آدرس مدارس مشهد

 • آدرس و شماره تلفن مدارس ناحیه 3 مشهد

  آدرس و شماره تلفن مدارس ناحیه 3 مشهد

  آدرس و شماره تلفن مدارس ناحیه 3 مشهد   ابن سينا خيابان كوهسنگي مقابل بيمارستان هفده شهريور 8404455 استادشهريار 2 خيابان دكتربهشتي بهشتي 26 8425480 استادشهريار 1 خيابان دكتربهشتي بهشتي 26 8425480 الغدير انتهاى خيابان كوهسنگي جنب پارك 8424786 اميركبير انتهاى خيابان سرباز 8424272 پاسداران خيابان دانشگاه جنت 2 2223267 پاسداران 2 خيابان دانشگاه جنت 2 2223267 خواجه نصيرطوسي خيابان امام خميني مقابل مخابرات كوچه اسپندى 8531718 شهيدآذرمنش 1 خيابان بهار-ثامن الائمه 1 8592233 شهيدمحمدسالياني 2 پاستور 18 8412045 شهيدمحمدسالياني 1 پاستور 18 8412045 شهيدمنوچهررزاقي 1 خيابان احمدآباد-اول شهيدكلاهدوز 8400842 شهيدمنوچهررزاقي 2 خيابان احمدآباداول شهيدكلاهدوز 8400842 شهيدآذرمنش 2 خيابان بهارثامن الائمه 1 8592233 شهيدمحمدرضاحسينيان 1 خيابان فلسطين فلسطين 14 7612055 فلق انتهاى خيابان پرستار 8434242 كمال تربيت 1 خيابان احمدآباد-خيابان ابومسلم 6 8431125 كمال تربيت 2 خيابان احمدآبادخيابان ابومسلم 6 8431125 نوفل لوشاتو 3 بلوارتلويزيون شهرك نوفل لوشاتو 8782201 همت 1 بلوارسرباز- (شهيدنامجو )پلاك 2 8425037 امتحانات متفرقه . نشاط خيابان احمدآباد-بلوارملاصدراملاصدرا 18 8406521 سالياني )(1)شعبه (2 . سالياني )(2)شعبه (2 . مدارس ابتدایی دخترانه ناحیه سه مشهد نام آموزشگاه آدرس تلفن آئين تربيت انتهاى خيابان پرستار 8434242 انسيه 1 انتهاى بلوارسربازنبش شهيدنامجو 25 ... • آدرس تمامی مدارس امام رضا (ع) مشهد

  نام آموزشگاه تلفن مديريت آدرس دبيرستان دخترانه امام رضا (ع)  واحد يك 3710122 3722500 خانم حميدي    شهرك شهيد رجايي اول بازه شيخ دبستان پسرانه امام رضا (ع) واحد 2 7624201 7680081   آقاي علي پرست    7636737 انتهاي فرهاد 24 راهنمايي پسرانه امام رضا (ع) واحد 3 7647930 7684854 آقاي قرباني   7656100 انتهاي فرهاد 24 دبيرستان پسرانه امام رضا (ع) واحد 4 7620999 7680082 آقاي قاسمي انتهاي فرهاد 24 دبستان دخترانه امام رضا (ع) واحد 5 6087776 6046244 خانم شريف الحسيني   6096059 انتهاي حامد شمالي   راهنمايي دخترانه امام رضا (ع) واحد 6 7636727 7616010 خانم آقايي بهارستان 12   دبيرستان دخترانه امام رضا (ع) واحد 7 6028116-18 خانم مرواريد حامد جنوبي تقاطع حامد وجامي دبستان پسرانه امام رضا (ع) واحد 8 74126977 7411003 آقاي پيروزي راد  7411003 خواجه ربيع شهيد يوسف زاده 16 راهنمايي پسرانه امام رضا (ع) واحد 9 7415445 7425444 آقاي حسيني  7425444 خواجه ربيع شهيد يوسف زاده 18 دبيرستان پسرانه امام رضا (ع) واحد 10 7416575 7421222 آقاي بشيري خواجه ربيع شهيد يوسف زاده 16 دبيرستان پسرانه امام رضا (ع) واحد 11 1-6226080 (0582) آقاي عظيم زاده   چناران   خيابان شهيد بهشتي راهنمايي دخترانه امام رضا (ع) واحد 12   7419090 خانم قاسميان   7423022 خواجه ربيع خيابان رضوان پيش دبستاني امام رضا (ع) واحد 13 7658639 خانم دعايي خيابان ياسمن نبش ياسمن 7 پژوهشسرا 7427545 7427595 آقاي صباغ خواجه ربيع خيابان رضوان  در صورت تمایل نظر و پیشنهاد خود را ارسال فرمایید.

 • فهرست مدارس شاهد در شهر مشهد مقدس

  رديف اداره نام آموزشگاه دوره تحصيلي جنسيت   تلفن مدرسه نشاني آموزشگاه 1 ناحيه 1  شاهد 15ـ شهید رحیمی ابتدایی پسرانه   2112438-2132555 اول پنجتن – دبستان شاهد 15 2 ناحيه 1  شاهد 9 ـشهید  بابا نظر راهنمایی پسرانه   2705000-2735151 خيابان گاز – خيابان مسلم جنوبي – مسلم 22 3 ناحيه 1  شاهد 10 - زکیه راهنمایی دخترانه   7323557-7320043 20متری بلال –مقابل پارک فجر 4 ناحيه 1  شاهد شيخ انصاري متوسطه پسرانه   2229961-2231514 خ شهيد هاشمي نژاد – مقابل كلانتري 3- حجت 4 5 ناحيه 1  شاهد نصرت متوسطه دخترانه   7336675-7326111-7320042 خيابان خواجه ربيع 3 – بلال 3 6 ناحيه 2  شاهد2 ـ شهید رستمی ابتدایی پسر   3647156- 3663747 خيابان شهيد شيرودي – چهنو 13 7 ناحيه 2  شاهد21 ـ عفاف ابتدایی دختر   3417877-3440600 شهيد شيرودي 13 8 ناحيه 2  شاهد17ـ امید انقلاب ابتدایی پسر   3441222 خيابان چمن – چمن 35 9 ناحيه 2  شاهد13ـ حضرت مهدی(عج) راهنمایی پسر   3644057 شهيد شيرودي  2 –كوچه شهيد امير آبادي 10 ناحيه 2  شاهد 29 ـ شهید شیرودی راهنمایی دختر   3410202-3411011 شهيد شيرودي -  بني هاشم 3 11 ناحيه 2  شاهد 28 ـ پیام غدیر راهنمایی پسر   8542999- فلکه برق - بهار 5-کوچه سلام 12 ناحيه 2  شاهد فردوسی متوسطه پسر   8545920 خيابان امام رضا(ع)-خيابان دانش غربي 13 ناحيه 2  شاهد فاطمیه(س) متوسطه دختر   8545065-8548006-8527078 خيابان رازي شرقي جنب پاشگاه مهران 14 ناحيه 2  شاهد مهدیه متوسطه دختر   3416596-3445757 خيابان 17 شهريور- پشت پمپ بنزين 15 ناحيه 3  شاهد11ـ شهید چمران راهنمایی پسر   8425721-8403838 احمد آباد– ابوذر غفاري – ابوذر غفاري 1 16 ناحيه 3  شاهد31ـ تکتم راهنمایی دختر   8422340 خيابان كوهسنگي – ملاصدراي 35 17 ناحيه 3  شاهد حکمت متوسطه پسر   8599488 خيابان دانشگاه – چهارراه  دكتري 18 ناحيه 3  شاهد ارض اقدس ...

 • ستاد اسکان در مشهد

  جهت اطلاع از رزرو اینترنتی مدارس ( اسکان فرهنگیان ) استانهای سراسر کشور به آدرس زیر مراجعه فرمائید. http://emkani.blogfa.comآدرس پايگاه هاي پذيرش زائرين فرهنگي در شهر مشهد شماره پايگاه آدرس پايگاه شماره تلفن شماره 1 ثامن ميدان استقلال ، دارالقران حضرت محمّد (ص) 6070459 شماره 2 ثامن خيابان امام رضا(ع)، انتهاي امام رضاي 66 دبستان خيبر 3440470 شماره 3 ثامن بلوار وحدت ، وحدت 18 آموزشگاه راهنمايي تكتم بلوار ولايت نرسيده به بلوار وحدت ضلع شمالي پارك وحدت آموزشگاه تكتم 3640620 شماره 4 ثامن ميدان جهاد ، انتهاي بلوار سرباز ، آموزشگاه انسيه 8462991 شماره 5 ثامن ميدان راه آهن ، خيابان آزادي ، آزادي 27  دبستان تربيت 2221678 شماره 6 ثامن ميدان فردوسي ، ابتداي بلوار شهيد قرني ، مركز استعدادهاي درخشان 7247904 شماره 7 ثامن چهارراه ميدان بار، مطهري شمالي، بين مطهري 19 و 21 مهد كودك مهر 7280239 شماره 8 ثامن ميدان تلويزيون، ابتداي رضاشهر، مركز تربيت معلّم شهيد هاشمي نژاد 8785001 شماره 9 ثامن كوي امير، بلوار ولي عصر (عج) ، نبش ولي عصر 4  كانون آزادگان 7683235 شماره 10 ثامن ورودي مشهد، بعد از پليس راه نيشابور، شهرك عسكريه  توضيح : همكاراني كه با وسيله ي نقليّه شخصي از جاده ي قوچان وارد مشهد خواهند شد جهن تعيين محل اسكان به  پايگاه شماره یک مراجعه نمايند. توضيح: همكاراني كه با اتوبوس هاي مسافربري وارد ترمينال مشهد خواهند شد جهت تعيين محل اسكان به  پايگاه شماره دو مراجعه نمايند. کارکنان غیر رسمی که به نوعی با آموزش و پرورش ارتباط کاری دارند و فاقد کارت شناسایی فرهنگی می باشندَ جهت اسکان به پایگاه شماره ۹ مراجعه نمایند. از همه ی عزیزان زائر علی بن موسی الرضا (ع) التماس دارم لطفا نظرات خودتان را مرقوم بفرمایید. گزارشات بعدی در رابطه با ستاد اسکان را حتما بخوانید.

 • معرفی پايگاههاي اسكان فرهنگيان در خراسان رضوی در ايام تعطيلات نوروز 86

  پايگاههاي پذيرش زائرين فرهنگي مستقر در 14 پايگاه ثامن در سطح شهر مشهد مجهز به سيستم پذيرش يكسان در شبكه با در اختيار داشتن اطلاعات كليه مدارس مشهد از عصر روز يكشنبه مورخه 28/12/85 لغايت 12/1/86 به مدت 14 روز بصورت شبانه‌روزي داير و پاسخگوي فرهنگيان محترم مراجعه كننده خواهد بود. قابل ذكر است در ايام تعطيلات نوروز و تابستان 86 ستاد اسكان زائرين در خيابان امام رضا (ع) خيابان دانش غربي (محل پذيرش زائرين در سنوات گذشته) تعطيل و پذيرش زائرين در اين مكان انجام نخواهد پذيرفت بدين لحاظ از زائرين فرهنگي خواهشمنديم به جهت جلوگيري از سرگرداني خود و خانواده از مراجعه به محل مذكور جداً خودداري نمايند. با توجه به اينكه اسكان زائرين فرهنگي در آموزشگاهها با تعطيلي مدارس مقدور خواهد بود و تعطيلي زود هنگام دانش‌آموزان به هيچ وجه شايسته نيست ومورداعتراض والدين قرار مي‌گيرد بدين جهت، پذيرش زائرين فرهنگي كه به هر دليل زودتر از موعد مقرر متقاضي اسكان در مدارس شهر مشهد باشند مقدور نبوده و امكان پذير نيست. تذكر: با توجه به كثرت متقاضيان فرهنگي براي اسكان در آموزشگاه هاي شهر مشهد در ايام نوروز حتي الامكان همراه داشتن وسايل ضروري خصوصاً پتو و زيرانداز توصيه مي گردد.   نحوه پذيرش: پذيرش مختص فرهنگيان و شخصاً با كارت شناسايي فرهنگي معتبر (اعتبار سال تحصيلي جاري) و يا معرفينامه هاي صادره ادارات آموزش و پرورش (داراي عكس و كد پرسنلي و ديگر مشخصات) امكان پذير بوده و همراه داشتن شناسنامه كليه همراهان و حضور شخص فرهنگي جهت دريافت مجوز اسكان در پايگاههاي پذيرش زائر الزامي است و از همكاران درخواست مي شود از تحويل كارت شناسايي و يا معرفينامه به اقوام يا دوستان جداً خودداري نمايند. تذكر: با توجه به كثرت متقاضيان فرهنگي براي اسكان در آموزشگاه هاي شهر مشهد در ايام نوروز حتي الامكان همراه داشتن وسايل ضروري خصوصاً پتو و زيرانداز توصيه مي گردد. شرايط استفاده كنندگان از تسهيلات: تسهيلات اسكان صرفاً براي استفاده فرهنگيان و منسوبين درجه يك آنان (همسروفرزندان – پدر و مادر) و حداكثر به مدت 5 روز مي‌باشد و تمديد آن در صورت خالي بودن ظرفيت مدارس بلامانع خواهد بود. تذكر: با توجه به كثرت متقاضيان فرهنگي براي اسكان در آموزشگاه هاي شهر مشهد در ايام نوروز حتي الامكان همراه داشتن وسايل ضروري خصوصاً پتو و زيرانداز توصيه مي گردد. نحوه پذيرش اردوهاي فرهنگيان: پايگاه مركزي پذيرش زائرين فرهنگي جهت تنظيم قراردادهاي اردويي فرهنگيان از اول لغايت بيستم اسفند ماه سال جاري همه روزه (به جز روزهاي تعطيل) از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر بصورت حضوري يا مكاتبه ...

 • شیفت مدارس ابتدایی و راهنمایی مشهد و قوچان تعطیل است

  اطلاعیه تعطیلی مدارس در استان خراسان رضوی      به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی ، مدارس شهرستانها و مناطق نوخندان ، جلگه رخ ، باخرز و درگز دوره ابتدایی و راهنمایی و شهرستانها و مناطق مشهد، قوچان، فریمان،رضویه،طرقبه،تبادکان،احمد آباد، جوین وکلات دوره ابتدایی فقط در نوبت صبح تعطیل می باشد      منبع : روابط عمومی (14/10/87)  

 • آدرس ستاداسکان فرهنگیان-مدارس -مشهدمقدس

  همکار گرامي ستاد اسکان زائرین فرهنگی مشهد طبق روال سنوات گذشته امسال نیز با تدارک و تجهیز مدارس ، آماده پذیرایی و اسکان زائرین فرهنگی در مدارس سطح شهر مشهد می باشدتلفن آدرس نام پایگاه 6070459 دارالقرآن حضرت محمد (ص) - میدان استقلال شماره 2 ثامنهمکارانیکه با وسیله نقلیه شخصی از جاده قوچان وارد مشهد خواهند شد از پایگاه شماره دو استفاده نمایند 8785001 میدان جمهوری اسلامی-ابتدای بلواررضاشهر-جنب تربیت معلم شهید هاشمی نژاد شماره 3 ثامن 8462991 آموزشگاه انسیه - میدان جهاد - ابتدای بلوار سرباز شماره 4 ثامن 8515770 آموزشگاه عدالت - خیابان امام رضا  67 بعد از چهارراه اول شماره 6 ثامنهمکارانیکه با اتوبوس های مسافربری وارد مشهد خواهند شداز پایگاه شماره 6 استفاده نمایند 7288630 مرکزاستعدادهای درخشان-میدان فردوسی ابتدای بلوارقرنی شماره 7 ثامن 2221678 آموزشگاه تربیت - میدان راه آهن - آزادی 27 شماره 9 ثامنهمکارانیکه با قطار وارد مشهد خواهند شداز پایگاه شماره 9 استفاده نمایند 3681833 آموزشگاه اولیایی - پنجراه پایین خیابان  بلوار وحدت - وحدت7 جنب درمانگاه شماره دو فرهنگیان شماره 10 ثامن                                                                کارشناسی تعاون واموررفاهی آموزش وپرورش گله دار

 • ادرس مدارس

   ادرس مدارس

    آموزشگاه البرز نو  - http://www.alborz-e-no.com  -   پیش دانشگاهی و دبیرستان - خیابان کریمخان زند   آموزشگاه نمونه دولتی کلینی  - http://www.schoolnet.ir/~koleini  -   آموزشگاه نمونه دولتی کلینی - تهران - اسلامشهر   پایگاه اطلاع رسانی دبیرستان شهیر باهنر  - http://www.bahonar-hs.ir  -      پیش دانشگاهی ودبیرستان نمونه دولتی دخترانه امیر المومنین (ع)  - http://varamin.schoolnet.ir/amir  -   پیش دانشگاهی ودبیرستان نمونه دولتی دخترانه امیر المومنین (ع) - تهران - ورامین   دبیرستان الزهرا  - http://www.schoolnet.ir/~alzahra  -   دبیرستان و پیش دانشگاهی نمونه دولتی الزهرا (س) منطقه 17 تهران   دبیرستان امام حسین (ع)  - http://www.schoolnet.ir/~imamhossein  -   دبیرستان ومرکز پیش دانشگاهی نمونه دولتی تهران که در سال 1377 تأسیس و در منطقه ی 18 شهرداری تهران واقع شده است .   دبیرستان امام خمینی  - http://www.imamschool.com  -   دبیرستان امام خمینی(ره) واقع در منطقه 16 تهران   دبیرستان امام خمینی  - http://kashan.schoolnet.ir/emam  -   دبیرستان پسرانه امام خمینی - کاشان   دبیرستان باقرالعلوم  - http://www.bagher-olom.com  -   پایگاه دبیرستان نمونه دولتی باقر العلوم (ع) - شهرستان خمین   دبیرستان پسرانه آل البیت (ع)  - http://www.alolbeit.com  -      دبیرستان پسرانه اما باقرالعلوم (ع)  - http://www.schoolnet.ir/~bagher  -   دبیرستان پسرانه اما باقرالعلوم (ع) - تهران - شهر ری   دبیرستان پسرانه امام خمینی  - http://www.schoolnet.ir/~imamkhomeini  -   دبیرستان پسرانه امام خمینی تهران - حسن آباد   دبیرستان پسرانه امام صادق  - http://isfahan.schoolnet.ir/ImamSadeq/index.html  -   دبیرستان پسرانه امام صادق - استان اصفهان   دبیرستان پسرانه انصار المهدی  - http://varamin.schoolnet.ir/shahed  -   دبیرستان پسرانه انصار المهدی - تهران - ورامین   دبیرستان پسرانه حافظی  - http://www.schoolnet.ir/~hafezi  -   دبیرستان پسرانه حافظی - لرستان   دبیرستان پسرانه دکتر دانش  - http://www.daneshhighschool.com  -   معرفی، اخبار مدرسه، معرفی معلمین مدرسه   دبیرستان پسرانه سادات  - http://isfahan.schoolnet.ir/Sadat  -   دبیرستان پسرانه سادات - استان اصفهان   دبیرستان دانش قلهک  - http://www.schoolnet.ir/~danesh  -      دبیرستان دخترانه اردشیری  - http://guilan.schoolnet.ir/ardeshiri  -   دبیرستان - مرکز پیش دانشگاهی دخترانه اردشیری - رشت   دبیرستان دخترانه زهره تهرانی  - http://www.schoolnet.ir/~tehrani/tehrani/index.php  -      دبیرستان دخترانه عاشورا  - http://www.schoolnet.ir/~ashoura  -   دبیرستان دخترانه عاشورا - تهران - شهر ری   دبیرستان دخترانه کوشش  - http://www.koushesh.ir  -   دبیرستان دخترانه کوشش منطقه 1 - تهران   دبیرستان دکتر حسابی  - http://www.schoolnet.ir/~hesabi  -   دبیرستان نمونه دکتر حسابی ورامین   دبیرستان دکتر حسابی  - http://drhesabischools.com  -      ...

 • مراکز آموزشی فرهنگی سما واحد مشهد

  تاریخچه معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1371 بر اساس قانون ایجاد مدارس غیر انتفاعی تاسیس شد و در حال حاضر افتخار اداره امور 12 مرکز آموزشی دخترانه و پسرانه از پیش دبستانی تا دبیرستان با 2350 دانش آموز ، 4 مرکز آموزشی زبان های خارجی با 1100 زبان آموز و همچنین 2 مرکز آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه و پسرانه مقطع کاردانی در 12 رشته فنی و حرفه ای با تعداد 2790 دانشجو را دارا می باشد . فعالیت ها : 1-بهره گیری از تکنیک خلاقیت در یادگیری در دبستان های سما 2-اجرای طرح p4c   ، آموزش فلسفه به کودکان در دبستان های سما 3-آموزش دروس ریاضی ، علوم و کامپیوتر به زبان انگلیسی در برنامه درسی در مدارس راهنمایی سما ( طرح SCBI ) 4-آموزش مهارت های زندگی و علوم پایه به زبان انگلیسی در برنامه درسی در دبیرستان های سما (طرح SCBI ) 5- برگزاری آزمون های علمی هماهنگ تشریحی سما ( سراسری ) 6-آموزش قرآن به دانش آموزان و کارکنان و برپایی جشنواره های قرآنی خاص دانش آموزان سما در سراسر کشور 7-آموزش و اجرای جشنواره های پژوهشی ، فرهنگی و ورزشی تا مرحله کشوری 8- حمایت از ابتکارات و اختراعات دانش آموزی در مرکز خلاقیت سما 9- فعالیت دانش آموزان در باشگاه پژوهشگران جوان سما و استفاده از مزایا و تسهیلات آن 10-برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی دانش آموزان : نجوم و رصد ستارگان ( در افلاک نما سما ) ، نانو تکنولوژی (نانو سرای سما ) ، رباتیک ، هوانوردی ، مهارت های زندگی ، الفبای پژوهش و .... 11-باز آموزی منابع انسانی کارکنان سما ( تجربه های نوین مدرسه داری ، مدرسه یادگیرنده ارزشیابی توصیفی ... )   مجتمع آموزشی دخترانه سما 1 آدرس : وکیل آباد 59 ، شریف 3 پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما : 8695612 راهنمایی دخترانه سما : 8686161 دبیرستان دخترانه سما : 8695611 مجتمع آموزشی دخترانه سما 2 آدرس : قاسم آباد ، ادیب و امامیه 30 پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما : 6625840 راهنمایی دخترانه سما : 6620749 دبیرستان دخترانه سما : 6614995 مجتمع آموزشی پسرانه سما 3 قاسم آباد – بین استاد یوسفی 25 و 27 پیش دبستانی و دبستان پسرانه سما : 6612411 راهنمایی پسرانه سما : 6631012 دبیرستان پسرانه سما : 6631011 مجتمع آموزشی پسرانه سما 4 احمدآباد – بلوار سازمان آب پیش دبستانی و دبستان پسرانه سما : 8403940 راهنمایی پسرانه سما : 7276171 دبیرستان پسرانه سما : 7262755 آموزشکده های فنی سما آموزشکده فنی حرفه ای سما خواهران : قاسم آباد ، بلوار ادیب ، نرسیده به میدان مادر تلفن : 6631002 آموزشکده فنی حرفه ای سما برادران: بلوار هفتم تیر ، اول خیابان صارمی تلفن : 8650730 آموزشگاه های زبان های خارجی سما : آموزشگاه دخترانه 1 : قاسم آباد – امامیه 30 تلفن : 6613699 آموزشگاه دخترانه ...

 • ستاد اسکان زائرین فرهنگی در مشهد

  همکاران محترم در سراسر کشورجهت رزرو اینترنتی مدارس در مشهد مقدس به آدرس http://eskan.medu.ir مراجعه فرمایند. پیشاپیش سفر خوب و خوشی را برای شما آرزو کرده و از همه عزيزان التماس دارم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جهت اطلاع از آخرین تغییرات و آدرس های دقیق ستاد های اسکان فرهنگیان در مشهد به آدرس زیر مراجعه فرمایید.  ۱۶ / ۱۲ / ۸۹  www.emkani.blogfa.com  

 • لیست هنرستان های فنی حرفه ای شهر مشهد

  ناحيه 1 فني شهيد مهديزاده  2224576 خيابان آزادي،آزادي15 ناحيه 1 حرفه اي سينا 2225841 چهارراه عشرت آباد،جنب اداره ناحيه1 ناحيه 1 ايثارگران شهيد كاوه 2225795 خيابان آزادي،آزادي10مجتمع ايثارگران ناحيه 1 حرفه اي دورانديش 7328281 خ خواجه ربيع39بعدازچهارراه اول  ناحيه 1 حرفه اي بديع 2113338 بلوارطبرسي شمالي10داخل كوچه ناحيه 1 نمونه دکتر مدقق(   شبانه روزي) 2174008-9 گلشهر خ شهيد آويني8آفرينش 7هنرستان دکتر مدقق ناحيه 1 حرفه اي حضرت حوا 2769394 پنجم گاز مسلم جنوبي8 ناحيه 2 فني سيدجمال الدين اسدي  3412237-9 خ فداييان اسلام مقابل سپاهپاسداران ناحيه 2 جهادكشاورزي مشهد 3822287 ابتداي جاده مشهد نيشابور،مقابل پليس راه طرق ناحيه 2 فني شهيد چمران  3850006-7 سيدي آخر خيابان35متري ناحيه 2 فني ذكرياي رازي 2226037 خيابان خسروي  خيابان فتاح خان ناحيه 2 حرفه اي باهنر 2225831 خيابان آزادي كوچه مخابرات ناحيه 2 فني نوآوران 8529548 ميدان ده دي     روبروي هلال احمر ناحيه 3 فني شهيدبهشتي 8428880 ميدان شهي دكتر شريعتي،(تقي آباد) ناحيه 3 حرفه اي كوشا 2225867 خ پاسداران  كوچه سالاري ناحيه 3 حرفه اي ظفر 8433308 خ دانشگاه  روبروي  داروخانه 22بهمن ناحيه 3 حرفه اي رافتي يزدي 8421854 بلوار شهيد منتظري  بعداز سه راه ياس ناحيه 3 حرفه اي دانش وهنر 8405953 خيابان دكتر بهشتي بهشتي 22 ناحيه 3 حرفه اي سوره 8410556 فلكه سعدي بطرف سناباد 4 جنب ضريح آفتاب ناحيه 3 حرفه اي البرز 8400106 خيابان كوهسنكي7پلاك 10 ناحيه 4 فني شهيد آقاسي زاده 7316070 خ ايثارگران 10 ناحيه 4 حرفه اي شهيد رثايي 7617731 بلوارسجاد خيابان بيستون جنب پارك پيام ناحيه 4 حرفه اي كار آفرينان 7687936 بلوار فردوسي بين مهدي ورسالت پلاك269 ناحيه 4 حرفه اي قائم(عج) 7260951 ميدان راهنمايي روبروي ايستگاه اتوبوس ناحيه 4 علم وصنعت سجاد 7612256 بلوارسجاد بهار7پلاك145 ناحيه 4 حرفه اي شهيد مطهري 7281034 خيابان مطهري شمالي 36 ناحيه 4 حرفه اي شهيد فكري 7312560 خيابان خواجه ربيع 82 ناحيه 4 حرفه اي  عالمه 7624040 خيابان فرامرز عباسي بهاران 9 فجر 4 ناحيه 4 حرفه اي  فاضله 6074340 خيابان فرامرز عباسي 32 ناحيه 4 حرفه اي  ابصار1 7637582 بلوارشهدصادقي 12 بين هجرت 2و4 ناحيه4 حرفه اي  البرز 8435703 خيابان سناباد نبش كلاهدوز ناحيه 4 علم وصنعت سجادوپيش دانشگاهي 7618978 بلوارسجاد بزرگمهر شمالي 4 پلاك 50 ناحيه 5 فني شهيدمحدث 2706412 خ دريا  خ وحيد11 ناحيه 5 فني امام خميني(ره) 2592000 انتهاي سي متري طلاب روبروي آتش نشاني ناحيه 5 حرفه اي ايمان وهنر  2590678 بلوارميرزاكوچك خان3روبروي شهرداري ناحيه ...