شرح وظایف معاون آموزشی

1. فراهم سازی الگوهای روش تدریس ، فنون کلاس داری ، طراحی و برنامه ریزی درسی ، آموزشی و پرورشی ، ارتقاء فرآیند یاددهی ، روش های تهیه طرح درس و ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به معاون  اموزگاران و معلمین کم سابقه و نیازمند راهنمایی و کمک .

2. برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات مدارس تحت پوشش ( مانند لوازم سمعی و بصری ، رایانه ، کارگاه و آزمایشگاه و ... ) به صورت یکپارچه به منظور استفاده بهینه از امکانات .

3. انجام و تکمیل فرم های ارزشیابی کارکنان در پایان هر دوره .

4. تعامل ، پاسخ گویی به مراجعات و سوالات مراجعین و والدین دانش آموزان در خصوص مسائل آموزشی ، پرورشی ، مشاوره ای و اداری آنان .

5. ارائه گزارش دوره ای و لازم به واحد ها و مسئولین آموزش و پرورش منطقه.

6. تهیه دفاتر و اسناد هزینه مالی مجتمع و مدارس تحت پوشش مطابق قوانین و مقررات مربوط.

7. ارائه گزارش به مسئولین ذی ربط در خصوص مسائل امنیتی ، تعمیرات ، توسعه و ... که لازم است جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و یا توسعه امر آموزش و پرورش صورت پذیرد .

8. ثبت اطلاعات آماری مورد نیاز در قالب فرم های مربوط در سامانه بکفای تحت وب .  

9. همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین مجتمع آموزشی و پرورشی مربوط در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف و مصوبات دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ، دانش اموزان و اولیای انها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مجتمع .

10. ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعداد های مختلف دانش آموزان مدارس مجتمع متناسب با تفاوت های فردی آنها .

11. تهیه و اجرای برنامه های سالانه آموزشی مدارس مجتمع با رعایت ضوابط از طریق مشارکت اولیاء ، کارکنان و دانش آموزان  .

12.نظارت بر امور تهیه و تنظیم برنامه های هفتگی مدارس مجتمع بر اساس جدول مواد درسی برنامه مصوب و مطابق با دوره یا دوره های تحصیلی مربوط و سازماندهی نیروی انسانی بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها .

13. همکاری در مراقبت بر نحوه رفتار و کردار و حضور و غیاب دانش آموزان براساس آیین نامه انضباطی مصوب  .

14. ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدارس مجتمع در اجرای صحیح وبه موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی براساس ضوابط و مقررات  .

15. نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدارس مجتمع و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر مجتمع به منظور تقدیر و تشویق آنها.

16. همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیاء و دانش آموزان و مدیر مجتمع .

17. همکاری در تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان .

18. همکاری در مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدارس مجتمع و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان .

19. ایجاد تعامل با سایر کارکنان مدارس مجتمع و مراقبت بر اجرای صحیح وظایف آنان .

20. حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .

21. همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروههای آموزشی و شورای مدرسه ، انجمن اولیاء و مربیان ، شورای معلمان و شورای دانش اموزی و ...) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء و نیز نگهداری سوابق و صورتجلسات مربوط.

22. همکاری با مدیر مجتمع در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز و توسعه مدارس مجتمع و حفظ و نگهداری اموال ، فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی .

23. همکاری در برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مجتمع آموزشی و پرورشی مطابق ضوابط و مقررات مربوط .

24.  اجرای بخشنامه ها ، دستورالعمل ها  ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها ، و ... ارجاعی از سوی مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی در چارچوب وظایف محوله .

25. همکاری با مدیر و معاونین مجتمع در استفاده بهینه از منابع مالی .

26. تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدارس مجتمع آموزشی و پرورشی با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر مجتمع .

27. بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های مدارس مجتمع .

28. انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ( بکفای تحت وب ، دانش اموزی و ... ) .

29. انجام بازدیدهای دوره ای از مدارس تحت پوشش مجتمع و انجام وظایف مربوط و ارائه گزارش مکتوب به مدیر مجتمع .

30. انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم


مطالب مشابه :


مدیریت آموزشی از نگاه ایران

تجربیات مدیران مشاهده کرده ام که مخصوصا در سطح مدارس و مجتمع های - نگاه مدیران آموزشی
شمای کلی برنامه سالانه مجتمع نبوت

تجربه های یک مدیر مجتمع مدیران مجتمع جملات مدیریت و تجربیات کاری در محیط
وظایف و اختیارات مدیران در مجتمع های آموزشی و پرورشی

وبلاگ شخصی حمیددهیری - وظایف و اختیارات مدیران در مجتمع های آموزشی و پرورشی - لطفانظرات
تجارب مجتمع

مجتمع آموزشي و استفاده از تجربیات آنان –دریافت کمک مجتمع و مدیران یا
آسیب شناسی طرح مجتمع های آموزشی شهری و روستایی

انتخاب شما - آسیب شناسی طرح مجتمع های آموزشی شهری و روستایی - اجتماعی فرهنگی آموزشی
راهکاری آسان برای ارتباط مدیران مجتمع های روستایی با معاونین و آموزگاران تحت نظارت خویش

مجتمع آموزشی و پرورشی عاشقان ولایت - راهکاری آسان برای ارتباط مدیران مجتمع های روستایی با
مجتمع های آموزشی و پرورشی روستای وعشایری

مجتمع شهید عبدالناصر قریشی مهاباد - مجتمع های آموزشی و پرورشی روستای وعشایری - صفای معلمی را
آیین نامه مجتمع های آموزشی وپرورشی

مجتمع آموزشی معلمان ،تبادل تجربیات وافزایش بهره وپرورش به مدیران مجتمع
موضوعات تجربیات مدون فرهنگیان

تجربیات مدون ریزی مدیران مدارس تجربیات معلمان تجربیات آسیب شناسی مجتمع های
شرح وظایف معاون آموزشی

یادداشت های یک مدیر مجتمع در کلاله - شرح وظایف معاون آموزشی - اخبار و رويدادهاي آموزش و پرورش
برچسب :