان های اعلام حریق(در صورت نیاز)

4-1-10- شبکه ارت برقگیر ساختمان (در صورت نیاز)

4-1-11- پلانهای سیستم دیتا (در صورت نیاز)

4-1-12- پلان های سیستم دزد گیر و دوربین مدار بسته  (در صورت نیاز)

4-1-13- پلانهای سیستم صوتی و تصویری (در صورت نیاز)

4-1-14- رایزر دیا گرام سیستم های فوق

4-1-15- درج علائم و توضیحات مربوط به هر نقشه در ذیل همان نقشه

4-1-16- استفاده از علائم استاندارد

4-1-17-درج IP هر وسیله ای که در مکان های مرطوب و هوای آزاد نصب می شود.

4-1-18- تطبیق کلیه نقشه های برق با نقشه های معماری و مکانیک

4-1-19- توزیع صحیح مدارات از نظر بار مجاز ، افت ولتاز ، حفظ تعادل بار در مدارات سه فاز.

4-1-20- در همه نقشه ها بایستی خطوط تغذیه آدرس دهی شوند. آدرس  هر خط شامل نام تابلو و نام خط تغذیه کننده است مثلا     GDB/L2

4-1-21- توجه شود که یک خط ،اشتباهأ با دو فیدر تغذیه نشود  و یا تغذیه آن از قلم نیفتاده باشد و یا خط مورد نظر رینگ نشده باشد.

4-1-22-  با توجه به وابستگی تاسیسات برق به کاربری فضا های مختلف لازم است کاربری هر فضا مشخص و معلوم باشد.(با توجه به مبلمان معماری)

4-1-23- بین مشخصه های  تجهیزات انتخاب شده ،تطابق منطقی و فنی موجود باشد. مثلا کلید قطع و وصل تک فاز برای تجهیز سه فاز استفاده نشده باشد.

4-1-24- نقشه های لازم برای تمامی قسمتهای ساختمان موجود باشد. مثلا گاهی طراحی روشنایی و پریز برای خرپشته ساختمان و یا تراس از قلم می افتد.

5- نکات مهم در پلان های روشنایی

5-1- چراغ های مناسب انتخاب شده و توزیع نور یکنواخت باشد.

5-2- کوچکترین فیدر قابل قبول برای خطوط روشنایی برابر 10آمپر است

5-3- سیم ارت برای تمام چراغ ها منظور شود.

5-4- حداکثر تعداد چراغ(نقطه روشنایی )روی هر خط در فضای های  متعدد برابر 12 عدد است. ولی یک فضای واحد محدودیت تعداد ندارد و فقط محدود به بار مجاز فیوز مربوطه می باشد.

5-5- اگر سطح روشنایی طراحی شده خیلی پایین باشد (مثلا کمتراز حداقل مقدار استاندارد) به عنوان اشکال مطرح می شود.

5-6- استفاده از کلید مینیاتوری برای خاموش و روشن  کردن چراغ یا هر وسیله دیگر ممنوع است.(گاهی برای کنترل روشنایی فضاهای بزرگ این کار اشتباه را انجام می دهند.)

5-7- در صورت استفاده از چشم الکترونیک ،لازم است نوع چشمی، از نظر نحوه زاویه دید و برد چشمی ذکر گردد.

5-8- در مکان هایی از قبیل حمام، پشت بام، حیاط و هر مکانی که خطر پاشیدن آب به چراغ وجود دارد باید از چراغ حباب دار ضد آب استفاده شود.(IP45  )

5-9 -حداکثر افت ولتاژ در خطوط روشنایی برابر 3% از تابلو کنتور تا انتهای خط روشنایی است (این مشکل در روشنایی محوطه های وسیع مانند پارکینگ ، مجتمع ها ،فضای باز مجموعه ها و یا راه پله ساختمان های بلند مرتبه پیش می آید) توجه شود که روشنایی برخلاف پریز از نوع بار گسترده است.

5-10- کلید ها باید با توجه به کاربرد ،از نوع مناسب انتخاب و در جای صحیح و مناسب جانمایی گردند.(مثلا کلید تک پل برای پله استفاده نشود.)

5-11- انشعاب گرفتن از خطوط تغذیه پریزها برای روشنائی اجتناب شود.

5-13- روشنایی اظطراری با باطری برای مشاعات ساختمان از قبیل راه های خروج ،راه پله ها ، ورودی ساختمان ،لابی و ..... منظور شده باشد و منبع تامین انرژی آن مشخص باشد.

5-14- باید تغذیه به کلید داده شود نه به چراغ ! در محل های خاصی که برق رسانی به چندین اتاق می باشد که ارتباط با همدیگر امکان پذیر نباشد تغذیه از طریق  جعبه  تقسیم تعبیه شده در ورودی اتاقها ،استفاده شود.

6- نکاتی در پلان  های پریز

6-1-  در تمام ساختمان ها از پریز ارت دار استفاده شود.

6-2-  در مکانهای مرطوب مثل (پارکینگ ، حیاط ، دستشویی ،تراس ،پشت بام ، پاسیو و .......) از پریز ارت دار و درب دار (با رعایت ارتفاع 110 سانتی متر از کف  تمام شده ) و ذکر IP استفاده شود.

6-3- حداکثر تعداد پریز  روی هر خط برابر 12 عدد است. اغلب در فضا هایی مانند پارکینگ  های بزرگ و انبارهای مجتمع ها با این مشکل مواجه می شویم (با توجه به مصرف بار، فیدر در نظر می گیریم)

6-4- حداکثرافت ولتازمجاز در خطوط پریز برابر 2% از تابلو کنتور تا آخرین پریز روی هر خط است.(این مشکل در محوطه های وسیع مانند پارکینگ مجتمع ها پیش می آید) برای محاسبه آن ،یک بار 16 آمپر روی آخرین پریز در خط مربوطه ،در نظر گرفته و افت  ولتاژ را نسبت به آن محاسبه می کنیم.

6-5-  براساس کاربری هر فضا ، تعداد پریزهای فضا مشخص می شود  و اگر تعداد پریز موجود درطراحی برای آن فضا کم باشد، اشکال گرفته می شود. لذا در صورتیکه نسبت به کاربری تعداد مناسب بوده باشد اشکالی ندارد.

7- نکاتی در پلان  های دربازکن و زنگ اخبار

  • 7-1- لازم  است برای درب ورودی هر واحد آپارتمان یک زنگ اخبار منظور گردد. ولی زنگ اخبار حمام اجباری نیست.
  • 7-2- برای تغذیه زنگ اخبار بهتر است از یک خط مستقل با فیدر4الی6 آمپر استفاده شود . با این حال استفاده از خط 10 آمپر نیز مانعی ندارد گرچه توصیه هم نمی شود.(تغذیه زنگ اخبار از خط پریز ممنوع است.) توصیه این است که از ترانس کاهنده استفاده شود 220/12V و زنگ اخبار 12V نصب گردد.
  • 7-3-بایستی هر واحد آپارتمان یک گوشی ،در محل مناسب جانمایی شود.
  • 7-4- برای تغذیه صفحه اصلی در بازکن  از فیدر مستقل 6 آمپر با عبور از ترانس کاهنده استفاده می کنیم.
  • 7-5- بایستی گوشی در باز کن ،در هر  طبقه پشت درب ورودی  واحدو صفحه کلید دربازکن مجاور درب ورودی ساختمان ، جانمایی شود.

    8- نکاتی در جزئیات چاه ارت

8-1- در نقشه دیتایل چاه ارت علاوه بر ترسیم شکل های لازم بایستی سطح مقطع سیم ارت ،ابعاد صفحه  مسی و مواد کمکی اتصال زمین وجعبه تست  و لزوم اندازه  گیری  مقاومت چاه ارت بعد از اجراء و حداکثر مجاز آن (2 اهم) ذکر گردد.

8-2- نقشه  هم بندی ولتاژ و لزوم هم بندی آرماتورهای ستونها و ارتباط آنهابا سیم مسی با مقطع مناسب  به جعبه تست ارت ضروری می باشد.

9-  نکاتی در پلا نهای تغذیه تجهیزات مکانیک

9-1- برای تغذیه فن کوئیل ،بایستی فن کوئیل و ترموستات  جانمایی شده و ارتباط آنها ترسیم و آدرس خط تغذیه برق ترموستات ،درج شود.

9-2- توجه : حداکثر تعداد فن کوئیل از یک مدار تغذیه 3 دستگاه می باشد و در صورتیکه قدرت مصرفی بالا یا پائین باشد این تعداد می تواند کمتر یا بیشتر شود.

9-3- گاهی ممکن است برای تغذیه برق  فن کوئیل از یک پریز نصب شده  در کنار فن کوئیل و هم ارتفاع  با آن استفاده شود و گاهی نیز سیم برق مستقیما به جعبه اتصال  فن کوئیل وصل می شود که  اشکالی نخواهد داشت

9-4- اینکه سیم برق در سمت چپ  یا راست فن کوئیل قرار گیرد، قائده خاص ندارد و بنا به سفارش ساخت ، طراح با همراهی با مهندس مکانیک طرح  خود را ارائه خواهد داد .

9-5- موتور خانه  های مرکزی در ساختمان  ها ، مصرف کننده های  عمده ای محسوب می شوند معمولا بخش عمده تجهیزات آنها در اتاق موتور خانه قرار میگیرد ولی بخش هایی نیز ممکن است در جای دیگر جانمایی شده باشند.مثلا برج خنک کننده که اغلب روی پشت بام قرار دارد.

9-6-  مهندس مکانیک لیست تجهیزات و جانمایی و مشخصه های الکتریکی آنها از قبیل تعداد فاز ، توان ، ضریب قدرت و غیره را در نقشه های مکانیک قرار می دهدو مهندس برق طرح خودرا نسبت به آنها ارائه می نماید.

9-7- معمولا هر موتور خانه به یک تابلو مستقل نیاز دارد  این تابلو بایستی دارای خروجی های حفاظت شده لازم برای همه تجهیزات  موتور خانه باشد.

9-8- در طرح تابلوی موتور خانه و تابلو تغذیه کننده آن اغلب موضوع کلید پشتیبان برای فیوز های مینیاتوری به وجود  می آید که بایستی دقت شود.

9-9- پکیج های دیواری در آشپزخانه ها یا محلی که جا گذاری شده است بایستی تغذیه گردند. اغلب یک پریز برای تغذیه آنها با ارتفاع مشخص در نظر گرفته می شود.

توجه : اغلب پکیج ها گازی بوده  و مصرف کننده برق آن یک پمپ سیر کولاسیون با مصرف حدود 100 وات است  بنابراین برخلاف  یک اشتباه رایج اصلا نیازی به یک فیدر مستقل نداشته و باید از همان پریز های آشپز خانه تغذیه گردند، مگر اینکه در طرح مکانیک از پکیج غیر گازی ویا با مصرف برق بالااستفاده شده باشد

9-10- مهمترین نکته در ساختمان  هائی است که دارای اسپلیت یونیت می باشند ، بایستی در محاسبه و تامین دیماند، مصرف برق آن درنظر گرفته شود است.

9-11- هر اسپلیت از دو بخش ،کندانسور و اواپراتور  تشکیل شده است. مهندس طراح کندانسور را در فضای با ز مانند تراس یا پشت بام و اواپراتور را داخل آپارتمان جانمایی می کند.

9-12- بعضی از کندانسور ها می توانند 2 یا 3  اوپراتور را تغذیه کنند.

9-13- در نقشه های پلان  بایستی تغذیه برق و خط ارتباطی بین کندانسور و اواپراتور ترسیم گردد و با توجه به مصرف بسیار بالای این وسیله ، بایستی برای هر اسپلیت یک فیدر جداگانه منظور گردد.

9-14- جهت تغذیه هود در آشپزخانه یک عدد پریز پیش بینی گردد.

9-15- در هر ساختمان ممکن است چند اگزوزست فن نصب گردد مقتضی است جهت تغذیه آن ها پیش بینی  لازم براساس توان مصرف  لحاظ شود. باید طرح طوری باشد که در هر مدار تغذیه روشنایی یک هواکش قرار گیرد.

9-16- در صورتیکه واحد ، لباسشویی و ظرفشویی داشته باشد بایستی پریزهای مستقل با فیدر مجزا در طراحی پیش بینی شوند.

10- نکاتی در پلان های تلفن و تلویزیون

10-1- در کنار هر پریز آنتن  تلویزیون ،حداقل یک پریز برق پیش بینی شود مقتضی است در جاهای مناسب برحسب طرح معماری و تشخیص طراح برق و بر اساس نیاز، پریز  تلویزیون و تلفن منظور گردد

10-2- وجود برق در مجاورت حداقل یک  پریز تلفن الزامی است.

10-3- برابر مقرارات فصل سیزدهم  حداقل قطر سیم تلفن برابر 0.6  میلی متر است. به دلیل ضعیف بودن این سطح مقطع  و امکان پارگی آن در حین اجرا، یا افزایش تعداد خط تلفن در آینده ، پیش بینی  تعداد مناسبی رشته سیم  رزرو ،در کابل  های تلفن  توصیه میشود.

10-4-  بایستی  یک جعبه تقسیم اصلی برای  ورود کابل اصلی تلفن  و توزیع رشته های آن در طبقه همکف جانمایی گردد.

10-5- به منظور حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از اشتباه و یا سوء استفاده دیگران ، در ساختمان های معمولی از جعبه تقسیم اصلی  تلفن تا داخل آپارتمان ، بایستی  از یک کابل اختصاصی یکپارچه استفاده شود و از قطع این کابل و ترمینال بندی ان در جعبه های سر راه خوداری گردد. در صورت نیاز و در طول مسیر ،فقط از جعبه های  عبور کابل (کششی )استفاده می شود.

10-6- ممکن است در برج های بلند و پر جمعیت ، به علت تعدد و طولانی شدن کابلها نتوان از این روش استفاده کرد که  در این صورت می توان در بعضی طبقات جعبه تقسیم های قفل دار قرار داد واز آنجا به واحدها یا طبقات دیگر با کابل اختصاصی یکپارچه انتقال داد.این جعبه ها فقط دردسترس افراد ذیصلاح قرار می گیرد. 

10-7- تعداد پریزهای موجود در خط تلویزیون از 3 عدد تجاوز نکند.

10-8- بطور کلی  هر روشی که بتواند  در این مورد خاص ،حریم خصوصی  افراد را حفظ کند، قابل قبول است.

11-   نکاتی که دررابطه با تابلوهای کنتور کنترل می شود

11-1- کلید اصلی تابلو باید متناسب با دیماند مورد نیاز از نوع اتوماتیک قابل تنظیم باشد.( جریان اتصال کوتاه درج شود)

11-2- برای مشاعات در صورتیکه  میزان مصرف بالا ی 32 آمپر سه فاز داشته باشند ،انشعاب مجزا در نظر گرفته شود.

11-3- سطح مقطع کابل های ورودی و  خروجی با منظور نمودن ضریب تصیح دما(برای 40 درجه سانتگراد) ودرنظر گرفتن افت ولتاژ مجاز نسبت به مصرف محاسبه و تعیین می گردند.

11-4- کابل ورودی در تابلوهای فشار ظعیف سه فاز (کنتور) ،باید دارای 4 رشته باشد.

11-5- تعداد رشته سیم کابلها  برای هر یک از خروجی های تک فاز برابر 3 و برای خروجی های سه فاز برابر 5  رشته  می باشد.

توجه : فیوزهای بالای کنتورها برای انشعاب واحد ها 35 آمپر برای انشعابات 32و 25 آمپر خواهد بود.

11-6- سطح مقطع کابل های خروجی باید متناسب با جریان فیدر مربوطه باشد.

11-7- کلید RCCB  در تابلو کنتور ، بعد از کنتور نصب می گرددو برای تابلوی مشترکات کلید RCCB فعلا نیاز نیست.

11-8- برای  مدارات سه فاز باید از کلید RCCB  چهار سیمه استفاده شود.

11-9- یک رشته سیم مسی از چاه ارت(یا جعبه تست ارت) به تابلو کنتور وارد شده و روی شینه ارت  بسته می شود سطح مقطع این سیم باید نوشته شود.(حداقل 25 میلی متر مربع و در صورت نیاز بالاتر از این خواهد بود.) لازم به ذکر است که این سیم نمی تواند  افشان باشد.

11-10- تابلو کنتور در طبقه همکف ،در جایی که شرکت توزیع در برگ  استعلام تعیین کرده است ،جانمایی می شود.

11-11- درصورتیکه از سیستم باس بار استفاده شود تابلوکنتورها می تواند در طبقات و جاهای مشاع نصب شوند

12- نکاتی در تابلوی اصلی مشاعات : تابلوی مشاعات باید خروجی های زیر را دارا باشد:

12-1- یک خروجی سه فاز برای تابلو آسانسور باکابل 5 رشته سیم با مقطع متناسب با قدرت آسانسور  با فیوز مربوطه از نوع تاخیری در نظر گرفته شود

12-2- یک خروجی  تک فاز برای تقویت کننده آنتن (با 3 رشته سیم5/ 1 میلی متر مربع)

12-3- یک خروجی یک فاز برای پانل F.A.C.P ( با 3 رشته سیم5/ 1 میلی متر مربع)

12-4- یک خروجی تک فاز  برای تغذیه دربازکن (با 3 رشته سیم5/ 1 میلی متر مربع)

12-5- پمپ  آتش نشانی از این تابلو تغذیه می شود و برای تغذیه آن  یک خروجی کابل 3 یا 4 سیمه (بسته به تک فاز یا سه فاز بودن موتور) و کلید مینیاتوری تیپ B یا C (موتوری) متناسب با قدرت موتور درنظر گرفته می شود و مدار کنترل آن به دو صورت دستی ( با شستی روشن وخاموش)و اتوماتیک با (pressure switch )می باشد.

12-6- چند خروجی برای تغذیه خطوط روشنایی و پریز در فضای های مشاع در ارتفاع 110 سانتی متر

12-7- یک یا چند خروجی برای اگزوست فن هائی که باید ازاین تابلو تغذیه شوند(در صورت وجود)

12-8- یک یا چند خروجی برای تابلو های فرعی مشاع که از تابلو اصلی مشاعات تغذیه می شود(در صورت وجود)

12-9- محل نصب تابلو مشاعات معمولا در نزدیکی تابلو کنتور ،در طبقه همکف است.

12-10- یک خروجی برای تغذیه تجهیزات تاسیسات مکانیکی عمومی(تابلوی تاسیسات مکانیکی)

12-11- سیستمC.O برای تبدیل مصرف برق شهر  به ژنراتور با حفاظتها  و کلید های مناسب  در نظر گرفته شود.

13-نکاتی در تابلوی تغذیه آسانسور و پشت بام

13-1- کلید اصلی این تابلو میتواند به صورت کلید گردان باشد زیرا حفاظت کابل آن در تابلوی کنتور پیش بینی شده است .

این تابلو باید خروجی های زیر را دارا باشد:

13-2- یک یا دو خروجی برای روشنایی اتاق فنی آسانسور

13-3- یک خروجی برای روشنایی و فن و زنگ اخبار کابین و شارژ باطری بلاک آوت.

13-4- یک یا  دو خروجی برای پریز های اتاق فنی آسانسور

13-5- یک خروجی سه فاز برای تابلو ی کنترل  آسانسور (با 5 رشته سیم)

13-6-این تابلو داخل اتاق فنی آسانسور ، در یک جای مناسب نصب می گردد.

13-7- لازم به ذکر است که روشنایی چاه آسانسور از تابلو اشتراکی که در طبقه همکف نصب می شود  تغذیه می گردد.

13-8- یک خروجی برای هواکش اتاق فنی آسانسوربا کنترل اتوماتیک

13-9- استفاده از مسیر (چاهک) آسانسور به عنوان هدایت کابلهای  بالا رو برای هر نوع مداری جز مدارهای مربوط به خود آسانسور ممنوع است.

13-10- تابلوی آسانسور میباید  مجهز به سیستم بلاک آوت باشد.

14- تابلوی برق واحدهای آپارتمان

14-1- این تابلو باید دارای  یک کلید اصلی  باشد. و در صورت نیاز چراغ سیگنال هم داشته باشد.

14-2- حداقل مقطع کابل ورودی واحد آپارتمان 6*3 برای تکفاز و 6*5  برای سه فاز و بیست و پنج آمپر می باشد.

14-3- تابلو ی واحدآپارتمان در جای مناسبی در نزدیکی درب ورودی نصب  می گردد.

14-4- چند خروجی برای روشنایی با سه ) (3رشته سیم با مقطع  حداقل5/1     میلیمتر مربع و فیدر حداقل 10 آمپر

14-5- چند خروجی برای برای پریزبرق با 3 رشته سیم بامقطع حداقل 5/2 میلیمتر مربع و فیدر حداقل 16 آمپر

14-6- یک خروجی برای زنگ اخبار و گوشی دربازکن  تصویری با 3 رشته حداقل 5/1میلیمتر مربع و فیدر مناسب (ترجیحا 4 آمپر) با ترانس کاهنده

14-7- یک یا چند خروجی برای فن کوئل (5/1*3)میلیمتر مربع و برای اسپلیت  یونیت (4*3)میلیمترمربع و یا هر مصرف کننده مکانیکی دیگر با فیدر و تعداد رشته سیم و سطح مقطع مناسب (در صورت وجود هر یک)

14-8- یک خروجی 6 آمپر برای تغذیه دتکتورهای گازی با سه رشته سیم 5/1 میلیمتر مربع

14-9- سایر خروجی ها در صورت وجود( دوربین ، سیستم صوتی ، پرده های موتوری ، جکوزی ،سونا ، روشنائی های مخصوص ،و......)

15-نکاتی  کلی در تابلو های برق

15-1- در همه تابلو ها سیم و کابل باید با فیدر خود متناسب باشد. به نحوی که سیم و کابل همواره حفاظت گردد و

            همچنین هر دو آن باید با بار مربوط تناسب داشته باشند.

15-2-  لازم است در تمام تابلو های برق ، تعداد خروجی ها متناسب با نقشه های پلان و مصرف کننده های موجود باشد.

15-3- کلیه تابلو های برق بایستی نامگذاری شده باشند. بایستی توان یا جریان کل نامی تابلو نوشته شده باشد.

15-4- بایستی توان نامی مصرف کننده ها ،از قبیل پمپ های  آب و آتش نشانی و .... در خطوط خروجی مربوط نوشته شده باشد. معمولا این کار برای روسنایی و پریز لازم نیست.

16- نکاتی در رایزر دیاگرام تابلو ها

16-1-در رایزر دیاگرام تابلو های برق بایستی تمام تابلو ها ی برق و چگونگی ارتباط آنها نشان داده شود.

16-2- نام کلیه تابلو ها درج شده باشد.

16-3- موقعیت استقرار هر تابلو با پلانهای نیرو رسانی مطابقت داشته باشد.

16-4- مشخصات هادی های رابط بین تابلو هااز قبیل سطح مقطع، تعداد رشته ها، سیم و کابل وغلاف آنهاو...درج شده باشد.

16-5- مشخصات درج شده برای هادی های رابط و با مندرجات نقشه تابلوها هماهنگی کامل داشته باشد.

16-6- سیم ارتباطی تابلو اصلی با چاه ارت به انضمام سطح مقطع و جنس آن و مقاومت چاه ارت نشان داده شود.

16-7- کابل تغذیه از شبکه به تابلوی اصلی و سطح مقطع و مشخصات آن نشان داده شود( با درج فاصله انشعاب).

16-8- نشان دادن  ( PULL BOX)  جعبه های عبور کابل یا جعبه های کشش کابل در پلانها و رایزرها  .

16-9- آرایش کابلکشی در داکت برق نشان داده شود و در صورت وجود چند داکت به شماره داکتهای مربوطه اشاره شود. در ساختمانهای گروه دال رایزر های جریان ضعیف از فشار ضعیف جدا شوند.  

17- نکاتی در رایزر دیاگرام سیستم مکالمه و درب بازکن

17-1- ارتباط بین اجزاء سیستم دربازکن ترسیم گردد.

17-2- در رایزر دیاگرام باید تمامی گوشی های سیستم، درب بازکن ، صحفه کلید جلو درب ساختمان و منبع تغذیه قفل و ترانس کاهنده، ترسیم شود به نحوی که مشخص باشد هریک از اجزای فوق در کدام طبقه قرار دارد.

17-3- مشخصات کابل ارتباطی بین اجزاءسیستم دربازکن، بویژه تعداد زوج سیم در نقاط مختلف رایزر درج شده باشد.

17-4-برای هر گوشی معمولی تعداد 5زوج کابل JY(ST)Y لازم است.بنابراین حداقل تعداد رشته سیم وارده به جعبه اصلی برابراست با (تعداد گوشی*2+5) و جهت دربازکن تصویری برای هر واحد 6 رشته سیم جداگانه لحاظ شود.(البته بسته به نوع دربازکن طبق کاتالوگ دستگاه طرح خواهد شد).

17-5- بسته به تعداد زوج سیم در هر کابل، بایستی یک یا چند زوج سیم اضافی به منظور جایگزینی زوجهای معیوب و نیز توسعه های احتمالی آینده در نظر گرفته شود.

17-6- حداقل  قطر سیم دربازکن برابر 6/0 میلیمتر است.

17-7- رایزر بایستی با پلان تطابق کامل داشته باشد.

17-8-  جعبه های (JUNCTION  BOX) ،جعبه های  عبور کابل (PULL BOX) و سایر تجهیزات در صورت وجود در  مسیر نشان  داده شود.

18- نکاتی در رایزر  دیاگرام تلفن

18-1- در رایزر  دیاگرام تلفن باید جعبه تقسیم اصلی ( MAIN  JUNCTION BOX) ،جعبه های تقسیم فرعی ،جعبه های عبور کابل (PULL BOX)(درصورت نیاز) و پریز های تلفن ترسیم شوند به نحوی که مشخص باشد هر یک از اجزاء فوق در کدام طبقه قراردارد.

18-2- ارتباط بین اجزاءسیستم تلفن ترسیم گردد.

18-3- مشخصات کابل اصلی ورودی و کابلهای ارتباطی بین اجزاء سیستم تلفن ،تعداد زوج جعبه تقسیمهای اصلی و فرعی به ویژه تعداد زوج سیم در نقاط مختلف رایزر درج گردد.

18-4-بسته به تعداد زوج سیم در هر کابل ،بایستی یک یا چند  زوج سیم اضافی به منظور جایگزینی زوج سیم ها ی معیوب و نیز توسعه های احتمالی آینده در نظر گرفته شود.

18-5- حداقل قطر سیم تلفن برابر6/ 0 میلی متر  است.

18-6- رایزر بایستی با پلان تطابق کامل داشته باشد.

19- نکاتی در رایزر دیاگرام  سیستم تلویزیون

19-1- در رایزر دیاگرام سیستم تلویزیون بایستی کلیه اجزاء سیستم  از جمله آنتن ها، تقویت کننده ها ، میکسر ها، اسپلیتر ها – TAP-OFF،جعبه های عبور کابل و پریز های تلویزیون ترسیم شوند به نحوی که مشخص باشد هریک از اجزاء فوق در کدام طبقه قرار دارند.

19-2- رایزر بایستی با پلان تطابق داشته باشد.

19-3- ترکیب مدار و ساختار کلی سیستم بر اساس محاسبات  و اصول فنی طراحی شده باشد.

20- نکاتی در رابطه با  برقگیر (صاعقه گیر)

20-1- نوع برقگیر مشخص باشد. برقگیر های الکترونیکی از انرژی موجود در هوای متلاطم پیش از طوفان را جذب و به وسیله دستگاه محرک الکترونیکی هوای اطراف پیکان برقگیر را یونیزه می نماید.

20-2- با توجه به برقگیر های موجود پیشنهاد می گردد از برقگیرهای الکترونیکی استفاده شود.

20-3- لوازم و تجهیزاتی که جریان برق صاعقه از آن عبور می نماید ( میله مغزی و الکترود های پیرامونی) باید از جنس مس و آلیاژ مس یا فولاد ضد زنگ باشد. میله و سر میله پایانه های  هوایی بایددارای حداقل 120mm2  سطح مقطع رسانا باشند.لوازم و تجهیزات مورد استفاده در سیستم حفاظت آذرخش باید برابریکی از استانداردهای شناخته شده و معتبر جهانی همچون IEC1024,NFPA78, BS6651, NFC17-102 طراحی ، ساخته و مورد آزمون قرارگیرد

20-4- حداقل سطح مقطع هادی های نزولی ،در صورتیکه از سیم لخت با مقطع گرد باشد. می بایست 70mm2 در صورتیکه تسمه مسی لخت باشد ( 30*2mm) و چنانچه از سیم مسی بافته انتخاب شود (30*2.5) باشد.

20-5- هادی نزولی باید به یک سیم پایانه نزولی که دارای همان جنس و سطح مقطع باشد متصل شود و مقاومت سیستم ارتینگ نیز نباید از 5 اهم تجاوز کند.

20-6- نوک میله مرکزی پایانه هوایی باید حداقل 2 متر از وسایل نصب شده یا موجود در سطح  مورد حفاظت اطراف برقگیر مانند دودکش موتور خانه ، کلاهک هواکش ، آنتن های گیرنده تلویزیون و هوا سازها و غیره بالاترباشد.

20-7- برای اعلام خطر در بالاترین نقطه دکل (زیر دستگاه برقگیر  الکترونیکی) و در روی بازوی جداگانه  چراغ  هشدار  دهنده هوایی نصب شود و تغذیه آن در رایزر و دیاگرام نشان داده شود که از تابلوی مصارف عمومی می باشد.

20-8- فاصله چاه ارت و چاه برق گیر کمتر از 15 متر نباشد.

21- سیستم اعلام حریق 

21-1- سیستم  اعلام حریق دارای سه بخش تشخیص ، پردازش و اعلام (هشدار) می باشد. مدار تشخیص در واقع ورودی سیستم می باشد که شامل آشکار ساز ها(Detector) و شستی های اعلام حریق می باشد. که به  هم متصل شده اند و در صورت فعال  شدن یک آشکار ساز اتوماتیک یا عمل نمودن یک شستی ،سیستم هشدار یا اعلام به کار می افتد بخش پردازش در واقع همان تابلوی کنترل مرکزی  است که وظیفه تحلیل را به عهده دارد و بخش اعلام یا هشدار ،خروجی سیستم بوده که شامل اعلام کننده های دیداری و شنیداری است.

21-2- انواع آشکار سازها و شستی های اعلام حریق ،تجهیزات ورودی تابلوی کنترل محسوب می شوند و آژیرها،چراغ های هشدار و انواع تجهیزات عمل کننده دیگر مانند رله های فراخوان آسانسور ،باز کن های درهای اضطراری و دمپر های حریق مدارهای پمپها و غیره  از جمله تجهیزات خروجی محسوب می شوند.

21-3- منبع تغذیه اصلی تابلو های کنترل از نوع AC  ومنبع تغذیه ثانویه از نوع DC است.

21-4- تابلو های مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شود که احتمال وقوع حریق در آنها کمتر است ودر عین حال رفت و آمد پرسنل  نگهداری کننده در آنجا بیشتر است.

21-5- مدار هر لوپ در سیستمهای  آدرس پذیر بایستی پیوسته باشد یعنی هر لوپ ازتابلوی کنترل شروع و به آن ختم می شود.

21-6- سطح مقطع سیم استفاده شده 1.5mm2 نسوز می باشد.(N2GSA )و برای سیستمهای آدرس پذیر کابل 1.5*2  میلیمتر مربع شیلددار استفاده می شود.

21-7- در انتهای هر مدار (Zone) ،مقاومت انتهائی خط نصب می شود.

21-8- تعداد دتکتورهای هر زون بیشتر از 18 عدد نباشد و برای سیستمهای آدرس پذیر تعداد المانهای هر لوپ نباید بیشتر از 80 عدد باشد.

21-9-  توجه : در صورتیکه آشکار سازها  تغذیه جداگانه لازم داشته باشند در مدارات آنها را نشان می دهیم. مانند دتکتورهای گاز.

21-10- تبصره : با توجه به مشخصات فنی سازندگان در صورت مجاز بودن می توان دتکتورها ی بیشتر در هر مدار قرار داد .

21-11- برای پارکینگها از نوع SOD  (دتکتورهای اپتیک) استفاده شود.

 


مطالب مشابه :


برق ساختمان

آموزش برق ساختمان ( نقشه ساختمان شماره 3 - راه پله) نویسنده :حامد
برق ساختمان

فنی وعمومی - برق ساختمان با توجه به نقشه سیم کشی ، تعداد کلیدهای تک پل، دوپل،تبدیل و
دانلود کتاب نقشه کشی برق ساختمان

نام کتاب: نقشه کشی برق ساختمان. نویسنده: رضا ترابی اصفهانی. ناشر : پارس بوک. زبان کتاب: پارسی
برقکار ساختمان

الکترونیک صنعتی - برقکار ساختمان - خدمات فنی و مهندسی (برق-الکترونیک-مخابرات)
دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق

نظام مهندسي ساختمان شهرستان مرند - دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق - - نظام مهندسي
قیمت برق ساختمان

برق ساختمان - قیمت برق ساختمان - دانلود برنامه نقشه کشی برق ساختمان. موضوعات مرتبط:
برقکار ساختمان

هنرآموز برق - برقکار ساختمان - علمي /آموزشي . آشنایی با علایم اختصاری و نقشه ساختمان
نقشه مدارات روشنایی برق ساختمان

نقشه های مدارات روشنایی سیم کشی ساختمان را می توانید از اینجا دانلود کنید. برچسب‌ها: نقشه
مراحل برقکشی ساختمان

معمولا ترتیب انجام کارهای برق ساختمان به صورت زیر است : مرحله اول : 1 - کشیدن نقشه ساختمانی
برچسب :