برنامه سالیانه


 

برنامه سالانه مجتمع آموزشی مهر

به نام خدا مدرسه يك سازمان با مجموعه هدفمند است كه هدف اصلي آن آموزش و تربيت دانش آموزان تعريف شده است اما هر واحد آموزشي مي تواند بر اساس ديدگاه مديريتي حاكم بر آن و به اقتضاي شرايط و ويژه گيهاي خاص خود اهدافي را در دستور كار خود قرار دهد و براي رسيدن به اين اهداف با تكيه بر امكانات مادي و منابع انساني برنامه هايي را تدوين و به مرحله اجرا گذارد.

 تاریخ تنظیم :  شهریور ماه ۹۱

  بسم الّله الرّحمن الرّحیم

وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان

 همدان مديريت آموزش و پرورش شهرستان  نهاوند

  برنامۀ سالانه مجتمع آموزشی وپرورشی

 (طرح ترنم ولایت  )مهر سالتحصی    9۳ - 139۲

تهيه كننده :  علی کفراشی

تاریخ تنظیم :  شهریور ماه 91

 

عنوان وبلاگ :  مجتمع آموزشی مهر _ نهاوند  

فهرست مطالب 

  

مقدمه...........................................................................................................................2

اهداف برنامه سالانه ...................................................................................................... 3

معرفي مجتمع آموزشی مهر.............................................................................................4

گزارش آماري دانش آموزان در سال تحصيلي 92-1391.........................................................5

اسامی شورای های مجتمع آموزشی................................................................................ 6

تقویم زمان بندی جلسات شورای دبیران..............................................................................6

تقویم زمان بندی جلسات شورای مدرسه............................................................................7

اسامی شورای دانش آموزی...............................................................................................8

مهمترین برنامه ها در حال اجراء.......................................................................................... 8

طرحها و پروژه هاي خدماتی و تعمیراتی سالانه مجتمع آموزشی و پرورشی مهر........................ 10

طرحها و پروژه هاي پرورشی و تربیت بدنی سالانه مجتمع آموزشی و پرورشی مهر.....................۱1

طرحها و پروژه هاي آموزشی سالانه مجتمع آموزشی مهر در سال92-91....................... 16

تقویم اجرایی سالانه....................................................................................................... 19

            

به نام خدا

مقدمه

مدرسه يك سازمان با مجموعه هدفمند است كه هدف اصلي آن آموزش و تربيت دانش آموزان تعريف شده است اما هر واحد آموزشي مي تواند بر اساس ديدگاه مديريتي حاكم بر آن و به اقتضاي شرايط و ويژه گيهاي خاص خود اهدافي را در دستور كار خود قرار دهد و براي رسيدن به اين اهداف با تكيه بر امكانات مادي و منابع انساني برنامه هايي را تدوين و به مرحله اجرا گذارد.

قطعا برنامه ريزي بعنوان امري ضروري و اجتناب ناپذير در هر سازماني وجود دارد كه اين برنامه ها در آموزش و پرورش بصورت جزيي و اجرايي و زمانبندي شده در قالب برنامه سالانه و تقويم اجرايي قابل ارائه است . برنامه ريزي واحد آموزشي گرچه به امكانات انساني و مادي مجموعه بستگي دارد اما اساس آن را نگرش مديريتي تشكيل  مي دهد که این نگرش در مجتمع آموزشی و پرورشی عمار همواره بر پایه اصل کرامت انسانی استوار است و سعی در اداره مجتمع به صورت مشورتی و احترام به عقاید تمامی کارکنان ، دانش آموزان و اولیای آنها در راستای قوانین دین مبین اسلام و اهداف کلی آموزش و پرورش دارد .

لازم به یاد آوری است که امروزه برنامه ریزی به عنوان مهم ترین وظیفه مدیران آموزشی به شمار می آید. برنامه ریزی در یک مفهوم کلی عبارت است از فرآیند تعیین و تعریف اهداف سازمانی و تدارک دقیق و پشاپیش اقدامات و وسایلی که تحقق اهداف را میسر می سازد. در حقیقت، برنامه ریزی تفکر و تهیه نقشه برای گذر از وضع موجود و رسیدن به موقعیت مطلوب در آینده است.

در سال تحصیلی 92-1391 که تقارن بهار علم و معرفت با بهار قرآن را به دنبال دارد ، بر آن شدیم تا با کمک کلیه کارکنان مجتمع و مدارس تحت پوشش و انجمن اولیا و مربیان همانند سالهای گذشته برنامه سالانه و تقویم اجرایی مجتمع آموزشی مهر را تهیه نموده و سعی کنیم در طول سال تحصیلی آن را ملاک عمل خود قرار دهیم هر چند از آنجا که کار آموزش و پرورش چون با روح و جسم آدمی سر و کار دارد در شرایط مختلف نمی تواند خیلی پایبند برنامه و اصول تعریف شده باشد چون هر لحظه و در هر شرایطی نیاز ویژه به خلاقیت و نوآوری در برخورد با مسائل و مشکلات وجود دارد و این موضوع کار برنامه ریزی را بسیار دشوار می کند و حتی ممکن است در مواقعی دست یابی به اهداف تعریف شده بسیار سخت و ناممکن شود ولی با تمام این مشکلات نمی توان منکر اصل کار شد و داشتن برنامه سالانه و تقویم اجرایی جزء لاینفک مدیریت هر سازمانی خصوصاً مجتمع های آموزشی و مدارس تحت پوشش خواهد بود هر چند مجبور باشیم در طول سال بندهایی را به آن اضافه و یا کم کنیم ، به هر حال ما سعی نمودیم با مشخص کردن اولویتهای کاری خود و شناخت فرصتها و تهدیها در شرایط و موقعیت موجود و جو حاکم بر مجتمع برنامه سالانه و تقویم اجرائی مجتمع آموزشی وپرورشی مهر را در سه بخش : 1- آموزشی 2- پرورشی و تربیت بدنی 3- اداری و مالی تهیه نموده  و به تصویب شورای مدرسه برسانیم و انشاء ا... بتوانیم آن را به خوبی اجرا نماییم .

 

 

اهداف برنامه سالانه این آموزشگاه به شرح زیر اعلام می گردد :

1- بهبود کیفی آموزش در مدرسه

 2- بهبود کیفی امور پرورشی در مدرسه

 3- افزایش دانش الکترونیک

4- ارتقای سطح سلامت و بهداشت

 5- آموزش در 3 محور : آموزش اولیا - آموزش آموزگاران -آموزش دانش آموزان

 6- کاهش میزان غیبت دانش آموزان

 

 

تفاوت تقویم اجرایی و برنامه سالانه

تقویم اجرایی شامل فعالیت های منظمی است که در همه مدارس همسان  بطور یکسان اجرا می شود

 

 

مثال فعالیت  برای تقویم اجرایی :

مراسم بازگشایی آزمون ورودی مسابقات - مناسبت ها انتخابات انجمن اولیا و مربیان و مراسم روز دانش آموز  و  . . . که همه در تاریخ های خاصی  انجام میشود . تهیه  تقویم اجرایی نیز برای مدیران ضروری است

برنامه سالانه  شامل فعالیت هایی است که مدیر برای تغییر یک و یا چند شاخص پرورشی ، آموزشی و یا عمرانی با توجه به امکانات مدرسه ، پیش بینی و با تصویب شورای مدرسه اجرا می کند

 

 

 

 

برنامه سالانه مجتمع آموزشی و پرورشی مهر سال تحصیلی 92-1391

الف : معرفي مجتمع آموزشی مهر

1: سال تاسيس 1389

2: نحوه‌ي تاسيس:  ساختمان دولتي

ب -گزارش آماري وضعيت فيزيكي مجتمع مهر

زير بناي ساختمان

 

 

کل زیر بنا

 

 

مساحت زمين

 

 

 

نوع ساختمان

 

 

 

محوطه سازی

 

 

 

 

تعداد اتاقهاي اختصاص يافته به كلاس درس در سال تحصيلي 92-1391  :      

A.   كلاس درس در کل مجتمع آموزشی وپروشی15

B.   اتاق امور دفتری 6 کلاس

C.   انباری 4 اتاق

D.   کارگاه وآزمایشگاه 3 اتاق    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هاي آموزشي مدرسه

 

تشكيل كلاسهاي تقويتي در دروس پايه بويژه رياضي و قرآن و.............اولويتهاي بر نامه هاي آموزشي مدرسه مي باشد .

ضرورت تشكيل اين كلاسها در اولين جلسه ي شوراي مدرسه جهت برنامه ريزي سال 92-1391 به تصويب كليه ي اعضاي شوراي مدرسه رسيد .

ديگر برنامه هاي آموزشي شامل شركت دادن دبيران در همايشهاي منطقه اي , پرسش مهر , مسابقات كتابخواني ،ساخت وسايل الكترونيكي و و سايل دست ساز با در نظر گرفتن امتياز حضور در اين گونه فعاليتها در فرم ارزشيابي دبيران خواهد بود

- تشكيل گروههاي درسي در بين دبيران و آموزگاران مدرسه از ديگر فعاليتهاي  آموزشي مدرسه مي باشدكه در نخستين جلسه ي شوراي  دبيران وآموزگاران تشكل می شود  مشخص خواهند شد .

- از ديگر برنامه ها برگزاري مسابقات علمي در ميان دانش آموزان پايه اول تا سوم راهنمایی و دوره ی ابتدایی مي باشد كه هریک ماه يك بار در مدارس مجتمع جرا خواهد شد و دبيران و آموزگاران ملزم به ارائه تستهاو سؤالات مربوط خواهند شد .

اسامی شورای مدرسه مجتمع آموزشی مهر

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

علی کفراشی

مدیر

2

 

معاون اجرایی

3

محمد علی دارایی

معاون پرورشی

4

 

نماینده ی آموزگاران

5

محمد  نثاری

نماینده ی انجمن

6

 

 

7

 

 

                      

تقویم زمان بندی جلسات شورای آموزکاران

ماه

موضوع جلسه

 

مهر

 

5/7/91

: بررسی مسایل آموزشی- اداره كلاس با تفاهم استفاده از روشهای فعال یادگیری و دانش آموز محور- بکارگیری وسایل کمک آموزشی -  درك نسل جديد خصوصاً پایه اوّل- ثبت نمرات مستمر کلاسی و فوق برنامه

 

آبان

 

3/8/91

استفاده از وسایل کمک آموزشی و نرم افزارهای آموزشی –تشویق دانش آموزان به شرکت در فعالیتهای کلاسی و فوق برنامه

 

آذر

 

12/9/91

تجهیز آزمایشگاه – امتحانات تشخیصی و تکوینی - ارزشيابي و روش طرح سوالات امتحاني نوبت اول

دی

4/10/91

تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت اول – ارائه ی راهکار برای جبران ضعف ها و  تقویت نقاط قوت- جشنواره ی الگوهای برتر تدریس

بهمن

../11/91

گرامیداشت دهه ی فجر و مسابقات فرهنگی،هنری –تمهید ملزومات تجهیز کتابخانه

اسفند

.../12/91

برسی نتایج نمرات مستمر اسفند ماه -برنامه ریزی بری تعیین برنامه های نوروزی دانش آموزان

اردیبهشت

..../2/92

گزارش نتایج کلاس های فوق برنامه -تقدير از همكاران به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم- امتحانات نوبت دوم

                            

تقویم زمان بندی جلسات شورای مدرسه

ردیف

موضوع

تاریخ برگزاری

1

برسی و تصویب برنامه ی سالانه طبق ماده 5 و 10 آیین نامۀ اجرایی مدارس

4/7/91

2

نحوه ی برگزاری هفته ی پیوند

28/7/91

3

انتخابات شوراهای دانش آموزی

6/7/91

4

رفع موانع تحصیلی-کلاس های فوق برنامه

25/8/91

5

روز دانش آموز – هفته ی بسیج

8/8/91

6

تجهیز آزمایشگاه – هفته ی کتاب و کتابخوانی وتجهیز کتابخانه –شناسایی دانش آموزان بی بضاعت

27/8/91

7

امتحانات تکوینی و نوبت اول

7/9/91

8

تجزیه وتحلیل امتحانات

6/10/91

9

گرامیداشت دهه ی فجر-تشویق دانش آموزان برتر(تحصیل،مسابقات)

.../11/91

10

برسی نمرات مستمر- تشویق دانش آموزان تلاشگر-روز درختکاری

.../12/91

11

برگزاری جشن مولود پیامبر(ص)

.../11/91

12

برنامه ریزی برای تعیین تکالیف نوروزی

.../12/92

13

اعلام نتایج – ضعف ها – کلاس های تقویتی

.../2/92

14

امتحانات نوبت دوم – روز جهانی خانواده

..../2/92

15

تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت دوم

..../3/92

اسامی شورای دانش آموزی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

 

رییس کمیته‌ی ورزشی

2

 

کمیته‌ی قرآن ومعارف

3

 

کمیته‌ی علمی

4

 

کمیته‌ی فرهنگی وهنری

5

 

کمیته‌ی تعاون

6

 

کمیته‌ی بهداشت

7

 

کمیته‌ی انضباطی

 

 اسامی انجمن اولیا و مربیان

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

 

رییس

2

 

نایب  رییس

3

 

منشی

4

 

عضو اصلی

 

 

 

 

 

 

 

مهمترین برنامه ها

 

-جمع آوري كمكهاي نقدي و غير نقدي براي ايتام , دانش آموزان بي بضاعت در شروع سال     تحصيلي, اعياد نوروز با كمك اولياي خير و برخي نهادهاي خيريه .

-فعال نمودن سیستم كامپيوتر مدرسه  و پخش نوارهاي نوارخانه در زنگهاي تفريح طبق تصويب شورا

-فعال نمودن  تعاوني دانش آموزان و استفاده از سود شركت تعاوني.

- تجهیز آزمایشگاه و مجهز نمودن آن به وسایل کمک آموزشی و استفاده از آن به عنوان اتاق سمعی بصری که این امر با اعتبار مشارکت های مردمی قابل تحقق خواهد بود.

-      سازماندهی کلاس با آرایش میزهای دانش آموزان برای ایجاد انگیزه.

-      فعال کردن شورای دانش آموزی

-      ایجاد انگیزه و رقابت در بین دانش آموزان در زمینه ی فعالیت های مدرسه

-      ضعف استفاده از رایانه در کتاب های درسی

-      فعال نمودن جلسات انجمن اولیا با توجه به مشکلات فرزندانشان

اعضای شورای مدرسه در سال تحصیلی 92-1391

نام و نام خانوادگی

مسئولیت در مجتمع

امضاء

علی کفراشی

مدیر مجتمع

 

 

معاون اجرایی

 

محمدعلی دارایی

معاون پرورشی

 

فاطمه بیجنوند

نماینده معلمان

 

 

رئیس انجمن اولیا و مربیان

 

 امید است با یاری حق و ائمه اطهار (ع) به آنچه که می خواهیم برسیم  و بتوانیم از امانتهایی که به دست ما سپرده اند خوب امانتداری کنیم و بتوانیم شهروندانی فرهیخته و دارای کمالات والای انسانی که همواره صفت اشرف مخلوقات  زیبنده نام و یاد آنها باشد تربیت نمائیم .  همچنین از پروردگار منان توفیق اعمال مخلصانه را آرزومندیم .

 

اهم برنامه های انجام گرفته ودر دست اقدام

1- نظافت آموزشگاههای تحت پوشش مجتمع

2- آذین بندی مدارس تحت پوشش

3- نصب پرچم و تمثال مبارک رهبر معظم انقلاب و حضرت امام خمینی

4- نصب پلاکارد های خوش آمد گویی و تبریک آغاز سال تحصیلی

5- تعمیر و زیباسازی دستشویی ها و کلاس ها

6-تهیه جایزه برای کلاس اولی ها و پیش دبستانی ها

7- آذین بندی و آماده سازی نماز خانه ها

11- کلاس بندی و صدور ابلاغ داخلی برای معلمان هر پایه

12- ابلاغ شرح وظایف معلمان و کارکنان

13- تجهیز مدارس به وسایل مورد نیاز

14-تهیه ملزومات و جوایز برای دانش آموزان

15-جمع آوری اموال اسقاطی

16- جمع آوری اوراق و اسنادی که مهلت بایگانی آنها سپری شده است  

17 – تهیه ی تجهزات و وسایل برای کلاس ششم ابتدایی

18- تهیه بنر آیه ی 98 سوره ی نحل ونصب بر در کلاس ششم

 

 

 

طرحها و پروژه هاي خدماتی و تعمیراتی سالانه مجتمع آموزشی و پرورشی مهر

اهداف تعمیراتی

پروژه ها

 

زمان مناسب

 

مسئول اجرايي

 

هزینه

نتايج عملكردها

 

زیبا سازی محیط آموزشی

آسفالت محوطه ی آموزشگاه دوچشمه

ایام تابستان

مدیر – معاون -

 7000000 میلیون تومان با همیاری اولیا وشورای اسلامی روستا

اسفالت محوطه و مسیر آن

تهیه تجیزات مورد نیاز کلاس پایه ی ششم

1 – تهیه میزو نیمکت

2 تهیه تابلو کلاس ها

3 – تهیه میز  آموزگار

4 –تهیه ی صندلی مورد نیاز

5- تهیه ی بخاری مورد نیاز

ایام تابستان

مدیر – معاون -

با کمک از اداره متبوع

 

تعمیرات

تعمیر و تعویض در ورودی کلاس های درس آموزشگاه های

ارشاد وهمان و دوچشمه

ایام تابستان ودر پاییز

مدیر – معاون -

6000 هزار تومان از محل سرانه کمک های مردمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرحها و پروژه هاي پرورشی و تربیت بدنی سالانه مجتمع آموزشی و پرورشی مهر

 

اهداف پرورشي

 

پروژه ها

 

زمان مناسب

 

مسئول اجرايي

 

نتايج عملكردها

 

 

 

 

 

ایام و مناسبتها

 

 

 

1-برگزاری مراسم ویژه به مناسبت روز شکوفه ها و بازگشایی مدرسه

1- برگزاری مراسم ویژه در ایام ولادت و شهادت ائمه اطهار (ع) و دیگر شخصیتهای مذهبی و ملی

2- تشویق دانش آموزان به شرکت در مراسم روز قدس

3-برگزاری مراسم ویژه جهت روز کودک و جشن قرآن کلاس اولی ها

4- برگزاری مراسم ویژه ماه محرم همراه با مداحی قرائت زیارت عاشورا و سینه زنی توسط دانش آموزان

5-برگزاری مراسم روز دانش آموز و دیگر مناسبتها

6-برنامه ریزی و برگزاری مراسم ویژه در ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی

7- برگزاری جشن سبزه ها در اسفند ماه و مراسم ویژه شب یلدا و عید نوروز

8-برنامه ریزی با همکاری انجمن اولیا و مربیان مدرسه جهت بزرگداشت روز معلم

 

 

 

 

 

در طول سال تحصیلی

 

 

 

 

 

مدير و معاونین

 

 

برگزاري مسابقات ويژه ايام و مناسبتهای ملی و مذهبی

 

1- به مناسبتهاي مختلف مسابقاتي طراحي و اجرا شود و به دانش آموزان برتر و شركت كننده جوايزي اهدا شود.

3-از موضوعات اخلاقي علمي و مذهبي استفاده شود

4-مسابقات به صورتهای مختلف ( نقاشی ، جمله و مقاله نویسی و پاسخگوئی به سوالات و جدول و ... ) برگزار شود.

 

 

 

 

در طول سال تحصيلي

 

 

 

معاون پرورشي

 

 

 

 

برگزاری مستمر مراسم صبحگاه و كيفيت بخشيدن به آن

 

1- برنامه ريز ي متنوع در برنامه صبحگاهي و استفاده از تمامی دانش آموزان در این مراسم و اختصاص هر روز به یکی از کلاسها

2-تفويض مسئوليت به دانش اموزان جهت اجراي صبحگاه

3-شاد و مهيج برگزار نمودن برنامه ي آغازين

4- خواندن سرود همگانی و دسته جمعی و انجام نرمش صبحگاهی به همراه پخش آهنگ

 

 

 

در طول سال تحصيلي

 

 

 

معاون پرورشی

 

 

مراسم نماز جماعت و ايجاد انگيزه و علاقه در دانش آموزان جهت شركت در نماز جماعت

 

1- آموزش نقش نماز به دانش آموزان به عنوان ستون  دين

2- آشنا نمودن دانش آموزان با احكام نماز

3- توجه به نقش الگوي والدين و معلمان

4- تهيه كمد جوائز مربوط به نمازگزاران و تجهيز آن جهت نمازگزاران در نمازخانه مدرسه

5- اهدا جوايز به دانش آموزان فعال در امر نمازجماعت

6- تهیه کارت حضور در نماز جماعت و قرعه کشی و اهدای جایزه

7-جهت تشویق دانش آموزان به شرکت در مراسم نماز جماعت مساجد سطح شهر تهیه کارتهای ویژه حضور در نماز و دادن آنها به شرکت کنندگان در  نماز جماعت مساجد شهر که این کارتها توسط اعضای شورای دانش آموزی مدرسه به نمازگزاران اده می شود.

8-هماهنگی و برنامه ریزی جهت شرکت دانش آموزان و کارکنان مدرسه در نماز جماعت مسجد نزدیک مدرسه حداقل سه مرتبه در طول سال تحصیلی

9-تشویق دانش آموزان به شرکت در مراسم نماز جمعه و برنامه ریزی و هماهنگی جهت حضور دسته جمعی کارکنان و دانش آموزان در مراسم نماز جمعه

 

 

 

در طول سال تحصيلي

 

 

معاون پرورشی و شورای دانش آموزی

 

 

 

فعال كردن صندوق پيشنهادات

 

1- توجيه دانش آموزان در خصوص استفاده از صندوق پيشنهادات

2- بررسي نظرات دانش آموزان پايان هر هفته توسط مدير

3- بازخورد مناسب به نظرات دانش آموزان

 

در طول سال تحصيلي

 

مدیر و معاون پرورشی

 

 

 

تهيه و گسترش امكانات ورزشي

 

1- تهيه امكانات ورزشي ازجمله توپ فوتبال  ، واليبال بسكتبال و تنيس روي ميز و در صورت امکان نصب تور والیبال و خط کشی زمین و تهیه پایه و سبد بسکتبال 

2- اعلام نياز ها توسط معلمین هر پایه و خرید لوازم

 

 

اول سال تحصيلي

 

 

مدير و مربي پرورشی

 

 

 

 

 

تقويت كتابخانه مدرسه

 

1- تهيه كتب جديد براي كتابخانه مدرسه

2- پاكسازي كتابخانه از كتب قديمي پاره و كثيف

3-استفاده از شورای دانش آموزی جهت اداره نمودن مطلوب کتابخانه

4-برگزاری مسابقات مختلف کتابخوانی و معرفی کتابهای مفید و مناسب به دانش آموزان از طریق تابلوی اعلانات و وبلاگ مدرسه

 

 

هفته اول مهرماه و در طول سال تحصیلی

 

 

معاون پرورشی

 

 

 

 

 

تشكيل شوراي دانش آموزی

 

1- تبليغ و توجيه دانش آموزان پيرامون برنامه هاي شوراي دانش آموزي

2- تهيه امكانات مورد نياز جهت تبليغات دانش آموزان در انتخابات

3-برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي و تشكيل جلسات شورا به صورت مستمر و تشکیل کارگروههای مختلف و تصویب و پیگیری مصوبات شورا

4-تهیه تابلوی اعلانات ویژه شورای دانش آموزی و نصب وظایف شورا و مصوبات آن

 

 

در طول سال تحصیلی

 

 

معاون پرورشی

 

 

 

 

 

 

آشنا نمودن دانش آموزان با روابط اجتماعي و با وظايف خود در مقابل خانواده دوستان و مربيان و جامعه و عمل به وظايف خود

 

1- آموزش دانش آموزان با وظايف خود در مقابل خانواده و چگونگي احترام به آنان

2- آموزش دانش آموزان با وظايف خود در مقابل دوستان

3-آموزش دانش آموزان با وظايف خود در مقابل مربيان

4-اجرای طرح کرامت

5-اجرای طرح همیار پلیس ودادن آموزشهای لازم

6-اجرای طرح گذربان مدرسه و دادن آموزشهای لازم

7-سعی در ارائه مهارتهای زندگی به دانش آموزان و ارائه طرح در کلاسهای چهارم و پنجم

8-تشکیل رسد پیشتازان در مدرسه از بین دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم و ارائه آموزشهای لازم طبق برنامه

9-تشکیل و راه اندازی تعاونی (بوفه ) مدرسه و  فروش مواد غذايي سالم و بهداشتی و لوازم التحریردر تعاوني آموزشگاه با همکاری شورای دانش اموزی

 

در طول سال تحصيلي

 

کلیه کارکنان مدرسه با نظارت

 

 

 

 

مدیر

 

 

برگزاری اردو های آموزشی تفریحی و گردش علمی

 

1- سعی در شناسایی مکانهای مناسب اردویی با نظرخواهی از همکاران و انجمن اولیا و مربیان مدرسه وج  امور تربیتی اداره و انتخاب مکانهای مناسب با توجه به شرایط مدرسه

2- برگزاری اردو جهت دانش آموزان ممتاز بعد از ارزشیابی ماههای مهر و آبان و آذر

3- برگزاری اردو جهت کلیه دانش آموزان در اردیبهشت

4-بازدید علمی با توجه به دروس هر پایه و در زمان مناسب

5-انجام بازدید از نمایشگاههای مختلف که در طول سال تحصیلی در سطح منطقه برپا می شود.

 

 

 

 

در طول سال تحصیلی

 

 

 

مدير و معاونین وکلیه  کارکنان

 

 

توجه ویژه به بهداشت فردی و جمعی دانش آموزان

 

1-استفاده از تمامی فرصتها جهت آموزش مسائل بهداشت فردی و جمعی به دانش آموزان خصوصا در مورد مواد غذایی و نظارت بر کار بوفه مدرسه

2-تهیه تراکت و پوسترهای حاوی پیامهای بهداشتی و نصب در تابلوی اعلانات کلاسها و مدرسه

3-معاينه دهان و دندان همه دانش آموزان توسط مربي بهداشت و ارجاع به مراکز بهداشتی

4- معرفي دانش آموزان داراي مشكل به مراكز درماني

5- دعوت از پزشك ( در صورت امکان از اولیای دانش آموزان ) و حضور ايشان در آموزشگاه جهت معاينه دانش آموزان و همکاری با بهداری

6- تهيه فرم ويژه مسواك زدن براي دانش آموزان و استفاده از نقش اوليا دانش آموزان در انجام فعاليت دانش آموزان و تشويق دانش آموزان فعال

7-نظارت بر مکان نگهداری و نحوه توزیع شیر بین دانش آموزان

 

 

در طول سال تحصيلي

 

 

مديرومعاون پرورشی و مربي بهداشت

 

 

 

ايجاد فضاي سبز وشادابي مدرسه

 

1- قسمت فضاي سبز آموزشگاه بازسازي شود

2-تهيه كوزه هاي گل جهت سالن و كلاسها

3-اجرای پروژه مهر و شاداب سازی محیط مدرسه

 

 

اول سال تحصيلي

 

 

مدير

 

 

 

 

 

اجرای برنامه های تربیت بدنی

 

1-در صورت همکاری اداره پیش بینی مکان مناسب جهت ساعات ورزش دانش آموزان با توجه به محدود و غیر استاندارد بودن فضای آموزشگاه جهت ورزش

2-درساعات تربیت بدنی معلمان از بازیهای دبستانی و ورزشهای بومی استفاده نمایند

3- تشکیل تیمهای مختلف ورزشی ( فوتبال – فوتسال – آمادگی جسمانی و ...) و آماده سازی دانش آموزان جهت مسابقات ورزشی دبستانهای سطح منطقه

4-برگزاری مسابقات مختلف ورزشی از جمله فوتسال  بین دانش آموزان

 

 

 

قبل از شروع سال تحصیلی و در طول سال

 

 

 

مدیر آموزشگاه و معاون پرورشی

 

 

 

 

 

 

 

برنامه سالانه و امور آموزشی

طرحها و پروژه هاي آموزشی سالانه مجتمع آموزشی مهر در سال92-91

 

اهداف آموزشي

 

پروژه ها

 

زمان مناسب

 

مسئول اجرايي

 

نتايج عملكردها

 

 

سازماندهی معلمین و دانش آموزان

 

1-همکاران با توجه به سوابق کاری و دوره های ضمن خدمتی که گذرانده اند سازماندهی می شوند.

2-همکاران پایه های مختلف جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت معرفی شوند.

3-برگزاری جشن شکوفه ها و آماده سازی دانش آموزان کلاس اولی برای ورود به مدرسه و پروژه مهر

 

شهریور ماه

 

مدیر و معاون آموزشی و معاون پرورشی و معاون آموزگاران

 

 

تشكيل گروه آموزشي ويژه آموزگاران هم پايه به صورت ماهانه

 

1- همكاران محترم هم پايه به صورت ماهانه تشكيل جلسه داشته باشند. و در جلسات مسائل آموزشي بررسي و هماهنگي به عمل آيد.

2-هماهنگی لازم جهت طراحی سوالات امتحانات نوبت اول و دوم به صورت هماهنگ

 

در طول سال تحصيلي

 

آموزگاران و معاون آموزشي

 

 

تهيه تجهيزات مورد نياز كمك آموزشي

 

1-اعلام نیاز معلمین به وسایل و امکانات مختلف آموزشی و تهیه لوازم مورد نظر - تهيه نقشه هاي مختلف و لوازم آزمایشگاهی بنا به درخواست و نياز معلمان و تهیه کتب روش تدریسی که در مدارس موجود نیست.

2- تهيه لوحه هاي آموزشي جديد قرآن ، فارسي و.. و تهيه نوارهاي آموزشي و سي دي ونرم افزار ... مورد نیاز

 

 

در طول سال تحصيلي

 

 

مدير و معاونين

 

 

ارتقاء سطح علمی معلمین

 

1-برگزاری مستمر جلسات شورای آموزگاران و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی و استفاده مناسب از امکانات it موجود در مدارس و مجتمع

2- اجراي عملي الگوهای تدریس فعال توسط آموزگاران و تدریس نمونه در جلسات شورای آموزگاران

3-خرید سی دی و نرم افزارهای آموزشی و معرفی کتاب و سایت به همکاران جهت استفاده بهینه از طرح توسعه it

 

 

در طول سال تحصيلي

 

مدير و معاون آموزشي

 

 

پر بار نمودن جلسات  آموزشي مجتمع (شوراي آموزگاران و معاون آموزگاران)

 

1-برگزاری مستمر جلسات شورا به صورت ماهانه

2- پیشنهاد موضوع هر جلسه و معرفی کتاب و سی دی و ارائه کنفرانس توسط همکاران و بحث و تبادل نظر در موارد مختلف آموزشی و پرورشی و سعی در حل مشکلات به صورت مشورتی

3- دعوت از صاحب نظران تعليم و تربيت و افراد با تجربه

4- دعوت از سرگروههاي آموزشي جهت تبادل نظر

 

 

 

درطول سال تحصيلي

 

 

مدير و معاون آموزشي وپرورشی

 

 

 

طرح استاندارد سازي و بهبود كيفيت ارزشيابي تحصيلي

 

1-  استفاده از آزمونهای تشخیصی در ابتدای سال تحصیلی و مشخص کردن نقطه شروع برای هر دانش آموز و توجه ویژه به تفاوتهای فردی دانش آموزان

2-  استفاده از آزمون عملکردی (آزمون عملکردی فعالیتی است که معلم طراحی میکند تا دانش آموزدر آن درگیر شودیا ممکن است او را بامشکلی مواجه کند و از اوبخواهدکه راه حلی ارائه نماید . )

3-استفاده از آزمونهای ماهیانه و اعلام نمرات مستمر دانش آموزان به اولیای آنها و بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی آنها به روایت نمودار

4-با توجه به اجرای طرح ارزشیابی توصیفی پایه های اول و دوم تشکیل جلسات آموزش خانواده و آگاه نمودن اولیا از کلیات این طرح

5- هدفمند کردن تکالیف و تهيه پيك آموزشي از درسهاي مختلف به صورت هدفمند

6-انجام فعاليتهای پيك آموزشي در روزهاي جمعه توسط دانش آموزان با نظارت اوليا

 

 

 

 

درطول سال تحصيلي

 

 

آموزگاران  - معاون آموزشی و مدیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتقا سطح علمي دانش آموزان و اولیاء

1- آشنا كردن دانش آموزان با علم و سرعت پيشرفت علم و نقش آن در زندگي انسانها و دادن آموزشهای لازم جهت استفاده از it در امر آموزش

2- ارائه مشاوره و اطلاعات علمي به اوليا و تشکیل کلاس کامپیوتر برای اولیا در صورت نیاز

3- برگزاري مسابقات علمي و جشنواره تولید محتوای الکترونیکی  بین دانش آموزان و حتی اولیای آنها

4-اشتراک مجلات رشد جهت تمامی دانش آموزان

5- اشتراک مجلات پیوند جهت اولیای دانش آموزان

6-برگزاری مستمر جلسات آموزش خانواده

 

 

 

 

 

 

درطول سال تحصيلي

 

 

 

مدير و معاون آموزشي و آموزگاران

 

 

 

استفاده از نظرات همكاران و دانش آموزان جهت تدوين برنامه كلاسي

و برنامه امتحانی و کلیه فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدرسه

 

 

1- برنامه هاي كلاسي با نظر معلمان و دانش آموزان و با توجه به دستورالعمل وزارتي تدوين گردد و برنامه ها به صورت متنوع تهيه شود

3-برنامه امتحانات نوبت اول و دوم حداقل دو هفته قبل از شروع امتحانات با نظر خواهی از معلمین تهیه شده و در اختیار دانش آموزان و اولیای آنها قرار بگیرد.

4-ایجاد صندوق پیشنهادات و انتقادات ویژه دانش آموزان و رسیدگی به آنها و همچنین استفاده از تجربیات و پیشنهادات کارکنان مدرسه در تمامی زمینه ها

 

 

اول سال تحصيلي – دو هفته قبل از امتحانات نوبت اول و دوم

 

 

 

 

معاون آموزشي و آموزگاران

 

 

 

فعالیتهای مکمل و فوق برنامه آموزشی

 

 

1- با همکاری معلمین در ابتدای سال انجام ارزشیابی تشخیصی و تجزیه و تحلیل نتایج و سعی در برطرف نمودن مشکلات احتمالی دانش آموزان و آماده سازی آنها برای شروع درسهای جدید و توجه ویژه به تفاوتهای فردی دانش آموزان و سعی در مقایسه نمودن آنها با خودشان

2- تکالیف حتما به صورت هدفمند و در راستای تکمیل اهداف کتب درسی به دا نش آموزان داده شود

3- توجيه اوليا و دانش آموزان در مورد نحوه اجراي برنامه هاي كلاسها در جلسات آموزش خانواده و خصوصاً تشکیل جلسات آموزش خانواده و ارائه تدریس نمونه توسط معلم برای اولیای دانش آموزان پایه اول

4- استفاده از كلاسهاي فو ق برنامه جهت آموزش تست زنی به دانش آموزان پايه پنجم جهت شرکت در آزمون مدرسه نمونه دولتی و اجرای چند مرحله آزمون آزمایشی جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان با نحوه برگزاری آزمون

5- از تابلوی اعلانات مدرسه و کلاسها جهت بالابردن سطح علمی دانش آموزان به نحو مطلوب استفاده شود

6-معرفی دانش آموزان برتر درسی و انضباطی هر کلاس در مراسم صبحگاه به صورت هفتگی جهت تشویق آنها

7-تهیه طرح تشویق کلاسی توسط همکاران و استفاده بهینه از آن

8-با هماهنگی شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان برگزاری جشن ویژه تشویق دانش آموزان ممتاز نوبت اول و دوم مدرسه و اهدای جایزه و چاپ نمودن عکس دانش آموزان در یک روزنامه و مجله محلی و یا در گاه نامه مدرسه

9-در صورت احساس نیاز تشکیل کلاسهای جبرانی و کار با دانش آموزان ضعیف 

10-توجه ویژه به دانش آموزانی که در یکی یا تمام دروس خود پیشرفت چشمگیری داشته اند و معرفی آنها در مراسم صبحگاه و اهدای جایزه به آنها

....

 

 

 

در طول سال تحصیلی

 

 

 

معاون آموزشی و معلمین

 

 

 

 

ترويج فرهنگ مطالعه ايجاد علاقه و انگيزه در دانش آموزان به مطالعه كتابهاي غير درسي

 

 

1- گسترش فعاليت كتابخواني

2- آگاهي دادن به اوليا در زمينه ي نقش مطالعه در پيشرفت درسي

3- آموزش نحوه صحيح مطالعه

4-تشکیل کتابخانه های کلاسی و تجهیز بیشتر کتابخانه مدرسه و افزایش سرانه کتاب و استفاده از شورای دانش آموزی جهت اداره نمودن کتابخانه مدرسه

5-برگزاری مسابقات مختلف از مجلات رشد برای دانش آموزان و مجلات پیوند برای اولیا و اهدا جوایز به اولیا حائز رتبه برتر در جلسات آموزش خانواده

6-تهیه بروشور و کاتالوگهای مختلف در مورد مطالعه و نصب در تابلوی اعلانات ندرسه و توزیع بین دانش آموزان و اولیا

 

 

 

در طول سال تحصيلي

 

 

آموزگاران مدیر و معاون پرورشی و اموزشی

 

 

 

تقویم اجرایی سالانه

هفته سوم شهریور ماه :

1- تهیه و تدارک بازگشایی مدرسه (پروژه مهر)

2- آماده سازی فضای فیزیکی کلاسها، نمازخانه، آزمایشگاه

3- برنامه ریزی درسی برای کلاسها

4- خرید و تهیه وسائل و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاه

5- انجام تراز مالی آموزشگاه مربوط به سال تحصیلی 91-90

6- تهیه و تدوین اولویت ها و اهداف

7- اعلام لباس فرم یکسان به دانش آموزان

هفته چهارم شهریور ماه :

1- تشکیل جلسه شورای معلمان و اعلام برنامه درسی به آنها و استفاده از نظرات معلمان برای شروع سال تحصیلی

2- انتخاب نماینده معلمان در جلسه شورای معلمان

3- شناسایی دانش آموزان برتر و ممتاز سال گذشته براساس معدل جهت تشویق در روزهای اول مهرماه

4- تقسیم بندی دانش آموزان بر اساس معدل

هفته اول مهر ماه :

1- مراسم ویژه روز اول مهرماه، دعوت از اولیاء، اهداء لوح تقدیر به ممتازان سال گذشته

2- اعلام برنامه کاری (اولویتها) به شورای مدرسه و برنامه زمان بندی تشکیل جلسه شورای معلمان

3- آگاهی از وضعیت درسی فرزندانشان وجبران عقب ماندگیها

4- تشکیل کلاسهای فوق برنامه قرآنی سنتی برای تمام کلاسها

هفته دوم مهرماه :

1- تشکیل دومین جلسه شورای معلمان

2- تهیه کارنامه پیشرفت تحصیلی بصورت ماهانه و اعلام به خانواده ها جهت آگاهی از وضعیت درسی فرزندانشان و جبران عقب ماندگیها

3-  برنامه ریزی جهت تشکیل شوراهای مختلف در مدرسه و تشکیل ستاد فعال سازی شوراها

4-ارزشیابی از وضعیت تحصیلی دانش آموزان

هفته سوم مهرماه :

1- برگزاری شورای مالی برای خرید جوائز دانش آموزان ممتاز وتلاش آفرین

2- بازدید از شیوه نامه تدریس دبیران و تکمیل فرمهای ارزشیابی

3- تشکیل جلسه شورای معلمان و گروههای آموزشی مدرسه

4- بازدید از شیوه تدریس دبیران و تکمیل فرمهای ارزشیابی

هفته چهارم مهرماه :

1- تشکبل اولین مجمع عموم


مطالب مشابه :


متن تقدیرنامه دانش آموزی

(روز دانش آموزان) متن و سرود ویژه نامه یاس نبی متن لوح تقدیر
شرایط جهش تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی + اعلام تاریخ ثبت‌نام

شرایط جهش تحصیلی دانشآموزان ابتدایی آنگاه که تقدیر All Rights Reserved تمامي حقوق متن
متن لوح تقدیر روز معلم

++طرح در کلاس اول ابتدایی++ طرح درس فارسی اول ابتدایی; طرح درس ریاضی اول ابتدایی; طرح درس علوم
بدون شرح

موضوع در متن شيوه نامه ثبت نام در مدارس اعلام آمار دانش آموزان دوره ابتدایی طرح ایاب و
برنامه سالیانه

متن تقدیر نامه از و تربيت دانش آموزان تعريف شده و دوره ی ابتدایی مي باشد
نقش تکلیف شب در یادگیری دانش آموزان

و عمومی،فایل درسی ابتدایی متن تقدیر نامه از دانش آموزان به دلایل متعددی
برچسب :