رابطه آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی(PMS) با رضایت زناشویی زوجین جوان

مجموعه مقالات اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده، سنندج، دانشگاه کردستان، 1391

رابطه آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی (PMS) با رضایت زناشویی زوج های جوان

دکتر مصطفی اکبری[1]، حسین حسینی[2]، چیمن سعیدی2

چكيده

مقدمه وهدف:خانواده مهمترین نهاد در میان تمام نهادهای بشری است،همچنین تاثیرگزارترین نهاد در هر جامعه ای است. سازگاری زناشویی در خانواده این نهاد مهم را بادوام و محیطی سرشار از عاطفه و سلامت روانی و جسمانی خواهد کرد.یکی از عوامل دخیل در سازگاری زناشویی آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی است. هدف ما در این پژوهش بررسی رابطه آگاهی از نشانگان سندرم ملال پیش از قائدگی در سازگاری زناشویی است.

روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد، جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زوج های جوان شهرستان کرمانشاه با میانگین سنی سی سال می­باشد. که به صورت نمونه گیری در دسترس نمونه­ای به حجم 100 نفر از میان آنها انتخاب شد. و سپس شركت كنندگان پرسشنامه­هاي رضایت زناشویی(انریچ)، و پرسشنامه pms روسیگنول بونلندر، را جواب دادند.

یافته­ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان می دهد که آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی (PMS)با رضایت زناشویی رابطه معنادار(42=(r دارد که در سطح 005>P معنادار استو نشان دهنده آن است که هرچه زوجین از نشانگان این سندرم آگاه تر باشند از رضایت زناشویی بالاتری برخوردار خواهند شد.

بحث و نتیجه­گیری: با توجه به نتایج پژوهش می­توان نتیجه گرفت که آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی رضایت زناشویی را در خانواده به دنبال دارد وما مي­توانيم  با افزایش آگاهی زوجین از سندرم(PMS) رضایت شان را از زندگی مشترک افزایش دهیم و به سلامت روانی و جسمانی آن ها کمک کنیم.

کلیدواژه­ها: سندرم ملال پیش از قاعدگی (PMS)، رضایت زناشویی، خانواده.

  

مقدمه

ازداوج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع، عمیق و هدف های متعددی دارد. بی شک هیچ نابهنجاری عاطفی و اجتماعی که از تأثیر خانواده فارغ باشد وجود ندارد. افلاطون می گفت برای آنکه جمهوری خوب سازمان یابد باید قوانین اصلی آن قوانینی باشد که رابطه زناشویی را سامان بخشد*(دانش ؛1384) اگر جامعه ای از خانواده های سالم و متعادل برخوردار نباشد، نمی تواند ادعای سلامتی کند. خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند کارکرد مناسب تری داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کنند. رضایت زناشویی یکی از عوامل پیشرفت و دست یابی به اهداف زندگی است ( بخشی و همکاران؛1386). رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین . رضایت زناشویی در خانواده  مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است*(کجباف ؛ 1383). رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. خانواده و جامعه سالم از پیوند های آگاهانه و ارتباط سالم و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود (ابراهیمی؛1387). رضايت زناشویی کیفیتی است که از عوامل متععدی تاثیر می پذیرد از جمله: عوامل روانی- شخصیتی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی*.

 در میان مجموعه ی این عوامل تعامل زناشویی گاه از عواملی نظیر بیماریهای جسمانی و وضعیت حاد زیستی تاثیر می پذیرد و موجب می شود فرد نیازی فزاینده برای تکیه کردن به همسر خویش در انجام مسائل خود احساس کند. این پدیده قطعا" احساس دلتنگی و به دنبال ان هیجان پذیری و برافروختگی سریع را به بار خواهد آورد. از آنجا که رابطه ی جسم و روان رابطه ای متقابل و دوسویه است، قطعا" در اغلب موارد اختلال در عملکرد زیستی- فیزیولوژیکی بر تعادل روانی و تعامل اجتماعی تاثیر مخرب خواهد داشت. در مورد روابط خانوادگی، این وضعیت موجب درک نکردن طبیعت و وضعیت روان شناختی همدیگر می شود. در چنین شرایطی تصمیم گیری و قضاوت تحت تاثیر احساس خواهد بود نه خرد و در نتیجه بعضا" بروز مشاجرات و اختلافاتی در روابط زوجین به بار خواهد آورد. بنابراین در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و شرایط فیزیولوژیکی همسران در چهارچوب تعاملات زناشویی ، اهمیت داشته و بررسی و توجه بیشتری را ایجاب می کند*(دنفورث،2004).

يكى از عوامل زيستى مرتبط با جنسيت، نشانگان پيش از قاعدگى(PMS)است.بخش مهمى از زندگى عاطفى  زنان را ريتمهاى زيستى تشكيل می دهند. زنان از نظر عاطفى ويژگى هاى خاصى دارند. پاره اى از اين ويژگى ها ممكن است به دليل تغييرات منظم زيستى به صورت تغييرات خلقى بروز كندخلق و خوى ادوارى زنان در مدت 28 روز دوره ی فيزيولوژيك مى تواند مستقيماً بر شيوة فعاليت و معاشرت آنها تأثير بگذارد*.اين تغييرات در برخى زنان شديد است و به عنوان تنش پيش از قاعدگى مى تواند زندگى آنها را مختل كند. اين تنش سالها قبل معرفى، ولى به علايم و نشانه هاى آن در سالهاى اخير توجه شده است(اشميت و همكاران، 2005، به نقل از اکبری،1384).سندرم ملال پیش از قائدگی( PMS) بیماری است که برخی از خانم ها را به صورت خفیف و برخی را به شکل کامل مبتلا می سازد. علائم بیماری به صورت تغییرات خلقی0خلق افسرده، احساس نا امیدی، اضطراب، تنش، تزلزل حالت عاطفی، خشم و برافروختگی)، علائم رفتاری(کاهش علاقه به فعالیت های معمول، اشکال در تمرکز، کاهش انرژی و خستگی زودرس، تغییرات عادات غذایی، تغییرات خواب) و علائم جسمی( مثل دردناک شدن پستان ها، ورم، سر درد، درد عضلات و افزایش وزن)خود را نشان می­دهد. طی دوره­های مختلف قاعدگی این علائم تکرار شده و منجر به مختل شدن کار تحصیل و یا فعالیت های اجتماعی فرد می­گردد(سادوک،2000).

در كتاب راهنماى تشخيص و آمارى اختلال هاى روان (DSM.IV.TR) اين نشانگان تحت عنوان اختلال ملال  در دستة اختلال هاى خلقى پيش از قاعدگى(PMDD) طبقه بندى شده است.از معيارهاى تشخيصى اين نشانگان مى توان به خلق افسرده ی واضح، احساس نااميدى، افكار خودكشى، اختلال در تمركز، گيجى، دردهاى عضلانى، كاهش انرژى و اضطراب قابل توجه اشاره كرد. با وجود شيوع بالاى نشانگان پيش از قاعدگى و مطالعات مرتبط در 50 سال اخير، هنوز اين اختلال يكى از معماهاى حل نشده ی  زنان است(دنفورث،2003).نشانگان پيش از قاعدگى يا اختلال ملال پيش از قاعدگى جزء  اختلال هاى خلقياست كه علایم و نشانه هاي متعددي دارد. اين نشانگر يك اختلال روان تنو داراي مجموعه اي از تغييرات رفتاري، شناختي ، عصبي ، عاطفي مانند غمگيني، اضطراب،افسردگي، حساسيت به واپس زده شدن، گوشه گيري اجتماعي، تحريك پذيري و خشم است* (اشميت و همكاران، 2005).

این سندرم مجموعه ای از علائم جسمی ، روحی و رفتاری است که در اواخر مرحله ی لوتئال ( ترشحی ) سیکل قاعدگی اتفاق می افتد و منجر به تهدید روابط زناشویی ، رابطه با فرزندان و دیگر افراد می شود . این سندرم به طور متوسط 5 تا 7 روز قبل از قاعدگی شروع می شود و 2 تا 4 روز بعد از شروع خونریزی ماهانه ادامه می یابد و در سیکل های بعدی نیز تکرار می شود.حدود 36 تا 40 درصد خانم های جوان به این سندرم مبتلا هستند و 5 تا 10 درصد آنان با چنان شدتی به این سندرم دچار می شوند که زندگی فردی و اجتماعی آنها را دچار اختلال می کند.از علائم بارزPMS، می توان علائم جسمی (خستگی ، حساسیت سینه ها ، سردرد ، افزایش وزن و کمردرد) و علائم روحی (افسردگی، اضطرابزودرنجی، عصبانیت و نا امیدی) را نام برد علت این سندرم تقریبا ناشناخته است.در این مورد نظریه های متفاوتی مانند تغییر سطح پروژسترون، استروژن ، یروستاگلاندین ها ، افزایش آلدوسترون، کمبود ویتامین B6 ، قطع ترشح آندروفین ها و غیره، ارائه شده است (اکبری،1384)این سندرم پیامد های اقتصادی نظیر غیبت کاری ، کاهش کارایی ، پیامد های تحصیلی مانند اثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، پیامد های خانوادگی مانند کشمکش و مجادلات بین زن و مرد و همسر و فرزندان و پیامدهای اجتماعی مانند افزایش حوادث ، ارتکاب به رفتارهاي پرخاشگرانه است(.اکبری،1384).

روش

پزوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پزوهش را زوج های جوان شهر کرمانشاه با میانگین سنی سی سال، تشکیل می دهند. که از میان آن ها 100 زوج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید و سپسنامه­هاي رضايت زناشويي و نگان PMS را تكميل نمودند‌‌‍ و براي تجزيه و تحليل داده­ها از فرمول همبستگي پيرسون استفاده شد.

ابزار:

پرسشنامه رضایت زناشویی(انریچ): پرسشنامه انریچ یک ابزار 115 سوالی است و از 14 مقیاس تشگیل شده است برای هر یک از سوالهای این پرسشنامه 5 گزینه منظور شده است گزینه ها   از خیلی زیاد تا هیچوقت اختیار شده است نمره گذارس سوالها به صورت 0،1،2،3،4،5 است نمره بالاتر نشانه رضایتمندی بیشتر زناشویی است، ضرایب آلفای پرسشنامه انریچ در گزارش اولسون، فورنیر و دراکمن(1989) برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی 9/0و برای رضایت زناشویی 81/0 مسائل شخصیتی 73/0 و ارتباط 68/0 و حل تعارض 75/0 و رابطه جنسی 76/0 گزارش شده است، همچنین در پژوهش مهدویان(1376) ضریب همبستگی پیرسون در روش بازآزمایی  (به فاصله یک هفته) برای گروه مردان93/0 و برای گروه زنان 94/0 و برای گروه زنان و مردان 94/0 به دست آمد.(آقایی و همکاران،1383).

پرسشنامه (PMS): این پرسشنامه توسط روسیگنول بونلندر ساخته شده است و اولین بار در سال 1991 مورد استفاده و هنجاریابی قرار گرفت. ضریب پایای آن به روش آلفای کرونباخ93درصد به دست آمده است(4) پرسشنامهPMS  دارای 22 سوال است که 11 سوال مربوط به نشانه های جسمانی و 11 پرسش مربوط به نشانه های روانی است. و به روش نمره گزاری لیکرت نمره می­شود(نیکبخت، 1386).

 

یافته­ها

          جدول 1) میزان درصد زنانی که از سندرم PMS رنج می­برند

 میزان علائم PMS

درصد %

   فقدان

34%

متوسط

57%

شدید

9%

 

با توجه به نتایج  جدول می­توان گفت که درصد کمی یعنی(09/) درصد فقط از این سندرم رنج می­برند و 34/0 درصد از عدم علائم و 57/0 درصد گفته اند که میزان دردشان که ناشی ار علائم سندرم است متوسط می­باشد. در اغلب مطالعات گزارش شده است که حدود 40 درصد بانوان علائم خقیف PMS دارند و بین 2 تا 10 درصد واجد ملاک های تشخیصی کامل آن هستند.

          جدول 2) میزان آگاهی زنان از سندرم PMS

خیر

آری

میزان آگاهی زنان از سندرم

PMS

67/0

33/0

 

نتایج جدول نشان می­دهد که درصد کمی یعنی فقط(33/0) از زنان از این سندرم آگاهی دارند.

                   جدول3)  میزان آگاهی مردان از سندرم PMS

خیر

آری

میزان آگاهی مردان از سندرم

PMS

76/0

24/0

 

نتایج جدول نشان دهنده آنست که  مردان خیلی کمتر از زنان از این سندرم یعنی فقط 24/0 درصد از آن آگاهند.                      

 

 

جدول4)  ماتریس همبستگی متغیرها

متغیر

شاخص آماری

سازگاری زناشویی

سندرم ملال پیش از قاعدگی

 

 

ضریب همبستگی

42/0

 

سطح معناداری

005/0

 

نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان دهنده آنست که  بین سازگاری زناشویی و آگاهی زوجین از PMS رابطه همبستگی 42/0 وجود دارد که در سطح 005/0>P معنادار است این نتیجه نشان می­دهد که هرچه زوجین از نشنانگان سندرم ملال پیش از قاعدگی آگاهتر باشند از  سازگاری زناشویی بالاتري برخوردار خواهند شد.

بحث و نتیجه­گیری

باتوجه به نتایج به دست آمده از پژوهش می­توان گفت که آگاهی داشتن از سندرم ملال پیش از قاعدگی موجب می­شود که زوجین در هنگام سیکل ماهانه زنانه همدیگر را بیشتر درک کنند و با توجه به شناسایی علائم این سندرم بروز آنرا تشخیص داده و به درمان آن بپردازند. نشانگان پيش از قاعدگى يا اختلال ملال پيش از قاعدگى جزء  اختلال هاى خلقياست كه علایم و نشانه هاي متعددي دارد. اين نشانگر يك اختلال روان تنی و داراي مجموعه اي از تغييرات رفتاري، شناختي ، عصبي ، عاطفي مانند غمگيني، اضطراب، افسردگي، حساسيت به واپس زده شدن، گوشه گيري اجتماعي، تحريك پذيري و خشم است با توجه به این نشانتگان می­توان گفت که اگر زوجین از یروز این سندرم آگاه باشند میتوانند به راحتی با این علائم کنار بیایند چون تغییرات رفتاری و شناختی مانند گوشه گیری و تحریک پذیری و خشم منجر میشود تا کیفیت زندگی پایین بیایند و همچنین سبب کشمکش و درگیری بین زوجین میشوند آگاهی از این سندرم یقینا سبب می­شود چنین مسائلی یا به وجود نیاید یا خیلی کمتر به وجود بیاید و همین آگاهی سبب بالاتر رفتن کیفیت زندگی و رضایت زناشویی بیشتری خواهد شد. نتیجه این تحقیق با بعضی از مقوله های پژوهش اکبری هماهنگ است (این سندرم پیامد های اقتصادی نظیر غیبت کاری ، کاهش کارایی ، پیامد های تحصیلی مانند اثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، پیامد های خانوادگی مانند کشمکش و مجادلات بین زن و مرد و همسر و فرزندان و پیامدهای اجتماعی مانند افزایش حوادث ، ارتکاب به رفتارهاي پرخاشگرانه است)(.اکبری،1384). این سندرم مجمعه ای از علائم جسمی، روحی و رفتاری است که در اواخر مرحله لوئتال(ترشحی) سیکل قاعدگی اتفاق می­افتد و منجر به تهدید روابط زناشویی، رابطه با فرزندان و دیگر افراد می­شود(کنت چی،1374) حدود 40تا36 درصد خانم های جوان به این سندرم مبتلا هستند و 10 تا 5 درصد از آنان با چنان شدتی به این سندرم مبتلا هستند که زندگی فردی و اجتماعی ان­ها را مختل می­کند(سلیمانی پناه،1377).

منابع

آقایی،اصغر؛ ملک پور، مصور(1383).رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در هنرمندان و مقایسه آن با افراد عادی،دانش و پژوهش در روان­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) شماره 21و 22. پاییز و زمستان 1383،ص 190-169.

اکبری، مصطفی،(1384) جمعیت و تنظیم خانواده؛ مهارت های بلوغ و ازدواج برای جوانان،کرمانشاه: دانشگاه رازی چاپ سوم.

سلیمان پناه ، احمد . (1377) . " شناخت قاعدگی و اختلالات آن " تهران ، انتشارات شهروند.

کالات،جیمز(1384)؛ فیزیولوژی اعصاب و غدد،مترجم دکتر هادی یحیرایی،تهران: نشر ارسباران.

سلیمانی پناه،1377. شناخت اختلالات قاعدگی، 57-51.

کنت چی،ر1374.اصول بیماری های زنان، کیستز جلد 1 144-139.

نیکبخت، مسعود؛ عبادی، غلامحسین(1386). مقایسه تاثیر دو روش تمرینی پیاده روی و دویدن بر نشنانه های سندرم ملال پیش از قاعدگی دختران دبیرستان های شهرستان اهواز، پژوهش در علوم ورزشی، شماره چهاردهم،ص 70-55.

بخشی، حمید و همکاران (1386 ): ارتباط رضایت زناشویی با افسردگی زوجین مجله علمی دانشگاهعلوم پزشکی قزوین، ، شماره 2، قزوین،. صص 44-33.،

کجباف، محمد باقر و همکاران(1383) : بررسی رابطه میزان رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران ، دانشگاه اصفهان، ، شماره 4 بهار،. صص 147-125.

محمد زاده ابراهیمی، علی و همکاران(1387) رابطه بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی و زناشویی، فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی ، ، شماره اول، صص6-62.

Danforths obstetrics and gynecology. 9 thed.(2003).

Sadock B. j., Sadock V. A. : comprehensive textbook of psychiatry. 7th ed. 2000.[1]. عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه.

[2]. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه.Hosain.hosaini63@yahoo.com                                                     


مطالب مشابه :


نکاتی در مورد هیپنوتیزم و روشهای درمان

و کرج کرج-روانشناس بالینی خوب در کرج و کرج-روانشناس بالینی خوب در سعادت
منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مشاوره (مشاوره و راهنمایی مشاوره خانواده تحصیلی شغلی توانبخشی)

مشاور روانشناس در که زمان به عقب برنمی گردد، حال اشکالی ندارد "چرا که بهای تجربه خوب
کارگاه ها و دوره های آموزشی روانشناسی و مشاوره ای برای عموم

مشاور روانشناس در همدان می باشد This weblog is about psychology and counseling and students. برگزاری کارگاه های
زندگینامه شعبان طاووسی ملقب به کابوک بنیانگذار هیپنوتیزم نوین ایران.

روانشناس هیپنوتیزور در خوب در تهران-مرکز هیپنوتراپی در تهران آریا شهر کرج
*منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، عمومی:

مشاور روانشناس در همدان می باشد This weblog is about psychology and counseling and students. آمده است را خوب
برخی از پژوهش های انجام شده دربارۀ کیفیت زندگی:

مشاور روانشناس در همدان می باشد در حوزه محیط، سطح اقتصادی خوب، پیش بینی کننده افزایش
روشهای حل مشکلات و چالش های زندگی:

مشاور روانشناس در همدان می باشد This weblog is about psychology 10 هزار ساعت کار خوب است، به شرطی که
تست شناخت همسر؛ تست شناخت روابط زناشویی همسران

مشاور روانشناس در همدان می باشد This weblog آیا او را خیلی خوب می‌شناسید و حتی می‌توانید
برخی از تفاوت های روانشناختی افراد موفق و ناموفق

مشاور روانشناس در شوند كه ديگران بياموزند و از اين كه به ديگران كمك مي كنند تا آنها خوب
رابطه آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی(PMS) با رضایت زناشویی زوجین جوان

مشاور روانشناس در همدان می باشد افلاطون می گفت برای آنکه جمهوری خوب سازمان یابد باید
برچسب :