بعضی از نکته های قابل توجه در اصول سرپرستی :

بعضی از نکته های  قابل توجه در اصول سرپرستی :

آموزش و ضرورت آن در سازمان :

از نظر واژه شناسی،آموزش به معنای تعلیم وتعلم می باشد واز نظر مفهوم، یعنی پخش و انتقال اطلاعات(عام وخاص)توسعه وپیشرفت علمی وقتی به منظور تامین نیازهای سازمانی و مللی بایستی تمامی اعضای یک سازمان آموزشهای لازم را ببینند......

آموزش و ضرورت آن در سازمان :

از نظر واژه شناسی،آموزش به معنای تعلیم وتعلم می باشد واز نظر مفهوم، یعنی پخش و انتقال اطلاعات(عام وخاص)توسعه وپیشرفت علمی وقتی به منظور تامین نیازهای سازمانی و مللی بایستی تمامی اعضای یک سازمان آموزشهای لازم را ببینندچرا که بدون آموزش انتقال تجربیات و پیشرفت دانش بشری،امکان پذیر نیست.قبل از بر نامه ریزی وتعیین نیاز آموزشی بعنوان مقدمه آموزش جامع و همه جانبه،بایستی به سوالات زیر پاسخ داده شود:

1.     آموزش چیست؟

2.     اهمیت،خصوصیات وضرورت آموزش.

3.     مشکلات طراحی واجرای برنامه های آموزشی

4.     نحوه  تعین نیازهای آموزش

5.     روشهای عمده آموزشی

6.     نحوه ی برنامه ریزی واجرای آموزش افراد

7.     رابطه آموزش باپرورش

8.     نحوه ی ارزیابی آموزش.

 اهمیت هدف در آموزش:

آموزشها برای اینکه بصورت موثرمفید در تامین اهداف اجتماعی،سازمانی و کارگری واقع شوند، بایستی جامع ،همه جانبه و هدف دار باشد.

1- هدفهای اجتماعی آموزش: این هدفها بمنزله جهت دهنده اصلی برنامه های آموزشی سازمان می باشند با توجه به این اهداف و عناید به عقاید، فرهنگ، نظام اجتماعی و سنتهای بومی،نحوه رسیدن به اهداف آموزشی تعیین می شود.

2- هدفهای سازمانی: برای تامین هدفهای سازمانی،لازم است که توانائی ها و مهارتهایی که برای انجام وظایف ومسولیتها ضروری است تقویت گردد.

مزایای آموزش در سازمان:

1- بهبود کمیت وکیفیتها

2- امکان جایگزینی نیرو در شرایط اضطراری

3- امکان استفاده از منابع داخل و موجودی

4- کاهش سوانح و ضایعات

5- ایجاد روابط سالم در سازمان

6- کاهش تفاوتهای غیر طبیعی وافزایش توانائی افراد. 

هدفهای کارکنان:

برای اینکه رضایت شغلی در افراد ایجاد شود، بایستی نوع آموزش متناسب با خصوصیات و ویژگیهای شغلی هر یک از افراد باشد،به عبارت دیگر نوع آموزش افراد در یک سازمان متفاوت است.آموزش باید توانائی های بالقوه ی افراد را تشخیص داده ونیازهای فردی را پاسخگو باشد.

سیاست و خط مشی در آموزش :

در تعیین سیاستهای سازمان به عنوان راهنمای تمامی برنامه ها و همچنین خط مشیهای آموزشی معمولا در اهداف  اصلی سازمان دخالت دارند.

 بخش آموزش در سازمان:

در سازمانهای بزرگ، بخش آموزش شامل مدیر آموزش، کارشناسان وکارمندان می باشدکه در برخی از این سازمانها، بخش آموزش به اسم مرکز آموزش نیز  شناخته شده و برخی از این مراکز در کنار جوابگوئی به نیازهای افراد سازمان،خدماتی به افراد بیرون ازسازمان نیز ارائه می دهند. تشکیلات آموزشی در سازمانهای بزرگ به عنوان مرکز آموزش جوارد  در کارخانه های کوچک کار برنامه ریزی واجرای آموزش را بعهده دارند ومسولین آموزشی شامل مدیر آموزش و کار شناسین آموزش با حیطه نظارت متفاوت می باشند.

افرادی که کار آموزشی انجام می دهند بایستی تضمین لازم در امر آموزش را دارا باشند. بخش مدیریت منابع انسانی یا معاونت بعنوان یک ضرورت حیاتی برای سازمان، جهت جذب،بکار گیری ،حفظ پرورش نیروی انسانی می باشد. تدوین برنامه های استراتژیک از سوی بخش مدیریت منابع انسانی، امروزه باعث شده است که سازمانها به طور همزمان به نیازهای فرد و جامعه پاسخ داده و به هدفهای خود نیز دست یابند.

نظام آموزش:

به عنوان یکی از نظامهای موثر در هر سازمان که جهت افزایش توان کارکنان در لحظات حساس سازمان می باشد.

ماموریت آموزش: آماده سازی، پرورش و تجهیز تخصصی وفنی نیروی کاری در جهت انجام صحیح وموثر وظایف محوله وافزایش قابلیت انعطاف سازمان در مقابل تغییرات محیطی، ماموریت و رسات نظام آموزش می باشد.

اهداف آموزش:ارتقاء سطح دانش ومهارتهای فنی وحرفه ای کارکنان، برانگیختن احساس نیاز به آموزش در سازمان، اصلاح وبهبود رفتار فردی وسازمانی،کاهش ضایعات وحوادث شغلی، تقویت روحیه وحس اعتماد به نفس کارکنان، پرورش استعدادها و شکوفایی خلاقیتهای ذهنی کارکنان، تعمیم آموزش وخود آموزی در تمامی سازمان، شناساندن وتثبیت جایگاه آموزش در سازمان.

فرآیند آموزش : جریانی مداوم و مستمر که طی آن نظرگرایان مورد شناسائی،نیاز سنجی، آموزش و نظارت، ارزیابی و به کار گماری قرار می گیرند.

فعالیتهای اساسی در فرآیند آموزش:انتخاب مناسب سر فصلهای آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی سازمان، تعیین نیازهای آموزشی کارکنان، تعیین روشهای آموزشی مناسب با نیازهای سازمان وافراد، آشنا نمودن کارکنان با نو آوریهای علمی وفنی، سنجش میزان مهارتها و توانائی تخصصی افرا در تمام سطوح سازمان، تهیه منابع ومدارک فنی وتخصصی در جهت ارتقاء کیفی دانش کارکنان، شناسایی وبه کار گیری کارکنان علاقه مند برای برنامه ریزی و اجرای آموزش، ارتباط با مجامع ومحافل علمی داخلی وخارجی.

سرپرستها وآموزش کارکنان:

آموزش کارکنان توسط سرپرستان به منظور انجام وظایف و مسولیتهای شغلی در مورد کارکنان محوله تلاشهایی لازم جهت بالا بردن سطح آگاهی و مهارت افراد و ایجاد رفتارها ونگرشهای مطلوب در کارکنان است.عوامل موثر در جریان یادگیری و روشهای نوین کسب تجربیات و مهارتهای آنها عمدتا به دو دسته تقسیم می شود، عمده ای از این عوامل به خصوصیات اجتماعی وفردی بزرگسالان مربوط می شود وعده ای دیگر که آموزش رسمی به کمک آنها، طراحی، اجرا و ارزیابی می شود عبارتند از:هدف، برنامه، روش، محتوی، زمان، مکان، معلم و فراگیر که در بازده آموزش تاثیر گذاشته و سبب افزایش یا کاهش کمی وکیفی آن میشود. عوامل یاد شده باعث بوجود آمدن نوعی تفاوت در ارائه ی آموزش خردسالان و بزرگسالان می شود.از بین عناصر یاد شده، معلم وفراگیر عناصر اصلی بوده وهدف آموزش بعنوان محور آموزش موجب حرکت همه عناصر می شود. در اموزش کارکنان سنین  25 تا 40 سالگی بیشتر مورد توجه بوده و زندگی شغلی یا اجتماعی و خصوصی بیشتر افراد در این دوره محکم می شود که ممکن است باعث دلسردی آنها به شرکت در دوره های آموزشی شود. نقش مسولان یادگیری، پیشرفت فراگیران وایجاد زمینه های مساعد برای جذب فراگیری و بالا بردن مهارتهای شغلی افراد در زمینه اشتغال آنها بدست سرپرستان است. با اینکه ممکن است سرپرست مستقیما در انجام این وظائف دخالت نکند، ولی مسولیت متوجه اوست. انگیزه شرکت فعالانه افراد در آموزشهای بزرگسالان، بالا بردن مهارتهای شغلی است که تحت تاثیر کسب شرایط اجتماعی، خانوادگی و محیط کار می باشد.

 


مطالب مشابه :


تحقیق درس سرپرستی سازمان

تحقیق درس سرپرستی هادركتاب اصول مديريت ريزي اهميت ويژه اي در .
بعضی از نکته های قابل توجه در اصول سرپرستی :

تحقیق و پژوهش در همه توجه در اصول سرپرستی و مسولیتهای شغلی در مورد کارکنان محوله
تاریخچه سرپرستی

جهانی اول مورد نظر قرار 1 در امر آموزش و تحقیق در زمینه سرپرستی : در مجموعه ی
آموزش اصول سرپرستی

آموزش اصول سرپرستی افزون بر نقش مدیران عالی و اجرایی بر تحقیق آموزش سرپرستی در
برچسب :