نکاتی پیرامون اعراب فرعی جهت استفاده دانش آموزان عزیز

اعراب فرعی

معرب:

کلمه ای است که حرکتِ حرفِ آخر آن در حالات مختلف جمله ثابت نباشد.

نشانه های کلمه معرب:

رفع، نصب، جر، جزم

 نکته: نشانه ی جزم مختصّ فعل های معرب است و در اسم کاربردی ندارد و نشانه ی جر مختص اسم های معرب است و در فعل کاربردی ندارد

نحوه ی ظهور نشانه ها در کلمه معرب :

 ظاهری: نشانه کلمه ی معرب کاملاً مشهود است که با حرکات (  ـَـــًــِــٍــُـــٌـــْ  )یاحروف می باشد که توضیح بیشتر در ادامه بحث خواهد آمد.

نهانی: علامت اعراب در این نوع از کلمات معرب آشکار نیست بلکه با توجه به جایگاهش در جمله به دست می آید.

 

 

 

 

اعراب ظاهری=>

 

 

اصلی (حرکتی)=>

رفع(  ُ    ٌ   )

نصب (  َ   ً )

جر (   ِ     ٍ    )

جزم  (    ْ  )

 

 

فرعی ( نیابی)=>

در اسم های معرب

در فعل های معرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثنی=>

 

رفع (ا)

نصب ( َ  یْ )

جر( ِ  یْ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرعی ( نیابی) در اسم های معرب

 

 

          با حروف=>

جمع مذکر سالم =>

رفع  ( و)

نصب (ی)

جر (ی)

 

 

 

 

اسماء خمسه=>

رفع  ( و)

نصب( ا )

جر (ی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با حرکات=>

جمع مونث سالم    =>

 نصب ( ـِــــــٍ)

 

اسم غیر منصرف   =>

جر ( ـَـــ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

فرعی ( نیابی ) در فعل های معرب    =>

 

فعل مضارع

رفع ( ن)

نصب ( حذف نون )

جزم ( حذف نون )

 

 

 

 

اسماء خمسه:

اسماء خمسه با داشتن 3 شرط ذیل اعراب فرعی می پذیرند:

الف: مفرد باشد: رأیتُ آباءَ هم، کلمه ( آباء) در این مثال مفرد نمی باشد و اعراب اصلی خود را پذیرفته است یا در جمله ی رأیتُ أخَویک، کلمه ( أخَویک) مثنی می باشد و نصبش با ( ا) واقع نشده است.

ب:مضاعف باشد: رأیتُ أباً ،کلمه ‹أباً› اعراب آن اصلی می باشد زیرا مضاف واقع نشده است .

ج: مضاف به (ی) متکلم نباشد: قال أخي ، کلمه ‹ أخي› نقش فاعل دارد اما اعراب فرعی نمی گیرد زیرا به (ی) متکلم اضافه شده است.

اسم غیر منصرف :

اسم های معربی که از مجموع حرکاتِ اعراب  (  ـَـــًــِــٍــُـــٌـ ) فقط (  ـَــــُ )    را می پذیرند ، غیر منصرف نامیده می شوند؛ به شرطیکه

-         فاقد (ال ) باشد

-         غیر مضاف باشد

زیرا اسم غیر منصرف با پذیرفتن (ال) یا (مضاف) واقع شدن اعراب جر را با کسره قبول می کند.

مثال : « ألیس اللّهُ بأحکَمِ الحاکمینَ»

کلمه (أحکمِ ) در آیه شریفه فوق ، با مضاف واقع شدن اعراب جر را با کسره پذیرفته است .

نکته 1: اسامی پیامبران الهی غیر از پیامبر خاتم ( حضرت محمد (ص) )  به علت غیر عربی بودن ٬غیر منصرف هستند ولی در قرآن این اسامی منصرف به کار رفته اند؛که عبارتند از: شعیب، شیث، نوح، صالح، لوط، هود.

نکته 2: جمع های مکسر بیش از پنج حرف که حرف سوم آن ها(ا) باشد غیر منصرف می باشند، مانند :( مساجد ، مفاتیح، أراذل، أجانب، سوانح، میادین، سلاطین).   

اعراب فعل مضارع

مرفوع

منصوب

مجزوم

                                                               

الف: مضارع مرفوع

فعل های مضارع مرفوع در صیغه های مختوم به (ن) بدون حروف نصب و جزم ، اعراب رفع فرعی می گیرند که نشانه آن (ن) است بجز نون جمع مؤنث.

ب: مضارع منصوب و مجزوم

فعل های مضارعی که با حروف جزم و نصب همراه شوند ، اعراب جزم و نصبشان در صیغه های مختوم به (ن) ، به حذف آن می باشد بجز نون جمع مؤنث.

 

                                                                         گروه آموزش عربی استان قم 1390                  


مطالب مشابه :


اغتشاش محدود در تبریز و ارومیه به بهانه خشک شدن دریاچه ارومیه

دیشب در چند خیابان مرکزی تبریز اغتشاشات محدودی توسط تعدادی اراذل و اوباش نژادپرست به بهانه
اوباش دولت آباد در چنگال قانون گرفتار شدند

به گزارش ری آنلاین، نزدیک به 40 نفر از اراذل و اوباش محله دولت
جدیدترین تصاویر منتشر شده از ارازل و اوباش

در اجرای هشتمین مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش جنوب به اسامی «مجید
دستگيري 10 نفر از اراذل و اوباش قائمشهر تقدير شهروندان قائمشهري را از پليس به همراه داشت.

اسامی نامزدهای موفق پليسي با پاکسازي منطقه و مخفيگاه آنان، موفق شدند 10 نفر از اراذل اوباش
تعدادي از اراذل قائمشهر به سمت زندگي سالم روي آورده‌اند

قائم شهر - تعدادي از اراذل قائمشهر به سمت زندگي سالم روي آورده‌اند - شهرستان قائمشهر - qaemshahr
کاریکاتورهای اقتصادی

ان سوی اقتصاد صنعتی - کاریکاتورهای اقتصادی - اسامی کل داستان های وبلاگ در(ارشیو مطالب)
تصاویر/دستگیری اراذل و اوباش در شهرری

کامیاران نیوز: زنده باد اسلام ناب محمدی - تصاویر/دستگیری اراذل و اوباش در شهرری - "صهیونیسم و
نکاتی پیرامون اعراب فرعی جهت استفاده دانش آموزان عزیز

به علت غیر عربی بودن ٬غیر منصرف هستند ولی در قرآن این اسامی ( مساجد ، مفاتیح، أراذل
اسامی معلمان نمونه کشوری امسال اعلام شد+دانلود تصاویر

( یک معلم ) - اسامی معلمان نمونه کشوری امسال اعلام شد+دانلود تصاویر - - ( یک معلم )
خطبه سرا

33 پيامبر در ايران مدفون هستند +اسامی. دود قلیان خواهران اراذل کمتر از برادران لات سبیل در
برچسب :