متن کامل بروشورهای هفته مشاغل

فایل های ضمیمه :

 

معرفی رشته ی برق(صفحه 1)

معرفی رشته ی برق(صفحه 1)

معرفی رشته ی برق(صفحه 2)

معرفی رشته ی برق(صفحه 2)

معرفی رشته ی دندانپزشکی(صفحه 1)

معرفی رشته ی دندانپزشکی(صفحه 1)

معرفی رشته ی دندانپزشکی(صفحه 2)

معرفی رشته ی دندانپزشکی(صفحه 2)

معرفی رشته ی ژنتیک(صفحه 1)

معرفی رشته ی ژنتیک(صفحه 1)

معرفی رشته ی ژنتیک(صفحه 2)

معرفی رشته ی ژنتیک(صفحه 2)

معرفی رشته ی هوا-فضا(صفحه 1)

معرفی رشته ی هوا-فضا(صفحه 1)

معرفی رشته ی هوا-فضا(صفحه 2)

معرفی رشته ی هوا-فضا(صفحه 2)

معرفی رشته ی مامایی(صفحه 1)

معرفی رشته ی مامایی(صفحه 1)

معرفی رشته ی مامایی(صفحه 2)

معرفی رشته ی مامایی(صفحه 2)

معرفی رشته ی مهندسی مکانیک(صفحه 1)

معرفی رشته ی مهندسی مکانیک(صفحه 1)

معرفی رشته ی مهندسی مکانیک(صفحه 2)

معرفی رشته ی مهندسی مکانیک(صفحه 2)

معرفی رشته ی مهندسی صنایع(صفحه 1)

معرفی رشته ی مهندسی صنایع(صفحه 1)

معرفی رشته ی مهندسی صنایع(صفحه 2)

معرفی رشته ی مهندسی صنایع(صفحه 2)

معرفی رشته ی علوم تغذیه (صفحه1)

معرفی رشته ی علوم تغذیه (صفحه1)

معرفی رشته ی علوم تغذیه (صفحه2)

معرفی رشته ی علوم تغذیه (صفحه2)

معرفی رشته ی مهندسی عمران(صفحه 1)

معرفی رشته ی مهندسی عمران(صفحه 1)

معرفی رشته ی مهندسی عمران(صفحه 2)

معرفی رشته ی مهندسی عمران(صفحه 2)

معرفی رشته ی پرتو پزشکی(صفحه 1)

معرفی رشته ی پرتو پزشکی(صفحه 1)

معرفی رشته ی پرتو پزشکی(صفحه 2)

معرفی رشته ی پرتو پزشکی(صفحه 2)

معرفی رشته ی پزشکی(صفحه 1)

معرفی رشته ی پزشکی(صفحه 1)

معرفی رشته ی پزشکی(صفحه 2)

معرفی رشته ی پزشکی(صفحه 2)

معرفی رشته ی فیزیوتراپی(صفحه1)

معرفی رشته ی فیزیوتراپی(صفحه1)

معرفی رشته ی فیزیوتراپی(صفحه1)

معرفی رشته ی فیزیوتراپی(صفحه1)

معرفی رشته ی مهندسی شیمی(صفحه 1)

معرفی رشته ی مهندسی شیمی(صفحه 1)

معرفی رشته ی مهندسی شیمی(صفحه 1)

معرفی رشته ی مهندسی شیمی(صفحه 1)

 منبع:http://atcce.com/

 


مطالب مشابه :


بروشور هفته مشاغل

مشاوره - بروشور هفته مشاغل - مشاوره تحصیلی و شغلی مدارس - معرفی سایت
متن کامل بروشورهای هفته مشاغل

واحد مشاوره دبیرستان طالقانی ایذه - متن کامل بروشورهای هفته مشاغل - مشاوره تحصیلی-مشاوره
هفته معرفی مشاغل گرامی باد

آگاهی گروهی - هفته معرفی مشاغل گرامی باد - آگاهی ازمسایل روانشناسی درهمه دوران زندگی
هفته مشاغل سال 91

4- تهیه پوستر و تراکت و بروشور برای معرفی مشاغل و 8- تشکیل نمایشسگاهی با محتوی معرفی مشاغل
هفته معرفی مشاغل گرامی باد

هفته مشاغل - هفته معرفی تهیه پوستر و تراکت و بروشور برای معرفی مشاغل و رشته های
هفته معرفی مشاغل

مهارت های مشاوره ای برای همه - هفته معرفی مشاغل - (وبلاگ گروهی مشاوران استان قزوین) - مهارت
گزارش برنامه های هفته معرفی مشاغل دبیرستان کوثر لیوان

3- معرفی و توزیع کتابچه و سی دی های معرفی مشاغل بین هفته مشاغل . 13- تهیه بروشور با
هفته مشاغل

آشنایی با مشاغل - هفته مشاغل 4- تهیه پوستر و تراکت و بروشور برای معرفی مشاغل و رشته های
برچسب :