جملات کوتاه عاشقانه سری 7

|www.atrebaroon.blogfa.com|جكلات كوتاه عاشقانه -آسان می توانی فراموش کنی, آسان رفتی, دريا دلش كه بگيرد, شعر عاشــقانه, تمام این عشق دروغ بود, گاهی دلت بهانه هایی می گیرد, دیـر آمـدی تـمام شـده ام دیـگر|www.atrebaroon.blogfa.com|

عاشق که میشی
هم حسود میشی ،
هم خودخواه ،
هم دیوونه ،

هم تنها ...!


■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
پایانی برای قصه نیست

چرا که نه گوسفندان عاقل میشوند و نه گرگها سیر


■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود که در برابر آن چه مهم است ، سکوت می کنی

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد

خودت را برای توجیه خسته نکن


■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

ينقدر دلمـ مـ ـي خوا ـهد در كـ ـو چهـ ـهاي علي چــ ــپـ قدمـ بزَنــَمـ ،

وقتــ ـی بغلـ ـم میکنـ ـی و قــُربان صدقــــ ـه ام میرویـ...

دوســ دارمـ در آن کوچ ـه ـها گم شــَوَمــ و هیچوقتـ پـ ی ـدا نــَشــَوَمـ...
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
برای خودت زندگی کن،
کسی‌ که ترا دوست داشته باشد،
با تو میماند،
... برای داشتنت می‌جنگد...
اما اگر دوست نداشته باشد،
...
به هر بهانه‌‌ای میرود
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
اعصاب چیست؟

چیزیست که هیچ کس ندارد ولی توقع دارند که تو داشته باشی!

توقع چیست؟

چیزیست که همه دارند و تو نباید داشته باشی!

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
ایـن جـا هـاے خـالـے کـه نـبـودنـت را
به رُخـم مـے کـشـنـد
چـه مـے دانـنـد . .
فـرهـادتـــ شـده اَم ، بـا تـمـام زنـانـگـے اَم
و چـه شـب هـا کـه
خـواب ِ شـیـریـنـَت را نـمـے بـیـنـَم


■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

هميشه حرفي رو بزن که بتوني بنويسيش چيزي رو بنويس که بتوني پاش امضا کني چيزي رو امضا کن که بتوني پاش بايستي

 
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
قبل از اینکه به کسی بگی دوست دارم خوب فکرهایت را بکن ...
چون شاید چراغی را در دلش روشن کنی ...
که خاموش کردنش
.
.
... .
.
.
.
.
.
به خاموش شدن او بیانجامد..
 ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
من به این فاصله عادت دارم،
به همه وسعت این دوری ها،
نه صدایت کردم، نه شکایت کردم،
من به این قلب پر از آدمک تو
به همه وسعت بی حد هوس های تو
عادت دارم نه نگاهت کردم، نه شکایت کردم،
من تو را در همه این احوال،
مثل دیوانه مستی که پر از عشق ابدگونه شده
از ته قلب پرستیدم و لبریز ز رویا گشتم
نه لمست کردم، نه شکایت کردم،
و در این فاصله و دوری ها،
در میان همه امواج پر از عمق
نبودن هایت باز هم؛ من تو را می خواهم!

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
نمی دانم چرا هر چه عاشق و عاشقتر می شوم....

ترسوتر و ترسوتر هم می شوم......

شاید دلیلش ترس از روزیست که تو را از دست بدهم.......

ترس از زمانیست که برایت بهترین نباشم.......

ترس از لحظه ایست که دیگر دوستم نداشته باشی......

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
تا چشم ها را بستم
آرزويم تو شدي
فكر رفتن كردم
سمت و سويم تو شدي
تا كه لب وا كردم
گفتگويم تو شدي
در ميان سكوت شبهايم
جستجويم تو شدي
زير باران پر احساس خيال
شستشويم تو شدي
هركجا بودم من
پيش رويم تو شدي...
مهربان در تمام قصه هاي من
هيچ كس جز تو نبود
همه اويم تو شدي ...!


■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

کمی مهربانتر باش لطفا!!!

برای شانه ام سنگین است...

این سرسنگینی ها‬!!!
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
خداحافظ نگو وقتی … هنوز درگیر چشماتم …

خداحافظ نگو وقتی … تو هر جا باشی همراتم

تو اون گرمای خورشیدی

که میری رو به خاموشی

نمیدونی چقدر سخته

شب سرده فراموشی …

شبی که کوله بارت رو

میون گریه می بستی

یه احساسی به من میگفت

هنوزم عاشقم هستی

خداحافظ نگو وقتی … هنوز درگیر چشماتم …

خداحافظ نگو وقتی … تو هر جا باشی همراتم

چرا حالت پریشونه؟

چرا مأیوس و دلسردی؟

خداحافظ نگو وقتی

هنوزم میشه برگردی !

تو یادت رفته اون روزا

یکی تنها کست میشد

خداحافظ که میگفتی

خدا دلواپست میشد …

خداحافظ نگو وقتی … هنوز درگیر چشماتم …

خداحافظ نگو وقتی … تو هر جا باشی همراتم


 
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
منتظر موندم به راهت تا همیشه


چشم به راهت مونده بودم پشت شیشه

انتظارت تلخه مثل مردن دل
مثل عشقی خام و باطل
مثل عشقی خام و باطل

وای اگه فردا بیاد باز تو نیایی
وای میخوام داد بزنم از این جدایی

وای دیگه مردم دیگه مردم
چقدر تو بی وفایی

مگه من با تو بد کردم خدایی
مگه من با تو بد کردم خدایی
...
هرچی میخوای بگی بگو
اما نگو دوستت ندارم

هرکار میخوای بکن ولی
بگو نمیری از کنارم

تو رو خدا مثل غریبه ها دلم رو هی نرنجون
تو رو خدا دشمنامو به روی من اینقدر نخندون

بخدا من می میرم از این جدای
بخدا من می میرم اگه نیایی

بخدا من می میرم از این جدایی
بخدا من می میرم اگه نیایی

اگه فردا بیاد و باز تو نیایی
اگه فردا بیاد و باز تو نیایی

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
می آیی
... می روی ... و فقط یک سلام ... و گاهی یک خداحافظی
نه
... این انصاف نیست
...
من و یک
دنیا عشق .... تو و یک دنیا بی تفاوتی ...
 ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
سالها رفت و هنوز
یک نفر نیست بپرسد از من
که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟
صبح تا نیمه ی شب منتظری
همه جا می نگری
گاه با ماه سخن می گویی
گاه با رهگذران،خبر گمشده ای می جویی
راستی گمشده ات کیست؟
کجاست؟
صدفی در دریا است؟
نوری از روزنه فرداهاست
یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست....؟
 ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
وقتی به یادت می افتم به خا طراتت...........
خا طرات را در ذهن خود مرور می کنم
نه یک بار نه ده بار......بلکه صد ها بار........
وجودم رو سراسر عشق فرا می گیرد.........
واشک شوق بر گونه هایم روانه می شود
تنها در دل می گویم:
همیشه در قلب منی.
 ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
تکه های قلبم را با تو قسمت می کنم

شاید هیچ اثری بر این سرمای تنهایی

نداشته باشد؛اما.....

برای لحظه ای می توانی گرمای عشق واقعی را

در دستانت حس کنی!!!

عزیز زندگی ام

به خاطر همنوایی دلنشینت در میان سازهای مخالف

دسته ای از گل نرگس را با عشق تقدیمت میکنم

بهترین عشق دنیا!!!

از خدا

سپاسگزارم به خاطر لطفی که به من دارد.این روزها

عاشق او بودن؛افتخاری است که....

نصیب هر کس نمی شود!!!!
 ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
من با عشق آشنا شدم... و چه كسي اين چنين آشنا شده است؟

هنگامي دستم را دراز كردم كه دستي نبود . هنگامي لب به زمزمه گشود،

كه مخاطبي نداشتم . هنگامي تشنه آتش شدم ، كه در برابرم دريا بود و

دريا و دريا ...

و اکنون آزاد و رهایم و چه شیرین است حس رهایی...

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
تو نازنین من بودی مثل حالا تا همیشه

کاشکی به جز من هیچ کسی این قدر زیاد دوست نداشت

یا که دلت عشق منو اول عشقاش می گذاشت


 
■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
آسمان هست
من هستم

مثل يک پرستوی مهاجر با حسی غريب

اما نه برای تو و نه برای هيچکس

در کنار اين مردم

شايد حضور صدايی نتواند نگاههايی چنين سنگين را جا به جا کند

شايد برای باور وجودم اثباتی لازم باشد

اما من وجود دارم

برای تنهايی ديوارهای اتاق

برای انتظار قلبهای بدون عکس

برای ترک خوردگی روح باغچه

من هستم با قلبی شکسته اما در حال تپيدن جدا از همه بودنها

همانطور که آسمان هست


■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ WwW.Atrebaroon.Blogfa.Com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■


مطالب مشابه :


ناراحتی و پشیمانی

جملات زیبا - ناراحتی و پشیمانی - جملات زیبا،جملات عاشقانه،سخن بزرگان،جملات تاثیرگذار
پشیــمــانــی

♥♥مـــتـــن هـــای عــاشــقــانــه♥♥ - پشیــمــانــی 46.جملات عاشقانه و زیبا (علیرضا)
اس ام اس پشیمانی جدید آذر92 - پیامک و جملات آشتی کردن جدید

رسانه طنز جهنمی - اس ام اس پشیمانی جدید آذر92 - پیامک و جملات آشتی کردن جدید - رسانه طنز جهنمی
جملات کوتاه عاشقانه سری 7

قلبی خسته از تپیدن - جملات کوتاه عاشقانه سری 7 - قلب من خسته از اين عشق بود.پاي من خسته از اين
نامه عاشقانه

جملات عاشقانه | جملات زیبا 12- به پشیمانی و ندامت خواهیم گذراند . بنابراین با جدایی
اس ام اس پشیمانی - اس ام اس محزون بودن - اس ام اس تاسف

رسانه طنز جهنمی - اس ام اس پشیمانی - اس ام اس محزون بودن عکس مطالب و جملات عاشقانه
برچسب :