حکمت سیصدوچهل وهشتم امام علی(ع)سخت ترین گناه

حكمت 348سخت ترين گناه(اخلاقى)

وَ قَالَ [عليه السلام] أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ .

و درود خدا بر او ، فرمود: سخت ترين گناه ، آن كه گناهكار آن را كوچك بشمارد.


مطالب مشابه :


فهرستی ازطوایف لرستان

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

راهنمای سیستم گلستان دانشگاه جامع پیام ثبت نام اصلي و ترميم سيستم گلستان.
تصاویرزیباودیدنی

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
تصاویر نوشتاری

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
یک داستان زناشویی بادونتیجه اخلاقی جالب

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
جملات مانـدگار از دیـدگاه بـزرگان

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
تصویر جاده روستای گرز لنگر از توابع دره شهر

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
ضرب المثلهای لری

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
حکمت سیصدوچهل وهشتم امام علی(ع)سخت ترین گناه

سيستم جامع دانشگاهي گلستان پایگاه جامع عاشورا رادیو آوای لرستان
برچسب :