اتاق عمل

  www.medicalequipment.ir تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران

اتاق عمل قسمتی از بیمارستان یا مراکز درمانی است که برای انجام جراحی در نظر گرفته می شود . اتاق عمل بعنوان یکی از مهمترین مراکز تولید درآمد بیمارستان قلب تپنده بیمارستان نیز نام گرفته است به گونه ای که ادامه کار اتاق عمل بطور منظم موثر می تواند باعث حفظ بقای اقتصادی بیمارستان شود . از سوی دیگر تاثیر عمده گردش کار در اتاق عمل بر روی کارکرد بیمارستان بعضا" باعث اصرار بر ادامه کار اتاق عمل ، علی رغم نامساعد بودن شرایط کار ونبودن استانداردهای لازم توسط مسئولین بیمارستان می شود . این پدیده اولا" باعث افت کیفیت ارائه خدمات به بیماران در اتاق عمل شده ثانیا" باعث آسیب پذیری قانونی پزشکان شاغل در اتاق عمل و مسئولین بیمارستان در صورت بروز عوارض ناخواسته می گردد . بنابراین لازم است در زمینه تعریف استانداردهای اتاق عمل در زمینه های فضا ( شامل ابعاد ، ارتباطات ، فضاهای جنسی مورد نیاز ) تاسیسات ، تجهیزات ( شامل سرمایه ، نیمه مصرفی و مصرفی و اداری ) و پرسنل مورد لزوم اقدام اساسی صورت گیرد .
مشخصات هر اتاق عمل در مراکز بیمارستانی و نیز تعداد اتاقهای عمل وابستگی تامی به تعداد جمعیت تحت پوشش، تعداد تخت های بستری جراحی در رشته های مختلف بیمارستان تعداد عملهایی که بطور متوسط در سال انجام می شود درصد اعمال جراحی که بصورت سرپایی انجام می شوند ، ساعت کار اتاق عمل و تعداد روزهای فعال که بطور متوسط در سال انجام می شود . درصد اعمال جراحی که بصورت سرپایی انجام می شوند ، ساعت کار اتاق عمل و تعداد روزهای فعال و آموزشی و غیر آموزشی بودن آن دارد .
در طرح حاضر ، تلاش شده است بر اساس طرح سطح بندی خدمات بهداشتی  ـ درمانی کشور حداقل استانداردهای مورد نیاز اتاقهای عمل بر اساس جمعیت تحت پوشش و فاصله تا مرکز درمانی مجاور تعریف شود . بدیهی است در مورد تعداد اتاق عمل مورد نیز هر مرکز اظهار نظری نخواهد شد و مشخصات مورد نیاز یک واحد اتاق عمل ذکر می شود . از طرفی در مورد امکانات و تجهیزات لازم در مراکز آموزشی ـ درمانی حسب مورد تذکر داده می شود .
از سوی دیگر ، به نظر نگارنده در مورد مراکز درمانی تحت عنوان جراحی های محدود در شهرها می بایست  سطحی جداگانه تعریف شود بدین معنا که این مراکز بدون داشتن امکانات بستری ( Day  Case  Surgery ) بیماران امکان انجام اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی داشته باشند . امکانات لازم برای این مراکز تحت سرفصل جداگانه مطرح می گردد . 

بر این اساس سطوح تعریف شده برای اتاق عمل به قرار زیر خواهد بود :

سطح خدمات اتاق عمل

سطح مرکز درمانی

سطح 1

الف : مرکز درمان بستر
ب : مرکز جراحی های محدود

سطح 2

بیمارستان شهرستان

سطح 3

بیمارستان ناحیه ای

سطح 4

بیمارستان منطقه ای

سطح 5

بیمارستان قطبی

سطح 6

بیمارستان کشوری
  با توجه به اینکه طرح تعیین شاخص های استاندارد سازی اتاق عمل بر اساس سطح بندی خدمات درمانی برای اولین بار در کشور صورت می گیرد بروز اشکالات در این شاخص ها اجتناب ناپذیر است لذا از کلیه همکاران و صاحب نظرات و دست اندکاران امور بیمارستانها تقاضا می شود با پیشنهادات خود مجریان طرح را یاری نمایند تا در بازنگری های بعدی مد نظر قرار گیرد .  تجهیزات مورد نیاز سطح 1 درمان بستر سطح 2(اتاق عمل شهرستان و مراکز جراحی محدود سطح 3، اتاق عمل بیمارستان ناحیه ای سطح 4) اتاق عمل بیمارستان منطقه ای تجهیزات سطح 5 (بیمارستان قطبی) و سطح 6 (بیمارستان کشوری)


مطالب مشابه :


هوشبری(بیهوشی)

مقالات - هوشبری(بیهوشی) | دانشگاه ازاد www.azmoon.com دکتری کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد www.azmoon
دانلود رایگان کتاب اصول بیهوشی میلر

مقالات - دانلود رایگان کتاب اصول بیهوشی میلر | دانشگاه ازاد www.azmoon.com دکتری کنکور دانشگاه
بیهوش کننده ها

مقالات - بیهوش کننده ها | دانشگاه ازاد www.azmoon.com دکتری کنکور دانشگاه آزاد واژه بیهوشی.
تجهیزات19- ماشين بيهوشي

برخی سازندگان ماشین بیهوشی. Acoma, AMS, Anmedic, Blease, Dameca, Datascope, Datex-Ohmeda, متن ها: مقالات پزشکی
پایان سه گانه سوالات بورد!

بیهوشی، مراقبت های ویژه و درد - پایان سه گانه سوالات بورد! - زندگی صحنه یکتای مقالات اساتید
تاریخچه بیهوشی در ایران

دکتر تشيد به تأليف مقالات علمي متعدد و از تمام افراد علاقه مند به بیهوشی دعوت به عمل می
سطح 4 ( اتاق عمل بیمارستان منطقه ای) : تجهیزات اتاق عمل عمومی

مقالات - سطح 4 ( اتاق عمل بیمارستان منطقه ای) : ماشین بیهوشی واپرایزورهالوتان و
اتاق عمل

مقالات - اتاق عمل بیماران امکان انجام اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی داشته باشند .
برچسب :