گفتگوي ويژه نوروزي دکتر اکبری

رئيس دانشكده علوم توانبخشي از پذيرش دانشجوي دكتراي بينايي سنجي در سال 90 خبر داد

دكتر اكبري بر احياء و نهادينه كردن كادر توانبخشي در بيمارستانها و همكاري با پرسنل درماني در سال 90 تاكيد كرد.

Dr.%20Akbari%20(25).jpgدكتر محمد اكبري رئيس دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص برنامه هاي عملياتي و استراتژيك اين دانشكده به خبرنگار روابط عمومي دانشگاه اظهار داشت: با توجه به اينكه در چند ماه گذشته بحث ادغام دو دانشكده پيش آمد از چند بعد بايد مورد بررسي قرار ميگرفت سعي ما بر اين بود در مرحله اول گروهاي آموزشي كه در دو پرديس پيچ شميران و ميرداماد وجود داشتند را يكي كنيم. 

وي گفت: در طي اين مدت معاونين آموزشي و پژوهشي،دانشجويي و فرهنگي و اداري و مالي دو پرديس را مشخص و انتخاب كرديم  و در قالب يك دانشكده كار خود را شروع و اداره مي كنند و اخيراً نيز با موافقت رياست دانشگاه تعيين معاون پژوهشي مستقل را در دستور كار خود قرار داديم. 

وي خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه ادغام گروهها نيز باعث مي شود نيروها با توان مضاعف و برنامه ريزي اصولي حركت نمايند تصيم گرفتيم اين كار را با جديت دنبال نماييم كه در گام نخست گروههاي گفتار درماني و كار درماني دو پرديس را ادغام كرديم و انشاالله بعد از تعطيلات نوروز 90 گروههاي شنوايي سنجي و فيزيوتراپي را در دستور كار داريم. 

دكتر اكبري با توجه به اينكه سه گروه ارتوپدي فني،مديريت توانبخشي و بينايي سنجي را فقط در پرديس ميرداماد داشتيم بنابراين اين گروها همانند گذشته كار خود را پيگيري خواهند كرد يادآور شد: ما در مجموع در دانشكده علوم توانبخشي 8 گروه آموزشي كه شامل؛شنوايي شناسي،گفتاردرماني،فيزيوتراپي،بينايي سنجي،ارتوپدي فني،مديريت توانبخشي،فيزيوتراپي ورزشي و كاردرماني مي باشد داريم. 

وي افزود: در دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1330 دانشجو"970 نفر در مقطع كارشناسي و 360 نفر در مقطع تحصيلات تكميلي " مشغول به ادامه تحصيل هستند و همچنين 90 نفر عضو هئيت علمي در 8 گروه آموزشي مشغول به ارائه خدمات مي باشند. 

وي با بيان اينكه از نظر فضاي فيزيكي در دو پرديس ميرداماد و پيچ شميران داراي يك سري مشكلات ساختماني هستيم تصريح كرد: با توجه به اينكه پرديس پيچ شميران در طرح تعريض شهرداري قرار گرفته و همچنين مترو از زير دانشكده عبور مي كند و در حقيقت ساختمان پرديس ميرداماد نيز براي بنياد مستضعفان مي باشد اين مسائل باعث شده است در جستجوي يك مكان ثابت براي كل مجموعه دانشكده باشيم كه گنجايش تمام افراد را داشته باشد و اينكار مسلماً با حمايت و پيگيري رياست دانشگاه بايستي برطرف شود. 

وي تاكيد كرد: در واقع يكي از برنامه هاي عملياتي اين داشكده در سال 90 پيدا كردن محل ثابتي براي دو پرديس كه گنچايش 1330 نفر دانشجو،90 نفر عضو هئيت علمي و 200 نفر كارمند را داشته باشد ما راهكارهاي زيادي را توصيه كرديم ولي چون حجم كار زياد است نمي توان به اين زودي تصميم گرفت. 

رئيس دانشكده توانبخشي گفت: چون در گذشته بين دانشكده توانبخشي تهران و ايران سابق يك حالت رقابتي از نظر علمي و پژوهشي وجود داشت اين ادغام باعث شد كه با توان و پتانسيل بيشتري بتوانيم در نقشه جامع علمي كشور گام برداريم بدين معني كه نيازهاي توانبخشي كشور را شناسايي كنيم و ببينيم در داخل كشور به چه چيزهايي بيشتر نياز داريم و جايگاه اصلي خودمان را پيدا كنيم. 

دكتر اكبري با بيان اينكه امروزه در كشورمان هر چه دانشكده توانبخشي وجود دارد متولد دانشكده توانبخشي تهران است  خاطر نشان كرد: دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان مادر تمام دانشكده هاي توانبخشي در كشور مي تواند از نظر فكري و نيرو بقيه دانشكده ها را تغذيه نمايد. 

وي در ادامه افزود: دانشكده توانبخشي تهران در منطقه اول و سرآمد است و به جرات مي توان گفت در منطقه ما جايي را مثل دو پرديس ميرداماد و پيچ شميران نداريم بدين ترتيب ما بايد جايگاهمان را در منطقه حفظ كنيم و بتوانيم با پيشرفت هاي بيشتري به كشورهاي اروپايي و پيشرفته نير دست پيدا كنيم و در حقيقت خودمان را در سطح دنيا مطرح كنيم. 

وي يادآور شد: امروزه دانشكده توانبخشي ما در دنيا خوب ظاهر شده است به طوري كه اگر بدانند كسي فارغ التحصيل اين دانشكده مي باشد به راحتي در دنيا جذب بازار كار ميشود.  

وي از ديگر برنامه هاي آموزشي اين دانشكده در سال 90 را راه اندازي مقطع تحصيلات تكميلي براي رشته بينايي سنجي عنوان نمود و گفت: موافقت اين رشته را از وزارت بهداشت گرفته ايم و از سال آينده در اين رشته نيز دانشجو جذب خواهيم كرد. 

دكتر اكبري تقويت كادر هئيت علمي دانشكده را از برنامه هاي اصلي اين دانشكده دانست و تاكيد كرد: با توجه به اينكه در برخي از رشته ها هئيت علمي كافي نداريم مي بايست خودمان را به استاندارهاي جهاني برسانيم بر همين اساس سعي خواهيم كرد در سال آينده نيروي هئيت علمي را تقويت كنيم. 

وي به روز كردن تجهيزات گروهها در دانشكده را مهم ارزيابي نمود و اظهار داشت: با توجه به داشتن اعضاء هئيت علمي كارآمد و به روز مسئولين دانشگاه بايد بودجه بيشتري در اختيار اين دانشكده قرار دهند تا بتوانيم تجهيزات در اختيار اعضاء قرار دهيم و از نظر آموزشي و پژوهشي با توجه به بار علمي زيادي كه اعضاء تقبل كردند آنها را حمايت كنيم. 

وي نكته خيلي مهم و اساسي كه سال آينده در اين دانشكده به آن توجه و نگاه خاصي با توجه به نظر رياست دانشگاه خواهد شد را نهادينه كردن توانبخشي در بيمارستانها عنوان نمود و گفت: شايد به جرات بتوان گفت كه دكتر لاريجاني تنها رئيس دانشگاهي مي باشد كه روي اين مسئله تكيه دارد و اين مورد خيلي مورد توجه اعضاء هئيت علمي دانشكده نيز قرار گرفته است. 

وي خطر نشان كرد: ما بايد اين را مشخص كنيم كه توانبخشي رشته اي است كه بيماران امروزه نياز مبرم به آن دارند به طوري امروزه پزشك نمي تواند بدون كادر توانبخشي در امر درمان بيمار موفق باشد به عنوان نمونه؛بيمار ارتوپدي را مد نظر بگيريد يك شكستگي داشته باشد قطعاً محدوده حركتي پيدا مي كند بعد از آن توانبخشي است كه اين نياز را مرتفع مي كند. بنابراين دارو جوابگو نيست بلكه كادر توانبخشي است كه جوابگو بيمار مي باشد. 

وي افزود: با حمايت رياست دانشگاه سعي داريم رشته هاي توانبخشي را در كنار كادر پزشكي در بيمارستانها نهادينه و احياء كنيم و به طور كلي در پزشكي حل كنيم و جايگاه اصلي رشته توانبخشي را در كشور مشخص نماييم. 

وي در پايان ضمن تبريك سال نو به همه همكاران دانشگاه علوم پزشكي تهران و هم ميهنان عزيز،سال آينده را سالي توام با انرژي و نيروي بيشتر در راستاي ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در كشور آرزو كرد و ابراز اميدواري كرد در اين سال شاهد درخشش دانشگاه در بين چند دانشگاه اول دنيا باشيم.  


مطالب مشابه :


گفتگوي ويژه نوروزي دکتر اکبری

دانشجویان فیزیوتراپی88 علوم پزشکی تهران - گفتگوي انجمن توانبخشی علوم پزشكي تهران
گفتگو با دكتر منصوري رييس دانشگاه

انتزاع دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفتگوي ذيل به اين ی انجمن علوم اعصاب ایران
بیانیه هیات مدیره انجمن صنفی فوریتهای پزشکی در مورد خصوصی سازی اورژانس

دانشگاه علوم پزشكي گفتگــــــوي لذا هیات مدیره انجمن صنفی فوریتهای پزشکی خراسان
معرفي برنامه هاي پزشکي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

پرستاران دانشگاه علوم پزشکی گفتگوي پزشکي که روزهاي جمعه انجمن علمي حقوق پزشكي
چشم‌ها زير تيغ زيبايي

گفتگوي ما را با دكتر محسن بهمني كشكولي، معاون پژوهشي مركز تحقيقات چشم‌پزشكي دانشگاه علوم
قابل توجه دانشجویان کارشناسی

انجمن طـب اورژانس گفتگــــــوي دانشگاهها و دانشكده‌هاي ‌علومپزشكي و خدمات بهداشتي
مديريت پزشكي آسیب ديدگان اشعه

علوم هسته اي مديريت پزشكي آسیب گفتگوي دقيق با بيمار در رابطه با اثرات زودرس و
برچسب :