کد تقلب های بازی GTA Liberty City Stories

رمز های GTA:Liberty City Stories برای PS2 .

معنی واژه ها در انتهای مطلب

Weapon Set 1:
UP, SQUARE, SQUARE, DOWN, LEFT, SQUARE, SQUARE, RIGHT

Weapon Set 2:
UP, CIRCLE, CIRCLE, DOWN, LEFT, CIRCLE, CIRCLE, RIGHT

Weapon Set 3:
UP, X, X, DOWN, LEFT, X, X, RIGHT

$250,000:
L1, R1, TRIANGLE, L1, R1, CIRCLE, L1, R1

Restore Armor:
L1, R1, CIRCLE, L1, R1, X, L1, R1

Restore Health:
L1, R1, X, L1, R1, SQUARE, L1, R1

Increase Wanted Level:
L1, R1, SQUARE, L1, R1, TRIANGLE, L1, R1

No Wanted Level:
L1, L1, TRIANGLE, R1, R1, X, SQUARE, CIRCLE

Weather: Sunny:
L1, L1, CIRCLE, R1, R1, SQUARE, TRIANGLE, X

Weather: Clear:
UP, DOWN, CIRCLE, UP, DOWN, SQUARE, L1, R1

Weather: Overcast:
UP, DOWN, X, UP, DOWN, TRIANGLE, L1, R1

Weather: Rainy:
UP, DOWN, SQUARE, UP, DOWN, CIRCLE, L1, R1

Weather: Foggy:
UP, DOWN, TRIANGLE, UP, DOWN, X, L1, R1

Spawn Rhino:
L1, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, TRIANGLE, CIRCLE

Faster Clock:
L, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, CIRCLE, X

Destroy All Cars:
L, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, X, SQUARE

Random Pedestrian Outfit:
L, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, SQUARE, TRIANGLE

Start a Pedestrian Riot:
L1, L1, R1, L1, L1, R1, LEFT, SQUARE

Pedestrians Attack You:
L1, L1, R1, L1, L1, R1, UP, TRIANGLE

Pedestrians All Have Weapons:
R1, R1, L1, R1, R1, L1, RIGHT, CIRCLE

Faster Gameplay:
R1, R1, L1, R1, R1, L1, DOWN, X

Slower Gameplay:
R1, TRIANGLE, X, R1, SQUARE, CIRCLE, LEFT, RIGHT

Perfect Traction, Down=Car Hop:
L1, UP, LEFT, R1, TRIANGLE, CIRCLE, DOWN, X

Media Attention Meter:
L1, UP, RIGHT, R1, TRIANGLE, SQUARE, DOWN, X

Commit Suicide:
L1, DOWN, LEFT, R1, X, CIRCLE, UP, TRIANGLE

All Green Traffic Lights:
TRIANGLE, TRIANGLE, R1, SQUARE, SQUARE, L1, X, X

Aggressive Drivers:
SQUARE, SQUARE, R1, X, X, L1, CIRCLE, CIRCLE

White Traffic:
X, X, R1, CIRCLE, CIRCLE, L1, TRIANGLE, TRIANGLE

Black Traffic:
CIRCLE, CIRCLE, R1, TRIANGLE, TRIANGLE, L1, SQUARE, SQUARE

Spawn Trashmaster:
TRIANGLE, CIRCLE, DOWN, TRIANGLE, CIRCLE, UP, L1, L1

Cars Can Drive On Water:
CIRCLE, X, DOWN, CIRCLE, X, UP, L1, L1

Follow Me:
DOWN, DOWN, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, CIRCLE, L1, R1

Bobble Head World:
DOWN, DOWN, DOWN, CIRCLE, CIRCLE, X, L1, R1

Upside Down:
DOWN, DOWN, DOWN, X, X, SQUARE, R1, L1

Upside Down:
X, X, X, DOWN, DOWN, RIGHT, L1, R1

Change Bike Tire Size:
CIRCLE, RIGHT, X, UP, RIGHT, X, L1, SQUARE

Display Game Credits:
L1, R1, L1, R1, UP, DOWN, L1, R1

All Vehicles Chrome Plated:

TRIANGLE, R1, L1, DOWN, DOWN, R1, R1, TRIANGLE

معنی واژه ها:

TRIANGLE  : مثلث

:SQUARE مربع

LEFT: چپ

DOWN: پایین

UP: بالا

RIGHT: راست

CRICLE: دایره

منبع:توتیر


مطالب مشابه :


رمز بازی GTA Liberty city stories

رمز بازي gta liberty city (کامل) رمزها در محيط بازي زده شود«معنی موارد ستاره دار کاملا صحیح نمیباشد»
رمز های GTA Vice City برای پی س پی (psp cheats GTA Vice City)

رمز های GTA Vice City برای پی س پی (psp cheats GTA Vice City) Weapon Set 1 LEFT, RIGHT, X, UP, DOWN, SQUARE, LEFT, RIGHT. Weapon Set 2
کد تقلب های بازی GTA Liberty City Stories

رمز های GTA:Liberty City Stories برای PS2 . معنی واژه ها در انتهای مطلب. Weapon Set 1: UP, SQUARE, SQUARE, DOWN, LEFT, SQUARE, SQUARE
رمز بازی gta liberty city stories

رمز بازی های کامپیوتری و ps2 - رمز بازی gta liberty city stories - کد تقلب بازی
دانلود بازیGTA Liberty City Stories Ps

Also known as: GTA: Liberty City Stories, GTA PSP, لطفا مارا با نام دانلود بازی#رمز بازی#اخبار بازی لینک کنید.
ترینر و رمز بازی GRAND THEFT AUTO: EPISODES FROM LIBERTY CITY

درود دوستان . در این پست تمامی رمز های بازی بسیار زیبای GTA EFLC یا همون GTA Episodes From Liberty City Stories رو
کد تقلب بازی Grand Theft Auto: Liberty City Stories یا همون GTA 6 برای PS2

كد تقلب و رمز بازي (cheat code)براي پلي استيشن 2 playstation 2. کد تقلب بازی Grand Theft Auto: Liberty City Stories یا همون
رمز بازي GTA:LIBERTYCITY STORIES براي PSP

رمز بازي GTA:LIBERTYCITY STORIES براي PSP: رمز بازي هاي PSP; Arkham City; Little Big Planet 2
برچسب :