كد پلاك خودروهاي ايران

لیست کد پلاک های ماشین های هر شهر ایران


ایران 11 استان تهران-تهران
ایران 12 استان خراسان-مشهد

ایران 13 استان اصفهان- اصفهان

ایران 14 استان خوزستان-اهواز

ایران 15 استان آذربایجان شرقی- تبریز

ایران 16 استان قم- شهر قم

ایران 17 استان آذربایجان غربی- ارومیه

ایران 18 استان همدان- همدان

ایران 19 استان کرمانشاه-کرمانشاه

ایران 22 استان تهران-تهران

ایران 23 استان اصفهان- حومه

ایران 24 استان خوزستان- حومه

ایران 25 استانآذربایجان شرقی-حومه

ایران 26 استان قمحومه

ایران 27 استانآدربایجان غربی- حومه

ایران 28 استانهمدان- حومه

ایران 29استان کرمانشاه- حومه

ایران 31 استان لرستان- خرم آباد

ایران 32 استان خراسان- حومه

ایران 33 استان تهران-تهران

ایران 34 استان خوزستان- حومه

ایران 35 استان آذربایجان شرقی- حومه

ایران 36 استان قم- حومه

ایران 37 استان آذربایجان غربی- حومه

ایران 38 استان همدان

ایران 39 استان کرمان- حومه

ایران 41 استان لرستان- حومه

ایران 42 استان خراسان-حومه

ایران 43 استان اصفهان – حومه

ایران 44 استان تهران- تهران

ایران 45 استان کرمان- کرمان

ایران 46 استانگیلان- رشت

ایران 47استان مرکزی-اراک

ایران 48 استان بوشهر- بوشهر

ایران 49 استان کهکلویه و بویر احمد- یاسوج و حومه

ایران 51 استان کردستان-سنندج

ایران 52 استان خراسان

ایران 53 استان اصفهان – اصفهان

ایران 54 استان یزد-یزد

ایران 55 استان تهران- تهران

ایران 56 استان گیلان- حومه

ایران 57 استان مرکزی- حومه

ایران 58 استان بوشهر- حومه

ایران 59 استان گلستان- گرگان
ایران 61استان کردستان- حومه

ایران 62استان مازندران- ساری
ایران 63 استان فارس- شیراز

ایران 64 استان یزد- حومه

ایران 65 استان کرمان- حومه

ایران 66استان تهران- تهران

ایران 67 استان مرکزی
ایران 68 استان تهران- کرج
ایران 69 استان گلستان- حومه

ایران 71 استان چهارمحال و بختیاری- شهر کرد

ایران 72 استان مازندران- حومه

ایران 73 استان فارس- حومه

ایران 74 استان یزد- یزد

ایران 75 استان کرمان- حومه

ایران 76 استان گیلان - حومه

ایران 77 استان تهران- تهران
ایران 78 استان تهران- شهرستانهایحومه

ایران 79 استان قزوین- قزوین

ایران 81 استان چهارمحال و بختیاری- حومه

ایران 82 استان مازندران- حومه

ایران 83 استانفارس- حومه

ایران 84 استانهرمزگان- بندرعباس

ایران 85 استان سیستان وبلوچستان- زاهدان

ایران86استان سمنان- سمنان

ایران 87 استان زنجان- زنجان

ایران 88 استان تهران- تهران

ایران 89 استان قزوین- حومه

ایران 91 استان اردبیل- اردبیل و حومه
ایران 92 استان مازندران- حومه

ایران 93 استان فارس- حومه

ایران 94 استانهرمزگان- حومه

ایران 95 استان سیستان وبلوچستان- حومه

ایران 96
استان سمنان- حومه
ایران97استان زنجان- حومه

ایران 98استان ایلام-ایلام و حومه

ایران 99استان تهران- تهران

مناطق شمالی شهر تهران * مناطق : 1،2،3،4،5،7،8،22
کد پلاک :11 کدهای ذخیره : 44و77
* مناطق مرکزی تهران * مناطق : 2،6،10،11،12
کد پلاک : 22 کدهای ذخیره : 55 و88

* مناطق جنوبی تهران*مناطق : 9،13،14،15،16،17،18،20،21
کد پلاک : 33 کد های ذخیره : 66 و99


کرج :۶۸
اسلام شهر و سایر شهرستانها‌:
78کد ذخیره : 21
فارس
کد پلاک مرکز استان :63
کد ذخیره : 93

کد پلاک شهرستان های استان : 73و83
اصفهان کد پلاک مرکز استان : 13 کد ذخیره : 53
کد پلاک شهرستان های استان :23و43
خراسان(شمالی رضوی جنوبی)

کد پلاک مرکز استان : 12
کد ذخیره : 52
سایر شهرهای خراسان،خراسان شمالی،رضوی و جنوبی کد پلاک : 32،42
مازندران

کد پلاک مرکز استان :62
کد ذخیره : 82 و92
کد پلاک شهرستان های استان :72
آذربایجان غربی

کد پلاک مرکز استان : 17
کد ذخیره : 37
کد پلاک شهرستان های استان :27
آذربایجان شرقیکد پلاک مرکز استان : 15
کد پلاک شهرستان های استان :25و35
همدانکد پلاک مرکز استان : 18

کد ذخیره : 38
کد پلاک شهرستان های استان :28
کرمانشاه

کد پلاک مرکز استان : 19
کد ذخیره : 39
کد پلاک شهرستان های استان :29
مرکزی

کد پلاک مرکز استان : 47
کد ذخیره : 67
کد پلاک شهرستان های استان :57
خوزستان

کد پلاک مرکز استان :14 کد ذخیره : ندارد
کد پلاک شهرستان های استان :24و34
گیلانکد پلاک مرکز استان: 46

کد ذخیره : ندارد
کد پلاک شهرستان های استان :56 و76
قمکد پلاک مرکز استان : 16

کد ذخیره : 36
کد پلاک شهرستان های استان :26
یزد

کد پلاک مرکز استان : 54
کد ذخیره : 74
کد پلاک شهرستان های استان :64
کرمانکد پلاک مرکز استان : 45

کد ذخیره : 75
کد پلاک شهرستان های استان :65
کردستان

کد پلاک مرکز استان : 51
÷کد پلاک شهرستان های استان :61
زنجان کد پلاک مرکز استان : 87
کد پلاک شهرستان های استان :97
قزوین کد پلاک مرکز استان :79
کد پلاک شهرستان های استان :89
لرستان

کد پلاک مرکز استان :31
کد پلاک شهرستان های استان :41
چهار محال و بختیاری

کد پلاک مرکز استان :71
کد پلاک شهرستان های استان :81
استان گلستان

کد پلاک مرکز استان :59
کد پلاک شهرستان های استان :69
استان سمنان

کد پلاک مرکز استان : 86
کد پلاک شهرستان های استان :96
سیستان و بلوچستان
کد پلاک مرکز استان :85
کد پلاک شهرستان های استان :95
بوشهر

کد پلاک مرکز استان :48
کد پلاک شهرستان های استان :58
هرمزگان

کد پلاک مرکز استان :84
کد پلاک شهرستان های استان :94
اردبیل

کد پلاک مرکز استان :91
کد پلاک شهرستان های استان :91
ایلام کد پلاک مرکز استان : 98
کد پلاک شهرستان های استان :98

کهگیلویه و بویر احمد کد پلاک مرکز استان :49کد پلاک شهرستان های استان :49
توضیحات 1 :
در هر استان اولین کد عددی با حروف (ب- ج - د - س- ص- ط- ق – ل- م- ن- و ) برای مرکز استان و کد عددی بعدی با یک حرف برای شهرستان در استانها تعیین گردیده است . نكته : شهرهاي اطراف مراكز استانها پلاكشان 10 واحد بيشتر است.
(يزد : 54 است و شهرهاي ديگر استان يزد 64 ( كه البته هر شهر با يك حرف مشخص مي شو
د.
بطور مثال کدهای اختصاص یافته به استان کردستان 61-51 می باشد :
کد 51 با حروف ( ب - ج - د - س - ص - ط - ق - ل - م - ن - و ) برای سنندج .
کد 61 با حرف (ب) به شهرستان سقز .کد 61 با حرف (ج) به شهرستان بیجار .کد 61 با حرف (د به شهرستان بانه( .
کد 61 با حرف (س) به شهرستان قروه . کد 61 با حرف ص) به شهرستان مریوان.(کد 61 با حرفط) به شهرستان دیواندره(.
کد 61 با حرف (ق) به شهرستان کامیاران .کد 61 با حرف ل به شهرستان سروآباد اختصاص یافته است
.

توضیحات 2 :

پلاک سری (الف) جهت خودروهای دولتی استفاده می شود .
پلاک سری (ت) جهت تاکسیها استفاده می شود .
پلاک سری (ع) جهت خودروهای عمومی استفاده می شود.(كاميونها،اتوبوس ،ميني بوس و خودروهاي سواري كرايه بين شهري)

همه چیز درباره پلاک خودروها + عکس

كُدهاي دو رقمي كه در سمت راست اين پلاك ها بود، معرف محل سكونت و آدرس شهر و منطقه اي بود كه مالك خودرو در زمان خريد خودرو به اداره شماره گذاري اعلام كرده بودند.

به گزارش 3 نسل به نقل از فارس، سيستم و نحوه شماره گذاري خودروها در ايران، داستاني نسبتاً جالب و طولاني دارد، به گونه ای که تا کنون قوانين و شرايط متفاوتي براي پلاك هاي خودرو، چگونگي تعويض و همچنين ابعاد آنها تصويب و اجرا شده و گاه نيز در زمان اجرا به فراموشي سپرده شده است.

پلاك هاي ابتدايي متشكل بود از نام شهر و حدود چهار عدد كه در بالاي نام شهر قرار داشت. بعدها با افزايش خودرو، يكي از حروف الفباي فارسي نيز به نام شهرها افزوده شد و سپس نوبت به پلاك هايي رسيد كه نام شهر با عدد دو رقمي تركيب شد و پلاك هاي خاطره انگيزي را ساخت كه هنوز مطمئناً ماشين بازهاي آن روزها، خاطرات فراواني با آن پلاك ها دارند؛ مانند: تهران28، تهران42 و... .

33.jpg

در سال 1369 كار به جايي رسيد كه سيامك شايقي، نام فيلم خود را رنو تهران 29 گذاشت و اين نامگذاري دليلي است بر اهميت پلاك ماشين ها در آن سال هاي نه چندان دور.

در دهه هفتاد، نوبت به طرح تعويض پلاك و پلاك هاي ليزري رسيد. خودروها با پلاك هاي ليزري در خيابان ها رفت و آمد مي كردند، نصب پلاك ليزري روي خودروها با عرضه پرايد به بازار خودرو كشور تقريباً همزمان بود.

در سال 1378 با آمدن پلاك هاي ليزري، مسئولين تصميم گرفتند كه بايد همه پلاك هاي خودروها يكسان شوند و اين نوع پلاك روي همه خودروها نصب شود؛ بنابراین، طرح تعويض پلاك در سطح كشور آغاز شد و تا به آنجا رسيد كه مالكان خودرو، موظف به دريافت برچسب تعويض پلاك شدند و بابت آن برچسب ها نيز در آن روزگار مبلغي از آنها گرفته شد و بماند كه اين برچسب ها و نصب آنها روي شيشه جلوي خودروها چه داستان ها و خساراتي را براي صاحبان خودروها به راه انداخت، ولي، اين طرح، هيچ گاه اجرايي نشد و به خاطر ها بيوست!

در سال هاي اخير و دهه هشتاد، نوبت به پلاك هاي ملي رسيد كه هم داراي ابعاد و طرحي جديد بود و هم در نوع شماره گذاري و چيدمان اعداد و حروف در كنار يكديگر بديع به نظر مي رسيد.

35.jpg

كُدهاي دو رقمي كه در سمت راست اين پلاك ها بود، معرف محل سكونت و آدرس شهر و منطقه اي بود كه مالك خودرو در زمان خريد خودرو به اداره شماره گذاري اعلام كرده بودند.

تفاوت فاحش و اصلي و شايد دليلي كه باعث نصب اين نوع پلاك بر خودروها شد، در اين بود كه اين پلاك به خودرو تعلق نداشت و متعلق به مالك خودرو بود و با انتقال خودرو به شخصي ديگر پلاك انتقال نمي يافت و پلاك تنها به شخص تعلق داشت و با تغيير وسيله نقليه، شخص همواره از پلاك ثابتي استفاده مي كند.

با توجه به افزايش روزافزون خودرو در سطح شهرها و تمايل مالكيت دست کم يك خودرو براي هر خانواده، به نظر مي رسد كه به زودي اين كُدهاي دو رقمي نيز به پايان خواهد رسيد و بايد شاهد پلاك هاي جديد و يا اعداد و حروفي جديد روي پلاك ها باشيم.

هم اکنون نيز تعويض پلاك موتور سيكلت ها و ملي شدن پلاك اين وسيله نقليه در حال اجرا است و مالكان موتور سيكلت ها بنا بر جدول اعلام شده برای تعويض پلاك با در دست داشتن مدارك مورد نياز به محل هاي مخصوص اجراي اين طرح م روند.

بنانبراین، اگر كمي كنجكاو باشيد، شايد ديدن پلاك های متفاوت و جديد در سطح شهر محل سكونت شما، برايتان جالب به نظر برسد و بخواهيد بدانيد كه اين خودرو به كدام شهر تعلق دارد و از كجا به شهر شما آمده است!

اگر در تهران سكونت داريد، ديدن پلاك هاي با كُدهاي ايران 11، 22، 33، 44، 55، 66، 78، 87، 21و حتي 68 برايتان غريبه نيست و شايد تنها برای نخستين بار، حس كنجكاوي شما را تحريك كرده باشد، چرا كه اين كُدها، همگی به تهران و حومه و در دورترين منطقه به شهرستان البرز تعلق دارند، ولي ديدن پلاك هاي 91، 72، 56، 46و... آدم هاي كنجكاو را به تكاپو وامي دارد تا بدانيد كه اين خودرو از كجا آمده و مالك آن اهل كدام نقطه از ايران است.

34.jpg

گفتنی است، چگونگی منطقه بندی پلاک های شخصی و این که کدام شهر با چه شماره ای مشخص شده، همواره یکی از رسش های مردم بوده است.

چگونگي منطقه بندي پلاك هاي ملي به شرح زیر است:

آذربایجان شرقی (تبريز) كُد هاي: 15ـ 25ـ 35
آذربایجان غربي (اروميه) كُدهاي: 17ـ 27
اردبيل (اردبيل) كُدهاي: 91
اصفهان (اصفهان) كُدهاي: 13 ـ 23ـ 43
ايلام (ايلام) كُدهاي: 98
البرز (كرج) كُدهاي: 68 ـ 78
بوشهر (بوشهر) كُدهاي: 48 ـ 58
تهران (تهران) كُدهاي: 11ـ 22ـ 33ـ 44ـ 55ـ 21ـ 66ـ 77ـ 88ـ 99
چهارمحال بختياري (شهركرد) كُدهاي:71 ـ 81
خراسان (مشهد) كُدهاي: 12ـ 32ـ 42
خوزستان (اهواز) كُدهاي: 14ـ 24 -34 ـ 35
زنجان (زنجان) كُدهاي: 97 ـ 87
سمنان (سمنان) كُدهاي: 86 ـ 96
سيستان و بلوچستان (زاهدان) كُدهاي: 85 ـ 95
فارس (شيراز) كُدهاي: 63 ـ 73 ـ 83
قزوين (قزوين) كُدهاي: 79 ـ 89
قم (قم) كُدهاي: 16 ـ 26 ـ 36
كردستان (سنندج) كُدهاي: 51 ـ 61
كرمان (كرمان) كُدهاي: 45 ـ 65
كرمانشاه (كرمانشاه) كُدهاي: 19 ـ 29
كهگيلويه بويراحمد (ياسوج) كُدهاي: 49
گلستان (گرگان) كُدهاي: 59 ـ 69
گيلان (رشت) كُدهاي: 46 ـ 56 ـ 76
لرستان (خرم آباد) كُدهاي: 31ـ 41
مازندران (ساري) كُدهاي: 62 -72 ـ 82ـ 92
مركزي (اراك) كُدهاي: 47 ـ 57
هرمزگان (بندرعباس) كُدهاي: 84 ـ 94
همدان (همدان) كُدهاي: 18 ـ 28
يزد (يزد) كُدهاي: 54 ـ


قيمت بنزين


مطالب مشابه :


آشنایی با انواع پلاک خودروها در ایران+جدول

☀ کهکشان عشق ☀ - آشنایی با انواع پلاک خودروها در ایران+جدول - در این وبلاگ هر بیننده با هر
همه چیز در باره پلاک خودروها !

***** من و تو و ما ***** - همه چیز در باره پلاک خودروها ! - وبلاگ آموزشی و تفریحی
فهرست پلاک خودروهای شهرهای ایران

لذا با توضیحات ذیل جدول پلاک شهرهای ایران به صورت ذیل تقدیم می شود با ذکر این نکته که این
شماره پلاک خودروها بر حسب شهر و استان محل سکونت مالک

همه چیز - شماره پلاک خودروها بر حسب شهر و استان محل سکونت مالک - ورزشی لینکستان http://link1.blogfa.com
جدول پلاک خودرو ها بر اساس شهر سکونت صاحب خودرو (قسمت اول)

سرخنکلا - جدول پلاک خودرو ها بر اساس شهر سکونت صاحب خودرو (قسمت اول) - تاریخچه , بزرگان , فرهنگ
كد پلاك خودروهاي ايران

همه چیز درباره پلاک خودروها + موتور سيكلت ها بنا بر جدول اعلام شده برای تعويض پلاك با
شماره پلاک خودرو در شهر های مختلف ایران

تا چند سال قبل در ایران بر روی تمامی پلاکها نام شهر مالک خودروها ثبت پلاک عددی ثبت جدول
برچسب :