بودجه بندی سوالات کنکور 88 تا 90

 

بودجه بندي سوالات عربي عمومي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني كنكور سراسري

 درس

سال

تعداد سوال

88

89

90

ترجمه و تعريب

 

8

7

7

درك مطلب

 

4

6

4

مفهوم

دوم و سوم

-

4

1

تشكيل ( حركت گذاري )

 

2

2

2

                             تجزيه و تركيب             

 

4

1

3

معتل

سوم

1

1

1

معلوم و مجهول

دوم

1

1

-

منصوبات ( مفعول فيه ، مطلق ، حال ، تمييز ، مستثني ، منادا)

سوم

4

5

4

قواعد ( صفت ، مضاف اليه )

دوم

1

-

-

حروف غير عامل

 

-

1

-

تحليل صرفي و اعراب

 

-

2

4

بودجه بندي سوالات زبان خارجه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني كنكور سراسري

               درس    

سال

تعداد سوال

88

89

90

گرامر

سوم

1

2

2

پيش دانشگاهي

2

5

7

سوم و پيش دانشگاهي

-

3

2

واژگان

سوم

1

-

 

پيش دانشگاهي

6

1

4

سوم و پيش دانشگاهي

-

4

1

درك مطلب

سوم و پيش دانشگاهي

15

10

10

 

 

 

 

 

 

 بودجه بندي سوالات دين و زندگي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني كنكور سراسري

 درس

دروس

تعداد سوال

88

89

90

 

 

 

دين و زندگي 2

1

-

1

1

3

2

1

2

5

1

-

-

6

-

1

-

7

1

-

-

8

1

-

1

9

1

1

-

10

-

-

1

11

1

-

-

12

-

1

1

14

1

1

-

15

1

3

1

 

 

 

دين و زندگي3

1

1

-

1

2

1

1

1

3

1

1

-

4

1

1

-

5

-

1

1

6

1

-

1

7

1

1

1

8

-

-

1

9

1

1

-

10

-

-

1

11

-

-

1

12

-

1

-

13

1

1

-

15

-

1

-

15و16

-

-

1

 

 

 

دين و زندگي پيش دانشگاهي

1

-

1

      1

2و3

-

-

1

3

1

1

-

4

1

2

-

5

-

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

9

1

 1

10

2

 

بودجه بندي سوالات ادبيات فارسي عمومي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني كنكور سراسري

درس

سال

تعداد سوال

88

89

90

لغت

دوم

1

1

1

سوم

1

1

1

دوم و سوم

-

-

1

پيش دانشگاهي

1

1

-

املا

دوم

1

-

-

سوم

1

2

-

خارج کتاب

-

-

2

زبان فارسي

سوم

5

6

5

پيش دانشگاهي

-

1

1

آرايه ( طبق فنون آرايه )

دوم

-

4

-

سوم

3

-

3

تاريخ ادبيات

دوم

1

1

-

سوم

1

1

1

پيش دانشگاهي

1

1

-

قرابت معنايي

دوم

2

-

2

سوم

2

4

2

دوم و سوم

-

-

1

پيش

5

3

4

 

اعلام و خودآزمایی

 

دوم

-

-

-

سوم

-

-

1

پيش

-

-

-

 

دوم و سوم

-

-

1

 

 

 

بودجه بندي سؤالات فيزيك گروه آزمايشي علوم رياضي و فني كنكور سراسري 

درس

فصل

درس

تعداد سوال

88

89

90

فيزيك 1

پنجم

 

2

 -

2

ششم

2

 -

2

دینامیک 

-

-

1

 

فيزيك 2

 

 

اول

بردارها

-

1

1

دوم

مكانيك، سقوط آزاد

-

3

-

سوم

ديناميك

 

 

1

 پنجم

ویژگی های ماده

2

پنجم ( تركيبي )

فشار

2

3

-

ششم ( تركيبي )

گرما

1

2

2

 

 

فيزيك 3

 

اول

ترموديناميك

3

3

3

دوم

خازن ،نيروي الكتريكي،انرژي پتانسيل

2

3

2

سوم

جريان الكتريكي

4

4

3

چهارم

نيروي مغناطيسي

3

1

4

پنجم

نيرو محركه

2

1

-

 

 

فيزيك پيش1

اول

سقوط آزاد، كشش نخ

6

3

4

دوم

 

4

1

-

سوم

حرکت نوسانی

3

3

3

چهارم

امواج مکانیکی

2

1

3

 

دینامیک

-

-

2

 

فيزيك پيش 2

اول

امواج مکانیکی

3

4

2

دوم

امواج الکترومغناطیسی

2

2

2

سوم

فیزیک اتمی

1

2

2

چهارم

فیزیک حالت

3

2

2

ترکیبی دوم و چهارم

 

دینامیک

-

-

1

 

 

بودجه بندي سوالات شيمي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني كنكور سراسري

درس

بخش

تعداد سوال

88

89

90

 

 

شيمي 2

1

4

3

3

2

1

2

2

3

2

1

1

4

4

3

3

5

2

2

2

 

شيمي 3

1

       4 ( 3 مسئله )

4

4

2

       4 ( 2 مسئله )

5

4

3

       4 ( 2 مسئله )

2

4

 

شيمي پيش دانشگاهي

1

2

2

2

2

3

2

3

3

4

4

4

4

3

4

3

 

بودجه بندي سوالات رياضيات گروه آزمايشي رياضي و فني كنكور سراسري

درس

سال

تعداد سوال

88

89

90

رياضي 2

دوم

6

4

4

دوم و حسابان

1

-

-

حسابان

سوم

5

4

8

حسابان و حساب ديفرانسيل

سوم و پيش دانشگاهي( حساب ديفرانسيل )

1

4

-

جبر و احتمال

سوم

5

5

6

آمار

دوم

3

2

2

هندسه 1

                          دوم

4

3

3

هندسه 2

سوم

4

5

4

هندسه تحليلي

پيش دانشگاهي

8

8

8

حساب ديفرانسيل

پيش دانشگاهي

11

12

12

گسسته

پيش دانشگاهي

7

7

7

جبر و گسسته

سوم و پيش دانشگاهي

-

1

-

 

                                                                                            


مطالب مشابه :


بودجه بندی سوالات کنکور 88 تا 90

بودجه بندی سوالات کنکور 88 تا 90
بودجه بندی زیست شناسی در کنکور های دهه 90!!!

در زیر بودجه بندی سوالات کنکور سال 90 و 91 (داخل و خارج کشور) و سال 92 به تفکیک هر کتاب آورده شده
بودجه بندی علوم تجربی سال 93 - 92

بودجه بندی تدریس کتاب علوم تجربی پایه هفتم سال تحصیلی93-92
بودجه بندي سوالات دروس عمومي و اختصاصي رشته تجربي در كنكور

بودجه بندي سوالات دروس عمومي و اختصاصي رشته پذيرش بدون کنکور در رشته هاي پزشكي
بودجه بندی در کنکور سراسری فیزیک رشته تجربی

دانلود سوالات فیزیک سوم دبیرستان شهریور 92. بودجه بندی در کنکور سراسری فیزیک رشته
کنکور سال 92

بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور ۹۲ را براتون می ذارم. امیدوارم بتونه کمکتون کنه. بودجه بندی
بودجه بندی سوالات کنکور

بودجه بندی سوالات کنکور بودجه بندي سؤالهاي عربي در كنكورهاي سراسري سال85تا 92 بودجه
برچسب :