طرز کار قطب نما

img/daneshnameh_up/5/51/COMPASS.GIFقطب نما وسیله کوچکی است به اندازه ساعت جیبی و یا کمی بزرگتر و مانند آن دارای صفحه مدرج و عقربه است. صفحه مدرج آن از صفر تا 360 یا 400 گراد و یا 6400میلیم تقسیم بندی می‌شود.

طرز کار قطب نما

عقربه قطب نما هنگام باز نمودن درب آن ، آزاد شده و حول محور خود می‌چرخد و سپس به علت نیروی مغناطیسی کره زمین همیشه در یک جهت معین که همان قطب شمال مغناطیسی است می‌استد و آن را به ما نشان می‌دهد. عقربه مذکور هیچگاه اشتباه نمی‌کند، مگر آنکه در نزدیکی اشیای آهنی یا فولادی و یا کابلی قرار گرفته باشد. بنابراین ، هنگام استفاده از قطب نما بایستی مطمئن شویم که از اشیای انحراف دهنده آن ، بطور کلی دور است.تصویر

کاربردهای قطب نما

  • به کمک قطب نما می‌توانیم گرای مغناطیسی کلیه امتدادهای مورد نظر را اندازه گرفته و با در دست داشتن گرای مغناطیسی یک امتداد ، جهت یابی بکنیم.

  • در کشتیها و هواپیماها برای جهت یابی از آن استفاده می‌شود.

  • در صنایع نظامی کاربرد وسیعی دارد از جمله دیده‌بانها در مناطق عملیاتی به کمک آن جهت یابی می‌کنند.

  • در صنایع مخابرات ، کارهای پژوهشی و ساختمان قبله نماها بکار برده می‌شود.تصویر

قطب نمای پیشرفته

قطب نماهای پیشرفته که بیشتر در صنایع مخابرات و امور نظامی بکار برده می‌شوند، مجهز به سلولهای شب نما می‌باشند که حتی در تاریکی شب عمل جهت نمایی را صورت دهند. این نوع قطب نماها در دوربینهای دو چشمی نظامی ، تانکها ، نفربرها و حتی در ساختمان برخی خودروهای پیشرفته نیز بکار می‌رود. از قطب نماهای پیشرفته در اندازه گیری طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی محل نیز استفاده می‌کنند که در نقشه خوانی ، پیاده سازی عملیات نظامی ، دیده بانی در مناطق جنگی و ... نقش تعیین کننده دارند.


مطالب مشابه :


نقشه خوانی

ژئوپلیتیک بندر انزلی - نقشه خوانی - اول از همه شمارا با یک نمونه از نقشه های نظامی آشنا می
نقشه خوانی

نقشه خوانی. در هر نقشه نظامی در پائین آن اختلاف مینیمم نشان داده شده است .
برگزاری کارگاه آموزشی نقشه خوانی و جهت یابی در تبریز

موسسه علمی پزشکی کوهستان ایرانیان - برگزاری کارگاه آموزشی نقشه خوانی و جهت یابی در تبریز
معرفی رشته های دانشگاهی جغرافیا

، نقشهخوانی‌، روش آب‌ و هوای‌ مناطق‌ نظامی‌ ایران‌، تهیه‌ و تفسیر نقشه‌های
قطب نما چیست ؟وطرز استفاده از آن چگونه است ؟

در صنایع نظامی كاربرد وسیعی دارد از می‌کنند که در نقشه خوانی ، پیاده سازی
طرز کار قطب نما

در صنایع نظامی طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی محل نیز استفاده می‌کنند که در نقشه خوانی
طرز کار قطب نما

در صنایع نظامی کاربرد وسیعی دارد از جمله دیده‌بانها در مناطق عملیاتی به اموزش نقشه خوانی.
برچسب :